2013. augusztus 16., péntek

NagyBoldogAsszonyunk - HétBoldogAsszonyunkNagyBoldogAsszonyunk - HétBoldogAsszonyunkA magyar néphit NagyBoldogAsszonyunkat hétboldogasszonynak nevezi, bár valójában ennél jóval többet ismer.Józsa Judit
Magyaroroszág-Anyaország c. szobra


"Drága NagyBoldogAsszonyunk ÉletAdó Nőiségének minősége, s annak összetevője egyben, és egészében is ki- és megismerhetetlen....., ezért mondjuk és tudjuk, hogy Végtelenek az Ő Élet - és Élő Erői.Az, hogy ki, milyen szempontok szerint, és mikor tart egy-egy minősége szerinti megemlékezést, arra még egy egész esztendő, minden egyes napja sem lenne elegendő :-)" - Gábor Kati
Patrona Hungariae - Józsa Judit alkotása

Fekete Madonna szobor Mexikóból  - Virgen de la Soledad alkotásaNagyboldogasszony ki is nekünk valójában?

Ő aki ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot. 

Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban. 

Ő a megnyilvánult, az életadó.

Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét. 

Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk.
Megnyilvánulási formájában Anyahitaként jelent meg a FÖLDÖN.

Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk, az ősi anyai minőségünk.

Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést. 

Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK.


Áldással: Feketéné Lendvai Katalin
A Mi Drága Életadó Istennőnk Beírtsága, a Levegő Óceánjában és a 

Vízelvek Eredőjében Van!

Legyen Áldás Általa és Vele!


Anyahita üzenete a magyaroknak:

"Mikor Nagyboldogasszonyként nyilatkoztatom ki magamat, ti rögtön Jézus szülőanyjára, Máriára gondoltok,- hisz ez van benn a köztudatban.
Csak keveseknek jut eszébe, hogy van egy ősi minőség, akit ANYÁ-nak, ANA-nak hívnak.
Aki a kezdettől, az eredettől itt élt veletek,
Aki életre hívott bennetek.
ANYÁ-tok vagyok a kezdetektől, és ANYÁTOK-ként szeretlek bennetek, a szívetek mélyén gyökeredzem...."

(Feketéné Lendvai Katalin által)

'Anyahita' című festményemmel kívántam megidézni őstörténetünk Isten anyját. Anyahita hordozza magában azt az ősi minőséget, mely óv, táplál, védelmez.
A Boldogasszony, magyarul Boldog Anya, sokkal régebbi korokba nyúlik vissza, a belső ázsiai népek őrizték meg újra nekünk.
Anyahita gyermekeiként,  magunkban őrizzük az ősök teremtő, termékeny erejét.
Őt kérhetjük, ha oltalmat, szeretetet hívunk be az életünkbe...


- Henriett Galéria henriettgaleria.hu -


Földanyánk - GaiaA magyar szent korona igazi rejtélye!A magyar szent korona NŐI KORONA I.
(2014. 09. 17.)


A szent korona NŐI korona, utal rá a nőnem jele is!

Mi a kapocs a mi Boldog (Ász) Asszonyunk, Istár, Eszter és Esztergom között?

Figyeljétek meg a Gellért hegyi sziklatemplom szobrát, és a mellén kirajzolódó szívet, amit a két egymáshoz érő galamb rajzol ki!

Az országalma és a szent korona is a nőnem jelét hordozza. A kört és a keresztet.

Azért van kettőskereszt az országalmán, amiért a szent koronán keresztpánt illetve kereszt található.

A kör 2 kereszttel az életadó Anyává vált szívkirálynő jele.

A szobor mellett a gyermek tartja az almát hisz ő az Anyakirálynő gyümölcse.

Az Anya- és szívkirálynő vele született joga(ara) az országalma, hiszen ő adott életet a gyermekének az almának.

Ekként a korona mérete is értelmet nyer. Hiszen női fejre tervezték!

A kételkedőknek azt üzenik az égiek, hogy tanulják meg a forráskódot és a magyar nyelvet használni!

KORONA
O-Ó-Ö-Ő
KÖRÖNA
KÖR ÖN=NŐ A vagyis A KÖR NŐ

A KÖR NŐ a teremtő női minőség, vagyis az ANYA!

A KÖR a TELJESSÉG vagyis a TEJESSÉG, az Anya Tejesség szimbóluma.

A KÖR a magyar kártyában a SZÍV!
A SZÍV KIRÁLY, aki NŐ!
Szívkirálynő!
Akit a magyarok Nagy Boldogasszonyként ismernek.

A MÉH-kas ANYA-MÉH KIRÁLYNŐJE,
A MELL-kas SZÍVKIRÁLYNŐJE.

A Szent Korona vagyis A Szent Kör Nő, az Anya-TE(L)JES teremtő Isten Anya, akit elárultak, ahogy Istárt is, akit Eszterré alacsonyítottak.

Ő a TE(L)JJEL s MÉZZEL folyó Kánaán mögött megbújó SZÍV-ANYA-MÉH KIRÁLYNŐ, aki azt üzeni, hogy újra éledt!

A Nő s ég Kora elkezdődött!
Vesszenek a hazugságok!


spiritEVE
A magyar szent korona NŐI KORONA II.


(2014. 09. 20.)


3 nappal ezelőtt közzétettem egy olyan információt, ami sokkal nagyobb jelentőségű, mint ahogy azt első ránézésre feltételezné az ember.

Az üzenet ugyanis nem csupán a magyar történelmet képes újraírni!

Nem hiszem, hanem tudom, hogy mire való a korona.

Honnan?
Onnan, hogy láttam álmomban működés közben.

A korona egy tudatmódosító SZERKEZET, amelynek a használatára hosszú ideje senki sem volt képes. Jobban mondva méltó.

Az emberiség a korona elárulását követően olyan tudati szintre süllyedt, hogy felfogni sem volt képes annak a súlyát, hogy mitől fosztotta meg magát.

Hosszú idő óta most tartunk ott ismét, hogy képesek vagyunk felfogni az Eleink által ránk hagyott spirituális örökségünk mérhetetlen bölcsességét.

Ismét tudunk az atomról, az atommagról, a megtermékenyített petesejt fejlődési szakaszairól.

S elérkeztünk oda, hogy a tudósok képesek voltak egy részecskegyorsító laboratóriumot felépíteni.

Mi köze az élet kialakulásának és a cerni részecskegyorsítónak a magyar szent koronához?

Az, hogy az egyre gyengülő hatalom birtokosai a korona megszerzése óta igyekeznek létrehozni azt a fényenergiát, amelyet a koronához rendelt személy képes csak generálni.

Annak, aki nem tudja mit keressen, fel se tűnik, hogy a korona szerkezeti vázát megtükrözve megkapjuk a MAGHASADÁS modelljét!

Annyi különbséggel, hogy a korona esetében a Királynő AGYA az ATOMMAG.

S az Ő teste körül képződik az élet virágaként ismert szimbólum több dimenziós hálós szerkezete.

A FÉNY frekvenciáján rezonáló részecskékké transzformálva ezáltal az emberi testet alkotó sejteket.

Hobby atomfizikusnak sem kell lenni ahhoz, hogy a koronára rápillantva észrevegyük az "utalást".

Csupán ki kell nyitni a szemünket!

Apránként mutatják meg nekem is a csodát, amelyet ÉLETnek nevezünk, apránként adom hát én is tovább.

Aki meri befogadni az üzenetet, az előtt kitárja kapuit az Élet. S ráébred, hogy sokkal többek vagyunk, mint hisszük.

Erre mondja valójában a MAG nyelv, hogy előttünk van az EGÉSZ  ÉG ÉSZ - ÉG(re) KÉSZ) ÉLET!


Áldás  spiriteve


A NAGYBOLDOGASSZONYSÁG SUMÉR GYÖKEREI

A 6000 éves sumér BAU - DUG – ASSAN,
a mai magyarban BOL - DOG - ASSZONY
hazai kultusza, egyik bizonysága sumér gyökereinknek! 


(Kép: Keszthelyi Babamúzeum - Viselettörténet és népi építészet - Kárpát-medence Szép Hazánk)Molnár V. József - néplélekrajz kutatót idézve, s
ajánlva könyvecskéjét e témában:

"Boldogasszonyt a boldogasszonyság küszöbözi, amely kezdettől való, és nem más, mint a Teremtő fényességének örök szomjúhozása.

A Mindenekben létezik, amióta világ a világ, s ameddig Isten
akaratából az marad.


A boldogasszonyság magába foglalja a megkapott fény őrzését, s annak
visszaadását.

Ő az óhajtó, föntre nyílt kupa, ő a kapu, a kapott fény, a kép óvója, kupája és
kapuja életnek s halálnak, de a valósulás szentséges edénye is."(Molnár V. József: Hétboldogasszony. Főnix könyvek 29. Debrecen, 2001.)
Molnár V. József - Hétboldogasszony

video:


Boldogasszony Pecsétje Ősi HUN-MAGYAR szimbólum,
amely a végtelen Egységet, a bennünk lévő ősiséget jeleníti meg.
Védelmező, támogató ereje magában a szimbólumokban rejlik
(amit belső útmutatás által kaptam).
A körforgást, az áramlást, az örök mozgást, a végtelen Egységet jeleníti meg.


(Feketéné Lendvai Katalin alkotása)

Nagyboldogasszonyunk - Feketéné Lendvai Katalin alkotásaNagyboldogasszonyunk - Babba Mária 

Petrás Mária moldvai csángó kerámiaművész alkotásai:Petrás Mária, Dávid Júlia festőművésznőnk kiállításán

Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása

Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása

Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása
Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása

Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása
Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása
Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása
Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása
Nagyboldogasszonyunk - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotása
Nagyboldogasszonyunk - A Gyimesi  Babba Mária - Petrás Mária csángó kerámiaművész alkotásaFöldtiltó Boldogasszony
(Szeplőtelen Fogantatás december 8.)

Gyertyaszentelő - Tűzszentelő Boldogasszony
február. 2.
Jégbontó havának 2. napja, ami nem más, mint Tűzszentelő (gyertyaszentelő) Boldogasszony napja, amely jeles nap volt őseink életében, hiszen ez az egy nap volt kerek egy esztendőben, amikor kialhatott a tűzhelyben a tűz. 

Ilyenkor kitisztították a tűzhelyet és a házat s ezt követően családostul a szentligetekbe, berkekbe, fényes szegletekbe szertartásokra mentek az emberek, ahol táltosok megszentelték megtisztították előbb a tüzet, ehhez hívták a Tűzszentelő Boldogasszonyt majd a szertartás további részében megemlékezve Tűz és Nap hitű dicső őseinkre, az emberek kezükben gyertyát tartva kérték Tűzszentelő Boldogasszonyt otthonaikba vihessenek az ő tiszta dicső és mindent átható fényéből, hogy egész esztendőben segítséget s erőt adjon, s szükségkor utat mutasson.

Ilyenkor a táltosok hétféle fából szertüzet gyújtottak s miközben hívták a Tűzszentelő Boldogasszonyt s őseinkre emlékeztek dicső ősökről regéltek s a tűz fontosságáról tanították a népet s a tűz tiszteletére a gyermekeket.

S az elhamvadó szertűzből zsarátnokot vittek haza az emberek, hogy azt tegyék az első új tűz alapjául ,hogy kihűlt házuk újra meleg otthon legyen kerek esztendőben.

S a Tűzszentelő alkalmával megáldott gyertyákat szükségkor elővették s a gyertya fényénél, melegénél ha kelet nagy döntést hoztak. 

De ház építésnél a megszentelt gyertyából egy-egy darabot a ház sarkai alapja alá tettek, ha úgy érezték , hogy rontás vagy gonosz van a házban vagy gazdaságba netán a jószágok közt akkor egymást követő 9 kedden meggyújtották a megszentelt gyertyát s Boldogasszony Anyánkat hívták segítségül s a rontás , gonoszság elszállt. 

Ha valakinek gyomor, bél, hólyag bántalma volt vagy vizenyős a megszentelt gyertyából egy kis darabot a köldökére tettek meggyújtották s azonnal poharat tettek rá (köpöly) s a kihunyó szentelt gyertya fénye magával vitte a betegséget. 

A lábas jószág ellésekor a baromfiféle kelésekor szintén a megszentelt gyertyát gyújtották meg az istállóban , majorságban s vetés előtt a vetőmagok zsákjait is a megszentelt gyertyával járták körbe s gyermek áldáskor a születőt is a megszentelt gyertya fényével várták, hogy egész életére utat mutasson a világosság felé.

Ha valaki esetleg halál vagy születés miatt mégsem tudott volna részt venni Tűzszentelő Boldogasszony szerén akkor a téli napforduló ünnepről elrakott zsarátnokot helyezte a tűzhelybe az új tűz alapjául.

Mára sajnos kevés otthon maradt és sok ház van s a házakban a tűz elem helyett eluralkodott a kényelem. 

A tűz a megindító fellobbanás a meleget adó szeretet és életet adó szerelem fontos része , ha elcseréled kényelemre nem lesz benne részed.

Eltűntek az otthonokból a tüzek helyette kényelmes főző lapok, központi fűtés , elektroszmog s így tűnnek el az otthonok. 

Vidd haza a tüzet otthonodba , családodba, ragyogjon újra szemeidben s lelkedben a szeretet lángja, s óvjon Boldogasszony Anyánk lángja s imája.

Dicsőséget őseinknek szép és gazdag jövőt utódainknak!

(Forrás: Feketéné Lendvay Katalin/T Tóth Tibor)
Jégbontó havának 2. napján Tűzszentelő Boldogasszony ünnepe

Őseink a Nap fiainak, a Tűz gyermekeinek tartották magukat. 
Tüzes népekként a tűz szentségként volt jelen az életükben.

A tűz az Égi Tűz, a Nap földi megnyilvánulásaként a Teremtő Égi Atya jelenlétét, az áldást, a jóságot, a szeretetet jelentette számukra.
Ezért fontos volt hát a tűz, a szent tűz a számukra. 
Minden házban, otthonban égett a tűz, tisztelték és vigyázták.

Időnként a tüzet is meg kellett tisztítani, meg kellett újítani. Tűz tisztításra, szentelésre alkalmas nap volt Jégbontó havának 2. napja, Tűzszentelő(Gyertyaszentelő) Boldogasszony napja.

A tűzszentelés napján hagyták kihunyni a tüzet az otthonokban, majd kitakarították a tűz helyét és a házat, és kivonultak a szent helyre. 

A szent helyen szertartásosan gyújtották meg a máglyát. 
Hétféle fából kellett rakni a szent tüzet. A tűz helyét meg kellett tisztítani, nem csak fizikailag, hanem energetikailag is, ezért a tűzrakás közben fohászkodtak. 

Természetes módon gerjesztettek szikrát. 
A hegyikristályon keresztül összegyűjtött napsugár lobbantotta fel a lángot.

A tűz tiszteletére doboltak, énekeltek, szertartásosan tisztelték a tűzet, az Égi Szülőket és az Égi Testvéreket..

A tűzszentelő szertartás lakomával zárult. 
A megszentelt tűzből aztán mindenki hazavitte a saját kis áldott lángocskáját, és azzal gyújtotta meg az otthonát melegítő, az ételét megfőző éltető tüzét.

Ekkor még nem gyertyákkal vitték haza a tüzet, a szokás csak később szelídült gyertyaszentelésre. A Pray kódex XI. sz. leírja, hogy a magyar középkorban először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél gyújtották meg a gyertyákat.

Miért kellett a tüzet megszentelni, megújítani?
Az ősz, a tél folyamán sok jó és sok rossz dolog is került az otthon tüzébe.

A várakozás idejében (Álom havának 1 napjától, Napisten születésnapjáig) az ellenoldal, a gonosz erő van hatalmon, hogy beteljesedjenek az emberi sorsok. A sok ártó erő megviselte a tűz ékét-fényét, meg kellett újítani.

A szentelt tűzből gyújtott és a szentelt gyertyáknak mágikus képességeket tulajdonítottak, ami Boldogasszonyunk áldása után tényleg élő varázserővé vált.

E tüzes naptól a sötét, tisztátalan, megrontott idő véget ért, és valami tisztult, új dolog elkezdődött. A tavasz, a kikelet érkezik az égi tűzből, földi tűzből, tűz által megtisztítva,
Egy szép. gazdag év ígéretével.

A sötétség űzésének az ideje ez. A szürke, borongós tél hatalmának a megtörése, az újjászületés ígérvényével.
A tűz az életerő, az élet és a tisztulás.

Nem véletlen, hogy rengeteg hiedelem fűződik ehhez a naphoz. Ám ezek a hiedelmek kijelölték a tavaszi tennivalókat, a védekezéshez adtak iránymutatást és eszközt, a megszentelt gyertyát.

Ipolyhídvégen e napin a teheneket megvesszőzték, ez időtájt. A vesszőt ez után az eke szarvára tették, hogy a tavaszi szántáskor jobban húzzanak.

E napon szentelt gyertyát kellett gyújtani nyári zivatarok idején, amikor acsarkodó idegen garabonciások, vagy táltosok a szegény ember kenyerét fenyegették a vihar felhőben dúló küzdelmük miatt.

A megszentelt gyertyát a sublót, vagy a láda fiában tartották, vagy felkötözve vékony szalaggal átkötve a falra akasztották. Kéznél legyen a házszentelésnél, vagy ha nagy beteg van a házban.
A kiszombori méhészek ezen a napon végigsöprik a kaptárakat, hogy a méhek bőségesen mézeljenek.

A gyertyaszentelésből hazaérve az asszonyok hazatérve a gyertyából egy csipetnyit a kilincsre , hogy mindig békesség legyen a házban.
Megveregetik a gyümölcsfákat is, hogy az szépen teremjenek.

A szegedi öregek hittek a ,, kilencedős" mágiában, vagyis a kilenc kedden meggyújtott szentelt gyertya gonoszűző erejében.

Göcsejben a dagadt, felpuffadt gyomrú beteg számára levágtak egy darabot az égő szentelt gyertyából, és azt a szenvedő köldökére helyezték, üveg pohárral leborították. Hitük szerint a kialvó gyertya kiszívta a betegséget.

Tápén a ház alapjába boldogasszonyi füvet,szentelt gyertyát és sót szórnak.

A pricsei asszony szentelt gyertyát vidd az istállóba, amikor ellett a tehén.

A kígyók, a békák, a cserebogarak gyertyaszentelőig lefelé mennek a földben, akkor megfordulnak, jönnek felfelé.

Tűzszentelő Boldogasszony napja megválasztó volt az időjárásban is. Az e nap jellegéből hosszabb időre meg tudták határozni, milyen idő várható.

A téli álomból a medve kijön a barlangjából, és rossz időt talál,kint marad, mert tudja, ez csak félrevezető álom, a tél már a végét járja.

" Ha fénylik a gyertyaszentelő,
A száraz íziket vedd elő!" - mondja egy Dél-vidéki mondás. Ez azt jelenti,ha jó idő van, "mégeccer" olyan hideg lesz.

Ha gyertyaszentelő előtt megszólal a pacsirta , utána még sokáig fog hallgatni, mert hideg lesz. Ameddig gyertyaszentelő napján a nap besüt a pitvarba, addig majd behadar a hó.
Ha csepeg az eresz, rossz tavasz lesz, enyhe idő rossz termést jelez, egész napos eső jó termést.


Ha gyertyaszentelőkor a farkas beordít az ablakon, akkor rövidesen jó idő lesz. De ha gyertyaszentelőkor jó idő van, megette a fene! Hosszú lesz a tél!

(Forrás: Feketéné Lendvay Katalin)Gyertyaszentelő Boldogasszony: február 2.


A Vízöntő a szigorúság betarttatójának, a törvény őrének Szaturnusznak az otthona.

A földből a magába fogadott és őrzött, teremtő és éltető fény kiárad, megmutatja magát.

A föld ébredésének időszaka ez.

Népünk hitében a Fény a teremtő erő és a Törvény a világban.

Keletnek fordulva ezért köszöntötték a régiek a Napot, s köszöntik ma is imával minden reggelen a gyimesi csángók:

„Köszöntelek téged, Istennek szent igéje,

Istennek szent rendelése,

Fényes világ,

Ki a fényes világot megfényesítetted,

Édes áldott Napom,

Adj szerencsés mai napot,

Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot,

És minden jóra menendőséget...”

E teremtő és igazító fény örök asszonyi óhajtását Boldogasszonynak hitte és nevezte népünk.

Magot sóvárgó szeretőnek és fénymadártól foganó anyának tartotta őt.

Hitte, hogy ő Isten „szántóföldje”, ő a tenger csillaga, hogy róla vall az erdő, s őt mutatja a rét és a virág, hogy ő van jelen minden csillagporos televény éjszakában, s a Holdban, amely a vizek Úrasszonya.

Ő a mindenek anyaméhe.

Minden ember eredendően lelkében hordja őt.

A kicsi gyermek, aki a régiek hitében Isten tenyerén él, akivel csillagocska születik a világra, aki még szűz, elküldőjére emlékező fényesség – belső késztetésből rajzával mesél jelenlétéről.

Ő a gyermekrajzok, különösképpen a kislányrajzok tulipán-koronás királynő alakja: hajsátra, amely e rajzokon igen sokszor a földig ér, az anyai oltalom megidézője; karja, amely fölfelé lendülő – áttörni készül, vagy éppen áttöri a sátrat.

Talán az sem véletlen, hogy keresztény hitünk Úrasszonya gyermeknek, leggyakrabban lánygyermeknek jelenik meg – Lourdes, Fatima, Medjugorje – s a testükben vágytalanok, a már szüzek, a teremtő fényhez készülődők, javarészt öreg nénik a „márialátók”.

Ősvallásunk istenasszonyában két személyt tisztelt és tartott számon népünk: Nagyboldogasszonyt és annak szűz leányát, a Kisasszonyt.

Kereszténnyé lett népünk lelkében „kozmikus parancsra” személyessé vált a fiktív Boldogasszony (Kisasszony) kép; új tartalmat kapott az ősi forma.

Ideje érkezett, hogy a Szűz méhébe fogadja és Fiú képében világra szülje a fénnyel teremtő Atyát.

„Pogány népünk” Emeséje, dicső és szent uralkodók ősanyja, aki álmában héja-forma madártól a fényt, a szellem-természetű erőt megidéző Turultól fogadott magot, a Krisztust szülő Máriát „előlegezte” a magyarságnak.---Molnár V.József


Gyümölcsoltó Boldogasszony
március 25.
Ma Gyümölcsoltó Boldogasszony, (de a Lányi kódexben) TEST FOGADÓ BOLDOGASSZONY napja van, őt tiszteljük, köszöntjük - március 25.


Nőként különösen hálásak lehetünk neki. Hisz belsőnket formázta, ha hittünk benne s kértük, hogy majd gyümölcsöt hozzon a fa...de előtte rügyeiből virág nyíljon.
Ezen a napon oltották a fákat is, s azt kivágni, vagy ágát törni tilos volt akkor.
A foganni vágyó asszonyok imája tán ma meghallgattatik.

Ha ma megérkeznének a fecskék, akkor bizony az Ember már a teremtő természettel halad s azonosul. Bárcsak. Akinek istállója volt ki is tárta az ajtót, hogy otthont adjon a hosszú útról érkezőknek.
Ma, ha nincs istállód, kitárhatod a szíved s fogadd be az érkezőt. Légy otthona a szeretetnek. Légy otthon.
Légy tűzet éltető családi fészek.

Nemzetünk hitében a Fény a teremtő erő és a Törvény a világban. Keletnek fordulva ezért köszöntötték a régiek a Napot, s köszöntik ma is imával minden reggelen a gyimesi csángók:

„Köszöntelek téged, Istennek szent igéje,
Istennek szent rendelése,
Fényes világ,
Ki a fényes világot megfényesítetted,
Édes áldott Napom,
Adj szerencsés mai napot,
Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot,
És minden jóra menendőséget...”

E teremtő és igazító fény örök asszonyi óhajtását Boldogasszonynak hitte és nevezte népünk.

Áldás a Tiszta Asszonyi minőségekre! Készüljünk a megújulásra, fel-támadásra....hisz ki mint vet, úgy arat. Legyen mit.


- Csutor Lívia -


☀


"Eljött az idő a "beoltódásra", a nemesedésre.
Az égi kegyelemmel elindulhat benned a változás a világ csodáinak befogadására.
Az új tavasz ígérete és az új nyár termése megszépíti és gazdagítja az életedet.
A természet az égi és földi kincsek osztogatásával nem fukarkodik!
Keresd, ami új, ami szokatlan, keresd, amit az elme leginkább elutasítana!
Ám éppen ezek a dolgok hozzák lelkedbe az égi többletet, ami a beoltottsághoz, a nemesedéshez vezet.
A tavasz, a kikelet termékenyítő fénye segíti az utadat."

Forrás: Kovács Kálmánné Nóri: Boldogasszony üzenőlapjai (2018. március 25.)


☀


MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel?
Mi tart vissza attól, hogy megnyisd a szívedet, s együtt rezdülj a szívedből fakadó teremtéseddel?
Mi az oka, hogy nem mered előhozni magadból azt az ősi szentséget, azt a szépséget, jóságot, mely lelked mélyén arra vár, hogy kinyílj, mint ahogy a virág kibontja a szirmait?
Emeld fel szíved rezdülését abba a kegyelem teljes valóságba, ahol a NŐ egy különleges ékszerként, finom, érzékeny lágy dallamként rezeg.
Ő az, aki képes megnyitni a szíveket.
Adni, mindig csak adni, lágyan kitárulkozni és befogadni.
Ha megnyitja szívét, az oly szélesre tárul, hogy az egész világ belefér.
Nézz magadba, - Mi választ el attól a szentségtől, hogy meglásd magadban, a szereteted kiárasztása által sorsokat vagy képes megváltoztatni, életeddel példát mutatni?
Miért nem tárod fel a benned rejtező ősi titkod, és osztod szét a körülötted élőkkel?
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad isteni Lényét!
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad szépségét, egységét, szerelmetességét!
Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudást, mely lelked legmélyébe van írva!
Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!
S engedd, hogy szereteted áradása beragyogja Magyar Nemzetedet!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin (2018. március 25.)
Sarlós Boldogasszony
július 2.


Nagyboldogasszony
augusztus 15. 

LEGYEN ÁLLAMI ÜNNEP NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA  !

„…Fehér rózsa, Mária,…”

 

SZOKATLAN KÉRELEM!

 

„Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya. …”

Nagyboldogasszony napján 1038-ban augusztus 15-én haldoklott egy nagy, szent király. Egész életében az országát és önmagát az Istenszülőnek ajánlotta. Halála közeledtekor, az utolsó átváltozás kapujában pedig így kiáltott fel:

„ Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva a lelkemet kezedbe ajánlom.

Közelgett épp a jeles ünnep, ugyanazon Örök Szűz Mária menybevitelének az angyalok és az emberek előtt nevezetes napja; nagyobb irgalom reményét remélte, ha e nap örömei közt bomlana föl teste, ezt külön könyörgésekkel kérte; sóhajtozás s könnyek árán el is nyerte.”

 

Ez a nagy uralkodó pedig a mi Szent Istvánunk volt.  Örökül hagyta országát és népét a Szűzanyának. Ezzel egy arasszal közelebb került a Kárpát-haza a mennyországhoz, mint a föld bármely pontja.

Hitünk szerint Nagyboldogasszony napján a Megváltó édesanyját föltámasztotta, test által magához emelte a mennyei dicsőségbe és a mennyek királynőjévé koronázta. Ennek a nagy ünnepnek lett részese Szent István és az országa e végső felajánlás által. ( Különös egybeesés, hogy Szent István nevének jelentése görögből latinra fordítva (Stephanos) ’koszorú, korona’.) Így vált Szent István és birodalma a Szűzanya koronájává.

 

Erre a mély misztériumra emlékeztet bennünket a Szent Korona is.  Őseink hagyatéka szerint, jele felmutatta a Teremtésben a Kárpát-medence földjének egységét, az országlakosok közösségét, a törvények, szokások összességét valamint Istenhez való tartozandóságunkat.

Az Országfelajánlás pedig rögzített egy ősi, sajátos rendet is.  Hiszen szakralitása által a Szűzanya tulajdonává vált a magyar föld, itt ember csak záros körülmények között rendelkezhetett birtokáról. Királyságunkban hosszú ideig az ősi földet csak birtokolni, használni és hasznait szedni lehetett, de rendelkezni róla nem. Ezek a jogok is általában nem egy egyént, hanem egy nemzettséget illettek meg.

 

A Nagyboldogasszony nap csodálatos, titokzatos eseményében egy másik jogelv is megnyilvánult. Magyarországon minden birtok gyökere a Szent Koronából eredt és oda is tért vissza (radix omnium possessionum).  Így volt egy test, egy lélek, egy szív az egész birodalom a Szűzanya oltalma alatt, Regnum Marianum. Ugyanis a Szent Koronában nyugvó főhatalom az Ég királynőjére, Jézusra és az Atyára emlékeztette királyságunk lakosságát. Ez a Szent Korona - eszme lényege.

Ebből a hitből virágzott ki történeti alkotmányunk is, mely a XX. század közepéig meghatározta eleink életét. Ahol a szokásjog (consuetudo), a nemzeti közmegegyezés ugyanolyan fontos volt, mint a törvény (lex).

 

A szokás az ősök öröksége volt és a törvények is hagyatékká lettek, melynek szellemiségétől, elveitől a későbbi korok leszármazóinak eltérnie nem volt szabad. Ami valaha igaz volt, az örökké igaz lesz.  A Teremtés örök szabályokba ágyazódott.

 

Így történt, hogy a magyar magán jog egészen 1944-ig szokásjogon alapult, szakrális rendet valósított meg egy modern világban. Mária országának gondolata hagyományunk örök életét jelentette.

Megállapíthatjuk, hogy az országfelajánlás a Kárpát-medencei lakosság szívében összefonódott a Szűzanya oltalmával összefüggő szabadsággal, a Szent Koronával, a történeti alkotmánnyal és a Szent Korona-eszmével.

 

Nagyboldogasszony napja tehát a magyarság legnagyobb ünnepének kellene, hogy legyen!

 

Ezzel szemben nemhogy Nagyboldogasszonyról nem emlékezünk meg állami szinten, hanem egyáltalán egyik Mária ünnepről sem!

 

Miközben a régi magyar királyság területéből kiszakított utódállamok nagy részében munkaszünettel fejezik ki hódolatukat az Ég királynője iránt. A világon elsőként fordultunk Nagyboldogasszonyhoz oltalmáért könyörögve. Az sem mellékes, hogy a Szűzanya mennybevételét majd ezer éven át tiszteltük, mint legfontosabb ünnepünket. Míg végre a nagy egyházban XII. Pius a Fulgens corona kezdetű bullájában dogmai rangra emelte 1951-ben.

 

Vallási tudásunk Boldogasszonyról, Nagyboldogasszonyról, a Szűzanyáról a királyságunk, államiságunk alapja volt és lesz!

 

Ezért kérek minden tiszta szívű embert, emelje fel szavát, hogy Nagyboldogasszony napja legyen hivatalos állami, nemzeti ünnepünk!

E nélkül semmi sem emlékeztet eredetünkre, küldetésünkre.

 

Aki segíteni tud, kérem, keressen meg!

Solymár, 2015. Nagyboldogasszony ünnepének nyolcadában

dr. Varga Tibor - Szent Korona Országáért Alapítvány

 

(Ezt még 2015-ben írtam. A helyzetben levők ma sem értik.. vagy... Szent István pedig nem csak "államot alapított", hanem égi-földi királyságot!)  
Kisboldogasszony
szeptember 8.
  
Olvasós Boldogasszony
október 7.
Forrás: Kolozsvári - Donkó Rebeka alkotásai:

 http://donkorebeka.lapunk.hu/Anyahitaként szólok hozzátok…
Anyahita - Dávid Júlia alkotása


2010. március 05.

Anyahitaként állok előttetek….. sajnos Engem már sokan elfeledtetek.

Népemnek valljátok magatokat, Rólam mégis megfeledkeztek,- ahogy ősi rítust is elfeledtek.

Sokan elfeledtétek azt az ősi minőséget, EGYSÉGET, Aki Én Magam Vagyok.

Anyahita népe nézz reám,- tekinteteddel, gondolatoddal keress Engem. 

Szívünkben kapcsolódjunk össze, teljesedjen be az áldás, amit az ősiség írt, alkossunk EGY MINŐSÉGET.

A Magyarok Nagyboldogasszonyaként szólok hozzátok,

- az ÖRÖK MAGBA megyünk most be, abba, Akik kezdetektől vagyunk.
- Az ÖRÖK MAG egy esszencia, különböző aspektusokkal felépítve.

Attól függően, hogy női vagy férfi minőség, választja ki magát és illeszkedik be a Teremtésbe, az Egység Láncolatába.

A MAG a mi esszenciánk. 

Különböző magokra vagyunk kódolva,- de az ŐSMAG az EGY,- Ő eredendő a Teremtéssel,- EGYSÉGET alkot vele, szoros kapcsolatban áll vele,- egymásból kiáramló és befogadó mozgást végez.

A MAG a középpontunkban van, az ISTENI SZIKRÁBAN, az ISTENI MEGNYILVÁNULÁSBAN. 

Ott olyan kódokat hordozunk magunkban, - Akik a Teremtés kezdete óta vagyunk. 

Ez a MAG szervesen illeszkedik a Teremtéshez,- hisz szerves összefüggésben, állandó áramlásban van vele.

A MAG a szívünk mélyén egy ISTENI PONT, egy szikra, amely eredendő egységet alkot a Teremtéssel, a TEREMTŐVEL.

Mag - Életfa - Dávid Júlia alkotása


A MAG teljességében egy kódcsoport.

Most abból a megközelítésből nézzük,- hogy mit is jelent mindez?

- A MAG ősidők óta egy nép jellemzőit, csoportját alkotta.

Őket magyaroknak hívjuk. 

A Teremtés kezdete óta a KÖZPONTI MAGból jöttek, a Teremtés fő ciklusából keletkeztek.

A MAGOK hosszú ideig egy állandósult állapotban voltak, EGYSÉGET alkottak, nem volt széthúzás köztük. 

Aztán, mikor idegen népcsoport keveredett az Ős- Eredendő vérbe,- akkor már elkezdődtek a torzulások. 
Olyan minták alakultak ki, olyan minőségek vették kezdetét,- akik sehogy sem tudtak az Ősteremtésbe illeszkedni és azzal azonosulni. 
A MAG szétszakadt, szétszóródott,- darabjaira hullott.
Egy teljesen más minőség vette kezdetét, és teljesítette be magát, népesítette be a Földet. 
Az EREDENDŐ MAGOK, az Ősök,- Akik az EGYből, a Szentségből, az Ősteremtésből jöttek  és igazak maradtak,- kevesen maradtak.
Ők egy elkülönült életet éltek, őrizve maguk tisztaságát és a TISZTASÁG FORRÁSÁT.

Teltek múltak az évek, évszázadok, és ezekből a MAGokból is többé-kevésbé a zöme kiválasztódott, mert nem tudta megtartani az ősi mintát,- így beleesett abba a mintába, ami kevert népcsoportként volt jelen.

Évszázadok láncolatán keresztül ez így volt. 
Keverve volt a magyar más nemzetiségű maggal.  
Az ősi már kiveszőben volt,- és akkor a TEREMTŐ újat gondolt…, - megújította a MAGOT.

Kiválasztja, szétválasztja az ocsút a búzától, és íme,- újra tisztulnak a MAGOK…

- Megismerik, felismerik ősi minőségük, de ehhez jó mélyre kell hatolniuk.
Számos idegen mintát le kell vetkőzniük, ami sosem volt az övék,- csak illeszkedésükképpen magukra öltötték.

A MAGOK- az ŐSI MAGOK legtöbbje már igen mélyen van ebben a teremtésben, - mert teremti magát,- azt az ősit,- azt a minőséget, Aki mindig is volt, lesz és létezik…

Ezek a MAGOK most üresítik ki magukból a régit, szabadulnak meg az idegen mintáktól, a ráhatástól,- hogy isteni tartalommal megtöltve magukat, vállalják fel szabott feladatukat.

- Az Ősteremtés most összekapcsolódik az ÚJ megteremtésével.
Világfák - Dávid Júlia alkotása


A múlt, a jelen összekötődik és EGYSÉGET, TELJESSÉGET alkot,- és visszatér az ÖRÖK KÖRFORGÁSBA, a természetes ciklusba, az EREDENDŐ RENDBE és LÉTFORMÁBA amelyből kiszakadt.

A MAGOK most maguk által tisztítják ki az eltorzult mintákat,- mindazt, amely évszázadokon keresztül öröklődött, - apáról fiúra, anyáról leánygyermekre szállt és így adta tovább, örökítette tovább a hibás kódokat.

Itt az ideje, hogy végleg kitisztuljanak ezek a kódok, és az ÚJ VILÁG teremtése által mindez megújuljon, és illeszkedővé váljon.


Közvetítette: Áhimré


Anyahita üzenete a magyaroknak
Anyahita Istenanya


2010. november 19.

Magyarok, Véreim,- Nagyboldogasszony minőségben szólok hozzátok.

Kérlek benneteket nyissátok meg szíveteket felém, hogy a következő sorokat kellőképpen értelmezni tudjátok.

Ősi idők történetébe megyünk vissza,- amikor a magyar nép olyan egységet alkotott, amelyben tudta és hitte, hogy az irányítás az Ő kezében van, és a jövendőt Ő gondozza.

Régmúlt emlékek tárulnak elétek, és ÉN szívem szeretetében mindig megőrzőm azt az emléket, amelyben Engem a felkelő Napban tiszteltetek.

De ősi örökségetek már itt-ott szertefoszlott. 
Hagyományaitok feledőben vannak, próbáljátok visszahozni a régi tanokat,- de a mindennapokban nem teszitek élővé, így nincs benn a köztudatban.

Az ősi tanokat a keresztény eszme átírta és a maga képére formálta.
Minden időben voltak asszonyok, akik az isteni Vért hordozták magukban.
A történelem során a lejegyzések visszavezetnek az ősi kultúrákhoz  amelyben az ANA, tisztalelkű Fénygyermeknek adott életet. 
Ezek a gyermekek nem földi fogantatással, szűznemzéssel születtek. 
Az idők folyamán különböző női megtestesülések adtak az ilyen Gyermekeknek életet. 

Őket Boldogasszonyoknak nevezték.

Mikor Nagyboldogasszonyként nyilatkoztatom ki magamat, ti rögtön Jézus szülőanyjára, Máriára gondoltok,- hisz ez van benn a köztudatban.

Csak keveseknek jut eszébe, hogy van egy ősi minőség, akit ANYÁ-nak, ANA-nak hívnak. Aki a kezdettől, az eredettől itt élt veletek, Aki életre hívott bennetek.

ANYÁ-tok vagyok a kezdetektől, és ANYÁTOK-ként szeretlek bennetek, a szívetek mélyén gyökeredzem.
Nagyboldogasszonyunk - Dávid Júlia alkotása


ÉN Vagyok a felkelő Nap mely rátok szórja összes sugarát, mely átölel ha bánatos vagy,- megvéd és megóv az ártó-rontó erőtől,- lágyan átölel, dédelget.

Sokféleképpen hívtatok,- Anyahitának,- Napbaöltözöttnek,- Babbának,- Szófiának,- Szűz Máriának…., s ez mindegyik ÉN Vagyok, mert mindegyik minőséget magamban hordozom.

Anyahita Istenanya - Dávid Júlia alkotásaÉn a Mindenség ANYJA Vagyok, ÉG és FÖLD Királynője, a felkelő NAP sugara.

Most ezzel az ősi minőséggel szólok hozzátok.

- Magyarok, Népem,- figyelmeteket kérlek irányítsátok most rám.

Szívetekben egyet alkottok határon túl élő testvéreitekkel.

Ne engedjétek, hogy megosszanak bennetek, és hamis indulatokat gerjesszenek!

A cél, hogy egymás ellen forduljatok, hogy megosszák erőiteket.
Hazugságokba keverjenek, és ne lássátok tisztán a történéseket.

A múlt tisztulni kíván,- de annak nem az az ára, hogy magatoktól elvessétek, megtagadjátok ami a tiétek volt egykoron.

Álljatok ki magatokért, és képviseljétek határozottan érdekeiteket, a magyar rendet.

Ősi jussotok ne feledjétek, és ne engedjétek át más nemzetnek.

A kizsákmányolás újabb méreteket öltött, de divatos porceláncsomagolásban van feltüntetve. 
Mindez azért, hogy távolról szemléljétek, nehogy a közelébe jussatok.
A mélységekben, álruhába rejtett valóság rejtőzik.
” A HAZA nem eladó”- mondjátok sokan.

Akik a porceláncsomagolásba bújtatott szankciókat megalkották, és alkalmazzák,- mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne így legyen,- a magyar föld kiárusítására törekednek.

Díszcsomagolásba bújtatott elméleteket gyártanak, és szankcióikkal megtévesztéseket alkalmaznak.

Ne higgyetek el mindent amit láttatni akarnak veletek.

Befelé figyeljetek, szűrjétek meg az elméletet, és lássátok meg az összefüggéseket.
Álljatok ki Hazátokért, és ne engedjétek, hogy az itt megbúvó értékek, kincsek, idegen kezekbe kerüljenek.

Ősi jussunkat megtartva lépjünk előre, és alkossunk ÚJ NEMZETET.

Anyahitaként a magyarok Nagyboldogasszonyaként szóltam.

(Írta: Feketéné Lendvai Katalin)


Ősi hitünk,- Nagyboldogasszony üzenete

NagyBoldogAsszonyunk - Kolozsvári Donkó Rebeka alkotása2011. május 13.

Magyar Leányok, Asszonyok, az Élet gyógyítóivá válhattok.

Mindaz a SZER-Elem, ami bennetek rejtőzik, egy olyan áldásos minőség, amely ritkán adatott meg a világ számára.

Minden tudás birtokosai vagytok, hisz lelketek legmélyén rejtőznek azon ősi kódok, amelyek az élet végtelen körforgásában mindig a segítségetekre voltak.

A NŐK, az ősi megtartó erejük által minden korban képesek voltak olyan cselekedetet végrehajtani, ami meghaladta az akkori korszellemet.

Ha befelé figyeltek és lelketekbe mélyedtek, százszorszép dolgokra leltek.
Megtaláljátok mindazt az elrejtett tudást, amely eredendően belétek lett gyökereztetve.

A MAGYAR névben hallatlan erő lakozik.

Hite által sziklákat képes elmozdítani az útból.

Magyar Leányok, Asszonyok,- mindez az ősi erő bennetek lakozik!

Ha visszamertek nyúlni és a múltat megidézni, csodálatos varázslatban lesz részetek. 

Ősi megtartó erőm által olyan kódokat adok át nektek, s nyitok fel bennetek,- amely által megtáltosodhattok.

Ha mélyen befelé figyeltek, ha kizárjátok a külvilágot,- s semmi másra nem figyeltek csak a bennetek élő Istenire,- akkor egy pont után kapuk nyílnak meg bennetek.

Ezek a kapuk mögött egy olyan világ rejtőzik, ami eddig zárva volt előttetek, amelyben a MAGhoz érkeztek.

S a bennetek lévő MAG üzen:- Jer velem! Vállald fel ÖNMAGAD, magyarságod, azt, AKI Vagy.

VAGYOK Aki VAGYOK,- Veled VAGYOK.Együtt rezdülünk a szóra, mely különös értelmet jelent.

Napsugaraim, lelkemnek angyalai,- ne féljetek, bántódásotok nem eshet!

Veletek vagyok, óva vigyázom lépteiteket.

Hozzátok elő magatokból azt a Szent NŐI Minőséget mely lelketekbe van kódolva!

Megtartó erőtök által tartsátok össze a Családot, a Nemzetet!

Szívetekből hozzátok elő az ősi HON dicsőségét, tiszteljétek azt, akik vagytok.

Nyúljatok vissza az ősi technikákhoz, emeljétek át a jelenbe.

A NŐ a Család megtartó ereje,- Ő az, aki által a tűz nem alszik ki otthonaitokban.

Melegsége és szelídsége, de ha kell a tettereje lágy hálót sző körétek, amellyel egyre feljebb és feljebb emel bennetek.

Kincseim,- hívjátok elő magatokból ezt az Ősi Szent NŐI Minőséget.

Nagyboldogasszonyként állok elétek, s viszlek vissza a múltba bennetek.

Csak kérjetek,- és emlékezzetek!

Hívjátok elő MAGotokból mindazt a csodát, azt a szépséget mely egykoron természetes volt. 

Merjetek,- Új Életre keljetek!

A múltat áthozva és megjelenítve a mostban, nyerjétek vissza erőtöket.

Csak kérjetek,- csak hívjatok!

Lelketekben ősi húrt pengetek, hisz Nagyboldogasszony vagyok, aki már Szűz Mária születése előtt is itt volt veletek.Ősi lélek, ősi hangja zendül:

- Magyar Te árva, Te száműzött!

Térj vissza hitedhez, elfeledett gyökereidhez!

Vess számot a múlttal, de újítsd meg magad a jelenben.

Formáld magad Nagyboldogasszony tiszteletére,- így lészen Országod újra dicső HON, nem pártoskodó.


Ősi Magyar ének zendül:

- Istenanya, Szent Anya, magyaroknak Asszonya, dicső múltnak otthon adója!
Anyai palástoddal óvj bennünk, védelmezd lelkünk.

Dicső Anya, Szent Anya, magyar Honnak várományosa!
Áldj bennünk, állítsd helyére Igaz Hitünk, Őseinktől elrendelt szerepünk!

Istenanya, Szent Anya, Anyahita, magyar Lélek őrzője és megtartója!
Segíts emlékeznünk, ősi hitünk meglelnünk.
Magyaroknak Asszonya, a TRÓN várományosa,
Add vissza ősi hitünk és szerepünk!

Dávid Júlia alkotása


Most pedig ébredjetek MAG Urak!
Legyetek tettre készek, hisz ősi remény bennetek éled!
Ne aludjatok, s várjátok a sült galambot!
Az idő szárnya szélsebesen halad,- s elérkezett mit most tehettek.
Ősi hittel, bátorsággal óvjátok a Nemzetet!
Ellent mondatok a csalárdságnak, a megbontó intrikáknak, családvesztő rendeleteknek!
Álljatok ki MAGotokért, megtartva Őseitek tiszteletét!
  
Anyahita minőségemben szóltam, Én, aki a jelenben is itt vagyok veletek.

Lejegyezte: Áhimré - MA
Feketéné Lendvai Katalin

Orosházi Ferenc:
A Nemzet Fohásza
NagyBoldogAsszonyunk szobra Esztergomban


Nagyboldogasszonyunk, égi Édesanyánk,
Alázattal kérünk, mosolyogj le reánk!
Vesd népedre őrző, vigyázó szemeid
Szükségünk van Reád, tudták ezt eleink.

Segíts nékünk Anyánk, hulljon le a rablánc
S Kárpát-haza népe hálát ad Tenéked!
Áldás vagy Te nékünk, szeretünk mi Téged,
Testünk, lelkünk, szellemünk felajánljuk néked!
Testünk, lelkünk, szellemünk felajánljuk néked!

Idegenek szabták ránk a sötétség imáját,
Ezredéve húzzuk már a rabszolgák igáját.
Szabadulnánk tőle, de visszahúz a mocsok,
Az élősködő féreg, ki vérünkben is tocsog.

Segíts nékünk Anyánk, hulljon le a rablánc
S Kárpát-haza népe hálát ad Tenéked!
Áldás vagy Te nékünk, szeretünk mi Téged,
Testünk, lelkünk, szellemünk felajánljuk néked!
Testünk, lelkünk, szellemünk felajánljuk néked!

Támaszd meg hitünket, ne hagyjon el többé,
Adj erőt lelkünknek most, és mindörökké!
Ragyogó utadon Magosokká legyünk,
Szerető szívedben mind egybegyűljünk!

Segíts nékünk Anyánk, hulljon le a rablánc
S Kárpát-haza népe hálát ad Tenéked!
Áldás vagy Te nékünk, szeretünk mi Téged,
Testünk, lelkünk, szellemünk felajánljuk néked!
Testünk, lelkünk, szellemünk felajánljuk néked!Továbbá:

Szeretettel,


Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: 


 


2 megjegyzés:

  1. Kedves Gábor Kati,
    Nagyon hálás vagyok ezért a gyűjteményért, nagyon tetszik. A Hétboldogasszony elnevezés szerintem a hetedik "menyországra" azaz szférára, vagy dimenzióra utal, ahol ő lakik. És igen, Anyahita a valódi neve.

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.