2013. március 24., vasárnap

A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk

A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk


Boldogasszony Anyánk…


Nagyboldogasszony (Kolozsvári - Donkó Rebeka képe)Boldogasszony Anyánk, régi nagy patrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólamlik hazánk:
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Oh Atyaistennek kedves szép leánya,
Krisztusnak szent anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Tégy méltóvá bennünk régi grátiákra.
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Ímé, ládd, mint kérünk; bűnünkből kitérünk;
Tehozzád sóhajtunk, énekszóval intünk:
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Fordíts el hazánkrul ennyi sok ínséget,
Melyben torkig úszunk, s nyerj már békességet.
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Abigailnál szebb, Rákelnél ékesebb,
Még Judit asszonynál is vagy gyönyörűebb.
Magyarországrul, Pannóniárúl,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.

Krisztus fiad előtt hajts térdet érettünk,
Ha ezt nem cselekszed, egy lábig elveszünk.
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.Klikkelj a fenti szöveg - képre, hogy nagyobb, olvasható legyen!
Ormándi Márta csuhészobrász alkotása


Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?

Ő aki ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot. 

Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban. 

Ő a megnyilvánult, az életadó.

Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét. 

Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk.
Megnyilvánulási formájában Anyahitaként jelent meg a FÖLDÖN.

Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk, az ősi anyai minőségünk.

Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést. 

Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK.


Áldással: Feketéné Lendvai Katalin
A Mi Drága Életadó Istennőnk Beírtsága, a Levegő Óceánjában és a 

Vízelvek Eredőjében Van!

Legyen Áldás Általa és Vele!

A magyarok Boldogasszonya


Az ősi magyar táltoshagyományban ennek a nőnemű Erőnek Tengrit (Végtelen, azaz 'Tenger' Tér) volt a neve, ő volt “az Ősanya, az első moccanás szülötte, az idő forrása, lét kezdete, a megfogalmazott ige, az osztó, az oszló...”

“Tengrit, akit Yotengrit-nek is mondanak – mert Yo elsőt jelent, és ő vala az első istenség...”

“Az ősistenség kezdetben egyedül volt és nő volt, ki magában hordozá még a férfit is, mint várandós asszony méhében a fiát, kit megszülend.

Várakozó és várandós menyasszony volt az istenség, és teremte hegyeket, völgyeket, testet ölte sziklákban, kövekben, alkotván azokat szitáló ködnél finomabb szellemanyagából.

Teremte szellemgyerekeket is, kisisteneket, világ-részek ügyelőivé...”

“Homlokán holddal ékes Ukkó istenanyánk, Naporcájú Gönüz istenatyánk akkor még egységben valának...”

“Fényes orcával ékes magasságos istenünk akkor még homlokán holddal ékes Ukkó istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még Tengrit volt.”

“Tengrit isten-ősünk szitáló ködnél finomabb istenanyagából nőstény istenné meg hím istenné szellem-testesült...

A nő isten, Ukkó Földisten Anyánk éke a Hold...

Ő a Föld Királynője is, a Boldogasszony.”

(Idézetek: Máté Imre: Yotengrit című könyvéből)

forrás: Pozsgai NikolettaA Boldogasszony


Írtunk már sokat a MAGYAROK ISTENÉRŐL. Arról a népi hiedelemről, amelyikben elődeink benne hitték a “női, Isteni Teremtő Erő” hatalmasságát és azt – megszemélyesítve – NAGYBOLDOGASSZONYNAK hívták. Olvasós Boldogasszony (Kolozsvári - Donkó Rebeka képe)
Minden teremtett ember Égi Édesanyjának hitték, akit az Atyaistentől elválasztani nem lehet.Ennek az ősi hitnek aztán igazán nem volt nehéz elfogadni Jézusnak, mint a földre jött FÉNY FIÚNAK édesanyját – Máriát a Nagyboldogasszony leányaként, aki szeplőtelenül fogantatva, Szűzként viselte szíve alatt az “égi küldöttet”, hogy az “emberként” szülessen a Földre szabott Törvény szerint.Mária – Jézus Édesanyja – tehát ZI-DE-ES lánya a Nagyboldogasszonynak, akit a régiek a FÉNY SZÜZÉNEK ismertek. Zi-de-es … a káldeusok nyelvén van.Jelentése: “beavatott, felkent”. De a néphit így nevezi az édesanyát is – amikor azt mondja: “a zides“.El kell fogadnunk a népi hiedelem ezen hagyományát, mely megmaradt az elnevezésben, hiszen minden édesanya, aki életet szül e világra, “beavatottja” lesz az Isten örök, nagy Titkának, amellyel a Teremtés Rendjét és Törvényét megszabta.Csakis ez a “felkentség vagy beavatottság” adhat az édesanyáknak oly hatalmas erőt, melyről így nyilatkoznak a látók, a költők:“Minden erőnél erősebb erő: az anyai Szeretet. 
Emberi testbe iiltiiziitt NAPFÉNY. Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő erős gyöngeség.”
(Gárdonyi Géza Az Egri Csillagokban írja így.)Amikor tehát a NAGYBOLDOGASSZONYRÓL, Magyarország Oltalmazójáról beszélünk – a MAGYAROK ISTENÉBEN élő FÉNY SZÜZÉRE gondolunk, akinek földi leánya – Mária – feladata volt világra hozni a FÉNY FIÁT, Jézust. 

Szeressük hát nagyon Máriát is, aki földi hivatása után megboldogultan visszatért a Nagyboldogasszony kebelébe!
MÉG MA IS ANYÁK NAPJA VAN...

...és minden nap anyák napja van

Áldja az Ég az Édesanyákat, az Életadókat!


"Nincsen a gyermeknek
Olyan erös vára,
Mint mikor az Anyja
Őt karjaiba zárja.

Nincsen örzőbb angyal
Az Édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az Anya
Meg ne érdemelne."

(Pósa Lajos)

A fényképen: Glatz Oszkár: Anya gyermekével 1922

(Forrás: Holdviola)
 AZ ÉDESANYADsida Jenő: Édesanyám kezeA legáldottabb kéz a földön,

A te két kezed jó Anyám

Rettentő semmi szélin álltam

Közelgő létem hajnalán;

A te két kezed volt a mentőm

S a fényes földre helyezett...

Add ide, - csak egy pillanatra, -

Hadd csókolom meg kezedet!


Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket...
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld,
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet! -
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanított,
Felmutatott a csillagokra,
Úgy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett...
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod: a vétek szörnyü rút! -
Ne hidd, Anyám, ne hidd, hogy egykor
Feledni bírnám ezeket!...
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így, drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! -
Add ide, - csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! -
Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet
 Badinyi Jós Ferenc: Nagyboldogasszonyunk

A Lélek TV felvétele (www.lelektv.hu), köszönjük szépen, az előadó Badinyi Jós Ferencek is, csodaszép előadás volt. :))
  

Napba öltözött Asszony
Földtiltó Boldogasszony (Kolozsvári - Donkó Rebeka képe)Mitől Napba öltözött a NAPBA ÖLTÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONY?

Attól, hogy megtermékenyült..

MEG TÉR MÉH KEN (Y kromoszóma) ÜL
MAG TÉR MÉH KEN Y ÜL
EL VAN ÜLTETVE A MÉHÉBEN A MAG= PETESEJT.
A NAP AZ ANYAMÉHBEN EGYESÜLŐ NŐI és FÉRFI SEJTEK szimbóluma.
Hol van benne az Anya?
Vele kezdődik...
A NAP
ANA P
ANYA P
Hol van benne az Apa?
A NAP
NAPA
NAP APA
A NAPBA NÉZ
A NAPBA MÉZ
A NAPBA MÉSZ
A Napba megy a méz, akár a hímivarsejtek a petesejtbe.
A NAPBA ÖL* TŐZÖTT
A NAPBAN ÖL TŐ SZIK
A petesejtben a tő=Y és a SZIK.
* ÖL, az Anya öle.
Mi is a SZIK.
ALSZIK - SZIKLA
E SZIK
NYUG SZIK
TET(T)SZIK
LÁT SZIK
HALL LÁT SZIK
SZIKÁR
SIKÉR
SIKER
SZIKRA
A TEREMTŐ SZIKRA PILLANATA


spiriteveCsillag-mécses világánál jöttem hozzád, Mária,
Fáradt fejem lehajtani, vígasztalás Asszonya.
Hó-magányban át az erdőn Hold-ív vándora kísért,
Szél a bükkösök sorával zsoltárhangokat cserélt.
Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet,
amely könnyít éjszakámon, s forrásodhoz elvezet.
Szomjazó virágok arca mitől mindig felderül,
Virág-ember árvasága szeretetté fényesül.

Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél,
Nyári vizek tükre-fodrán jeget kopácsol a tél.
Dermed idebenn is, látod, lelkem ékes hajlama,
Oldozd sugaras kezeddel, Napbaöltözött Anya.
És a szavak tőre-élét tompítsd, országunk szívét
önfiától át ne döfje. Gyűlöletnek késhegyét
távoztasd e néptől messze, már eleget szenvedett,
Megalázva idegentől rótta csak az éveket,
melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet:
barbár-vörös egek alól, s keresünk reményeket.
Még magányos erdeinkben zarándoklunk éjszaka,
Ám az úton elénk sietsz, reménységünk Csillaga.
Kitárod kék köpenyeged, hová bízón térhetünk,
miként elődeink hitték. Összetéve két kezünk
közbenjáró szavad által Szent Fiad, ki ránk tekint,
megbocsátja vétkeinket, s megenyhíti majd a kínt.
Megnyitja a belső forrást, hitet támaszt, lelkeket,
És a sívó gonoszságban megőrzi az életet.
-

A vers - A Megfeszített című magyar passió (rockopera)- előhangja, melyet Sinkovits Imre színművész mond el. 1992-ben íródott Mátraszentimrén a megszálló csapatok kivonulásának évében.

Szaval: Sinkovits Imre – Pieta
A Napba öltözött Asszony üzenete

2012.09.15
Kicsiny Népem, fénylő Nemzetem, sok fájdalom és keserűség gyűlt össze a szívetekben.
A keserűség, a mindennapi gondok, a kilátástalanság megkeményíti szívetek.

Erdélyországban élő népek összefogásra sarkallják egymást, s nektek pedig többé-kevésbé széthúzás a részetek.

Nincs meg az alázat, mely egymás irányába vezet, és áttöri azokat a korlátokat, amelyeket az ego teremt. Kisebb-nagyobb csoportok összeszerveződnek, s van mit felmutatniuk, de ez vajmi kevés ahhoz, hogy az Ország életében gyökeres változás induljon el.

Mindenki a maga dolgával van elfoglalva, ami egyrészt nem baj, de így nem tudtok a Nemzet sorsában változást elindítani.

Az erdélyi magyarságnak és az itthoni magyaroknak össze kellene fogniuk.

Ott még tisztábban maradtak meg az értékek, tisztább képet látnak az Új Magyarországról.

Nem fertőzte meg őket oly szinten a hatalom és a pénz csillogása, mint az itthon élő embereket.

Tanítotok, gyógyítótok, SZER-eket tartotok, de sokan bizony a valós életben egy teljesen más, elferdült életet élnek, mint amit napi szinten prédikálnak.

Az életetekkel kell példát mutatnotok, azzal, hogy mennyire tudod megnyitni a szíved bajba jutott testvéred felé. 

Mennyire rendül meg a lelked, mikor tudod, hogy a másik miben él, nyomor gyötri testét lelkét, te pedig vagyonokat halmozol fel, és már jó dolgodban nem is tudod mi az amit felhalmozz, és birtokolj.

Mindez nem mehet így tovább, ezért akik emígy cselekszenek, tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, ha maguktól nem tesznek és nem segítenek, akkor a Kegyelem tesz igazságot életükben, és veszi el tőlük a jogtalanul felhalmozott javaikat.

Ettől még a másiknak nem lesz jobb, de életbe lép az Isteni Igazságszolgáltatás.
Egy korszak lezárul és egy Új Korszak jő.

Sokan átlényegülnek és nem maradnak a földi létben, mert lelkük nem bírja elviselni a gyors léptékű változást, és különböző helyzeteket teremtenek, hogy ne kelljen itt a földi létben megvívni mindennapi csatájukat.

Lelkük aztán a másvilágon tovább érlelődik, fejlődik, és egy újabb inkarnációs ciklusban már magasabb tudatossággal teszik a földi létben dolgukat.

Boldogasszony Pecsétje Ősi HUN-MAGYAR szimbólum,
amely a végtelen Egységet, a bennünk lévő ősiséget jeleníti meg.
Védelmező, támogató ereje magában a szimbólumokban rejlik
(amit belső útmutatás által kaptam).
A körforgást, az áramlást, az örök mozgást, a végtelen Egységet jeleníti meg.

(Feketéné Lendvai Katalin alkotása)Magyarok, most hozzátok szólok. 

Hozzátok kicsiny kis népem, kik a Kárpátok –bércein belül kirekesztettek vagytok a világból. 
Mert a világ árgus szemekkel figyeli mikor milyen hibát követtek el, és halmoztok fel hétszámra, csak hogy bebizonyítsa, a magyar mennyire nem talpraesett, sőt pénzsóvár és élvhajhász, mindent a magáénak akar és más országok jövőjével és múltjával egyaránt nem foglalkozik.

Ne hagyjátok, hogy bűntudatot keltsenek bennetek!

Ne hagyjátok, hogy bármily formában is irányítsanak bennetek!

Az ő szemszögükből azt akarják láttatni és elhitetni, hogy ti egy primitív Ország vagytok, akinek nincs joga a fejlődéshez, mert elmaradottak vagytok különböző dolgokban.

Ne üljetek fel az ilyen hatalmi játéknak, erősítsétek meg magatokat!

Újra és újra összefogásra sarkallak bennetek!

Az ősz az olyan szinten hoz változást sokak számára mit nem is reméltek. 

De hogy a változás gyökeresen megtörténjék, és láthatóvá váljék a magyarság életében, ahhoz kormányt kell váltanotok.

Ez a kormány aki most hatalmon van, megnyomorítja a magyar embert, éhezésbe taszítja, eladósítja, és elhiteti vele, hogy mindezt az Ország érdekében teszi.

Elhiteti, hogy az Ország érdekében és fejlődésében hoz meg olyan intézkedéseket, ami szerinte nagymérvű változást hoz, holott ha színpadok mögé nézzünk, akkor rájövünk, hogy mindez csak egy csapda, ami arra vezet, hogy az Ország még jobban eladósodjon, és más hatalmaknak a bábjává váljon.

Újra és újra kérdem magyar népem,- Meddig tűritek ezt?

Meddig mehet el az árulás, mikor lesz az, amikor kiálltok a jogaitokért, és visszaveszitek a saját kezetekbe a hatalmat. 

S onnantól fogva nem ”felsőbb vezetés” diktál és hoz meg határozatot, hanem NÉP lesz az, aki hatalomra jut.

Egy olyan irányú és mértékű változás kell, hogy beálljon az Ország életében, ami felszámolja az önkényuralmat, és lehetőséget ad a népnek, hogy Ő hozzon meg és iktasson be szankciókat. 

Hogy mindez megtörténjék, le kell fejteni a fátylat az emberek szeméről, hogy tisztán lássanak, és ezt azoknak az embereknek kell megvalósítani, akik a szellemi áramlat egy olyan fokán állnak, hogy képesek megtenni és magukra vállalni.

Szólítalak és egyben hívlak bennetek, hogy a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén gyűljetek össze, és tiszta szívvel és igaz szándékkal kapcsolódjatok össze.

Kinek szíve megrendül a Haza sorsa iránt, alkosson egységet, EGGYÉ váljon, és a változás irányába lépve, indítson el egy teljeskörű alkotmányozó Nemzetgyűlést.

Ti, akik egyet alkottok, mert a Haza sorsa, a Szíve a kezetekbe lett helyezve, most már nyíltan vállaljátok fel magatokat.

Mozduljanak a MAGOK, lépjenek előre, de a SZÍV tudatosságával tegyenek, és ne az indulat vezérelje tetteiket!

Szántszándékkal nem lehettek a másik kárára, ezért próbáljátok meg az egyezőséget.

Ha mindez nem történik meg, pedig békés jobbot nyújtatok, Isten védi Magyarországot.

Az Isteni Terv és Akarat egy megvalósulást hoz létre, amely sokak számára keserves lesz, mert saját hazugságaik által létrehozott létformába buknak bele.

Ne féljetek Magyarok, nem esik bántódásotok, csak merjetek lépni, merjetek tenni, az Isteni Oltalom óvja, vigyázza lépteiteket, a várakozásból mikor itt az idő kiléphettek.

A változás csendben és lopva jöjjön el, mert ha okosan teszitek a dolgotokat, akkor színfalak mögött helyre áll az alku, és megtörténik egy olyan változás, amely a világ sorsában meghatározó szerepet hoz létre.

A Fény és a Szeretet öleljen át és kísérje lépteiteket.

Belső Hang útján legyezte: ÁhimRéVeszprém. 2012. szeptember 11.A MI Égi Anyánk egyik szép Teljességű Napja ... GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY .... azaz VIRÁG VASÁRNAP.... napja Március 25. - az igazi magyar nőnap!

Gyümölcsoltó Boldogasszony (Kolozsvári - Donkó Rebeka képe)
Ma Gyümölcsoltó Boldogasszony, (de a Lányi kódexben) TEST FOGADÓ BOLDOGASSZONY napja van, őt tiszteljük, köszöntjük - március 25.


Nőként különösen hálásak lehetünk neki. Hisz belsőnket formázta, ha hittünk benne s kértük, hogy majd gyümölcsöt hozzon a fa...de előtte rügyeiből virág nyíljon.
Ezen a napon oltották a fákat is, s azt kivágni, vagy ágát törni tilos volt akkor.
A foganni vágyó asszonyok imája tán ma meghallgattatik.

Ha ma megérkeznének a fecskék, akkor bizony az Ember már a teremtő természettel halad s azonosul. Bárcsak. Akinek istállója volt ki is tárta az ajtót, hogy otthont adjon a hosszú útról érkezőknek.
Ma, ha nincs istállód, kitárhatód a szíved s fogadd be az érkezőt. Légy otthona a szeretetnek. Légy otthon.
Légy tűzet éltető családi fészek.

Nemzetünk hitében a Fény a teremtő erő és a Törvény a világban. Keletnek fordulva ezért köszöntötték a régiek a Napot, s köszöntik ma is imával minden reggelen a gyimesi csángók:

„Köszöntelek téged, Istennek szent igéje,
Istennek szent rendelése,
Fényes világ,
Ki a fényes világot megfényesítetted,
Édes áldott Napom,
Adj szerencsés mai napot,
Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot,
És minden jóra menendőséget...”

E teremtő és igazító fény örök asszonyi óhajtását Boldogasszonynak hitte és nevezte népünk.

Áldás a Tiszta Asszonyi minőségekre! Készüljünk a megújulásra, fel-támadásra....hisz ki mint vet, úgy arat. Legyen mit.- Csutor Lívia -
BoldogasszonyokKolozsvári – Donkó Rebeka alkotásai:
Sarlós Boldogasszony

A Nemzetközi Nőnap és a Gyümölcsoltó Boldogasszony napja közötti különbség!

Március 25.


Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Krisztus urunk fogantatásának napja.
Gyümölcsoltó Boldogasszony (Kolozsvári - Donkó Rebeka képe)
A magyar hagyományban már nagyon régóta van a nőknek jeles napjuk, amelyen virággal köszöntjük őket.

Ez a nap egyszerre a nők, az anyák és a termékenység ünnepe.

Ezen a napon köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat!

A magyar mitológiában Boldogasszony ősi anyaistennő, a születést segítő lény neve.

A "nemzetközi nőnap" március 8.-án van, ami nem a nők, hanem a női egyenjogúsági mozgalom emléknapja.
Politikai ünnep.
Az ünnepet magát az Egyesült Államokban találták ki a XIX. század végén.
Évenkénti megtartását az I. Kommunista Internacionálé rendelte el.
A március 8-i dátum arra a nőtüntetésre emlékeztet, amely ezen a napon zajlott 1917-ben, Oroszországban, és aminek hatására II. Miklós cár lemondott és Kerenszkij került hatalomra. Magyarországi ünneplését 1948-ban Rákosi Mátyás rendelte el, és tette egyúttal kötelezővé.

Ezen a napon, március 25-én köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat, és felejtsük el végre a kényszerrel elrendelt, szovjet mintájú "nemzetközi nőnapot".


Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának ünnepe. 

Az év legjelentősebb Mária-ünnepe. 

Az örömhírvivés ünnepe ez.

Gábriel arkangyal megjelent Máriának és megkérdezte tőle: akar-e Isten fiának édesanyja lenni.

Azzal a pillanattal, amikor Mária kimondta: 
"Legyen nekem a te igéd szerint!", megkezdődik a Megváltás.
A Fiúisten emberré lesz.


Gábriel arkangyal ünnepe (március 24.),
3 nappal van a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.) után, 
és ekkor történik a szellemi megfoganás.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (március 25.) Jézus fogantatásának ünnepe,
Ki testet ölt Karácsonyra.

Gábriel arkangyal ünnepe (március 24.) érlelődik meg 9 hónapra rá, a téli napfordulóra (dec. 21.) és december 24.-re, Karácsonyra, a Fény Újjászületésének Ünnepére.


Olyan körülmények között születik meg a Fény, mikor a legsanyarúbbak a körülmények, a legsötétebbek a napok, a legkevesebb a fény.
Így ír minderről Lukács atya: "A magyar nő mindig a Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását.

Európa népeinél pedig szinte közmondásszerű lett a 'lovagias magyar nép' elnevezés.
A lovagoknak éppen az volt egyik vállalt főtulajdonságuk, a Nőtisztelet.

A férfi az erő, a nő a szív.
És ezen az egységen a Boldogasszony őrködik."

Ahogy a vad alanyba beoltják a nemes oltó ágat, az Isten Fia ugyanígy oltotta be magát az emberiség vad fájába, hogy azt megnemesítse.

A magyar vallásos néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, a szemzés szakrális napja, tehát e nap a legalkalmasabb a fák oltására, szemzésére. a

TEREMTŐ TÖRVÉNYEIRE ÉPÜLNEK,

s ami nagyban, az kicsiben is igaz elven Jézus Urunk RÁ világított személyes példájával

ÍZ-TEN TÖRVÉNYÉRE

amikor tanítóként járt a földön közöttünk.

Ezért fontos az Ő tanításait szemelött tartani, mert Ő az az utolsó ÉLŐ tanító amire az emberiség élőszóból emlékezik (előtte is jártak évezredekkel korábban akik a tudást felfrissítették a földön) így tudunk párhuzamot vonni a

FENT és a LENT, valamint a NAGYBAN és ugyan az KICSIBEN
között.

Így meg is kapjuk + az ősi jelet, amely a világban számos helyen megtalálható, így egyházunk életét is e jel meghatározza.
Őseink Által ránk ruházott jogait, kötelezettségeit önként vállalnunk kell.

Nézzük a párhuzamot és az ÍZTEN példamutatását;

Keleten és Európában, március 25. Kicsiben a gyümölcsfák beoltásának az ideje. (A jó gazda ezen a napon oltja be gyümölcsfáit, együtt munkálkodik az ÍZTENnel, így áldás van a munkáján.)

Nagyban a Természetben,
NAPATYÁCSKA,
itt oltja be éltető fényével
FÖLDANYÁCSKÁT,
majd ez után indul az élet fejlődése itt lenn a földben.

Kicsiben az ANYAMÉHBEN MEGFOGANT GYERMEK.
JÉZUS URUNK fogantatása példa arra, hogy

E SZENT NAPON FOGANTATOTT "DOLGOK" KÜLÖNÖSEN ÉGI ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNEK.

Jézus Urunk születése, így esik egybe a

FÉNY SZÜLETÉSÉNEK ÖRÖMÜNNEPÉVEL DECEMBER 21.

amely szintén példamutatás, az Égiekkel való együtt munkálkodásának gyümölcse égi ajándék a föld EMBERÉNEK.

Minden népnek ahhoz, hogy boldog életet élhessen itt a földön, vissza kell térnie a

TERMÉSZETTEL VALÓ EGYÜTTÉLÉS TÖRVÉNYÉHEZ!

(forrás: Domonyi Károly)

(kép: Kolozsvári Donkó Rebeka: Gyümölcsoltó BoldogAsszony,

NagyBoldogAsszonyAnyánk)Gyümölcsoltó Boldogasszony napja


Az Egek Áldását Birják és Birták a MI Asszonyaink....

Áldás Reájuk.. és nekik...
"Eljött az idő a "beoltódásra", a nemesedésre.
Az égi kegyelemmel elindulhat benned a változás a világ csodáinak befogadására.
Az új tavasz ígérete és az új nyár termése megszépíti és gazdagítja az életedet.
A természet az égi és földi kincsek osztogatásával nem fukarkodik!
Keresd, ami új, ami szokatlan, keresd, amit az elme leginkább elutasítana!
Ám éppen ezek a dolgok hozzák lelkedbe az égi többletet, ami a beoltottsághoz, a nemesedéshez vezet.
A tavasz, a kikelet termékenyítő fénye segíti az utadat."

Forrás: Kovács Kálmánné Nóri: Boldogasszony üzenőlapjai (2018. március 25.)


☀


MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel?
Mi tart vissza attól, hogy megnyisd a szívedet, s együtt rezdülj a szívedből fakadó teremtéseddel?
Mi az oka, hogy nem mered előhozni magadból azt az ősi szentséget, azt a szépséget, jóságot, mely lelked mélyén arra vár, hogy kinyílj, mint ahogy a virág kibontja a szirmait?
Emeld fel szíved rezdülését abba a kegyelem teljes valóságba, ahol a NŐ egy különleges ékszerként, finom, érzékeny lágy dallamként rezeg.
Ő az, aki képes megnyitni a szíveket.
Adni, mindig csak adni, lágyan kitárulkozni és befogadni.
Ha megnyitja szívét, az oly szélesre tárul, hogy az egész világ belefér.
Nézz magadba, - Mi választ el attól a szentségtől, hogy meglásd magadban, a szereteted kiárasztása által sorsokat vagy képes megváltoztatni, életeddel példát mutatni?
Miért nem tárod fel a benned rejtező ősi titkod, és osztod szét a körülötted élőkkel?
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad isteni Lényét!
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad szépségét, egységét, szerelmetességét!
Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudást, mely lelked legmélyébe van írva!
Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!
S engedd, hogy szereteted áradása beragyogja Magyar Nemzetedet!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin (2018. március 25.)


☀


"A magyar nő mindig a Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt, a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását.” (Lukács Atya)


Minden egyes NŐ lelke legmélyén Boldogasszony/Boldoganya hisz Ő a földre született égi Anya mása. 


Nekünk Nőknek nagyon fontos feladatunk ebben a mai világban, hogy helyén kezeljük Női minőségünk tisztaságát, és feloldjunk minden ránk erőltetett „ bűnösnek ”vélt princípiumot,- hisz mindnyájan tiszta Fényként születtünk erre a világra.

Gyümölcsoltó Boldogasszony alkalmából fogadjátok szeretettel egy régebbi írásomat:


Magyar Asszony, mikor öltözteted NAPBA a szívedet? 


Mikor rezdülsz egyszerre a Teremtéssel? 


Hol vannak az ősi titkok melyek belőled fakadnak, s benned gyökereznek? 


Egy Új Hajnal jő már, a küszöbén állunk. 


Szíved nyisd meg gyorsan, hogy be tudd fogadni a felkelő NAP sugarát, mely meggyújtja a benned élő lángot,- felszítja a tűzet, s azt suttogja:- EMLÉKEZZ! 


Emlékezz azokra az időkre mikor NŐ voltál, s büszkén vállaltad sorsod, tetted a dolgod, mit az ÚR reád szabott. 


Ha elfáradtál, megpihentél,- Napbaöltözött Anyánktól új erőt merítettél. 
Belülről fakadóan tudtad mi a helyes, s mi helytelen. 

Hol van lelkednek ezen része, hol bújik meg? 


Nyisd meg a szíved, s fogadd be az Új Hajnal felkelő sugarát, mely átlényegíti lényedet,- emlékezz az IGAZI ÖNVALÓDRA, arra, aki eredendően voltál, s vagy ma.

 
A NŐ az, aki megtartó ereje és végtelen szeretete által megnyitja a szíveket, s ha kell hegyeket mozgat meg. 


Hát tegyünk most is,- mozgassuk el az elénk hatalmasodó hegyeket, melyek meggátolják, hogy igaz hitben és szeretetben, szabadságban éljünk. 


Kedves Nőtársaim, kik még az ősi hit megtartó erejében éltek, tisztelitek, és magatokénak valljátok,- kérlek benneteket, - álljunk ki magunkért, Családunkért, Nemzetünkért.


Saját megújulásunk által mutassunk példát. 

Nyúljunk vissza bátran ősi gyökereinkhez, hozzuk át a jelenbe és működtessük azt. 


Bátran merjük felvállalni és továbbadni hagyományainkat, ősi szokásainkat. 


Merjünk NŐKKÉ, ASSZONYOKKÁ, ANYÁKKÁ lenni, és MAGunkból fakadóan tenni, és tenni…. 


Ha felvállaljuk MAGunkat, azt, akik vagyunk,- akkor Új Jövőt írhatunk! 


Az eredendő női minőség visszavételével, a NŐK magukhoz veszik azt a hatalmat, amely belső, legmélyebb forrásukból fakad. 


Belső isteni minőségükre hallgatva, egy olyan „szerepváltozáson” mennek keresztül, amelyben ÖNMAGUK belső lényéhez visszatalálnak, és ösztönösen működtetik azt az erőt, mely őket alkotta.

 
Itt már nincsenek „szerepjátékok”,- a magasabb tudat felismeri azokat a hiányosságokat, szerepjátékokat, amit eddig felvett mintaként szerepeltetett életében. 


Mindettől megválva egy ÚJ NŐI Minőség alakul ki, az EREDENDŐ NŐI MINŐSÉG,- ami a jelenbe áthozva és aktiválva kap szerepet. 


A MAGYAR NŐ együtt él a TEREMTŐVEL. 


Megtartó ereje a Családnak, kisközösségnek, és a Hazának. 


A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.


Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák.


Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk… 
 
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin 
 
(A kép: Hummel Rozália festménye)
~ Weöres Sándor: Ima ~


Köszöntelek a folyók zúgásával, 
a felhő-arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel,
a gong-alakú csillagokkal,
köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tűzével,
és végül az ámulatos napragyogással:
mind a Tiéd, valamennyiben itt vagy,
akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk
váratlanul
s a teremtmények seregének megmutatod újra, meg újra
kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg
mérföldköveken heverőket,
egyszerűségük örök titkában, nyiltságuk
rejtelmében,
miket állandó ittlétük miatt,
oly könnyen, szüntelenül feledünk.Boldogasszony keresztjeBoldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időkre mutat. 

Boldogasszonyunk ősanyai, istenanyai gyökereket mutat.

A Boldogasszonyság magába foglalja a Fény őrzését, annak visszaadását, Ő a kapuja életnek- halálnak, Ő a Föld, melyből minden földi élet sarjad és Ő az, aki befogadja a már nem használt testet, hogy újra születhessen általa.

Óvja, védi a föld teremtményeit.

Allegorikusan a magyar néphagyományban Ő a magyar Föld, ami össze van kapcsolva egy égi magyar földdel, amiből folyamatosan újraszülethetik a magyar élet.

Ez azt feltételezi, hogy egy
növényi szemléletű, női princípiumot elfogadó világképet hordoz a magyar lélek Boldogasszonyról.

Rovás "gy"


Boldogasszony ünnepeink az esztendő körén ciklikusan megjelenik, és mindegy szorosan összekapcsolódik a női princípiumokkal, a természet rendjével és kozmikus erejével.

Hét Boldogasszony ünnepet tart számon a néphagyomány, pedig jóval több ismert a haza területén. De mindenhol csak 7 Boldogasszony ünnepet ünnepelnek.

Itt a hetes szám szakralitására kell odafigyelnünk.

/ Kapható: MAGHUN Magyar Világörökség és Hagyomány
1066.Budapest, Teréz krt 8./


(forrás: Magyar Nyelv)

A csíksomlyói Babba MáriaSzeretettel,


Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.