2013. március 29., péntek

Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma - Megválaszolatlan kérdésekIdegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma
Megválaszolatlan kérdések

Ősi idegenek  

Megmagyarázatlan hieroglifák, faragványok, szobrok,  építmények

Ősi Idegenek - Az időutazók Az időutazás az az elképzelés, miszerint két időpont között tetszőleges irányban megvalósítható utazás - ahhoz hasonlóan, mint mikor a tér két pontja között épségben meg lehet érkezni.


Az időben visszafelé utazás a tudomány jelenlegi állását tekintve paradoxonokhoz vezet, lásd: időparadoxon.

(wikipédia)


- Magnézium rúd:

Földönkívüli eszköz


A földönkívüli magnézium rudat szétfűrészelték itt a Földön!


- 9 golyó van benne
- tudatmegvalósító eszköz
- nem hatol át a rajta lévő háromszög szemen keresztül (speciális kristály) az RTG sugár sem
- a háromszög csúcsa a 3. gömbre (bolygóra) mutat


video:Tényleg laptopot tart a kezében?


olvassuk:

Üzenet a világűrből  (teljes film)


Nem vagyunk egyedül.Erich Von Däniken már több,mint 30 éve tudja ezt.
Utazzunk vele térben és időben,fejtsük meg az elődök által itt hagyott jeleket, letűnt birodalmak dicsőséges,kőbe vésett múltját.

Istenek az égből,akik utat mutattak az akkori földi civilizációnak,vagy paleoasztronauták, akiket Istenként tiszteltek? 

Däniken szerint egyértelmű a válasz.
„Isten számára a múlt, a jelen és a jövő egyaránt egyszerre és örökké létező valóság, számára a prófécia nem is előre tudás, csupán tudás, hiszen az Örökkévalónak a jövő éppolyan valóságos, mint a jelen vagy a múlt." (Szent Ágoston)


Azték - maya naptár,

vagy Napkő, vagy Csillagkapu?

Az ötből az ötödik világot éljük, és ebből ered egy másik neve is – az Öt Kor kövének azok a régészek hívják, akik szerint a kör központi részén található figura a magukat maxikáknak hívó aztékok napistene, Tonatiuh, és az őt körülvevő négy keretes rész a letűnt korokat szimbolizálja.

Mexikóváros, 1790. december 17. – A főtéren található katedrális felújítási munkálatai során előkerül egy óriási, bazaltból faragott lelet.
(Wikipédia)Naptár vagy áldozati oltár?


Az egykori Tenochtitlan területéről származó 3,6 méter átmérőjű, 1,22 méter vastagságú, 24 tonnáskorongot a felfedezése óta eltelt 221 év alatt számos névvel illették.


Higgs-bozon
(Higgs-részecske, Higgs-tér, Isten-részecske, Higgs-mechanizmus)

Az elmúlt néhány évtized során fejlesztették ki a részecskefizikusok azt az elegáns elméleti modellt - a standard modellt - amely a természet alapvető részecskéinek és erőinek jelenlegi megértéséhez a keretet adja.


Ennek a modellnek lényeges összetevője egy feltételezett, mindenütt jelenlevő kvantum mező, amely feltehetően felelős a részecskék tömegéért (ez a mező adhat választ arra az alapvető kérdésre miért van egyáltalán arészecskéknek tömege).


Ezt a mezőt nevezik Higgs-térnek. 
hullám-részecske kettősség miatt, minden kvantum mezőhöz alapvetően tartozik egy részecske

Higgs-térhez tartozó részecskét nevezik Higgs-bozonnak (Gyakran nevezik Isten-részecskének is.) Létezését először Peter Higgs angol fizikus jósolta meg 1960-ban. 
(wikipédia)


Hadron részecske gyorsító és ütköztető


A nagy hadronütköztető gyűrű

A részecskefizikában hadronnak nevezzük az olyan összetett szubatomi részecskéket, amelyeknek összetevői kvarkok és gluonok.


ŐSI REPÜLŐSZERKEZETEK

Őseink, elődeink már feltalálták, tudták!
Az ősi modelleket megépítették mai vállalkozókedvű emberek, és lássunk csodát, repült!  ;-)
video:Magas kultúra hordozói voltak a régmúlt emberei, nem primitív, nálunk fejletlenebb lények, kőbaltával.... ! 

Itt ez egy újabb BIZONYÍTÉK !
arany repülőgépek Dél - Amerikából
Egyiptomi leletek


video:VIMANÁK - ŐSI INDIAI REPÜLŐSZERKEZETEK

Vimanák: Az ősi indiai repülőszerkezetekről már vitát nyitottak egy tudományos konferencián.
Az ősi szanszkrit szövegek bámulatos részletet tárnak fel a Vimanákként ismert hihetetlen, írott történelem előtti repülő masinákról.
- A teljes cikket itt olvashatod:
A GIR


A vimánáknak (ufó) az alsó része, ami a landolásra szolgált a három lábával...
GIR... HUN.GÁR. Az angolban az i-t á-nak ejtjük.

Az agyaglemezeken a GIR (az űrközi hajó rakéta része, ami három részből áll.


A legfelső a "BenBen" a kinematikus ábrán hármaskereszttel van jelölve, mint ahogy az oroszok jelölik az ortodox keresztény vallásban.
Úgy tűnik, eljött a pillanata, hogy napvilágot lásson az igazság?


video:

(Kép: Ufók a freskón - 1350. Koszovo)Legfelül egy nemrég megtalált agyag szobrocska látható, mely egy űrhajót, vagy repülőgépet ábrázol.


Alatta pilótákat ábrázoló képek, melyek szintén agyagból készültek, de ezek már táblák.

Keletkezési koruk i.e. 4.000 körülire tehető.

Az alsó kép egy mai űrrepülőgépet ábrázol.

Azért némi hasonlóság megfigyelhető.

A felső képeken látható tárgyak Törökország Nemzeti Múzeumának tulajdonában vannak, de nem állítják ki közszemlére, ugyanis „nem szeretnék a vallásos érzelmű emberekben kételyeket ébreszteni.”
A kiemelt fontosságú látogatók, úgy mint tudósok, természetesen meg is nézhetik.Ősi asztronautákChipek a földönkívüliektől(forrás: Rigel Enigma)  


A háromkaréjos lemez 

Az ősi Egyiptom magasan fejlett technológiájának bizonyítéka?  
A Kairói Múzeum első emeletének egy szárnyában, két szoba között egy vitrinben kiállítva található egy titokzatos, három helyen meghajlított kerek lemez, melynek a hivatalos régészet a "lótuszvirág váza" nevet adta.
Valójában a tárgy egy úgynevezett "Oopart" (Out  of place artifact, vagy Oda nem illő lelet).

A tárgyat Sabu hercegnek, Anedjib fáraó fiának a sírjában találta Brian Walter Emery 1936-ban. (Anedjib az I. Dinasztia kormányzója volt ie. 3000-ben)

A tárgy korát is erre az időszakra datálják, de a kifinomult dizájnját a kutatók nem tudják összeegyeztetni az adott korral.

Ez a tárgy a mai napig ámulatba ejti azokat akiknek lehetőségük van komolyabban megvizsgálni.
A lelet átmérője 61 cm, a magassága a középpontjában 10 cm. Kvarcitból (metahomokkő) készült, ez az anyag egy NEM PALÁS metamorf kőzet, melyet az ősi Egyiptomban olyan tárgyak előállítására használtak, melyek faragás közben eltörnének. Valamiért mégis "pala-tál"-ként van bejegyezve.

Sok tárgy készült ebből az anyagból, mégis ez a lemez a legfurcsább mind közül.

A leletet úgy tervezték, hogy egy átmenő lyuk legyen a közepén, összességében egy három pengés légcsavarhoz hasonlít, a közepén lévő szabályos kör alakú lyuknak pereme van ami pedig arra enged következtetni, hogy a tárgy egy tengelyen forgó mozgást végzett.
Mi célt szolgálhatott? 

Több hivatalos egyiptológus egyetért abban, hogy nem használhatták kerékként, mert a kereket ie. 1640 előtt nem ismerhették.

Egy másik elképzelés szerint egyfajta hidraulikus propeller lehetett, ha így van, az egyiptomiak képesek lehettek olyan technológia előállítására ami elérhetővé tette számukra az elektromos motorokat. Vagy pedig egy elektromos áram termelésére szolgáló generátor alkatrésze.

Cyrill Aldred egyiptológus úgy hiszi, hogy függetlenül attól, hogy a tárgyat mire használták, ez a darab egy mintadarab. Ő úgy gondolja, hogy készülhetett ugyanilyen sokkal régebben, mégpedig fémből.

(megj: én felvetném azt az ötletet is, hogy nem mintadarab, hanem talán egy egyszer használatos öntősablon is lehetett, a belső részt kiöntötték fémmel, majd mikor kihűlt, a formát összetörték. - a szerk.)

Azonban mégis az igazi rejtély nem az, hogy mire használták, hanem, hogy kik voltak azok akiknek megvoltak a készségeik egy ilyen tárgy megalkotásához?
Még ma is szükségünk van komoly gépi berendezésekre ahhoz, hogy ilyen vékonyan és aprólékosan elkészíthessünk egy ilyen tárgyat. 

Persze ma a gyártási folyamat a három dimenziós tervezési és nyomtatási eljárásokkal jelentősen leegyszerűsödik. 

De ilyen technológia valószínűleg az ősi Egyiptomban nem lehetett jelen... 

Vagy mégis? 

Egy képzett kőfaragó 5000 évvel ezelőtt elérhetett ilyen eredményt egyedül réz és kő szerszámokkal?


video:
Forrás: globalmysteryblog


400 millió éves lelet - Oroszország - Kamcsatka-félsziget
cikk:

az 5 platoni téridom Skóciából


kristálykoponyára leltek az ősi maja városbanÓRIÁSI OBELISZKEK AZ ÓCEÁN FENEKÉN
Egy 3658 méter magas obeliszket (és még továbbiakat, összesen 5 db) és 12016 méter mély víz alatti lyukat mutat a Google Earth.


A Kheopsz piramis csúcsától számítva, a Föld átellenes oldalán találhatóak ezek a rejtélyes építmények.

cikk:

AZ ÜREGES BELSŐ FÖLD - AGARTHA


Az egyik legérdekesebb kérdés, melyet évszázadok óta már sokan feltettek, hogy vajon lehetséges-e, hogy a bolygónk üreges.

Egy lyuk tátong az Északi-sarkon!
Nem is olyan régen a Harmadik Birodalom egyik térképe került elő, amely több titkos átjárót ábrázol, amelyeket arra használtak a német tengeralattjárók, hogy elérjék a titokzatos föld alatti térségeket!
Az a lehetőség, hogy a Föld üreges, és hogy el lehet érni az északi és déli póluson keresztül, illetve hogy egy titkos civilizáció virágzik ott, már évszázadok óta megragadja az emberek képzeletét.
cikk:

A DASHKA KŐ


A Dashka kő (123 millió éves 3 dimenziós világtérkép az Uralban)
A Baskír Köztársaság (Dél-Urál) területén felfedeztek egy titokzatos tárgyat, amely gyártásához olyan műszaki ismeretek szükségesek, amely csak fejlett civilizációknak van meg.

A tonnás kőtáblán a környék háromdimenziós térképe látható!

Az Ural hegység háromdimenziós domborzati térképét gravírozták bele, gátakkal, csatornákkal együtt.

 Háromféle kőzetréteget azonosítottak be rajta, melyeket külön vittek fel.
Az első egy dolomit réteg, a második domborzati rész diopszidüveg (mai tudásunk nem elég ahhoz, hogy ilyet ember ma elkészítsen, ez a réteg tartalmazza magát a térképet), a harmadik védőréteg egy 2 milliméteres kálciumporcelán.

A megmunkálás mikéntje eddig teljesen tisztázatlan.
(A jelenleg rendelkezésünkre álló high-tech számítógéprendszerek segítségével, a tudósok több éves munkával tudnak ilyen háromdimenziós térképet létrehozni.)

De mi több, az anyag vizsgálata, valamint a speciális funkciók ábrázolása a térképen arra a következtetésre juttatta a tudósokat, hogy ez a "kártya" mintegy 120 millió éves..

Csuvirov szerint a térkép pontosan megfelel annak a képnek, amilyen az uráli táj volt évmilliókkal ezelőtt.
„Főként az egykori ufai kanyon döbbentett meg minket, amely egy évmilliókkal ezelőtti tektonikus törés a földkéregben Ufa és Sztyerlitamak között.

Az idők során a föld ismét összezárult ezen a helyen – a mai Urshak folyó ágyában.
Érdekes módon a kanyon egykori folyása pontosan van ábrázolva a térképen.”

A lapon ismeretlen eredetű írásjelek is találhatók, valamint két jelzőpontként szolgáló kagyló, melyek érdekessége, hogy az egyik egy olyan fajhoz tartozik, amely 50 millió évvel ezelőtt eltűnt, a másik pedig 120 millió évvel ezelőtt bukkant fel.
"Feltétlenül megjegyzendő - mondta még a professzor -, hogy a domborzatot tartalmazó részt nem készíthette valamely ősi kőfaragó. 
Ez egyszerűen lehetetlen.
 Nyilvánvaló, hogy géppel készült. 
A röntgen-felvételek később igazolták, hogy a kőtábla nagy pontosságú gép munkája nyomán készült..." 
A domborzati térkép nem csak a természeti tájat (hegyeket és folyók medreit) mutatja, hanem egy ősi civilizáció nyomait is. 
Az egyik legjelentősebb elem egy csatornákból és öntözőkből álló csatornarendszer, ami gigantikus méreteket ölt: 500 méter széles, 3000 m mély, és több kilométer hosszú. "
Ma az emberiség a töredékét lenne képes építeni annak, ami a térképen látható." - tette hozzá a tudós.

Csuvirovék tudnak még öt további hasonló kőlapról, melyek vélhetően az előző folytatásai...A Föld 150 millió évvel ezelőtti feltételezett állapota


A szálak úgymond történelem előtti időkbe vezetnek vissza, a hivatalos krónikákat időben megelőző kultúrákba, amelyekről semmit sem árulnak el nekünk.
Fogalmazhatnánk úgy is, hogy az emberi létezés történetének megelőző fejezeteit itt a Földön vasfüggöny mögé zárták és abban reménykednek, hogy ez a szándékos elhallgatás soha sem derül ki.

"Nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jőne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék."


video:(Forrás: Magdi Hun-Kipcsak)
A Piri Reis térképek...

a XVI. század elejéről

Már Kolombusz Kristóf Amerikába való érkezése előtt használták ezt a térképet!

1829-ben, Isztambulban, a Topkapi palotában felfedeztek néhány régi térképet, amelyek valamikor Piri Reisé, egy híres török tengerészé voltak. (Piri Reis Kolumbusz Kristóf kortársa volt.)

A térképeken szerepel az Antarktisz is (melyet az akkori idők hajósai még nem ismertek), sőt, világosan feltünteti az Antarktisz  hegyvonulatait, azokat hegyvonulatokat, amelyekre csak 1952-ben bukkantak rá.


Piri Reis ezeket a térképeket csak másolta, de vajon ki készíthette az eredetieket, azokat az elveszett eredeti térképeket?
A lapokon az Atlanti-óceán európai, afrikai, amerikai és antarktiszi partjait láthatjuk! A hatodik földrészt , az Antarktiszt Piri Reisz, ill. Kolumbusz után csak évszázadokkal később fedezték fel.
Bizonyosnak látszik, hogy a Piri Reis-féle térkép eredetijei még a sarkvidékek eljegesedése előtt készültek.

AtlantiszUFOk Léteznek dokumentumfilm magyarul Idegenek a foldon 2017

video:Az évek alatt készült gabonakörök!

Milk Hill területen, Alton Barnes közelében, Wiltshire, Anglia
Időszerkezeti modell


A gabonakörök képeinek létrehozása folyamatában: 

http://www.cropcirclestories.com/index.php/component/k2/item/824-milk-hill-through-the-yearsGABONAKÖRÖK

(kör-háromszög - Isten anyagi aspektusa)
A kör, (vagy nulla) jelenti a világmindenséget, a határtalan teret, a korlátlan időt a végtelenben.

Ez Isten anyagi aspektusa, ez az abszolút semmi, amely azonban képes mindent világra hozni, és mindent visszavenni és elnyelni.

Benne a háromszög: a szentháromság szimbóluma és az ember három fő összetevőjét szimbolizálja, a testet, szellemet, és a lelket.

Felfelé mutató csúcs:

Az emberi természet az isteni természet felé törekszik.

Lefelé mutató csúcs:

A szellem az anyagiakban keres kifejezést.

Úgy tűnik, van bizonyos összefüggés a világszerte megfigyelt gabonakörök bizonyos típusai, ezek rendkívül precíz matematikai felkészültségről tanúskodó grafikus mintázatok, számítógépekkel segített programok és molekuláris szintű változások formájában mutatkoznak meg.

Egyesek szerint ezek a formák longitudinális hullámok behatásai nyomán keletkeztek.


(Forrás: Világbiztonság Nyílt Társaság)"A gabonakörök több dimenziós jelképek, amiből mi kettőt érzékelünk, ám ennél jóval többet tudnak..." - Székely Éva Andrea
video:Az "istenek" világának egyik kapuja!
Manapság is megtalálható Peruban ez a kapu!

Vannak-e még újabb felfedezések és bizonyítékok arra, hogy a földönkívüliek, vagy ha úgy tetszik, a magasabb rendű lények, jártak már itt a Földön? Milyen döbbenetes tényeket célszerű megfontolni Paleo-SETI / Paleoasztronautika ügyben? Léteznek-e csillagkapuk a világban? Használták-e azokat valaha is az emberek, vagy csak az isteneknek adatott meg ez a privilégium?

Számos közvetett bizonyíték, illetve tény szól amellett, hogy az Erich von Däniken nevével fémjelzett irányzat nem légből kapott elméleteken és tudománytalan részigazságokon alapszik, hanem sok ősi anomálián és a jelenkorban is fejtörést okozó kérdésen. Azért „csak” kérdésen, mert álláspontom szerint mindig meg kell hagynunk az embernek a gondolkodás és az akarat szabadságát, hogy tévedhessen és fejlődhessen általuk.

A földönkívüli lényekkel való foglalkozást sokan tudománytalannak tartották egészen addig, amíg tömeges méreteket nem kezdett ölteni az eltérítések száma. 

Persze erre sokan legyintettek, mivel ők nem kerültek testközeli kapcsolatba idegen lényekkel. 
Ha ez ugyanis valakivel megtörténik, állítom, hogy nem fog kételkedni. 
Amikor azonban az antropológusok, az archeológusok, a biológusok, a matematikusok, a kémikusok, a fizikusok olyan rejtvényekkel találják magukat szembe, amelyekre nem vagy csak erőltetve vonatkoznak a fennálló paradigmatikus szabályok, akkor jó esetben nyitnak az új lehetőségek irányába. Egy nem is akármilyen példán keresztül figyeljük meg ezt a folyamatot!
Cuzco - Peru


Egy Paleo-SETI kutató, aki a világűrből érkező intelligens lények nyomait kutatja, 1998-ban Dél-Amerikában járt. 

Egészen pontosan a Punotól 35 kilométerre fekvő Hayu Marca településen. 
A helybéliek ezt a területet az „istenek városának” hívják. 
Nem véletlenül, ugyanis a helyi hagyományok szerint itt egy olyan kapu található, amelyen egykoron nem csak az istenek, hanem az emberek is eljutottak más világokba.

V. Nussbauer eredetileg egy különös legendával övezett sziklavájat nyomait kereste, amelyről nem sokkal korábban szerzett tudomást. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szakrális helyszínt nem ő fedezte fel, hanem Jose Luis Delgado Mamani néhány hónappal korábban, amikor egy expedíciója folyamán rábukkant a különös sziklaképződményre. 
A helybéliek körében az a legenda kering, hogy ez az a hely, ahol bizonyos kiválasztottak és maguk az istenek is közlekedtek. 
Ez az a szent helyszín, ahol oda-vissza jártak a múltban az istenekként tisztelt lények. 
Erre a másik világba – talán a világűrből érkezett istenekhez – vezető átjáróra volt kíváncsi az idegenvezető, amikor a kapu keresésére indult.

A sziklába mélyesztett, impozáns „ajtó” kialakítása azon nyomban megfogta a szakértőt. 

Feltűnt neki ugyanis, hogy a kapu készítőinek munkaeszközei tükörsima felületet hagytak maguk után és tökéletes precizitással dolgoztak. 
A több méter magas, nagyobb ajtófülkébe egy kisebbet is vájtak, mintha az a szelídebb méretű – kb. 2 méteres – látogatóknak lenne a külön bejárata. 
Ezen kívül ennek a kisebb ajtónak a jobb oldalán egy kis bemélyedést is láthatunk, amelynek funkciójáról egy inka legenda árul el többet.

Mint azt tudjuk, a spanyol hódítókat a 16. században valósággal megbabonázták az Újvilág kiapaszthatatlannak tűnő nemesfémbányái és a nagy múltú birodalmak kincsestárai. 

A gazdagságért szinte mindenre képesek voltak az európaiak. 
Az emberéletet pedig már csak azért sem kímélték, mert barbároknak, primitíveknek és pogányoknak tartották az isteneik hitébe kapaszkodó bennszülötteket. 
Akkoriban a hajókon érkező keresztények elől menekült többek között az egyik inka templom papja is. Amint tudomására jutott a hódítok valódi szándéka, az Ördögkapuhoz sietett – ma így hívják ezt a helyet –, s aranyból készült korongját a mélyedésébe illesztette. 
Ekkor egy kékes fényben pompázó sugárfolyosó tárult fel előtte. 
Miután a megrökönyödött indiánoknak átadta a kulcsként szolgáló korongot, átlépett az istenekhez vezető kapun, és soha nem tért vissza a Földre. Eddig a legenda.Sacsayhuama - Peru


Manapság is megtalálható Peruban ez a kapu, amelynek történetéről önkéntelenül is a Csillagkapu sci-fi sorozat minden egyes epizódjában megjelenő interdimenzionális kapu ötlik eszembe. 

Csakhogy itt egy perui bennszülött indián törzs mítosztárában évszázadok óta élő tradícióval állunk szemben és nem egy hollywoodi forgatókönyvíró fantáziaszüleményével.

A további legendákat vallatóra fogva egyébként az is kiderült, hogy ezt a kaput több ízben is használták az istenek, akik rendszeresen visszatértek és felügyelték népük életét.

Érdemes megfontolni és utánanézni, hogy mennyi ehhez hasonló, csillagkapuszerű képződményekről szóló legenda létezik még az egyes kontinenseken. 

Miként az sem elhanyagolható titok, hogy számos népcsoport egyik pillanatról a másikra tűnt el a földről, számos kincsüket pedig sohasem találták meg, továbbá tudományos, technikai és mágikus fejlettségükre csupán néhány építészeti és írásbeli emlékeikből tudunk következtetni. 
Feltéve, hogy pontosan értelmezzük azokat.

Végül pedig, ha az egykori Babilon, ma főleg Irak, India, Egyiptom, a Yucatan-félsziget, vagy akár a Brit-szigetek felé fordulunk, hogy csak néhány ismertebb példát említsek, akkor viszonylag gyorsan felfedezhetjük az istenek, a vagy a galaktikus látogatók kapuinak egyes kultikus maradványait.

forrás: -boldognapot- Magyar Nyelv

  

Változóban az emberiség történelme?
Törökország közepén…


A régészek ásnak, leleteket tárnak fel, majd utólagos tudományos munkával értékelik a leletekből levonható következtetéseket. 
Azonban sokszor ütköznek abba a problémába, hogy feltárt leletek nem illeszkednek az általánosan elfogadott történeti képbe. 
Ilyenkor vagy elteszik a leletet valamelyik tároló mélyére, vagy felvállalják a tudományos tekintélyek kételkedő, sokszor gúnyolódó kijelentéseit.
Göbekli Teppe

Törökország közepén, e település mellett fedezték fel azokat a szabályos körben elhelyezkedő monolit kőoszlopokat, melynek eredetét a  karbonos kormeghatározás I.e. 10 000 körülire teszi.
A kőoszlopok súlya 15 tonna, melyeknek kifaragása, egy darabban való odaszállítása, felállítása még a modern gépekkel sem egyszerű feladat.
Ráadásul mindez abban az időben, amikor a ma elfogadott nézetek szerint, az ősemberek még bunkósbottal kergették egymást, és szerszámként leginkább a kőbaltát használták.

forrás: costadelsolmagazin.com
forrás: sosefeledd.hu
forrás: Enigma FamilyA Dropa Kőkorongok mesébe illő felfedezése


A Dropa KőkorongokEgy törpeszerű földönkívüli faj szállt le 12000 évvel ezelőtt a Földre, a kínai – tibeti határon.

Chi Pu Tei, a Beijing egyetem régész professzora vezette hallgatói egy csoportját, hogy feltérképezzék a Himalája hegyeiben az összekapcsolódó barlangrenszereket. 

A beszámoló szerint, a barlangok belsejét mesterségesen faragták ki, és több lehetett, mint földalatti csatornák és barlangszobák mesterséges rendszere.

A falak derékszügűek és lesimítottak, mintha valami különösen meleg hőforrás hevével vágták volna bele a hegybe. 
A barlangok belsejébe számos ősi, szépen rendezett temetkezési fülkét vájtak, amikben különös emberek csontvázai maradtak fenn. 
A csontvázak kicsivel több, mint 4 láb (130 cm) magasak, törékenyek és vékonyak, aránytalanul nagy koponyával.

A falakra az egek képei voltak festve: a Nap, a Hold, csillagok, és a Föld, a pontokat vonalakkal kapcsolták össze. 
Aztán a csoport egy mindannyiuk számára hihetetlen felfedezést tett. 
A barlang poros aljzatán egy félig eltemetett kő korong párt találtak, nyilvánvalóan egy intelligens kultúra keze munkája. 

A korong kb. 23 cm átmérőjű, és 2 cm vastag.
 Pontosan a közepén egy tökéletesen kerek, 2 cm-es lyukkal, a felszínén pedig közepéből kiindulva, a karimáig finom spirál barázda volt belemarva, melytől a kő úgy nézett ki, mint egy idő előtti fonográf lemez. 
A lemez korát 10 000 és 12 000 év közé becsülték - még az egyiptomi nagy piramisnál is idősebbre.
Minden egyes korongba két finom barázdát véstek, melyek spirálisan futottak a korong szélétől a középen lévő lyuk felé, és parányi róvások sorozatából áll.Ez fantasztikus felfedezés volt, de a csoda még megsokszorozódott. 
Összesen még 716 ilyen korong került elő. 
És mindegyik hihetetlen titkokat tartogat. 
A barázda, további vizsgálatok alapján, egyáltalán nem tűnt barázdának, hanem különös hieroglifák folyamatos vonala, vagyis egyfajta írás!

A kicsiny, majdnem mikszoszkópikus méretű betűk egy eddig nem ismert nyelven íródtak. 1962-ben egy másik kínai tudós dekódolta a kőkorongok üzenetét.

Dr. Tsum Um Nui ismerte a korong történetét, hogyan fedezte fel 1938-ban egy kínai régész a Himalája magasan fekvő barlangjában, hogy még 715 (... vagy 716) hasonló korong létezik; hogy mellettük különös, kicsi emberek eltemetett csontvázait találták, hogy mindegyik kőkorong felületén vékony spirálvonallal írt ismeretlen hieroglifák vannak.

Az írás olyan kicsi volt, hogy tisztán csak nagyítóval tudta tanulmányozni. 

De a köveket legalább 12 ezer évesnek becsülték.

A hieroglifák nagy részét nagyon bonyolult volt kibetűzni, illetve a természet erői is koptatták.

Végül is elkezdett vele haladni. 
Egy szó kezdett nyilvánvalóvá válni, aztán egy másik is. 
Egy kifejezés elkezdett érthetővé válni, aztán egy egész mondat. 
Megfejtette a kódot. Felismerte, hogy a kövekre írt üzenetben az emberek dropáknak nevezik magukat.

Amit a Dropák a kőbe írtak, vajon kultúrájuk, mitológiájuk rész volt, vagy egy prehisztorikus vallási szertartás része? 
Amikor elkészült a fordítással, visszadőlt a karosszékébe, és nem hitt a szemének. 
A dropák története nem volt meglepően rövid.

Vajon hogy reagálnak majd a kollégái? 
Mi lesz a világon a visszhang, igaznak gondolják-e ezt a történetet? 
A professzor leírta felfedezését és benyújtotta az egyetemnek publikálásra. 
Válaszuk gyors és határozott volt: a felfedezés nem publikálható. 
A Prehisztorikus Akadémia is gyorsan megtiltotta neki, hogy publikálja sőt, hogy akár beszéljen a munkájáról.

Az akadémia elrendelte, hogy a világ nem tudhat a dropákról, és az ő végzetes utazásukról a Föld bolygóra!

Dr. Tsum Um Nui felfedezéseit végül is nyilvánosságra hozták.
Amikor egy különleges forgókorongra helyezték őket, vibráltak és egy szokatlan ritmusban „dúdoltak”, mint a mai merevlemezek.Bárhogy is történt, teóriája és fordítása a régészeti testületek gúnytárgya lett. 
A fordítás töredékes volt ahhoz, hogy értékes történelmi ténynek tartsák. 
Ez nem lehetett igaz. 
Megváltoztatott volna mindent, amit eddigi történetünkről és az emberiség világegyetemben betöltött helyéről tudtunk.

Miről tesznek tanúbizonyságot ezek a kövek?

A Dropa-korongok történetet mesélnek nekünk egy távoli planétáról érkezett űrhajóról, mely lezuhant a Himalájában a Baian-Kara-Ula hegyekben. 
A dropák, az űrhajó utasai menedéket találtak a hegyek barlangjaiban. 
Békés szándékuk ellenére a Himalájában élő ham törzs, akik a szomszédos barlangokban éltek, félreértette és elkezdte vadászni az idegeneket. 
Sokakat meg is öltek közülük.

A fordítás egy szakasza így szól: 
"A dropák a felhők közül érkeztek űrhajójukon. 
A férfiak, asszonyok és gyerekek a barlangok mélyén bújtak el. 
Amikor végül megismerték a dropák nyelvét, akkor értették csak meg, hogy a jövevények békés szándékúak".

A kövek aztán azt beszélik el, hogy a dropák nem tudták megjavítani űrjárművüket, így nem tudtak visszatérni bolygójukra és itt maradtak a Földön. 
Amennyiben ez igaz, élnek-e még a leszármazottaik? 

Manapság, ezt a megközelíthetetlen területet két törzs lakja. 

És az a tény, hogy ők magukat dropáknak és hanoknak nevezik.

Az antropológusok pedig nem tudták egyik törzset sem azonosítani semmilyen ismert fajhoz sem. 
Nem kínaiak és nem tibetiek.
Lefényképezve, a fényképezőgép vakuja elhalványította a finom részleteket.Amikor oszcillográfon tesztelték a kőkorongot, egy meglepő rezgésű ritmust rögzítettek, ami - ahogy a tudós mondta - egy elektromos töltés vagy elektromos vezetőként működött. 
Bármi legyen is az igazi természete, eredete, vagy jelentése, a Dropa kövek egy szövevényes kirakósjátékot jelentenek a régészek és antropológusok számára.

Van két törzs, mely apró termetű, a felnőttek átlagos mérete 3 és 6 láb között van, testük súlya 38 és 52 font között (1 kg = 2,2 font). 
Sárga bőrűek, vékony a testük, és aránytalanul nagy a fejük, ami megegyezik az 1938-ban a barlangokban talált csontvázak arányaival.
Ritka a hajzatuk, és nagy a szemük, amik nem azonosak a ázsiai fajjal, de halvány kék a szemük szivárványhártyája.

Létezik egy ősi kínai történet, mely megerősíti a dropák állításait. 
A történet összefügg a kicsi, gyenge, sárga bőrű emberkékről szóló mesével, akik a felhők közül érkeztek a Földre, és elbújtak mindenki elől csúnyaságuk miatt. 

1968-ban egy orosz természettudós, W. Saitsew felfigyelt a dropa kőkorongokra, aki újra kiadta Tsum Um Nui munkáját, és vizsgálatot folytatott a korongokon. 

A gránit kövek nagy koncentrációban tartalmaztak kobaltot és más fémeket - egy nagyon kemény fajta kőbe csakugyan nehéz lehetett egy egyszerű embernek belekarcolni valamit, különösen ha azok nagyon kicsi betűk.

A Dropa kövek bizonyíthatják az első lejegyzett idegen civilizáció látogatását földünkre. De a Dropa kövek továbbra is megmagyarázhatatlan dolognak bizonyulnak.


Axum– a sztélék mezejeAxum/Aksum 1000 km-re északkeletre fekszik az etióp fővárostól.


A közeli nagyvárosokkal és a fővárossal menetrend szerinti buszjáratok kapcsolják össze, a környék úthálózata a helyi viszonyokhoz képest jól kiépített. 

A város egy jelentős kulturális és vallási emlékhely. 
Sába királynőjének városa templom- és palotaromokkal (80%-a még mindig feltáratlan!), és olyan obeliszkekkel, amelyek kifaragása és felállítása a mai napig nem ismert. 
Itt, illetve az angolban ezeket a hatalmas 10-30 m magas kőoszlopokat steele-nek nevezik.

A D’mt királyság hanyatlása után Észak-Etiópia legerősebb állama az Axum körül megszerveződő birodalom lett, mely a Kr. u. 4. században Ezana uralkodása alatt élte fénykorát. 
Ekkor jelent meg a kereszténység is,  a város ekkortól a birodalom (és a későbbi Etiópia) egyházi központjává vált.


Axum kedvező fekvését kihasználva a Földközi-tenger és az Indiai-óceán közötti kereskedelmi útvonalak ellenőrzésével régió legfontosabb államává vált. 

Kapcsolata főleg a keresztény közel-keleti vidékekkel volt, ennek is köszönhető, hogy  a város a IV.szd-ban felvette a keresztény hitet. 

A krónikák szerint Frumentius türoszi misszionárus hozta el a vidékre a kereszténységet.A város legfontosabb építészeti emlékei a 3. századtól elterjedő, a királyok és a nemesek sírjait jelző sztélék és obeliszkek. 

A kőoszlopok közül a legnagyobb 33 méter magas. 

A földből kiemelkedő rész alatt több méter mélyen alapozták meg az építményt, a jól kiszámított ellensúlyok miatt a sztélék 1700 év alatt sem dőltek le. 

A köveket többnyire az építtető király vagy nemes emblémái díszítik.
  

Több mint ezer éves “őssztéle” – múzeumban


A város a legkorábbi időkben kapcsolatba került az iszlámmal is. 
Amikor Mohamed elmenekült Mekkából, lányát és vejét Axumba küldte a király oltalmába ajánlva őket.  

A velük érkezett menekültek közül néhányan később sem tértek vissza Arábiába, és az Axumi Királyság magas tisztségeit is elnyerték. 


Az arab hagyományok szerint a király (titokban) felvette az iszlámot, míg az etióp emlékezet azt őrizte meg, hogy a muszlimok tértek át a kereszténységre.A 7. századtól az iszlám közel-keleti és észak-afrikai terjeszkedésével megindult az Axumi Királyság hanyatlása mely a város gazdasági szerepének és lakosságának csökkenéséhez vezetett. 

Az etióp állam késő középkori újjászületésekor a központ délebbre, a magasföld belső régióiba került át, Axum egyházi vezető szerepe azonban később is fennmaradt.


Ma Axum Etiópia legszentebb városa melyet évente rengeteg zarándok látogat meg. Elsősorban a január 6-án ünnepelt Vízkereszt/ timkat/ és a novemberben tartott Sioni Mária ünnepe vonz sok látogatót.

 A sztélék mezeje az idelátogató egyre nagyobb számú turista számára egyedülálló látványosság. 


A turisták fogadására, a vendéglátásra szolgáló infrastruktura kiépülőben van. 1980-ban az UNESCO felvette a város régészeti helyszíneit a Világörökség listájára.Egy 24 méter magas, 1700 éves obeliszket az olaszok 1937-ben öt részre törve Rómába szállítottak és ott állították fel. 

A műemlék visszaadása (melyet egy 1947-es ENSZhatározat is előírt) komoly diplomáciai feszültségeket okozott a két ország között és az 1940-es években az oszlop a nemzeti ellenállás szimbólumává vált. 


Végül Olaszország 2005-ben adta vissza az obeliszket (egy Antonov-124-essel szállították ide), melynek helyreállítási költségeit (4 millió dollár) is állta. 


A műemlék 2008 óta újra a városban áll a sztélék mezejénforrás: http://www.plantarium.hu/2013/02/axum-a-sztelek-mezeje/
A TUAREGEK


A tuaregek egy afrikai berber nép, a Szaharában és a Száhel-övezetben élnek. A tuaregek által lakott terület


Nyelvük a tamasek.
Több száz éve nomád módon élnek.

Ők maguk úgy hívják magukat, hogy kel tamasheq („akik tamasekul beszélnek”) vagy imuhaq („a szabadok”).

A tuaregek száma körülbelül 2-3 millióra tehető (1995)

Eloszlásuk országokra lebontva:

Niger: 720,000 (1998)Niger zászlaja


Mali: 440,000 (1991)
Algéria: 25,000 (1987)
Burkina Faso: 60,000 (1991)
Líbia: 17,000 (1993)
Fő jellemzőjük volt a négylovas harci szekerek használata, amelyekről sziklarajzok maradtak fenn az Atlasz-hegységben.
A tuareg területeken is vannak sziklarajzok lovaskocsikról, ám ezek kétlovas szekereket ábrázolnak.

A tuaregek eredetét kutató elméletek sem mentesek a misztikus, legendás elemektől.
Büszke, fegyelmezett és méltóságteljes magatartásuk és vitézségük katonaőseikre vezethető vissza.

A legtöbb tuareg nomád állattenyésztő, vannak köztük kovácsok, tevetenyésztők, karavánvezetők. 
Többnyire szunnita muszlim vallásúak . 
Társadalmuk hierarchikus. 

Saját írásuk van, a tifinagh. 
A nők tanítják a gyermekeknek.


A fekete civilizációk egyik bölcsője a Szíriuszon van!


 
A Chaco-kanyon vagy Csillagkapu?

Érdekes geológiai képződmény, egyszersmind a korai  észak-amerikai indiánok fontos prehisztorikus településterülete.... A kanyon egy homokkő táblahegységben alakult ki a Colorado-fennsík közelében.

Tengerszint feletti magassága 1890 és 1960 méter közötti. 
A kanyon és környéke a chacói kultúra névadója. A kanyonból sugárirányban  640 kmhosszúságú úthálózat indul ki. (http://www.hotdog.hu)

Az amerikai indiánok különböző szent területein fennmaradt nyílegyenes ősi vonalak, ösvények és "utak" a földrész legtitokzatosabb monumentumai közé sorolhatók.

A kaliforniai Sierra Nevadában együttvéve 64 km-nyi egyenes útvonal található, amely az azóta kihalt mivók keze nyomát őrzi.

Innen délkeletre bámulatra méltóan egyenes, 9 m széles "utak" futnak össze az új-mexikói Chaco-kanyon felé, amelyeket úgy 1000 évvel ezelőtt az anasazi kultúra népei építettek. A rég letűnt anasaziknak viszont nem voltak sem keréken gördülő járműveik, sem lovaik  

 
Lélekalagutak a Chaco Canyonban
A Chaco Canyon minden kommunájának volt egy kivája (Pueblo Bonitónak 37.) A kiva kör alakú, gerendatetős, süllyesztett kamra, a közepén tűzhellyel. A tető közepén hagyott lyuk egyrészt a füst elvezetésére, másrészt bejáratként szolgált.
A fazekas eszközök és szövőszékek maradványai mutatják, hogy e tevékenységeket a kivákban űzték. Ezen túl talán egyfajta férfiklubként is funkcionáltak, ahol a férfiak alkalmanként elrejtőzhettek a mainál lényegesen matriarchálisabbnak tűnő társadalom szeme elől.
A helyi pletykáknál sokkalta több foglalkoztatta a kiva látogatóit. Innen irányították ugyanis az anasazi közösség szellemi életét, az alkalmazott rituálék természete azonban már mindörökre csukott könyv marad számunkra.
A fő helyet minden kivában a tűzhely mögött a padlóba vágott kis, kerek lyuk, a sípapu foglalta el. Úgy tartották, az ősök lelke ezen a lyukon át száll fel, így ez volt az érintkezési pont a szellemvilággal. 
A sípapuval szemben szellőzőakna nyílt a külvilágra. Lélekalagutat jelentő indián neve azonban túlmutat azon a célján, hogy friss levegőt és a tűz fenntartásához kellő mennyiségű oxigént bocsásson be.
A kiva föld alatti jellege arra az anasazi hitre utal, mely szerint a föld az életerő forrása. S ha a rituálét megfelelően hajtották végre, látni is lehetett, amint jó szellemek alakjában felszáll a sípapuból. A szellemek ezt követően a lélekalagúton át jutottak ki a külvilágba.
Minden bizonnyal nagy jelentősége volt annak, hogy a sípapuból kijövet a szellemeknek először a tűzön kellett áthaladniuk. Miután pedig kijutottak, áldást hoztak a népre és a termésre.  (http://www.erdekessegek.hu)


A Chaco kultúra egyenes úthálózata, vonalai, épp úgy, mint a Nazca kultúra vonalai , a Föld Ley vonalaihoz kötődnek.KÉRDÉSEK A NAZCÁKRÓL


A nazcák Peruban éltek, még jóval az inkák megjelenése előtt.

Megannyi kérdés vetődik fel velük kapcsolatban.

Hogyan éltek és milyen szokásaik voltak?

Mire szolgáltak piramisaik?

Hogyan és miért készítették a Nazca-vonalakat?

Hogy tűnt el civilizációjuk?
A nazcák élőhelye Peruban
A Nazca vonalak és az Icai kövek közötti hasonlóságról

Mértani alakzatokat ábrázoló Nazca-vonalak
Mértani alakzatokat ábrázoló Nazca-vonalak
Nazca pók - Orion csillag öv leképezése
Egy embert ábrázoló Nazca-vonal
Egy bálnát ábrázoló Nazca-vonalA Nazcai vízvezeték lejáratok
Nazca piramis Cahuachi-ban

Hopi indiánok – Utah – Arizona


"ELFELEJTETTÜK A TANÍTÁSOKAT ARRÓL, HOGYAN ÉLJÜNK A FÖLDÖN!"

"A mi hitünk szerint, ha nem vagy lelki kapcsolatban a Földdel, és nem érted meg annak a lelki valóságát, hogyan élj a Földön, akkor nem járhatsz sikerrel!"

- Hopi indián üzenet:
A hopi indiánok, saját mítoszaikban is leírják, hogy Amerika legősibb lakói. 
A tudósok egyetértenek abban, hogy az ő településeik a legrégebbiek, melyeket eddig találtak a földrész területén. 
A hopi nép akárcsak az indián népek többsége harmóniában és békében élt a természettel.

Prófécia
A hopi prófécia szerint, mikor a Kék Csillag visszatér, magával hozza, a tűzet, mely elégeti a negyedik világot, és elveti az ötödik magjait (itt jegyezném meg, hogy a világ most korszakot jelent).

Sokak szerint a Holmes üstökös az a bizonyos csillag, aki mindezt végrehajtja. 
A tűzet és magot végnek és kezdetnek kell értelmezni, mely azt jelenti, csupán amit a maják is leírtak. Vége a negyedik korszaknak, és elkezdődik az újabb, az ötödik. 
Bár, a hopik még állítják, hogy a teremtőtől függ, mivel ér véget a negyedik, azaz a mostani kor.

Akárcsak a maják, a hopik is meg vannak győződve róla, hogy katasztrófákkal kezdődik az új kor, de ahogy pár helyen olvastam, ők úgy gondolják, enyhíthetünk ezeken a dolgokon. 
Szerintem ennek semmi esélye. 
A hopi indián prófécia elmond kilenc előjelet, melyek úgy néz ki be is teljesültek.

1. Fegyverek megjelenése:

"Elmondjuk a fehér bőrű embereknek: Pahana visszatérését. 

Fehér ember, ez a Föld nem a te tulajdonod, nem lehet azé, aki mennydörgéssel (puska) megöli ellenfeleit."

2. A hintó (fedett szekér, kocsi)

"Amikor a Földünkön hangoskodó, letakart, forgó szerkezetek gördülnek át."

3. Szarvasmarhák a hopi földön

"Furcsa barmok érkeznek, hatalmas számban, olyanok, mint a bölények, de sokkal nagyobb szarvvakkal, és széttapossák földjeinket."

4. Vasútvonalak mennek keresztül a szent földön

"Földünket vaskígyók keresztezik majd."

5. Telefon és villanyvezetékek megjelenése

"Földünket, át-, meg átszelik hatalmas égi pókhálók."

6. Beton és aszfalt utak

"Földünket kőfolyók öntik el, melyek tükrözni fogják a Napot."

7. Olajkutak kitörése

"Hallani fogjátok, amint a tenger, fekete színben tér vissza, és emiatt rengeteg élőlény pusztul el."

8. Indigók korai nemzedéke

Sok fiatalt fogtok látni, akik hosszú hajat viselnek, akár a mi embereink. Idejönnek (tanulni) és megszeretik a mi törzsi (családi) rendszerünket. Arról tanulnak majd tőlünk, hogy hogyan érhetik el bölcsességük útját."

9. A Kék Csillag visszatérése

"Majd meghalljátok a Föld feletti, mennyei lakóhelyeteket, ahogy az, nagy robajjal leszáll. 

Úgy jelenik meg számotokra, mint egy Kék Csillag! 

Nagyon gyorsan eljön, eljön ez az idő, számotokra is, és a Hopi emberek szertartásai, gyűlései, akkor mind megszűnnek."

Ősi, Anasazi - Hopi indián leletek
Dogonok A dogonok Mali bandiagarai száraz fennsíkon élnek a XIV. század óta.  
Ez a viszonylag primitív körülmények között élő nép elképesztő csillagászati ismeretekkel rendelkezett már akkor is, és tudását szájhagyomány útján őrizte napjainkig.

A dogonok Sirius gyermekeinek nevezik magukat, és azzal ejtették ámulatba az 1930-as évek elején a francia antropológusokat, hogy mindenféle műszer nélkül olyan bolygók létezéséről beszéltek, amelyek a Földről nem láthatóak, s melyeket csak a 19. század derekán erősítettek meg a csillagászok, különféle számítások alapján.

A dogonoknak meglepően pontos csillagászati ismeretei vannak. 
Tudomásuk van arról, hogy a Naprendszer bolygói a Nap körül keringenek, tudnak a Jupiter holdjairól, a Föld tengely körüli forgásáról, s arról is, hogy még végtelen számú csillag létezik.A dogonok


A busókA dogon törzs hiedelemvilágának középpontjában a Szíriusz áll. 
A barlangrajzok közt szereplő tojás alakú ellipszisről hiszik és állítják, hogy egy keringési pályát ábrázol és az ellipszisen a Szíriuszt ugyanarra a helyre helyezték, ahol az valójában van: az ellipszis széléhez közel eső fókuszpontba, és tudnak a Szíriusz társcsillagáról is, és azt állítják, hogy az 50 éves periódusokban kerüli meg a Szíriuszt.

A törzs 50 éves időközönként ünnepli meg az ehhez kapcsolódó "Szigui-ünnep"-et, pompás rituálékkal kísérve.

A dogon papok hiedelme szerint a Szíriusz egyik bolygójáról a távoli múltban kétéltű lények érkeztek a Földre és tanították, információkkal látták el őket. 
E lényeket Nommo-nak nevezték.

Barlangjuk falán a velük és űrhajójukkal való találkozást is megörökítették.
(wikipédia)

 

A dogonok eredetmítosza avagy a Szíriusz B titkaMahábhárata

A Mahábhárata India talán leghíresebb történelmi eposza.

„Bharata leszármazottainak nagy küzdelme” vagy „Bharata nagy nemzetségének harca”) ősi, mintegy háromezer éves, szanszkrit nyelvűhindu eposz. Mintegy 500 millió hindu számára jelenti a kultúra gyökereit. 
Százezer versszakával a világirodalom leghosszabb alkotása, nyolcszor hosszabb mint az Iliasz és az Odüsszeia együttvéve. (wikipédia)

A Mahábhárata nem csak India csodálatos regevilágának a foglalata, hanem egyike az egyetemes kultúra csodáinak: a legmagasabbrendű bölcsesség szent tankönyve, a szellemi felszabadulás útmutatója.

Egyetlen világszemlélet sem közelíti meg annyira a mindenség határtalanságát, mint az ős-indiai. 
A Puspaka jármű, amely a Naphoz hasonló és a testvéremhez tartozik, aki az erőteljes Rávan által hozta; az a légies és pompás jármű odamegy, ahová akar... az a jármű egy fényes felhőhöz hasonló, fenn az égen.”

„és a király (Ráma) beszállt, majd a pompás jármű a Raghira parancsára a magasabb atmoszférákba emelkedett.”

A Mahabharatrában, egy hatalmas méretű ősi indiai versben olvashatjuk, hogy egy Asura Maya nevű illetőnek volt egy 
Vimánája
amely 12 könyék kerületű, és 4 erős kerékkel rendelkezik.

Izgalmas történet, költői elbeszélések, nagyszerűen megrajzolt emberi jellemek, színes mesevilág, mély bölcsesség, magasztosan szárnyaló gondolatok tárháza.


Agilkia 


Philae (Agilkia) szigetét Egyiptom gyöngyének is nevezik.

Az Asszuán melletti szent szigeten látható épületegyüttes az ókori Egyiptom egyik legnagyobb és legjelentősebb Ízisz-szentélye,

Az óegyiptomi etimológiában Philae szigetének neve „az idő szigete”, sugallva ezzel, hogy ez a hely újjáteremtette azt az ősvilágot, amikor a Napisten uralkodott a földön.

Ízisz hatalmas templomát a 45 méter széles első pülon (kaputorony) 18 m magas tornyai jelzik.

A pülon domborművein XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz (a híres Kleopátra apja) mészárolja le az ellenséget, pontosabban a hadifoglyok feláldozásának hagyományos szertartását végzi el Ízisz, Hórusz és Hathor előtt.

Hórusz Isten

Hathor Istennő 


Ízisz, a varázslás istennője az egyik legnépszerűbb egyiptomi istennő, Ozirisz testvére (s egyben felesége!), valamint Hórusz anyja, de a fáraók szimbolikus anyjaként Íziszt nőalakban jelenítik meg, trón szimbólummal a fején.


Íziszt gyakran azonosították Hathorral, a szerelem és az élvezet istennőjével, akit nőalakban vagy tehénként, gyakran mint asszonyt, tehénszarvakkal a fején és napkorongokkal a ruháján ábrázoltak. 

Ízisz (Hathor) fia pedig Hórusz volt, az ég sólyomistene, aki bosszút állt feldarabolt atyjáért, Oziriszért, és a Föld ura lett. 

Hóruszt leginkább sólyom vagy sólyomfejű ember alakjában ábrázolták. 

A fáraót Hórusz megtestesítőjének tartották. (http://www.nyirseghir.hu)
 
Belső-Mongólia
Nagy építkezések
A kínai Guo Dasun régész szerint Belső-Mongólia ősi lakói nemcsak hatalmas városokat, hanem kurgánszerű építményeket is emeltek.

Az egyik ilyenre Sicsiazi város Aohan járásában leltek, ahol a sírszerű komplexum három szintre tagolódott. 
Ennek korát Kr. e. 3000. körülire datálták a régészek.

Az egykori hun területen termékenységi istennőkhöz kapcsolódó templomokat és szobrokat is feltártak, mindez Ulnhad járásból került elő.

A kutatók szerint az építkezések önmagukban is magas társadalmi fejlettségre vallanak, de a temetők szerkezetének vizsgálata után a régészek is egyetértettek egy magasan szerveződött társadalom meglétével.

A sírok elrendezése egy jól működő társadalom benyomását keltette. 
A feltáruló leletek alapján a neolit városokban fejlett mezőgazdasági termelés és az állattenyésztés folyt. (http://alfahir.hu)
ÉRDEKES NAGY KÖVEK, PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból

Kik és hogyan faragták ilyen tökéletesre ezeket a hatalmas köveket?

Afganisztán:


Tökéletesen illeszkedő kövek - Peruból:
Baalbek óriás kőtömbjei - Libanon:Orszországban - Gornaya Shoryja:

Megalit barlang - Kabard és Balkárföld - Kaukázus:Egyiptom:

Görögország - Delphi:


Golán fennsík - Nimród város:


Japán:


Kevermes - Magyarország:


Románia:

Lalibela - Etiópia: 

Rovást találtak orosz kutatók a lalibelai templomokban?!

Lalibela más néven Új-Jeruzsálem (korábban Roha) egy szent város és zarándokhely ETIÓPIA területén.

leírás: http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=20112


Egy olyan lenyűgöző sziklába vájt Templom együttes található Etiópiában, amelyeket nem elég hogy a sziklából vájták ki, de ráadásul lefelé vájták ki.
A neve igen sokat mondó a számunkra, főleg hogy figyelembe vesszük a korát, hogy szálak kötik össze a Kánaitákkal, ahol Magyarok laktak, ahol Arad város megtalálható volt amelyben Bela, az az Béla fejedelem uralkodott az írások szerint.

Többek közt a Biblia is megemlíti.... 
Valószínűleg itt őrizték egy ideig a Frigyládát is, legalábbis található egy szentély amelynek az oltárköve pontosan akkora amekkora a frigyláda.
Kopt nő - Etiópia


Ma sem tudják megmagyarázni hogyan készültek el ezek a Templomok, nincs rá magyarázat....

leírás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Lalibela_sziklába_vájt_templomai


(Klikkelj a képre nagyításhoz!)


Lalibela városa a nevét a Zagve-dinasztia legfontosabb császáráról kapta, aki Lasta birodalomban uralkodott.

A 12-13. században egyben kifaragtatott tizenegy templomot a környező sziklákból, amelyek mindegyike 800 m² nagy és tíz méter magas.

Ezek az épületek a világ legnagyobb ember alkotta monolitikus struktúrái.

(forrás: Kis Kapu)A Miasszonyunk Sioni Mária Templomban (Etiópia - Akszúm) található 
a Frigyláda 
benne a Tízparancsolat tábláival.

video:
Bolívia   


Bolívia történelmében az ősi tiwanaku (tiahuanaco) kultúra rendkívül fontos helyet foglal el.

Tiahuanaco eredete, mind a mai napig komoly viták forrása a történészek között. 

Az inkák előtt élt egy fejlett civilizáció az országban, és a fennmaradt hagyományok alapján feltételezhetjük, hogy ez a faj a Titicaca-tó vidékéről származott. Következtetésünket alátámasztják azok az impozáns építészeti műremekek, melyek ma is állnak, bár sok év múlt el fölöttük.

Az, hogy kik lehettek ezek az emberek, és honnan jöttek, vonzó kutatási téma az archeológus számára – a sötétség birodalma ez, mely messze a történelem határain túl fekszik.Bármikor is éltek ezek az emberek, és bárhonnan is érkeztek erre a földrészre, csodálatos tudás birtokában voltak! És ami a leglényegesebb, ezt a tudást megosztották az ott élő őslakosokkal!

A rengeteg nyilvánvalóan különleges építmény, melyet már igazán sokan és sokféleképpen közelítettek meg, mind arra mutat, hogy az a fejlett civilizációs tudás, mely Földünk sok részét elérte – egységes jeleket hagyva maguk után – Amerikát sem hagyta ki a sorból. 
Annak a fejlett civilizációnak, mely szétszórta Földünk felszínén a tudását, nem okozhatott – és nem is okozott - problémát az óceán leküzdése.

 Földünk számos pontján kőbe vésve találjuk a megörökített ősi tudást.A Titicaca-tó körüli építmények a világon mindenütt megtalálható megalitikus építészet stílusában készültek.

Itt is ugyanúgy „játszi” könnyedséggel „dobálták”, formálták a köveket, mint Földünk számos pontján.

Puma Punku  a Titicaca-tó partján Puma Punku (ez szó szerint annyit tesz, pumakapu) 

Puma Punku területén tucatszám hevertek a földön a hatalmas kőtömbök, szanaszét dobálva, mint a gyufaszálak.
Számos piramis, szfinx és más építmények fekszenek az óceán mélyén!

Két tudós Paul Weinzweig and Pauline Zalitzki Kuba partjainál tett mélytengeri kutató munkájuk során rálelt egy hatalmas elsüllyedt városra a Bermuda háromszögben.
Legalább 4 hatalmas piramis, számos szfinx és más építmények is fekszenek az óceán mélyén.


Mindez egybevág az elsüllyedt Atlantisz elméletével.

Bimini közelében, a Bahamákon találtak romokat a tengervíz alatt. utak, kőtömbök kerültek elő. 


Elég sokan úgy gondolják ez Atlantisz egy része lehetett.
Japán 

Jonaguni partjai mentén furcsa képződményre bukkantak Okinavától délre, a japán szigettengerben.

Búvárok fedezték fel a hatalmas leletet, ami arra engedett következtetni, hogy ezt ember kéz alkotta. 

A vízfelszín alatt legalább 23 méterrel helyezkedett el és nagy részét benőtte a korall.

Az építmény platója 183 méter hosszú, 137 méter széles és 27,5 méter magas volt.

Olyan volt mint egy lépcsőzetes zikkurat, mely óriási lépcsőfokokból áll. Tiszta, szögletes élei és sarkai voltak, hosszabb csarnokkal is.

Erre fel volt olyan buta - mert más szó nem illik az ilyen emberre -"tudós" aki azt mondta erre, hogy ez természetes képződmény...

Visszatérve az építményhez, piramishoz, boltív is megtalálható volt, megannyi kőtömbökkel együtt. 

Becslések szerint az aljzat, amin ez az egész templomkomplexum állt, legalább 8 ezer éve a víz alatt van.

Az évek múlásával egyre többet tártak fel erről a leletről és találtak edényeket, utcákat, lépcsőket, kézművesszerszámokat is.

És bár nem hiszik, hogy ez lenne az egykori Atlantisz, mégis egy fejlett civilizációra utal.2002-ben felfedeztek egy óriási várost Indiában, a Khambat öbölben a nyugati partok mentén. 

Az egész kb. 8 kilométer hosszú, több mint 3 km széles és 36 méterrel terül el a tengerszint alatt.

A radiokarbonos kormeghatározás szerint 9500 éves lehet!

Erre az egészre egyébként egy oceanográfusok találtak rá, amikor hangradarral vizsgálták az öböl szennyezettségét.

Faldarabok, agyagedények, emberi csontok, gyöngyök kerültek elő a lelőhelyről. A kutatók úgy vélik, hogy a várost a jégkorszak végén azaz úgy 10 ezer éve nyelhette el a tenger.
Bolíviában található egy elsüllyedt sziget a Poopo-tóban, ami gyakorlatilag egy belső tenger. 

Épületek maradványait találták meg , amik piros, fekete és fehér kövekből épültek.

Valószínűleg vulkáni tevékenység során került a víz alá ez a hely.

Egyébként koncentrikus körök rajzolódnak ki a helyen, amit már a Google Earth segítségével is megtekinthetünk, ámbár ez sem lehet Atlantisz, mert a fennmaradt iratokkal kapcsolatban sok helyen nem egyezik meg a leírásokkalMálta megalitikus templomai25000 éves megalit építmények Oroszországban
Titokzatos dolmenek és megalitok a Kaukázusban


A  „dolmenek” – vulkáni kőből épített megalitikus építmények.

Az ókorban jártak itt szkíták és szarmaták is.

Oroszországban, a Kaukázus hegyei közt, nem messze Tzelentzchik, Touapse, Novorossiysk és Sochi városoktól több száz megalitikus emlék található.

Az oroszok dolmeneknek nevezik őket. 

Orosz és külföldi régészek még nem jöttek rá, vajon mire használhatták ezeket az építményeket.


Dolment a Földön mindenütt lehet találni.


Nevük a taol maen szóból jön, melynek jelentése kőasztal.

Ezek is hatalmas méretű, néha faragott, néha eredeti formájú kövek, melyekből az ősi civilizációk valamelyike kapuszerű építményt emelt.

Több elmélet is van, hogy miért hozták létre ezeket a döbbenetes építményeket: van, aki szerint a túlvilág kapujának szánták őket és vallási szertartások helyszínéül szolgáltak, van, aki úgy véli, temetkeztek alájuk, megint más templom-szerepet tulajdonít nekik és ásatásokat végez a körülötte fekvő falu megtalálására.

Hatalmas számban találtak dolmeneket: egyedül Dél-Franciaországban több, mint tízezer menhir és dolmen áll a mai napig! (A szerk.)
Cikk:Oroszországban, a Kaukázus hegyeiben Sochi városától nem is olyan messze különféle megalitikus építmények találhatóak.

Az oroszok ezeket egyszerűen, csak dolmeneknek nevezik.A régészeknek fejtörést okoz, hogy ezeket az építményeket mire használták. 
A videókon látható dolmenek 10.000, és 25.000 évesre becsülik.

Egyes szakemberek szerint pedig csak 4-6 ezer évesre becsülik.

A megalitikumok Nyugat-Kaukázusban 12.000 négyzetkilométeren megtalálhatóak a mai Abbházia, és Oroszország területén.Ezek az építmények az őskori építészet akkori kuriózumának számítanak, hiszen a precizitás példamutató értékű.

A kőtömbök pontosan meg vannak munkálva, és 90 fokos szöget képeznek. 
Figyelemre méltóak a kör alakú megmunkálások is.

Ezek a dolmenek nagyon változatosak, és valami rejtélyes oknál fogva nagyon hasonlítanak az Európa, és Ázsia területén megtalálható építményekre.

Eddig sok magyarázat született, hogy miért is hasonlítanak ennyire ezek a megalitikumok egymásra Európa kontinensén, azonban a különféle elméleteket senkinek sem sikerült eddig bizonyítani.Az épületek érdekessége még az, hogy négyzet, és trapéz alakúak.

A kerek kis ablak mindegyik építményen fellehető.

Az épületek korát úgy sikerült a szakembereknek meghatározni, hogy különféle vas, és bronzkori kerámiákat találtak itt az emberi tetemek mellett.

A tárgyak között találtak ezüst, arany, és féldrágakövet is.A dolmeneknek vannak díszítései is, vízszintes és függőleges, de meglehetősen szabálytalan.(forrás: -hír.ma-, Magyar Nyelv)


„A piramisoknál jóval ősibb dolmenek (pl. Gelendzsik környékén) viszont sokkal értékesebb építmények, ugyanis azokba a kor akkori tudásszintjének maximumára felkészített élő emberek vonultak be, akik átmeditálták magukat az örökkévalóságba, bevállalták azt az áldozatot, hogy nem fognak újra inkarnálódni és segítenek a későbbi korok eljövendő gyermekeinek és a szellemük a mai napig is ott van.

A dolmenekhez vándorló tisztalelkűek kérhetik a segítségüket és a válaszok intuíciók formájában érkeznek meg...”  

(Hámori Mariann)


Részletes leírással szolgálnak számunkra a dolmenekről az Anasztázia könyvek! - (Én)


Film:
Az alábbi képen és videón látható 
megalitok 
kora 10.000 és 25.000 év a Kykeonweboldalán található információk szerint. 
Más régészek viszont 4.000 és 6.000 évesre becsüli a korukat.

Szenzációs felfedezés az Urálban
Orosz kutatók egy hatalmas, jávorszarvast formázó sziklarajzra lettek figyelmesek.


Az eddigi kutatások alapján úgy vélik, hogy ez a csodálatos ókori mű évezredekkel megelőzi a dél-amerikai Nazca-vonalakat.

Az orosz-kazak határ közelében, de még orosz oldalon a Zuratkulhoz (Zurat-tó) közel egy hosszúkás pofájú, négy lábú és két agancsú jávorszarvas képére lettek figyelmesek a helyi kutatók, akik nem terepbejárás segítségével, hanem a Google Earth műholdas képek tanulmányozásakor bukkantak a csodálatos alkotásra.

Az állat hossza eléri a 275 métert, amely két amerikai focipálya méretnek felel meg. Az állat északra néz és ábrája jól kivehető a közeli hegygerincről.

 

Amiről még nem hallottál: 250 hatalmas "kínai" piramis


A KÍNAI UJGUR PIRAMISOK ÉS AZ ŐSMAGYAROK


Kína közepén az egyiptomiakhoz hasonló, teljes épségben lévő piramisok tömegét a kínai kormányok éveken át titkolták.

A Google Earth és utazók azonban láthatóvá tették a titkot. 

Lehet, hogy újra kell írni az egész történelmet?


Egyértelműen az ujgurok művének nevezik ezeket az építményeket.

Az Ázsia szívében, a Tarimi-medencében élő ujgurok meggyőződéssel tartják magukat a mi testvéreinknek.

Ha mindez igaz, márpedig az, akkor az egész kora ókori őskultúra kérdéskör felülvizsgálatra szorul. 

Mégpedig erősen az ősmagyarság javára!
 Zimbabwe

Az ország keleti részén lévő romváros, Nagy Zimbabwé, amelyről egyébként maga az ország is kapta a nevét.

A kőépítmények romjai közel 800 hektáron terjeszkednek (innen a “nagy” jelző), de tucatnyi hasonló rom van még országszerte.

Nagy Zimbabwe sona nép egykori fővárosa, az afrikai kontinens második legjelentősebb régészetilelőhelye Zimbabwében.

A száraz falazással, malter nélkül felhúzott, kőből és nyers téglából rakott épületei eltérnek a régió kulturális hagyományaitól (errefelé általában fából és sárból építkeztek).

A vár legtitokzatosabb épülete a kúp alakú torony, melynek nincsenek ablakai, ajtaja, sem lépcsője. Egyenlőre nem tudják, hogy milyen célból építették.


India


Három barlang található Indiában, a Nagarjuna hegynél: a Vadathi-ka-Kubha, a Vapiya-ka-Kubha, és a Gopi-ka-Kubha.Két hatalmas szikla között van a Vadathi-ka barlang bejárata 

  
Vapiya-ka barlang

Gopi-ka barlangAz, hogy kik lehettek, és honnan jöttek azok, akik létrehozták ezeket az építményeket, vonzó kutatási téma az archeológusok számára, mely messze a történelem határain túl fekszik.

Bármikor is éltek, és bárhonnan is érkeztek erre a Földre, csodálatos tudás birtokában voltak, és ami a leglényegesebb, ezt a tudást megosztották az itt élő őslakosokkal!

A rengeteg nyilvánvalóan különleges építmény, melyet már igazán sokan és sokféleképpen közelítettek meg, mind arra mutat, hogy az a fejlett civilizációs tudás, mely Földünk sok részét elérte – egységes jeleket hagyva maguk után – még a tengeren túli földrészeket sem hagyta ki a sorból.

Annak a fejlett civilizációnak, mely szétszórta Földünk felszínén a tudását, nem okozhatott – és nem is okozott - problémát az óceán leküzdése.

Földünk számos pontján kőbe vésve találjuk a megörökített ősi tudást.


 
Továbbá:

  

-A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


-Magyar mitológia és rovások:

-Az Arvisurából - részlet 1.:

-CSABA KIRÁLYFI:


-Magyarul beszélő indiántörzsek:

Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések


- A világ legmagasabban fekvő lakott településeiSzeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu
  
blog oldalam: 

  


1 megjegyzés:

  1. Fantasztikus tudásanyagot hordoznak ezek az írások is, lehet hogy újra kell írni történelmünket.

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.