2013. március 19., kedd

A Magyar - Mag őr
A Magyar - Mag őr
"Azért olyan szép a világ, mert a szíve Magyarország!"

"A magyar nyelv olyan, mint a kőszikla.

Nem kér senkitől kölcsön, de van!" 

- Badiny Jós Ferenc -
A MAGyar lélekcsalád, a KÉPalkotás Mestere!
KÉPesek vagyunk KÉPeket alkotni a fejünkben és látni azokat.
Alkossunk MAGunkban szép, jó és szeretetteljes KÉPeket és ezáltal formáljuk meg MAGunknak az igaz és szép új világot!
☀️❤️🌷
Aki MAGyar léleknek született, ez adva van, mert mi vagyunk a MAG hordozói, a MAG őrei és a MAGvetők!


Vessük el a szép, jó és szeretetteljes MAGokat, hogy ilyen minőségű Világ nőhessen ki belőlük!

MINDEN MAGYARNAK!
Grandpierre Atilla előadása:


ŐSI MAGYARORSZÁG

 

Miért a magyar lélekcsoport a MAG tudás ősi őrzője és magvetője is egyben?

 

Aki nem érzi minden sejtjében ezt a Teremtő általi magyaroknak adott  feladatot, azok részére Grandpierre Atilla ismét tényekkel támasztja alá mind ezt, egy újabb kiváló videójában, Egely György vendégeként!

 

video:

https://www.youtube.com/watch?v=_JN78QFP5wI

és....

A Professzorok a Hazáért Civil Társaság rendezte Jövőkép c. konferencián - video: https://www.youtube.com/watch?v=jJqwWl6bZ3M

 

Hálás köszönet kedves Grandpierre Atilla!

 

Blogbejegyzéseim a fenti témában:

- A MAG-GY-AR NÉP A MAG NÉPE! A MAG-GY-AR AZ ŐSNYELV!

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

 

- A Magyar - Mag őr:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-mag-or.html

 

- ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - ROVÁSÍRÁSUNK ÉS A JÓ VIZÜNK A KULCS:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/06/osi-tudasunk-hagyomanyunk-nyelvunk.html

 

Képek:

Ősi Magyarország, Hun-szkíta nyelvcsalád térképei

"A tudás megőrzésére elhívott nép, a MAGYAR!" 

- Badiny Jós Ferenc -


Badiny Jós Ferenc - A felső világ üzenete

Legyünk csak azok, akiknek az idegenszívűek neveznek és ismernek minket: „NIMRUD-NÉPE” és senki más.

Hiszen így szól hozzánk a Felső Világ üzenete:

Nem sok idő múlva egy nagy titok, mely az egész magyar múltról fellebbenti a fátylat a Világ szeme elé tárul... és a Világ megszégyenül!

Elismeréssel tekint majd a megcsonkított, szétzúzott magyar népre.

A hidegszívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak: tönkre tettek egy népet, mely szellemileg sokkal magasabb szinten állt, mint azt a Világ gondolta. Az őseredet tudata megvilágosítja, felemeli, megtisztítja majd a lelkeket.

Mélyreható irányításokat nyer, hazát növeszt és kiteljesedik a szellem!

Öntudat elvesztésével elpusztul az erkölcs is, de az öntudat visszaszerzésével megteremtődik a tiszta élet is.

Fölemelt fővel fogtok járni a Világ színe előtt, mert az Igazság világossága Fényt ad minden homlokra...

Legyen szívetekben a Jézusi szeretet békéje és éljetek a nagy események várásával és reményével. - Emelje fel szíveteket a szomorúságból az a biztos tudat, hogy jó helyen vagytok, jó föld, Szent Föld az, amelyen éltek...!

Az ősök őrködnek a határokon, az ősi bérceken és óvják, védik népeteket.

Az Isten karja vezérel benneteket...!”

Badiny Jós Ferenc: A Káld-Pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása

video:
Badiny Jós Ferenc - A valódi magyar őstörténet

- A Magyar - Mag őr:(Forrás: Hun Nemzetség)A MAG-URA lélekvonal különleges tudású lélekcsaládfa


Közvetlen, isteni kegyelemmel bíró aranykori lélekcsoport.
Ez a csodálatos lélekcsalád ti vagytok!
Ők azok, akik az aranykort aktiválni, később működtetni képesek, és készek is rá. Lelkük beavatásait egyenesen az Atyától birtokolják, így rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy újra fényt hozzanak a legsötétebb korokba és helyszínekre is.

Időnként, amikor az Atya úgy dönt, akkor közös misszióra küldetnek, amelyet örömmel vállalnak föl és nagyjából egy időben leszületve, az adott helyszínre érkeznek, egy közös, a szemük előtt lebegő céllal.


Ez a cél legtöbbször:


- a GYÓGYÍTÁS,

- a FÉNYHOZÁS,

- a TISZTÍTÁS,

- a TÖRVÉNY BETARTATÁSA,

- az ISTENI REND ÉS TUDÁS MEGŐRZÉSE,

- az ISTENI TUDÁS ÁTADÁSA,

- a SZERETETHARMÓNIA VISSZAÁLLÍTÁSA,

- az ISTENI ERŐK MŰKÖDTETÉSE,

- a világ lényeinek ISTENHEZ VALÓ VISSZAVEZETÉSE,

- a TEREMTÉSEN KERESZTÜL AZ ISTENI SZERETET KIÁRASZTÁSA,

- az ÚJ KULTÚRÁK FELÉBRESZTÉSE,

- a MŰVÉSZETEKEN KERESZTÜL AZ ISTENI IHLET ANYAGBA ÖNTÉSE,

- a TERMÉSZET VÉDELME,

- a LELKEK, ÉS A TERMÉSZET ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE.

- az ELREJTETT TUDÁS FÉNYRE HOZATALA.

  

Ez a csodálatos lélekcsalád ti vagytok!

 

Magatokra fogtok ismerni! Nagyjaitok is ezekkel a célokkal voltak egykor a Földön. Akkoriban a fő feladatuk a primitívebb népek felemelése volt, a tudás avatatlan szemek elől való elrejtése, megőrzése és annak bebizonyítása, hogy a lélek ereje a legnagyobb elnyomás ellenére is képes sugározni.

A legnagyobb tudás a ti birtokotokban van, ugyanis egyenesen a közös Isteni Forrásunkhoz vagytok bekötve. Nincs szükségetek másra, csak visszatalálni az Eredőtökhöz, a saját gravitációs középpontotokba. 

Első és legnagyobb feladatotok az lenne, hogy rádöbbenjetek arra, hogy a fent vázolt okok miatt rejtetten, de hatalmas tudással rendelkeztek és amelyet némi, önmagatokon végzett, tudatos munkával elérhettek. 

Ha valakinek a világon, akkor nektek, pontosan ismernetek kell a mindenség leghatalmasabb törvényét, a SZERETET TÖRVÉNYÉT, vagyis Teremtő Atyánk törvényét!

Ismernetek kell a küldetéseteket, hogy a Szeretet Törvényének mentén, CÉLtudatosan kezdjétek el újra működtetni az aranykort. Megértitek majd az energetikai összefüggéseket a cselekedeteitek és az életetek eseményei között.

A nagyszerű tény, hogy újra létezik a Kárpát-medence fölött egy egészséges szeretetpajzs, vagy tudatosság háló, vagy kristályháló (mindegy, minek hívjátok), amely nagyban segíteni fogja a munkátokat.

Együttműködve vele, a törvény mentén visszataláltok az Eredőtökhöz, meggyógyultok, megtisztultok, rendet és harmóniát teremtetek magatok körül, ős magyar nyelvünkön szólva "BOLDOGultok", majd nekiláthattok a gyógyításnak, a tisztításnak, a rend kialakításának és a tanításnak. " 

"Rá fogtok döbbenni arra, hogy saját magatok képességei nyomán vagytok a Földön, hogy a valóságotok a teljes valóság, és csodálkozni fogtok azon, hogy ez a valóság túlnyúlik világokon térben és időben."

Az, hogy mennyire vagytok képesek tudatosan használni e fényforrást, attól függ, milyen fejlettségi szinteken tartózkodtok, mennyire tudtok összpontosítani, mennyi energiát fektettek a mindennapokban a fókuszálás elsajátításába. Ez a fényforrás nem más, mint a lelketek teremtő fénye, a SZERETET-energia, egy tűnek a hegyébe sűrítve, amely az ÉLET maga.

A teremtés folyamata tehát, nem más, mint gondolataitokon keresztül a 'tárhelyről' lehívni a különböző formákat a fizikai világba, majd a lélek ’lézerfényét’ rásugározva, azzal átitatva, fókuszáltan megtermékenyítve, világra segíteni azokat.

Szó szerint életet lehelni beléjük.

Leírás itt:


Égi Üzenet 2013.12.31. 19ó

Égi „Anyánk, Égi fénye,
Nemzetünket tartja össze,
Megváltóit e világnak,
MAGhatalom Országának:
Üzenet a Föld népének,
Segítsétek Nemzetünket,
ŐK e Világ megmentői,
S egy Új-Világnak teremtői !

/Por Valinka/


Mit is jelent a MAG népének lenni?

"Képes a termékenyítő energiákat önmagába behívni, itt behorgonyozni, fejlődésének feltételeit megteremteni , kiárasztani és ezáltal termékennyé és élővé tenni az emberek tudati fejlődése számára a Teret.
Az emberek tudati fejlődése pedig egy magasabb minőségű élet- illetve létformát képes megteremteni itt, ezen a FÖLD nevű planétán...!"

Olvassuk:Miért nevez benneteket sok olyan társatok, akik spirituális kérdésekkel foglalkozik a MAG népének, mit jelent ez?

A Föld életében az emberiség tagjai között a magyarok képviselik azt az eredeti energiát, azt a tudást, melyet a szívcsakra tárol.
Mi a feladatotok a felemelkedési folyamatban?
A Föld energia rendszere, s a ti energia rendszeretek napról napra emelkedik, változik, s az utolsó a harmadik stádiumban vagytok.
Ennek is a legvégén.
Mi történik a viszonylag gyors felemelkedési szakaszon?
Amikor a Föld eléri azt a rezgés szintet, hogy készen áll, akkor a Teremtő különleges rezgés sorozatot indít el az egész Univerzumban.
Ez a rezgés sorozat elérve a Földet, segíteni fog benneteket.
A Mindenható energiája beáramlik.
S minden amit lényedről, aspektusaidról a kristály könyvtárak tárolnak kiáramlik és egy egységes közös tudatmezőt fog létrehozni a Földön.
A ti feladatotok kapcsolódni ehhez a tudatmezőhöz és ennek segítségével egymással is összekapcsolódva, a szeretet rácshálójához csatlakoztatni a Föld Szívcsakráját.
Ennek az energiának a megtartása, őrzése, védelme konkrétan a ti feladatotok.
Mindenre képesek vagytok, semmi nem haladja meg képességeiteket.
Minden olyan feladat, ami rátok vár bennetek van.
Belétek van kódolva, őrzitek sejtjeitekben, őrzitek DNS rendszeretekben, ez a KÖZÖS feladatotok, ezenkívül egyénileg mindenkinek külön – külön megvan a saját, személyes feladata is...” - Kryon


A MAG ŐREI

A királyi jogarhordozó mágusok Erdélyből áramlottak szét a világba!

"A magyar királyi mágusok feladata, hogy az emberiségről GONDOSKODJANAK!"

"A szkíták csak egy szelete a magyar történelemnek!" - Grandpierre Atilla

video:
A legősibb civilizáció hagyatéka a mágusok kora, a mi örökségünk! - Grandpierre Atilla előadása

Mi vagyunk a legöregebb nép.

Beszéljük az ősi nyelvet.

Ez a mi magyar nyelvünk, és 

nekünk van a legrégebbi írásunk: a rovásírás.
Dőlnek meg sorban az indoeurópai, indogermán elméletek, hogy a sumér ékírás volt a legősibb.

A rovásírásból alakult ki a sumér ékírás.

 Ez az elmélet akár átírhatná a történelmünket?

– Át kell, hogy írja.

- Grandpierre Atilla -


"Figyeljük meg, melyik lélekcsaládba születtünk!
Hol vannak a Földön a gyökereink?
Több helyen is fellelhetjük azokat!
Valaha az egész világon ott volt a MAGerő!

Miért?

Mert pontosan az volt a MAG népének a dolga, és ma is az, hogy állítsa helyre azt, ahol kibillent az egyensúly!

A MAGosok - Mágusok tanítottak, gyógyítottak!
Ez a MAGyar dolga, feladata!"

- Géczy Gábor -

video:
- Géczy Gábor - Egekbe és feljebb - II. VNTV Fesztivál:
https://www.youtube.com/watch?v=5ViGWohIjF4


A JÖVŐNK

A jövőnket a KÉPALKOTÁS művészete által teremtjük meg!

Minden a DÖNTÉSeinktől függ!

Élj a FORRÁS és a TERMÉSZET törvényei szerint!

Nézzük tovább Géczy Gábor előadását!(Kép: A jövő életfája - Dávid Júlia festménye www.davidjulia.hu)Mi az élet értelme?

"A legfontosabb, hogy a gyerekeinknek próbáljunk meg TERET nyitni!" - Géczy Gábor
video:

ELVESZETT AZ A MAGYAR.....

..., aki nem dolgozza ki magában az ő értékeit!

A magyar, a tudás megőrzésére elhívott nép!

Mag őr-nek, és Hon őr-nek lenni (Hunor, Magor két dalia) szakrális feladatunk:

a Föld, a MAG őreiként, és a Föld Hon - Haza - Ház őreiként.

Feladatunk:

a Földön a szívből jövő szeretet,
Szer = Isteni energia = SZER - ELEM áramoltatása.

Indiai professzor kutatásai a magyarokról"Ettől függ, hogy az emberiségnek lesz-e jövője vagy nem, hogy a magyarok megtanulják-e újra és a többi népek is, hogy 
MI MAGYAROK csakis egymásért harcolhatunk!"

 - Pap Gábor -
video:
- Magyar feltámadás - Pap GáborA Magyar - Mag őr 

- nem egy nép, hanem egy szakrális kódrendszerrel működő nyelv, amelyet sok népcsoport beszél és ért.

Ez a nyelv összeköt minket, aki szívében Magyar - Mag őr -, az lelke mélyén tudja, érzi, Mag őr voltát.


MAG Népe • - MAGi - MAGia - MAGas - MAGos - MAGus - MAG Ős - MAGog - MAG Őr - MAGor - MAGur - MAGar - MAGyar - Megyer - Meder - Méd - MediCus [Medi Kus], MagiKus, KozMiKus REND MAG UR RA.

A „MAG” szógyökű szavak jelentései:

MAG/MAGZAT - magyar = az élet alapja, kezdete.
MAGNA - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy, hatalmas.
MAGISTRATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = elöljáró, hatalmasság.
MAGISTRATURIA - ang., fr., lat.,szláv, gör. = kp-i, hatalmi iroda, elöljáróság.
MAGISTER - ang., fr., lat.,szláv, gör. = mester.
MAGNIFICO - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csodálatos, óriási.
MAGNIFICENT - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csodálatos, óriási.
MAGNATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = hatalmas, nagyon gazdag.
MAGNITUDE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = hatalmas méret.
MAGNIFY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagyítás.
MAGNIFICATIO - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagyobbítás.
MAGNUM - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy méret.
MAJOR, MAJORITY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = főtiszt, nagyság, többség.
MAJESTATE - ang., fr., lat.,szláv, gör. = fenséges, királyi.
MAJESTY - ang., fr., lat.,szláv, gör. = őfelsége.
MAGNUS - ang., fr., lat.,szláv, gör. = a hatalmas.
MAGIA, MAGIC - ang., fr., lat.,szláv, gör. = csoda, varázslat.
MAGI (Bibliai három király) - ang., fr., lat.,szláv, gör. = nagy tudósok.
MAH-GII - indiai, perzsa = hatalmas, fenséges.
MAHÁN, MAKHÁN - pakisztán, indiai = nagy király, hatalmas úr.
MAHATMA - indiai = nagy szent, látó.
MAHABHARATA - indiai = hatalmas szent eposz.
MAHDI - arab, iráni = hatalmas, megváltó.
MAHOMET, MAHMUD - arab, török, iráni = hatalmas próféta, Mohamed.
MAGAS, MAGOS - magyar = fennkölt, hatalmas.
MAGASZTOS - magyar = isteni.

Minden MAG, MAH, MAK, MAJ, MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet, leghatalmasabbat, legcsodálatosabbat jelenti, ezt tőlünk, a MAGasok népétől, a MAGyaroktól kapták.

A MAG szógyök benne van az önragozásunkban is: MAGam, MAGad, MAGa, MAGunk, MAGatok, MAGuk. Továbbá a MÁGUS - MAGAS - MAGUS (MAGÓC) a Hun-Pártus-Méd tudóst, a hatalmasok papját jelenti.

A MAGY-ÁR, MAH-GAR, azaz MAGYAR jelentése tehát: a legelsők, a nagyok árja - áradata - garja, tömege, azaz a (szellemi) hatalmasok tömege.

MagUra - MagUs ÖröksÉged: magyarnemzetikartya.hu/tag/magura

Mag Népe ~ Kárpát-medence - MagUra-medence:(Forrás: Hun Nemzetség)A Mag valódi szerepéről a világban

Magyarnak lenni egy minőség!

A magyarság úttörője az új kor emberiségének!

A magyarság feladata, a Krisztusi küldetés, a szeretet beteljesítése a világban!
video:
A Magyarok Küldetése - 2016.11.03A CSALÁD ÖSSZETARTÓ EREJE A KULCS!


Helyezzük vissza újra az értékrendszerünkbe a CSALÁD fontosságát és összetartó erejét, hiszen a család az alap, a tartó pillér!
"Hiszek az Egy Istenben,
Hiszek a Hazában,
Hiszek a Nemzetben,
Hiszek az Összetartozásban,
Hiszek a Szeretetben,
Hiszek a Családban!"
A magyar család - Józsa Judit alkotása


A magyar család - Józsa Judit alkotása

Leírás:

- A Magyar - Mag őr:


- Magyarságtudat - A házam a hazám, a hazám a házam:


(4 kép: A magyar család - Józsa Judit alkotása)Petőfi Sándor: A magyarok istene


Félre kislelküek, a kik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvizen által a nap képe,
Áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszú ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, a midőn már elértük a révet,
Az utolsó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás tőle ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gúnyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erényes is volt és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz  majd a jövő.

Élni fogsz hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!


ATYÁMFIAIHOZ

 - Körmendi Gitta -


Hazám Istenáldott, Szerelmetes Népe!
Kiket a Föld ölel dobogó szívére.
Kiknek sorsa mellé erő is adatott.
Emlékezzünk vissza, kik is a MAGYAROK.
Kik büszkén emelték magasra a fejük,
hogy a helyes irányt láthassa szemük.
Emlékszik-e arra a Tudásnap Népe,
honnan indult útnak, s hol van útja vége?
Ha igazak vagyunk, szíveinkből szólunk,
emberöltők kínja megújulva gyógyul.
Feledjük el végre, hogy szegények vagyunk,
míg van csillag-utunk, van Csudaszarvasunk.
Népmesénk, amelyben fején átbucskázva
tündérlánnyá lesz a libapásztorlányka.
Kondásfiúcska is királyfivá lehet,
miután ereje elégnek méretett.
Ősi hagyatékunk páratlanul ritka,
apáról- fiúra száll ereje vissza.
Hirdetik e tudást regék, mesék, minták,
ám csak mi érthetjük elődeink titkát.
Legyünk befogadók mindarra mi nemes,
s arra nézzünk büszkén, amire érdemes.
Évezredek írták mai küldetésünk.
Erős, tiszta szívünk méri, mennyit érünk.
Mely ismer irgalmat, ismer becsületet,

mint ki a Kegyelmes Éggel szövetkezett.
Weöres Sándor – A teljesség felé


Idézet a Költőtől:

  
"Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.

Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.

Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.

Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.

Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.

Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.

Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.

Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.

Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.

Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad."„Az Ős Tudás:


Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.

Az emberalkatban rejlő ős tudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes.

Az ős tudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló.

Az ős tudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is foglalható.

Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd; 
ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő.

Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul; 
amit az ős tudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad.

Aki a lényében rejlő ős tudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető; 
az élet és halál csak felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes.”
 
AZ IGAZ (MAG) TUDÁS

Szenzációs ez a film!
Minden magával vitt eszköz nélkül épít házat és készít meleget!!!

EZ AZ IGAZ TUDÁS!

A természettel összhangban kell élni!

Ez a legfontosabb!

Ezt felejtettük el (felejtették el velünk).

Ha ismét visszatérünk ehhez a TUDÁShoz, újra helyreáll a rend!"Az embereknek onnan kell elkezdeni, ahonnan nagyapáik elkezdték."


(Alois Irlmaier látnok)


video:Mag Áldás


Magból kél a fény,
ott fogan a lélek
s szeretettel szép igaz tudásra ébred,
Ki Napnak s Holdnak gyermeke,
Te vagy az tudtad-e?

Serkenj hát világosság,
Fényed szívekből fakadjon,
ki elesettnek hitte magát,
most új erőre kapjon!

Az erő melyben sok lélek eddig kétkedett
fedje fel végre, hogy az életünk,
csak egy ismétlődő lélegzet,
Lélegzet mely Istenből fakad,
Legyen Áldott mindenki, aki e magból csírájára sarjad!!


-Hasszo- (2014 november 26)
Pomaházi Anna alkotása
"Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát."


- Wass Albert -


KÖZÖS (ŐS)SÉG

(Havasi Máté írása)

Mikor eljutunk egy bizonyos tudatszintre, többé nem a felszínes megfelelni vágyás, hanem önnön belső felébredésünkből adódó küldetéstudatunk vezérel Minket.

Levetve a korlátokat és az előítéleteket, elkezdjük a valódi MAG tudás útját járni. 

Szabadjára engedjük tiszta érzelmeinket, rendszerezzük és megtisztítjuk, alapjaitól formáljuk újra teremtő erővel bíró gondolatainkat és szavainkat.

Elkezdjük megélni a legMAGosabb eszmét és életvitelt, az önös érdekeket felváltja a közösség, (Közös Ősség) tudata.

Hon Őrként és Mag Őrként a megtisztulás csupán a kezdet, a kezdete egy értelemmel, fáradságot nem ismerő munkálkodással, tanulással és tanítással teli Életnek.


Az Életnek, ami példát mutat, és csodákra tesz képessé.

SZERTAN - ŐSI MAGYAR SZIMBÓLUMOK


"Magyarnak születtél és ez akár hiszed, akár nem, ez felér egy lottóötössel.
A magyarságod esélyt ad arra, hogy megértsd a Világegyetem működését, hogy megtaláld és használd a bölcsek kövét.

Csupán mert magyar vagy és magyarul beszélsz, bizonyos szinten beavatottnak születtél.

Az esély azonban mit sem ér, ha nem élsz vele.
Nem elég, ha magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit jelent valójában az a tudás, amelyet anyanyelveddel automatikusan megkaptál.

Ha megérted, megérted, miért élsz.
Megérted az emberi élet célját, a Világegyetem felépítését és szerkezetét.
Megérted az összes vallás közös alapját és senki nem tud félrevezetni többé azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy titokba.

A magyarságod másrészről kötelez és felelősséget jelent a Föld többi népeivel szemben.

Példát kell mutatnod emberségből, hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a Teremtőtől kaptál.
Ebben a filmben olyan tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar nyelven érthető, más népek számára csak hosszas magyarázattal és körbeírással érzékeltethető."

 - SZERTAN - SZÍNIA BODNÁR ERIKA -

Ha ezt a videót megnézed és megérted, akkor mindent tudsz arról, hogy miért vagy magyar, és mit jelent magyarnak lenni!

video:


Magyar lélek 


Szelíd folyó édesanyám,
Lágy mező a béketanyám.
Az ég kékjét megcsodálom,
Megkörnyékez már az álom.

Hűs szélanya áldást dalol,
Mit tündér suttog valahol
Értem, ki mindig reméltem,
Magyarhoz méltóan éltem.

Furulyaszón könnyem csordul,
Ahogy a Nap is megfordul,
Az égen, ahogy régen, s ma,
Szálljék fel e magyar ima!

Segíts urunk, Égi atyánk,
Küldjél bőven áldást reánk,
Szánj meg minket égi anya,
Legyen házunk védett tanya.

Öregisten óvjad sarjunk,
Tőled mi mást is akarjunk?
Nagyasszonyunk békét kérünk
A megnyugvást hozd el nékünk.

Szitok helyett ima szálljon,
Sírok helyén bölcső álljon,
Ne pusztítson az önkezünk
S emlékezzünk, emlékezzünk! 

- Hőgyes Károly -


(forrás: Magyar Nyelv)"Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel."

(Wass Albert)

"Tudjátok-e, mi a haza?
Erdő, mező, berek, liget,
A mormoló habok közül
Ránk mosolygó tündérsziget,
Kárpátoknak büszke bérce.
A Tisza és Duna tája,
Minden kicsi rögöcske.
Árpád vére hullott rája.
- Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!"

/ Pósa Lajos /

A KAR - KÉR - KÖR (átölel) = A Magyar Nyelv Szentsége


Molnár V. József: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség

Ősök útján előadás sorozat első része.
Molnár V. József
Magyarnak lenni büszke gyönyörűség
a magyarság küldetése
Esztergom 2013. szeptember 18.

video előadás:

A Fénymag formája


Tudjuk-e működtetni Buda vára, Jézus szíve, és az isteni kút minőségeit?

video:Székelyudvarhely Jézus kápolna fénymag alaprajzSzékelyudvarhely - Jézus kápolna - fénymag 4 karélyos alaprajz - körkeresztből indul ki 


A székelyudvarhelyi Jézus kápolna, melynek alaprajza a Szent Koronánk működésére utal, és a körkeresztre, analógikus kapcsolatban van vele, egyben a teremtő fénymag formája az alaprajza

MAGOK VAGYUNK, - Az ŐSI ERŐ


A kép mondanivalója:


Egykoron, amikor a VILÁG Teremtése indult, a MAG egységet alkotott.
Istenbe simult és Vele EGYSÉGET alkotott.

Egyszer aztán a MAG osztódásnak indult, különböző apró részekre hullott, és a világ különböző részeire szóródott szét.

Ezeknek a MAG-oknak sokáig tartott amíg megtelepedtek. 
Sokat vándoroltak mire megtalálták az igazi ÉLŐ helyüket. 

Ott ők megtelepedtek és gyökeret vertek. 
Ápolták, őrizték MAG-ukban mindazt a tudást, ami részüket alkotta.

Egyre jobban kiteljesedtek MAG-ukban és ÉLHETŐ életet éltek.
(Az élő és az élhető szót azért hangsúlyozom ki több esetben, mert nem mindegy a jelentése.)

Az ÉLŐ szó jelentése őseink körében,- A teljes eredendő, kiteljesedett életet jelentette.
Azt, amely paradicsomi idillnek felel meg.
Ebben az időszakban, a MAG, még ha szétszóródva is, de TELJESSÉGET, EGYSÉGET alkotott.

Aztán eljött az idő, amikor ez az EGYSÉG már a megbomlás jeleit mutatta, ami leginkább abból adódott, hogy egyre távolabb került EREDENDŐ RENDJÉTŐL,- isteni minőségétől.

Egy szétválasztódási folyamat indult meg a CSALÁDOKBAN, és ezáltal különböző rendekre bomlottak. Ez a bomlás megbontotta az egykoron kialakult RENDET.
Különböző minőségekkel keveredtek és egy eltorzult minta vette kezdetét.
Ősi értékeiktől, hagyományaiktól egyre jobban eltávolodtak, és egy más minőséget alkottak.

Ezt a keveredést azonban nem általánosíthatjuk, mert továbbra is maradtak olyan ősi MAG-ok, akik szívük tiszta szeretetével és alázatával ápolták hagyományaikat, őrizték az ősi tudást, és adták át a felnövekvő nemzedéknek.

A kereszténység beköszöntével ez az ősi tudás már nem tartozott a követendő minták közé, sőt egy olyan minőségbe lett áthelyezve, ahol már „pogányságként” szerepelt. Az eredendő MAG-ok jelentős része, úgy döntött, hogy nem tagadja meg ősei hitét, inkább visszatér Urához.

Újabb erőt gyűjt az ŐS- TEN ölelésében, hogyha majd egyszer eljön az idő, egy új ciklusban EGÉSZKÉNT, EGYSÉGBEN térjen vissza a többi MAGok megsegítésére. Ezek közül az ősi minőségek közül már sokan visszatértek, és sokan vannak visszatérőben.

A jelenlévő MAG-ok lélekszintű gyógyítása és ébresztése folyamatosan történik.
Szívük legmélyén még keresik azokat a jelenlévő fájdalommintákat, esetleges eltorzulásokat, amelyeket még feloldásra várhatnak. MAG-ukban ott legbelül, mélyen érzik, hogy sérült részekkel nem haladhatnak tovább, mert így nem alkotnak teljes EGYSÉGET, EGÉSZET.

Akik előrébb járnak, ők már jelentős részét megtették ennek az útnak, átlényegítették
MAG-ukba, és többnyire kiteljesítették az ősi minőséget.

Csak megtisztult szívvel és lélekkel gyökereztetjük be, földelhetjük le és szórhatjuk szét a világba ősi MAG minőségünket.
Fénnyel és Áldással: Feketéné Lendvai Katalin

a kép mérete 74x74 cm.
Szintén saját rajz és tervezés.
Megrendelhető, ahogy a többi selyem is.(Selyemkép: Katalin Feketéné Lendvai alkotása)

Magyar történelmi iratok a Vatikánban elzárva!

Magyarországi látogatásakor II. János Pál kinyilatkoztatta, hogy 

"Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. 
Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. 
Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. 
De el fog jönni, majd azaz idő amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot."

Kik állnak emögött az elhomályosítás mögött?


1. Amerikai egyetemi tanár vagyok (most nyugdíjas). Egyik osztályomban volt egy japán lány. Mikor megjegyeztem, hogy rokonok vagyunk, minden habozás nélkül vágta rá, "Igen, tudom." Megkérdeztem, honnan tudta? Középiskolában tanulták! Melyik magyar középiskolában tanítják, hogy rokonok a japánok?

2. Az ENSZ-ben a japánok, kínaiak és dél-koreaiak úgy kezelik a magyarokat, mint testvérnép!

Így tehát, ha volt egy Shokotu nevű japán történész, ha nem, a japánok, koreaiak és kínaiak elismerik a rokonságot.

Dr. Balogh Sándor, Prof, emeritus
Igen Tisztelt Szerkesztő Úr!

Tulajdonképpen nekem nem illenék a magyar kérdésbe avatkoznom, miután japán fajú vagyok, és a japán nemzetiséghez tartozom akkor is, ha jelenleg, mint USA állampolgár, Argentínában élek. Miután azonban, midőn egy igen jó magyar barátom átolvasásra átadott néhány magyar újságot és azok egyikében a - Vasárnapi Levélben - Dr. Farkas László és Magyar László urak valahogyan olyan tónust ütnek meg saját nemzetükkel szemben, mely az általam tisztelt és szeretett magyar "fajt" és "népet" teljesen előnytelenül állítja be, kérem, engedjék meg, hogy e történelmi kérdésekben néhány szót mondhassak.

Mi - néhányan - japán őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a "maya-r-a" magyar. (Kérem definíciómra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni!) A "felkelő Nap" birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelmi karma messzire sodort el. Faji kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Dzsúicsiró vezetése alatt.

Harminc év szemlélődése után ma meg kell állapítanom a következőket:

1.) Igaz magyar történelemírás sem a Habsburg-, sem a Horthy-korszak alatt nem létezett. A Habsburgok saját érdekükben elutasítottak mindent, ami az ősi eredetre utal. A Horthy-korszak illetékes szerve - a Teleki Pál Történelmi Intézet - saját nevelésű céhbeli tudósai pedig - Hóman Bálint vezetésével - "átértékelték" az amúgy is hiányos magyar történelmet a római katolikus egyház és a Habsburg-ház javára.

2.) A valóságos faji mithoszok alapján dolgozó történész (miképpen a görögöknél van) ebben a gárdában nem létezik, mert hogyan is értékelnék azok a mithoszok erejét és igazságát, akik a saját Nemzeti Krónikáik hitelét is lerontották!

Egyetlen dr. Farkas, vagy Magyar László tendenciájú (értsd: hajlamú) történész sem hivatkozik a Magyar Krónikákra.

Miután azonban a magyar nemzet, faj és nép - vagy nevezzék, ahogy akarják - történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell essen, mint a többi nemzet, faj és nép - kérdezem Önöktől, kedves magyar történész kartársak, hogy miért hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs (értsd: eredet) kérdéseiben a hitleri anomáliákra (értsd: félreértelmezésekre)...? Miért nem hivatkoznak a biblikus izraeli faji hasonlatosságokra...? Izrael faj, nép és nemzetség - tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj, nép és nemzetség.

De miért nem oldják meg végre Önök - magyar tudósok - a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémáit?

Innen, messziről jobban látszik az igyekezet is meg a hamisság is. Valóban a magyar fajta igen elkeveredett már. A "magyar" történetírás tudósai is ilyen kevert vérűek. Van: német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is. Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történetet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni. Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz.

Nevezetesen:

Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a "magyar", melynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik...? Kik állnak emögött a homályosító érdekszövetség mögött...?

Addig is, míg Önök erre válaszolni fognak, mi - japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók, Pakisztántól Szibériáig és Hindukustól Burmáig - a legősibb "egynyelv" elemeit magtartó nyelven - "magyarul" írjuk "Ébresztőnket" csaknem 800 millió testvérünkhöz, és ezzel a "Magya Népnek, Fajnak és Nemzetségnek" akarunk a legősibb származásért és a sokezeréves tradíciókért tiszteletet adni, még akkor is, ha Önök, magyarok, ezt a tényt erőszakkal megmásítani kívánják.

Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar, még akkor is, ha történelemtudós: A "Nap" az Önök Istene is - keleten kél és nyugaton nyugszik. Őszintén bocsánatukat kérem, amiért ügyeikbe beavatkoztam, de néhány igaz magyar barátom szolgálatára meg kellett tennem.

Buenos Aires, 1962. február 2. Shokotu Faisi dr. Ph.

(nyílt levél a a Bécsben megjelenő Vasárnapi Levél című újság szerkesztőjéhez) /Nemzeti Hírháló nyomán is/

....minden tisztelet japán testvéreinké, akik kiállnak mellettünk, és minden Hun-Turáni-Szkíta testvér mellett is, ilyen vészterhes időben....

Forrás KI-egészítés: Magyar Világkép Kutató című folyóirat 2005. októberi száma közölte az Argentínában élő USA állampolgár, Shokotu Faisi japán professzornak a Bécsben megjelent "Vasárnapi Levél" szerkesztőjéhez 1962-ben írott nyílt levelét.

Kultúrélet : a Vasárnapi Levél állandó melléklete / fel. szerk. Dittrich Imre Megjelenés: Klagenfurt, Au.,: Dittrich Imre, 1956-1978


1953-ig hivatalos magyar „menekültlelkész“ volt az erdélyi származású csanádi egyházmegyés L´Huillier Imre, rk. áldozópap. P. Dittrich Imre, a „Vasárnapi Levél“ szerkesztője
"Nem sikerült genetikai kapcsolatot kimutatni az un. finnugor népességhez!"

Akkor?
Honnan is erednek a gyökereink?

Hallgassuk a bizonyító erejű doktori kutatás eredményeit!
(Kép: Alánia - turáni népeink - Obrusánszky Borbála foto)

Továbbá:


-A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

-Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

-Magyar mitológia és rovások:

-CSABA KIRÁLYFI:
-Magyarul beszélő indiántörzsek:


- Wass Albert: Tonuzoba (a fiatal besenyő vezér):


- Wass Albert: A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/wass-albert-magyar-nemzet-het.html

- A Magyar - Mag őr: 

Magyarságtudat - A házam a hazám, a hazám a házam
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/magyarsagtudat.html

- Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!: 

- Az én népem - a székely nép:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/az-en-nepem-szekely-nep.html

- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
http://hagyomanyorzoink.hu/


blog oldalam: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.