2013. március 17., vasárnap

Magyarságtudat - A házam a hazám, a hazám a házam


Magyarságtudat

A házam a hazám, a hazám a házam

"A hazájokat szerető népek halhatatlanok.

Élni fognak azok, midőn már nem léteznek is és példáikon utókorok lelkesülnek. 

Az ő emlékezetök egy nemes sugárt bocsát a késő maradékok lelkébe."

Bozzai Pál
magyar költő, a márciusi ifjak egyike

A nagyvilág titkokat rejteget,
e földön élsz, nézd mennyi gazdagság!
Várnak reád hegyek, tengerek,
új városok, vagy ősi csodák.

Bejárhatod a Földet mindenütt,
vannak ahol a népek gazdagok.
Bármerre mész, valami szíven üt,
mert érzed azt - Én magyar vagyok!

Hazát cserélsz, de származást sosem,
Magyarország örök otthonod.
Beszélhetsz te idegen nyelveken,
mégis tudod - Én magyar vagyok!

E kis sziget a népek tengerén,
ímé e hely ahol a föld magyar.
Erős gyökér az éltető remény,
nem tépi el egy végzetes vihar!

Itt mindent véd az ősök szelleme,
Tisza, Duna lásd összetartanak.
A rónaság, délibáb képzete,
e csend üzen, és nem a nagy szavak...

Magyarország, nekünk a nagyvilág,
itthon vagyunk igazán boldogok.
Bárhol élünk, itt van a mi hazánk,
egy az igénk - hogy Én magyar vagyok!

(Szuhanics Albert)

SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG


Hol szőke sellő, lenge szellő játszik a Tiszán,
Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám.
Az ősi Kárpát őrzi álmát, s hű Csaba vezér,
Ki csillagoknak égi útján vissza-visszatér!
Hogy jön, szívünk várva várja,
S hogy felzeng a trombitája.

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág!
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó
Szép orcád!

Táltos paripákon tovaszállunk,
Hazahív fű, fa, lomb s, virág,
Ott hív a hegedű, vár egy gyönyörű,
Szép ország!

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág!
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó
Szép orcád!

Ott dalos ajkú mind a lány, mert dal terem a fán
És délibábos tündérkastély leng a vén Tiszán.
A Rónaságon, hét határon száll, repül a szél,
Huszárok kedve éri csak be, hogyha szárnyra kél.

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág!
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó
Szép orcád!
Zenés video:

Kárpátia - Szép vagy, gyönyörű vagy MagyarországA CSALÁD ÖSSZETARTÓ EREJE A KULCS!

Helyezzük vissza újra az értékrendszerünkbe 

a CSALÁD 

fontosságát és összetartó erejét,

hiszen a család az alap, a tartó pillér!
A magyar család - Józsa Judit alkotása

"Hiszek az Egy Istenben,
Hiszek a Hazában,
Hiszek a Nemzetben,
Hiszek az Összetartozásban,
Hiszek a Szeretetben,
Hiszek a Családban!"


A magyar család - Józsa Judit alkotása

Leírás:

- A Magyar - Mag őr:


- Magyarságtudat - A házam a hazám, a hazám a házam:


(4 kép: A magyar család - Józsa Judit alkotása)

AZ ŐSÖK FÁJA


Itt mindent véd az Ősök szelleme, a Közös(Ős)ség!

Az Ősök nélkül, mi nem léteznénk!

Az EREDENDŐ MAGOK, az Ősök,- Akik az EGYből, a Szentségből, az Ősteremtésből jöttek és igazak maradtak,- kevesen maradtak.

Ők egy elkülönült életet éltek, őrizve MAGuk tisztaságát és a TISZTASÁG FORRÁSÁT.

"A magyar nem hisz, hanem tud, nem imád, hanem tisztel, nem valami ellen, hanem céljai megvalósításáért küzd, és nem őseit követi, hanem azt követi, amit az ősei is követtek."


  

Ősök fája - Németh Judit Ilon  festménye
Alföldi Géza - Magyar ember


Légy óvatos, mint a róka,
Tiszta, mint a fehér rózsa,
Mint a tigris, olyan bátor,
Hűséged vedd a kutyától,
Szelíd, mint az őzek népe,
Gyors, mint a sas repülése,
Szorgalmas légy, mint a méhek,
Nemes, mint a telivérek,
Fáradatlan, mint a hangya,
Erős, mint a medve mancsa,
Derűs, mint az ég tavasszal,
Olyan lágy, mint lágy a hajnal
Egyenes, mint az a nyárfa,
Vidám, mint a lepke tánca,
Nyílt, akár a nyári rózsa,
Nótás, mint a rét rigója,
Jó, akár a búzakenyér,
Liliomként buja fehér,
Merész, mint merész a sólyom,
Hangod, mint a gerle szóljon,
Nyugodt, mint a békés tenger,
Egy szóval, légy: magyar ember.
Kupcsik Csilla: Hol vannak a hősök?

Mivé lettél Hazám? Hol vannak a hősök?
Fentről, ha lenéznek ránk, mit látnak az ősök?
Egy szétszéledt Nemzetet, egy romlott országot,
...bármerre is nézünk, egy mocskos világot.
Egy züllött világot, hol vallják az emberek,
hogy boldognak lenni csak is pénzzel lehet.
Hol eltűnt a hagyomány, eltűnt a tisztelet,
s utolsóként kullog a hazaszeretet.
Hol akkor vagyok jó, ha fennen hirdetem,
taposs át mindenkin, tiporj át mindenen!
Meddig lehet élni még egy ilyen világban,
hol semmit nem teszünk egymásért kiállva?
Mindenki csak hallgat. Minden hiába?
Pedig gyáva népnek nem lehet hazája...
Az én hazám

Havas takaró borítja az öreg Hargitát,
Ránézek, szívem súgja, mindig hazavár,
Ott ahol a havasi madár dalol a fán,
Ahol a Vargyas vize lassan csordogál,
Ott az én hazám.
Halljátok hatalmas hegyek, folyok, patakok,
ha távol vagyok, akkor is rátok gondolok,
Ott, hol balta csattogása süvít a szélben,
Ahol szalonnát, túrót eszik a Székely,
ott nyugszik meg a lelkem.
Messze megyek, talán sokat maradok,
Erőt meríteni, Hegyek, hozzátok fordulok,
Ott hol édes szüleim háza áll,
ott, szívem mindig otthonra találKaraul - az őrző Táltos

TÁLTOS = TUDÓS

a tudás hordozói

"Merjél hazádban Magyar lenni, napkelettől - napnyugtáig! 
Ha azt látod gyalázzák hazádat, családod, dobbants oda, hogy nem tűröm! 
Nincs annyi kincs, nincs annyi pénz, ami felérne azzal, amit őseink igaz szóval ránk hagytak. 
Hűség, bátorság, becsület. 
Ez a Magyar lelke, vezérlő szelleme. 
Igaz igazságot, békét minden pici házba!"


forrás: Toruk MaktuTOK MAK KARAUL TÁLTOS...

talán egyik utolsó üzenete a nemzethez!
"Az ősi múltból jövök!
Az ősi múltat őrzöm hűséggel, becsülettel!
Őrzöm, ezt hozom, erre vigyázok!
Ezt adományozom Néktek!
Krónikás, csak ezt írd meg, csak ezt írd meg, az igazat írd meg!
Köszönöm Néktek!
Az Ős Isten Áldása Legyen Veletek!"

video:(Forrás: Barta József)


Búcsú Karaul Táltostól
"Teste elenyészett, de szelleme őseink őrtüze mellől figyel minket."
2010. január 16-án vettünk végső búcsút Karaul táltosunktól.

Katonai tiszteletadás mellett búcsúztak az Aranykopjások a tatárvári birtokon a szertűz zsarátnokainál végül fia Kamda szórta szét atyja hamvait.

video:

https://www.youtube.com/watch?v=5Z0_l8TzSAM


A Koppány nembeli őrző Tokmak Karaul táltos szerruháját díszítő ősi csodaszarvas jelkép:

Tavaszköszöntő

Karaul őrző táltos tavaszünnepi üzenete

video:


Ugyan naptár szerint már túlhaladtuk ezt az ünnepet, de most lett ismét aktuális a téma (2018. 05. 10), hogy tisztázzuk az alapfogalmakat!

Mindent kifordítanak, megfordítanak és fejére állítanak, mint tudjuk!

Akiről a negatív hírek szólnak , ő Baál.
Nekünk Bál istenünk volt, van!
...és milyen érdekes.....Baál a halál istene, Bál pedig legyőzi a halált, a tavaszünnephez köthető, Ő az élet újraindítója, ébresztője!
Minden rezgés!
Nem mindegy!....Mi is?
A magyarban cserélhetőek a magánhangzók, a msh-ók fixek, de ide betettek plusz 1 mgh-ót. Nem mindegy, hogy Bál vagy Baál!

BÁL Isten neve mára már elhalványult népünk tudatában; számtalan, szumír eredetű ősi szavunk, helynevünk, s köztük Közép-Európa legszebb tavának, BÁL és ATON-NAPISTEN tavának, a Bal-Aton-nak neve azonban máig őrzi emlékét.
Így őrizte meg a magyar népünk a Tavasz-ünnepkörben BÁLnak, a halált legyőző, megújuló élet Istenének emlékezetét.
Ünnepének régi színhelyei, a bőven csobogó források, patakok szent ligetei az új vallás Tavaszünnepének bú-csú-járó helyei lettek.

Leírás:Márai Sándor:
  
A hazáról és az államról


Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre?

Mintha azt mondanám: 'Korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat.' 

A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem.
A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; 
ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összesége életed alkotja. 

S életed a haza életének egy pillanata is.

Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: őrült az, aki önmagát tagadja. 

Hazád a történelmi mértékben megnagyított és időtlenített személyiség. 

A haza végzet, személyesen is. 

Nem fontos, 'szereted'-e, vagy sem. Egyek vagytok.

De úgy látom és tapasztalom, hogy te - szóval ünnepélyesen, írásban és a dobogókon - inkább az államszeretetről teszel bizonyságot és hitvallást.
A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. 
A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. 
A haza csak van.
(...)

Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. 

Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret.

 

A HAZA MINDEN ELŐTT!!!

Nem vész el semmi, mely nemes, dicső
Legyen bár szándék, tett vagy gondolat!
Öljék meg, nyomja sírját nehéz kő,
Feltámad az, és diadalt arat!!!


(Rakovszky József)

Sajó Sándor: Magyar sors

Magyarnak lenni nagy szent akarat,
mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva,
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva hősök honszerelmét.
Féltőn borulni minden magyar rögre

S hozzátapadni örökkön örökre...HAZÁM - HAZÁM

Katona József - Erkel Ferenc - Bánk bán - Hazám, hazám - Simándy József előadásában
video:  


EZ AZ OTTHONUNK 
.

Csézy - Ez az otthonunk:

"Volt itt mindig, aki bátran szólt,
mindig voltak nagyot álmodók,
a nincsből is várat építők,
az el nem csüggedők.

Hány nagy gondolat és mennyi szív,
ami századok múltán is tenni hív;
most is új erőt ad és lelkesít,
hogy naggyá légy megint.

Bárcsak értenénk a múlt intő szavát,
az égre vésett jelzést, mit csak szívünk lát!

Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy
áldott itt e föld,
a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.

Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk,
minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.

Így lesz ez örökké.

Mennyi érzelem és szenvedély,
mely a téli fagyban is visszatér,
mindig új tavaszt vár és jót remél,
hogy fel ne add, hogy élj.
Nem a gyűlölet, a gyávaság,
csak a szeretet az, ami visz tovább,
hogy szebb napokban is mindig lásd
mások fájdalmát.

Bárcsak értenénk a múlt intő szavát,
az égre vésett jelzést, mit csak szívünk lát!

Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy
áldott itt e föld,
a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.

Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.

És ha gyermeked azt kérdezné:
miért vagy büszke rá,
hogy mért szebb e táj bárminél,
tanítsd meg neki holt költőink énekét,
hogy miért él bennünk a hűség
a síron túl is még!

Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy
áldott itt e föld,
a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.

Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk,
minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.

Jöhet ezer új barát,

sose keress új hazát."


SZÉKELY-MAGYAR LÉLEKTÜKÖR


Levéltári kutatásom során bukkantam egy meglehetősen régi tankönyvre, a címe: Hármas Kistükör. 

1849-50-ig a szabadságharc leveréséig ezt a „kis katekizmusként” összeállított kérdés-feleletként szerkesztett tanfüzet tartalmát tanították a magyar nebulókkal. 
Ennek a kiadványnak a 193. oldaláról az idézet:

„Kiktől származnak a magyarok?
A szittyáktól.
Hol laktak régen?
Ázsiában, Napkelet felé.
A székelyek a magyaroknak atyokfiai. 
Az ország határát a kunok és tatárok ellen, bizonyos székhelyeken őrzötték, a’honnan Székhelyeseknek vagy Székelyeknek neveztettek; 
jó katonák, a lovasikat Lófejű Székelyeknek (Primipilos), 
a gyalogokat Darabontoknak (Pixidarios) hívják. 
Régen szép szabadsággal bírtak.”
A székelység régtől fogva eredettörténetét a hunoktól tartja, Csaba királyfi ivadékainak mondja magát és a magyarság is hasonlóképpen, öntudatosan a hunok utódainak tekinti önnönmagát. 

Ezt a szilárd hitet őseik hagyták rájuk és a Krónikákat jegyző jeles magyar történetírók. 

Az egzakt történelem hivatalos tudorai, ezen mélyről gyökerező származástudatot sok vitára okot adó kérdéskörként tartják számon, s a néphagyomány által megőrzött „mondaiságot” a magyar őstörténelmet meglehetősen vitatott kérdéskörébe sorolják.

A tudományos viták útvesztőjében sokan és sokszor tévedtek meg a bölcsek közül is, ezért én nem bizonygatok, nem érvelek, és nem disputálok pro és kontra a végkövetkeztetésekben. 

Ám, ha Erdélyországban visz a jó szerencsém, valahányszor szembekerül velem egy kipirult arcú szép székely leány, vagy egy nyalka székely legény, akkor bennem a kérdések megszűnnek létezni; „nem az a szép, aki szép, hanem aki nekem szép”.
Fanyaloghat nekem bármelyik tudós, de én a székelyekben ott látom a fajomat, jellegzetes székely-magyarságomat. A lélek és a szív egyformán az ősi ösztön mellett ugyanazt dobogja; 
„Hunor s Magyar, két dalia, Két egy testvér, Ménrót fia.”

Atilla fiai és lányai vagyunk…és maradunk, megmaradunk!


-zcsf- (Zetényi Csukás Ferenc)


A magyar zászló színeinek jelentése:
a piros az erő
a lélek, a tűz, a Nap színe

a fehér a hűség
szellem, a víz, a Hold színe

a zöld pedig a remény
a zöld a növény, a föld, a Föld színe.

Ez a három szín és jelentés egy egységet alkot.

Piros-fehér-zöld eszerint annyit tesz:

lélek-szellem-növény, 

tűz-víz-föld,

 Nap-Hold-Föld!

EGY az Isten, 

és három a magyar igazság, 

és sehol sem annyira három, 

és ez a három sehol sem annyira EGY,

mint a MAGyarban!

(Forrás: domonyi aries)


(Bodnár Éva verse - Magyar Nyelv)


Gondolatébresztők....

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe,
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen, rablók - ez az én hazám!


- Sajó Sándor -

ANYÁM INTÉSE

(Pósa Lajos verse)

El ne add az ősi házat,
El ne add az ősi telket.
Hol a csűrön késő őszig
Gólya madár kelepelget.

Ha elfáradsz a világban
Gyere haza megpihenni.
Az öreg fák árnyékában
Szép időkre emlékezni.

Rám nevet, majd hajdanában
A cseresznye, piros alma.
Gyermek leszel, újra fiam,
Bele fogsz egy régi dalba.

El ne add az ősi házat,
El ne add az ősi telket.
Hol a csűrön késő őszig

Gólya madár kelepelget.AZ ÖNFENNTARTÁS - A SZABADSÁG LÉTE


Az önfenntartás lényegi eleme a tiszta gondolkodás megőrzése-visszaszerzése.
"A gondolatok és az élet itt találkozik azok esetében, akik a létükkel bizonyítják, hogy komolyan gondolják, amiről beszélnek.
Az önfenntartás lényege a szabadság.
Szabad élet, ami azt jelenti, hogy az egyén a természet részeként és a Teremtővel közösségben kíván élni.
Ez nem jelenti azt, hogy hátat fordítunk a társadalom problémáinak - éppen az önfenntartás lehet ezekre az egyik gyógyír."

(Szatmári G.Emese gondolatai)


AZ IGAZ (MAG) TUDÁS

Szenzációs ez a film!
Minden magával vitt eszköz nélkül épít házat és készít meleget!!!

EZ AZ IGAZ TUDÁS!

A természettel összhangban kell élni!

Ez a legfontosabb!

Ezt felejtettük el (felejtették el velünk).

Ha ismét visszatérünk ehhez a TUDÁShoz, újra helyreáll a rend!

video:
SZERTAN - ŐSI MAGYAR SZIMBÓLUMOK


"Magyarnak születtél és ez akár hiszed, akár nem, ez felér egy lottóötössel.
A magyarságod esélyt ad arra, hogy megértsd a Világegyetem működését, hogy megtaláld és használd a bölcsek kövét.
Csupán mert magyar vagy és magyarul beszélsz, bizonyos szinten beavatottnak születtél.
Az esély azonban mit sem ér, ha nem élsz vele.
Nem elég, ha magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit jelent valójában az a tudás, amelyet anyanyelveddel automatikusan megkaptál.
Ha megérted, megérted, miért élsz.
Megérted az emberi élet célját, a Világegyetem felépítését és szerkezetét.
Megérted az összes vallás közös alapját és senki nem tud félrevezetni többé azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy titokba.
A magyarságod másrészről kötelez és felelősséget jelent a Föld többi népeivel szemben.
Példát kell mutatnod emberségből, hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a Teremtőtől kaptál.
Ebben a filmben olyan tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar nyelven érthető, más népek számára csak hosszas magyarázattal és körbeírással érzékeltethető." - SZERTAN - SZÍNIA BODNÁR ERIKA

video:

HITVALLÁS

"Nincs horog-keresztem, sem Dávid-csillagom, nem vagyok meleg, és nem iszom a narancs- levet.
Nem hordok bő-gatyát, se kommandós overált, de büszkén viselem a mellényem! Nekem Erdély soha nem lesz Románia, a Felvidék Szlovákia, és Bácska Szerbia! Testvéreim mind a székelyek, és nem lehetnek azok, a befogadott idegenek! Kilakoltatnak a bankok, sanyargat a kormány, s ha leülök egy parkban a fűre, rám ront, és könnygázzal áraszt el a droidok serege, megbírságolnak, mikor a himnuszt éneklem.
Rebellis vagyok, én szabad és büszke magyarnak születtem!
Itt terem a borok fejedelme, a fehér kenyér búzája, itt készül a legszebb halasi csipke, a legpirosabb kalocsai paprika, itt úszik a kék Duna vizén a dinnye-héj, nekem a magasból sem térkép e táj, nekünk van csak egyedül Szent-koronánk. 
Kettős kereszten feszíti a szél, nemzeti színű vitorlánk.
Itt élek Európa szívében, a földi paradicsomban.
Nekem a Szent-korona országa a hazám, én így szeretlek Gyönyörű szép NAGY-MAGYARORSZÁG!"

Írta: Hun BigiboyTovábbá:
- A MAG-YAR NÉP A MAG NÉPE! A MAG-YAR AZ ŐSNYELV!:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Magyar mitológia és rovások:

- Az Arvisurából - részlet 1.:

- CSABA KIRÁLYFI:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

- A HARANGOK HALHATATLANSÁGA (a harangok, melyek ágyúkként zengtek tovább)

- AZ ARADI VÉRTANÚK - 1849. okt. 6.

- Magyarságtudat - A házam a hazám, a hazám a házam

Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu

blog oldalam: 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.