2013. március 23., szombat

A Kárpát-medence: a magyarok Szent GráljaA Kárpát-medence: 
a magyarok Szent Grálja


“Mint templom boltozat úgy feszül a Kárpáti magyar haza felett egy 
fényes kristály kupola.

Egy sugárzó energia mező, arany fény burok, mely befedi a teljes hazát és nemzetet.

Megannyi izzó, áttetsző fény-folyókként áramlik az energia benne.

Rávetül az anyag világ (3D) valóságára ez a tiszta energia mező (erőtér), és kiszorítja a térből (3D felett) a homályt/ fátylat/ szennyet.
Tisztán, torzítatlanul érik el az égi fénytűz hullámai a világunkat.

A fény-boltozatot emberek tartják, élő fényoszlopok.
Ősi lelkek maroknyian.
Szívük sugárzó NapCsillag -ként árasztja ki a fényt magából, aurájuk izzó Napkorong.
Napkoronát viselnek, Turul Nemzettség -beli ősi lelkek.

A haza és a nemzet felett is ott ragyog a Korona, az örvénylő-áramló fény-folyók innen erednek és ide futnak.
A Koronában kristály (ékkő) lüktet, fényszálak futnak bele lentről a MaG(ar) lelkekből, és fényszálak futnak bele fentről.
A Nemzet Egy-Lélek -ként egyesül benne.

A Korona felett Turul madár repül, oltalmazva terjeszti ki szárnyait.
Napturul, Fénymadár, ezer és ezer fényszálból szövődik.
Tollai ezernyi fénypenge, minden szárnycsapása fényszálak örvénylő kiáramlása. Kettéhasít, felfal minden árnyat/sötétet és magában átlényegíti aranyló fénnyé.

Turul, a Forrás fényének hordozója, a fény-mag-ok hordozója.
Turul Nemzettség -béli ősi lelkek, maroknyian, éltetik-táplálják lelkük tüzével fény-táltosukat.
Ezer és ezer fényszállal kapcsolódnak élő Turul Táltos Fény Lény -ükhöz.

Turul Nemzettség -béli ősi lelkek, Nimródtól Attilán át Mátyás királyig viselték és működtették a Magyar Koronát, oltalmazták a nemzetet és a hazát.

Ősi lelkek visszatértek, vizet adtak a vízért, lelkeket adtak a lélekért, erőt az erőért.
Helyreállították a Rendet.

Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent.”

Károly Turul Domonyi
2018. November 26. ·


Az Aranyos Szegelet


Földünk minden népének vannak, voltak titkos hagyományai az előző Aranykorról.
Így őseinknek, a régi magyaroknak is.

Az egyik legszebb, és legépebben megmaradt magyar Aranykor-mítoszt Erdélyben találták néprajzkutatók, a székelyeknél, de hasonló tradíciói voltak a csángóknak is.

Eszerint valamikor régen, a magyarok ősei egy csodálatos szigeten éltek a Nyugati Óceán közepén, melynek neve Aranyos Szegelet volt.

Az emberek itt gyönyörűségesek, boldogok és halhatatlanok voltak, akárcsak a tündérek.

A sziget királya nem volt más, mint az Univerzum ura, Arany Atyácska, aki feleségével, a jóságos Ezüst Boldogasszonnyal együtt uralkodott.

Csakhogy Ármány, Atyácska ellensége, megirigyelte az emberek boldogságát. 

Cselhez folyamodott: felöltötte Arany Atyácska alakját, s azt követelte az Aranyos Szegelet lakóitól, hogy leborulva imádkozzanak hozzá.

Az emberek, akik nem ismerték fel ebben a formájában, engedelmeskedtek, mire az"igazi" Arany Atyácska elhatározta, hogy elpusztítja őket a hűtlenségükért, s elsüllyeszti az Aranyos Szegeletet...

Ezüst Boldogasszony azonban megsajnálta a halálra ítélt szigetlakókat, mert tudta, hogy nem tehetnek a "hűtlenségről", hiszen Ármány csapta be őket.

Ezért leküldte fiát, Világügyelő Fiút, hogy próbálja megmenteni az emberiséget a közelgő katasztrófa során. 

Az istenfiú meg is született emberalakban, s mikor felserdült, azt tanácsolta a Szegelet lakóinak, építsenek hatalmas hajókat, s vigyenek be oda mindent, ami kedves volt nekik - ekkor ugyanis a sziget már éjjel-nappal rengett.

S mikor eljött a katasztrófa éjszakája, az emberek nagy része - Világügyelő vezetésével - hajóikon elmenekült a darabokra törő, majd a tengerbe süllyedő Szigetről.

Hamarosan benépesítették Kelet pusztáit, s tőlük származtak sok ezer év múlva a hunok és a magyarok.

Aranyos Szegelet népe először Nyugatról Kelet felé vándorol, s talál egy Tündérország nevű csodás kertet, amely a megszólalásig hasonlít az elsüllyedt őshazára.

Boldogan élnek, ám " Ármány cselszövése miatt " vezéreik összekülönböznek, néhány törzsük tovább halad keletnek.

A " szakadárok " vágyódni kezdenek Tündérország után, és elhatározzák hogy megkeresik. 

És ez az új " honvisszaszerző " vándorlás azzal zárul, hogy megpillantják e gyönyörű országot egy hegyről, s " örömkönnyek közt jelentik ki: 
Ez az föld, amely annyira hasonlít az Aranyos Szegeletre! 

A mítosz azonban úgy fejeződik be, hogy eljön majd az idő, mikor Atyácska megbocsát az akkori tévedésért az emberiségnek, s az Aranyos Szegelet is kiemelkedik a tengerből..


Székely népmese. 
Aki nem hiszi járjon utána.Miért nevezhetjük a Kárpát-medencét a magyarok „Szent Gráljának”? 

Milyen rendkívüli spirituális változások mennek végbe kis hazánkban jelenleg? 

Milyen változásokra számíthatunk a közeljövőben szellemi-lelki fronton? 

Milyen jövőképet vetít ez elénk a 2012-t követő korszakra?


Sokan szegezik nekem a kérdést újra meg újra, hogy egyetértek-e azzal, hogy a Visegrádi-hegység rejti a Föld szív csakráját. 


Vagyis a kérdező rendszerint arra kíváncsi, hogy a Pilis- és a Visegrádi-hegységben – amelyek valóban egy elnyújtott szív alakot formáznak és amelyeket geológiailag a Vörösvári-árok, valamint a Duna határol – található-e a Föld bolygó szív csakrája. 
Ennek a területnek a mértani középpontjában helyezkedik el Dobogókő, amely tény azt az ezoterikus vélekedést keltette életre, hogy minden bizonnyal itt lehet a legfontosabb csakrának tartott szív energiaközpont. 
(Itt nem Magyarország, hanem az egész Földanya szív csakrájára gondoltak.) 

Ehhez kapcsolták a szeretet energiájának és eszmeiségének kétségtelenül nemes voltát. 
Innen eredt és kelt hódító útjára a Pilis, Dobogókő, vagy Ferenczy-szikla mint szakrális központ modernizált ideája.

Ezt fejelte meg nem sokkal később a „pilis”, mint borotvált fejtető ősi értelmezése, amellyel összekapcsolták a korona csakrát is, mintegy belerejtve, belebújtatva a „második” legfontosabb energiaközpont felfedezésének a lehetőségét is. Így „kettő az egyben” helyzet alakult ki, avagy bárki választhat az értelmezési módok közül.

Mivel ez a vidék valaha királyi koronázásnak, fővárosnak és székhelynek adott otthont, voltaképpen nem volt nehéz összekapcsolni ezeket a szent hagyományokon alapuló koncepciókat a szív csakra mítosszal. Később pedig a pálos renddel való reláció tetőzte be és tette teljessé ezt a teóriát. 

Nagyjából így jött létre egy új, készre gyártott és a magyar ezoterikus közönség számára könnyen fogyasztható eszmeiség, amit ma már csak a „pilisi szív csakraként” ismerünk.

Jómagam külön-külön közelítem meg ezeket a kérdéseket és nem mosom össze a szezont a fazonnal. 

Tény, hogy anno pálos atyák és vezetőik, a szakrális vérvonalak és a királyi dinasztiák tagjai, a táltosok és a szentemberek, illetve korunk beavatottjai ma is tudják és látják ennek a helynek a kisugárzását, így fel tudják becsülni egyedülálló értékeit és rendkívüli jelentőségét a maga nemében, mint ahogyan én is ezt teszem. Ebből kiindulva egyedül a szív csakra – korona csakra elképzelés tűnik számomra erőltetettnek és megalapozatlannak. (Pár apró részlet nem stimmel: a szív és a korona eltérő funkcióik miatt nem esnek egybe, ami lényeges tény a spiritualitásban, illetve az energetikában, miként a mellkas is különbözik a fejtől anatómiailag. Dobogókő pedig mellesleg nem a Pilis-hegység, hanem a Visegrádi-hegység részét képezi, ami a borotvált fejtető jelentésű pilis szóhoz ily módon nem illeszkedik.) 
Hozzáteszem, ez semmit, de semmit nem von le magának a helynek a szakralitásából, csupán nem hiszem, hogy helyénvaló lenne ez a fajta szimbolikus titulus, mivel túllő a célon és számtalan további, téves következtetés táptalajává válik. 
E cáfolat mellett szól egyrészt az az érv is, hogy ha már egyszer a Föld szív csakráját keressük, akkor több más nagy múltú, szent hely is szóba jöhetne a Földanyán, másrészt az a nem elhanyagolható érv, hogy a spirituális tények egyszerűen mást mutatnak a valóságban! 
Ez a népszerűtlen vélemény azonban ne keltsen senkiben sem ellenérzéseket, mert ez a világon semmit sem von le ennek a helynek a spirituális értékéből, csupán más megvilágításba helyez egy elméletet a sok közül. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a csodák földjén élünk, ahonnan nemsokára egy egyedülálló szellemiség és energia fog kiáradni a világra.


Nálunk még a méhek is igazi magyarok


Méhésztársunk tavaly készítette, a lépen levő fedett fiasítás (fejlődő méhek) Magyarország 1000 éves határait formázza.

Most már a méhünk neve pannon méh, a nálunk honos krajnai méh (apis mellifera carnica) tájfajtája lett, és hát a pannon méhek is visszakérik a hazát az aldunai hárserdőktől a felvidéki hegyi rétek virágáig.Az előbbiekben kifejtett véleményemet fenntartva osztom meg az aktuális, Magyarországra ható spirituális jelenségeket. 


A magyar föld olyan, mint egy kehely, amelyben most beavató energiák áramolnak. Vegyük észre, hogy ha a világűrből szemléljük a Kárpát-medencét, akkor egy agyat, mindamellett energetikai szempontból – és nekünk most ez a lényegesebb – egy kelyhet formáz, amely valóságos parabola-antennaként gyűjti be és raktározza a kozmosz csillagsugárzását.

2012. november 20-tól ezek a különleges, beavató erőhatások bizonyos magyarok számára elhozzák a tudati lélek korát, ami több dolgot fog eredményezni. 

Egyrészt egy vérvonal sarjai (titok, hogy melyiké) eme kozmikus erők hatására beavatódnak. 
Magyarul ettől az energetikai anomáliától belülről fogják tudni, hogy mi a dolguk, mi a küldetésük. 
Ez egy belső, egyelőre láthatatlan folyamatot indít el a magyarság sorsában. 

Másrészt más emberekre – akik nem tartoznak ebbe a vérvonalba – ez az energetikai hatás lehetőséget kínál a fejlődésre azáltal, hogy támogatja az eredendő egység kialakítását.
Emese álma - Dávid Júlia festményeMit értek vérvonal alatt? 

Spirituális értelemben a vérvonal egy ember feletti létkategória, amely magasabb rendű erők, ideák és mágikus képességek birtoklását teszi lehetővé tagjai számára. 

A vérvonalba tartozást többnyire nem lehet földi fejlődéssel elérni, mert ez egy teremtési, lélekhez kapcsolódó erény. 
Ilyenek voltak például a valódi dinasztiák Kínában, Egyiptomban, Indiában, Japánban és a világ többi uralkodóházában, beleértve a Magyar Szakrális Királyságot is.

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a felszabadító energiák megkezdik azt a várva-várt energetikai és belső átalakítást, amit a korszakváltás folyamatai kínálnak. 

Ez egy személyes folyamat, amelyről csak az fog tudni, akinél zajlik. 
Nyilván ez nem publikus, kivált, hogy éppen az anonimitás adja a védettséget e vérvonal sarjai számára.

Ugyanakkor, aki felméri ennek az energetikai anomáliának a lehetőségét, az kellő ráhangolódással: meditációval, koncentrációval és imával, szintén részesülhet ebből a mennyei eszenciából. 

Ez a tiszta szándékkal bíró ember számára a magasabb tudati létállapot kialakításra szolgáló lehetőséget hozza el. 
Így kap esélyt minden Kárpát-medencében élő, igaz lelkületű ember a tudatos sorsformálásra, hiszen ez az energiateremtő képességek kialakítására és fokozására szolgál.


Szinte mindenkit az a kérdés izgat, hogy vajon mi lesz velünk, magyarokkal 2012 után? 


Ez a spirituális hatás mindenképpen pozitív módon fog hatni a magyarság jövőképére, hiszen az elmúlt évszázadokban megtapasztalt idegen kényszer- és rémuralom, amely egyenesen vezetett a magyarság szellemi amnéziához, most végre el kezd oldódni. 


Olyasformán, mint a jég. 2012 viszolyogtató, válságokkal teli időszaka nem csak a káosz elnyomó erőinek adnak teret, hanem a Sors felforgató erőinek is, amelyek egyszer s mindenkorra lezárják a múltba való visszatérésnek az útját. 

Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, de jelzem, hogy ez meglátásom szerint elkerülhetetlen és szükségszerű, hogy utána újraéleszthessük a magyarság valódi hagyatékát a Kárpát-medencében, mely bizonyos értelemben a magyarság „Szent Grálja”.

Száraz György

(forrás: Magyar Nyelv)

Az etnográfiai, antropológiai és genetikai kutatások…

…főleg ez utóbbiak valóban a kézzelfogható, fizikai síkon is bizonyítékokat szolgáltatnak a népek széles spektrumának tipizálásához a meglévő különbözőségek alapján.

Ezen belül különös jelentőséggel bírnak a markergén-kutatások, melyeknek népünket érintő tanulságai igen fontosak, ugyanis a sok ránk telepített idegen népességgel történt elkeveredésünk sem lazította föl lényegesen eredeti alapjellegünket a testi leszármazás terén.


A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye szerint, a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja.
Az ún. EU 19-es markergén, mely már legkevesebb 35.000-40.000 éve folyamatosan jelen van a Kárpát-medencében, a világon a legnagyobb gyakorisággal, 60 %-os arányban kimutatható a mai magyar népesség körében, tehát legmarkánsabban nálunk van jelen!! 

(Science tud. folyóirat, USA, 2000. novemberi szám; Az európai népek származása és betelepedése).

Ez megingathatatlan bizonyítéka európai ősnép mivoltunknak, és bizonyítja egyben azt is, hogy nemzetünk őseredeti bölcsője a Kárpát-medence, ahol népünk elei a proto-szkíta ősök képében már a legkorábbi időkben jelen volt.Körmendi Gitta: Ég és Föld 


Mikor a Föld szíve tartást ad a fának,


álmot ad a rügynek, hitet a virágnak,


óvó kérget törzsnek, erőt a gyökérnek,


- szerelme hűségét üzeni az Égnek.

Üzeni a Napnak, határtalan légnek,


hogy az Égi Fények mélységéig érnek.


Lángjai a Tűznek, könnyei a Víznek,


s EGY-ként, varázslatos SZER-ELEM-ben égnek.


Magyar Nazca-vonalak? (Hungarian Nazca lines?)


Ezt a kis sárkányt Dobogókőtől észak-keletre találtam.
(A little dragon north-east of Dobogókő, Hungary).

video: 


http://www.youtube.com/watch?v=UzzGfDHY1Zc


Orion csillagkép a Pilisben

Nimród zarándoklat útvonala kékkelForrás: István Váry
 "Úgy kell, hogy te is értsd -
nem éltél hiába.
Az a hely, ahol élsz -
világnak világa.
Az égig érő fának
ha nem nő újra ága,
úgy élj, te legyél -

virágnak virága...!"

Szuhanics Albert: Magyar vagyokAmikor én megszülettem, 
magyar földön magyar lettem! 
Piros-fehér-zöld a színem, 
arra dobban büszke szívem! 

Nem tudok csak magyar lenni, 
hogy lehetne elfeledni? 
Mert ma oly világot élünk, 
nem szeretik magyar népünk! 

Lassan már a jelképeink, 
felrovatnak, mint bűneink! 
Magyar szentek, s a koronánk, 
gúnyok záporoznak reánk! 

Ím elfogyunk nem sokára, 
nincs tisztelve Árpád háza. 
Ős regéink homály fedi, 
s népünk lassan elfeledi... 

Magyar föld ez Kárpát alatt, 
magyar ősök, magyar szavak. 
Magyar volt az édesanyánk, 
itt van a mi magyar hazánk! 

Ne hagyjuk el gyökereink, 
édes, magyar testvéreink! 
Imádkozva fogjunk össze, 
megmaradni, mindörökre! 

Ha majd lelkünk elhagy minket, 
reánk magyar rögöt hintnek. 
Testünk pihen szent hant alatt, 
ami mindig magyar marad! 

Kigúnyolnak, kinevetnek, 
köpenyünkre sorsot vetnek? 
Isten fia mind mi vagyunk, 
harmadnapra feltámadunk! 

Ez a föld itt a mi hazánk, 
jó az Isten vigyáz reánk. 
Hiszen addig áll a világ, 
míg az igénk hozzá kiált!

Ezer Székely Leány Napja Csíkszeredában - A székely történelmi zászlók bemutatása (2010. július 9.)
A haza nem csak föld és hegy,
halott hősök,
anyanyelv, 
őseink csontjai a temetőkben, 
kenyér és táj, 
nem. 
A haza te vagy, 
szőröstül - bőröstül, 
testi és lelki mivoltodban; 
ő szült, 
ő temet el, 
őt éled és fejezed ki, 
mind a nyomorult, 
nagyszerű, 
lángoló és unalmas pillanatokban, 
melyek összessége életed alkotja.

Márai Sándor

Badiny Jós Ferenc - Magyarok történetevideo:
Továbbá:-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Mátyás király:

-Különös fények a Pilisben:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

-A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

Szeretettel,
Gábor Kati
  web oldalaim:
http://hagyomanyorzoink.hu/


blog oldalam: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.