2013. november 11., hétfő

A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI - DIMENZIÓKAPUK


A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEIA bioelektromosság élőlényen v. annak egyes részein kimutatható elektromos potenciálkülönbség, ill. áram.


Az élő kozmikus rádióadó-vevők fizikája

Mindannyian tapasztaljuk, hogy szervezetünk működése, közérzetünk és hangulatunk függ az időjárástól, a frontátvonulástól, a mágneses vihartól. 

Kevesen tudják azonban, hogy ezekért a változásokért elsősorban a légköri elektromosság a felelős. 
Viharmentes időben is 100 Volt feszültség esik a magasságkülönbség minden egyes méterén, de viharok idején az elektromos tér gyorsan és jelentősen változik, és ennek a tapasztalat szerint jelentős biológiai és mentális hatásai vannak, mint például a fejfájás, nyugtalanság, izgatottság. 

Kimutatták, hogy az elektromágneses tér változásai különösen erősen hatnak az agyra és az idegrendszerre. 

A növények és állatok viselkedése gyakran figyelemreméltóan megváltozik a vihar előtt, 
de viharmentes időben is jelentős szerepet játszanak a Föld ionoszférája és felszíne között fellépő elektromágneses hullámok. 
Ezek fénysebességgel futják körbe a Föld 40 000 kilométeres felszínét, azaz egy másodperc alatt 7-10-szer futnak el egy adott hely fölött.
 Ezeknek az un. Schumann-hullámoknak a rezgésszáma tehát megegyezik az emberi agy alfa-hullámainak 7-10 Hz-es rezgésszámával. 
Mivel az alfa-hullámok az álom és ébrenlét határán, különösen fogékony és képzelet gazdag tudatállapotot jelentenek, érdekes, hogy nemcsak az agy és a Schumann-hullámok rezgésszámai, de időbeli változásuk jellege is hasonló, akárcsak a mély alvásnak megfelelő agyi delta-hullámok és a viharok termelte elektromágneses hullámok rezgésszáma és lefutása.

A fák törzsére helyezett elektródok a fák életciklusainak kozmikus ciklusoktól függését mutatják, a holdhónaptól, a napévtől és a 11 éves napciklustól. 

Burr és Ravitz vizsgálatai megmutatták, hogy ezek a kozmikus ciklusok jelentős szerepet játszanak a kórházi betegfelvételek számának és a pszichiátriai betegek állapotának alakulásában. 

Ezek az eredmények jelzik – többek között – a geofizikai, légköri, kozmikus jelenségek kapcsolatát a biológiai és pszichikus folyamatokkal, szükségessé téve egy átfogó, új tudományág, a kozmo-bio-pszichológia kidolgozását.
Ismeretes tény, hogy az élőlények testi sérülésekor szervezetük elektromos áramot termel. 

A szalamandra vagy a gyík farkának letörése után megindul regenerációban az elektromos áramok játszanak irányító szerepet. 

Kimutatták, hogy a giliszta fejének vagy farkának levágása után, ha külső elektromos teret hozunk létre a giliszta hossztengelye mentén, ennek polaritásától függ, hogy fej vagy farok fejlődik ki a vágás helyén. 

Kísérletekkel megmutatták, hogy ugyanazon a helyen ismételten farok vagy fej nő ki egyszerűen az alkalmazott külső elektromágneses tér irányításától függően.
A tengeri szivacsok soksejtű élőlények, amelyeket ha szitán átpasszírozunk, sejtjeik különválva szétszélednek. 
Egy idő után azonban a sejtek ismét egymás felé indulnak és újból összeáll a tengeri szivacs szervezete. 

Kísérletek szerint ezt az újraegyesülést a szivacs sejtjeinek elektromágneses jelei vezérlik. 

Egyes növények növekedését jelentős mértékben meggyorsítja egy külső elektromos tér. Külső mágneses tértől elszigetelve sok élőlény fejlődése teljesen megáll. 
Tudományos publikációban vizsgálták az összefüggést az akceleráció, az ember huszadik századi testmagasság növekedése és a környezet elektromos zajszintjének emelkedése között. 

Kimutatták, hogy a bioáramok szervezik meg az idegrendszer kialakulását, így például a béka petesejtjének elektromos tere alkotja a béka fejlődő idegrendszerének tengelyét.

 Az emberi szervezet olyan belső folyamatai, mint például a tüszőrepedés, a szervezet elektromágneses alapszintjének napról-napra történő mérésével előre jelezhető. 

Az embriók fejlődéséért és az egyes gének aktiválásáért is a bio elektromágneses terek a felelősek. 
A sejtműködésben az elektromágneses (EM) terek az irányító, vezérlő tényezők, megelőzik a fellépő fizikai és pszichikai változásokat. 
Az EM terek vezetik az enzimeket a sejtfal receptoraihoz. 

A legtöbb betegség az életfunkciók elektromágneses szabályozásának zavaraira vezethető vissza: így az allergia, a rák és a pikkelysömör is a szervezet sejtjeinek rádióadásainak vagy vételének gyengülésére, romlására vezethető vissza. 

Az élő szervezetek fejlődését, a hatalmas fák parányi magból elővarázslását az elektromágneses terek irányítják. 
Ezek a tények a biológiai szabályozás elektromágneses természete mellett érvelnek.
Az elektromágneses tér a pszichikai változásokban is jelentős szerepet játszik. 
Ezt a tényt használja föl többek között a hazugságvizsgáló gép. 

Az emberi szervezetben a fej és a kéz között mérhető feszültségkülönbség jellemző a szervezet érzelmi és egészségi fokára. 

Ravitz amerikai pszichiáter Burr kutatásai nyomán megmutatta, hogy a szervezet hosszútávú (másodpercnél hosszabb időtartamokon változó) elektromos alapszintje hipnózis idején jelentősen lecsökken, és egyértelmű kapcsolatban áll érzelmi életünk intenzitásával és pszichikai működésének szintjével.

A bioelektromosság gyorsan kifejlődő tudománya megmutatta, hogy az életjelenségek lényegi összefüggésben állnak a kozmikus, földi, bioszferikus, kollektív és individuális elektromágneses terekkel. 
A bioelektromosság tudományának elméleti megalapozása még távolról sem teljes, de a gyakorlatban már egy sor orvosi eljárás (biorezonancia-terápia, elektroterápia, magnetoterápia stb.) alkalmazza a szerzett felismeréseket. 
Mivel az elektromágneses terek nemcsak szervezetünk belsejére korlátozódnak, hanem biotereink ki is sugárzódnak és kölcsönhatnak a külső EM terekkel, ezért életünket képesek összekötni más élőlények hasonló tereivel és kozmikus erőterekkel. 

A bioelektromosság tudománya alapvető jelentőségű tudománnyá képes kifejlődni, hogy választ adjon az élet és a pszichikum természetének és működésének kérdéseire.

Irodalom:

Grandpierre Attila: A Kozmosz biológiai hatásai c. sorozat, Harmadik Szem, 1996 február-szeptember; további irodalmak jegyzékével.

Internet címek:

Institute for New Energy: http://www.padrak.com/ine
Elektromagnum: http://nucleus.ibg.uu.se/elektromagnum/physics
Tom Bearden: http://www.hsv.com/writers/bearden/tommenu.htm(Forrás: tudnodkell)A dimenziókapuk létezése


Sci-fi szerzők kedvenc témája az a bizonyos “kapu”, vagy más néven féregjárat. 
Egy különleges átjáró az időben vagy a térben, amelyen át az utazók hatalmas távolságokra juthatnak el egyetlen szempillantás alatt, csakhogy egy ilyen ajtó egyben út az ismeretlenbe. 
Persze, ha egyáltalán létezik.

Ez azonban a NASA legutóbbi bejelentése után, már nem kérdés többé: Bizony, hogy létezik. 

Saját honlapján közölte ugyanis a szenzációsnak tűnő hírt az Amerikai Űrhajózási Hivatal, majd hamarjában egy közel négy perces kisfilmet is készítettek, amelyben megpróbálják annak lényegét, a laikusok számára is érthetővé tenni.

Az Iowai Egyetem, plazmafizikusa, Jack Scudder jött rá, hogy a Föld mágneses mezeje bizonyos helyeken összekapcsolódik a Nap mágneses mezejével, létrehozva ezzel egy állandó, folyamatos és megszakítás nélküli kapcsolatot a Föld és a Nap között. 

Ezeken a kapcsolatokon, vagy ahogy ők nevezik x-pontokon, pedig vannak úgynevezett kapuk, amelyekről egyelőre sejtelmük sincs, hogy hova vezethetnek.

A bejelentéssel egyidőben azt is közölték, hogy 2014-ben, egy több évig tartó misszióba kezd a NASA, melynek során az energia részecske detektorokkal és mágneses érzékelőkkel felszerelt űrhajók legfontosabb feladata lesz megfejteni a különös kapuk titkait.

A feladat persze távolról sem egyszerű. 
A NASA azonban egyelőre egy néhány soros tényhíren kívül csak az alábbi rövidebb videót hozta nyilvánosságra a témával kapcsolatban, amelyből a felfedezés több részlete is kiderül és amelynek magyarul feliratozott változata itt megtekinthető:

A NASA bejelentette, hogy bizonyítékot talált a dimenziókapuk létezésére 
video:(Forrás: sosefeledd)Továbbá:


- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- EMF Kiegyenlítő Technika:
http://wedev.hu/wedev-fomenu.php


- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: 

- Mi is a Lélek?:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/01/mi-is-lelek.html

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

Fordítások - 1.Rész - Az Universal Calibration Lattice (Univerzális Kalibrációs Háló) …és a kísérlet, melyet Életnek hívunk!
http://emf-kryon.blogspot.com/2011/10/az-universal-calibration-lattice.html

Fordítások - 2.Rész - A Munka Természete: 
http://emf-kryon.blogspot.com/2011/10/forditasok-2resz-munka-termeszete-peggy.html 


-  Fordítások - 4. Rész - Teremtsd Meg Magadnak a Legmegvilágosodottabb Életet - Energetikai szemszögből nézve: 
http://emf-kryon.blogspot.com/2012/02/forditasok-4-resz-teremtsd-meg-magadnak.html

Szent Márton a néphagyományban


Szent Márton a néphagyományban

(november 11.)
Márton-nap története


A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus fiaként. 

A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. 
Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. 

Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett.

Misszionáriusként sok jót cselekedett. 

Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. 

A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában 

a ludak óljába bújt
A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. 

Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.


A magyar nép hitvilága, népszokásai, nagyrészt jeles napokhoz kötődnek.


Ilyen - sok szempontból is jeles nap 
- november 11 -e, Szent Márton ünnepe.

Márton nap épp a Karácsonyt megelőző negyven napos nagyböjt előtti nap.
A néphagyomány úgy tartja, hogy ezen a napon lehet utoljára bőségesen étkezni.
Sok helyen a gazdasági év fontos állomása volt ez a nap.

Szent Márton napjára általában megforr az újbor. 

"A bornak Szent Márton a bírája" 
- tartja a mondás. 
Úgy gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget vesznek magukba.

Ekkor hajtották be a jószágot az istállóba, ekkor számoltak el a pásztorok, s Márton-napkor kérdezte meg a gazda a pásztort, hogy marad-e jövőre is?
Az elszámoláskor leadott járandóságot néhol Márton adójaként emlegették.

A pásztoroknak Rábagyarmaton minden háztól Márton-rétes járt, amelynek összeszedése újévig is eltartott.

A hosszúperesztegi gazdaasszony azonban azért sütött rétest Márton-napkor, hogy Szent Márton köpenyét kinyújtsa, s így a család ne nélkülözzön és másokon is segíteni tudjon.
1649-ben Nádasdy Ferenc utasítja pásztorait egy Vas megyei pásztor-céh szabályzatban, hogy Szent Márton napján a régi szokásokat megtartsák...
"egy böcsületes személyt magok között bíróvá tenni és megesküdtetni" kötelesek.

Szent Mártont már a középkorban is a jószág védőszentjeként tisztelték.

A Répce - vidéken élő hagyomány szerint disznóvész idején egy pásztor Szombathelyre jött Mártonhoz segítséget kérni.

Álmában egy fehér nyírfaágat adott neki a püspök, hogy azzal vesszőzze meg az állatokat, s meggyógyulnak.
Ez az eredete a vesszőzésnek nevezett, különösen nyugati megyékben (Vas megyében: Acsádon és Vépen) ismert népszokásnak.

A pásztorok frissen vágott, zöld ággal - amely archaikus gonoszűző eszköz - végigjárták a falut, köszöntőt mondva:

"Elhoztam Szent Márton püspök vesszejét,
A szokást nem mi kezdtük, s nem mi végezzük,
Állataiknak annyi szaporodása legyen,
Ahány ága-boga van a vesszőnek."

A vesszőzés végén a gazdának adták az ágat, s ezzel hajtották ki a következő tavasszal a jószágot először a legelőre.
Márton napja gonoszjáró, időjós negyvenes nap, rámutató és tiltó-nap is.

Göcsej, Baranya és a Mura-vidék lakói szerint ezen a napon nem szabad mosni, teregetni, libatojást ültetni, mert odasiet a "dög" és elpusztul a jószág s ruha helyett az állat bőrét teríthetik ki.

Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús Márton, borongós tél.

Márton-napi esőre fagy, szárazság következik - jósolták meg a Márton-napi időből.

Baranyában azt tartották, hogy márciusban olyan lesz az idő, mint a Márton-napi. S mivel ez a nap többnyire ködös, azt mondták:
 "Eljött Márton szürke lovon", ha havazott, Márton fehér lovon nyargalt."

A bánátiak szerint 40 napig olyan idő lesz, mint ezen a napon, viszont a téli időjárás az ellentéte lesz.

Ugyanitt a szép, napos Márton-napot és az előtte vagy utána következő meleg napokat Márton-nyarának emlegetik.

A karácsonyi időre is következtettek az e napi időből, mert
„Ha Márton-napján a lúd jégre áll, karácsonykor sárban jár."

Ilyenkor előkerül Márton-madara, a holló is, amelyik eddig az erdőben lakozott, most már mindenfelé lehet látni a mezőkön.

Márton-napkor libát illik enni, mert
"aki ludat nem eszik, egész évben éhezik"
, vagy ahogyan Zalalövőn mondják:
"aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik."
A Márton-napi lúd fogyasztásának az eredete egy legenda.

Márton, amikor megtudta, hogy püspökké akarják választani, a ludak óljában bújt el, de az állatok gágogása elárulta.
Ekkor az emberek kérésére elvállalta a püspökséget.

Az elfogyasztott liba mellcsontja megmutatta, hogy milyen lesz a tél.
Azt tartották, hogy a fehér mellcsont havat, esőt jósol, ha vörösesbarna, akkor kemény hideget.

A Márton-napi lúdból illett küldeni a papnak is.
De ha már kellett, akkor a legkevesebb húsú hátsórészt küldték.
Innen ered a "püspökfalat "szavunk.

A 18. században a lúd hátulját gyertyapecsenyének is nevezték, mivel falun, tanyán Márton-napján gyújtották meg először este a világosságot adó gyertyát, lámpát, pilácsot.
A libapecsenyét az e napra már kiforrott újborral megtöltött Márton-poharával öblítették le, megkóstolva, hogy milyen is lett a termés, mert a 

"bornak Márton a bírája."
A középkorban az ekkor fogyasztott bort gyógyító hatású szentelménynek tartották Magyarországon.

Márton-napkor, ahol a templomnak ő a védőszentje, - de máshol is sok helyen - búcsút, bált tartanak.Közmondások is őrzik Márton püspök emlékét.

"Sok Márton lúdja telt már el azóta"
- mondják, ha azt akarják kifejezni, hogy bizony régen történt az eset.

A kövér ember olyan kövér, mint Szent Márton lúdja".

Ha egy dolognak többen is hasznát veszik, többek hasznára van,
"közjóra világol, mint Márton grammatikája"
- a közmondás szerint.

Nevét falvak, városok neve is őrzi, templomok védőszentje.

Kádár, csapó, takács - céhek patrónusa.

Keresztnévként is szívesen adták nevét, különösen Kalotaszeg környékén. 
Márton-napkor aztán az alábbi köszöntő rigmussal kopogtattak be az ünnepelthez:

"Derő dicső estére
Sok Szent Márton nevére.
Mi is tehát tisztelni,
Jöttünk téged áldani.

Csillagod tündököljön,
Míg végórája eljön.
Végre fuss a mennyekbe,
Szentek seregébe.

Kívánunk szép időket,
Sok számas esztendőket.
Mely életed vidítja,
Köztünk tovább újítja.

Sokszor érd nevednapját,
Élhesd boldog óráját,
Te szép úri házaddal
És minden magzatoddal."

Népi ünnepeinknek, hagyományainknak se szeri, se száma.

Szent Márton emlékét úgy is őrizzük, ha vigyázunk arra, hogy jeles napjához fűződő, az emberek iránta érzett szeretetét és tiszteletét kifejező szokások, hagyományok ne vesszenek feledésbe.
(forrás: viasanctimartini)


 
További:

- Pünkösdölés és más népszokások, hagyományok: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/punkosdoles-es-mas-nepszokasok.html- Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szent-ivan-napjara-nepszokasok.html


-Október - a szüreti hónap  -  A szüret és a szüreti mulatságok - hagyományok:

-Eleink hagyománya - A pásztorok művészete - Eszközeik:

-Szent Márton a néphagyományban: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/szent-marton-nephagyomanyban.html

-KATALIN NAP ÉS A NÉPHAGYOMÁNY:- Téli népszokások: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/12/teli-nepszokasok.html

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én:Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: