2020. október 30., péntek

A NIBIRU

 

A NIBIRU-ról 

A Nibiru jelentése és értelmezése a székely-magyar rovásírás szerint:

A magyar nyelvben a msh-ók a helytartók, tehát a mgh-ók bármire felcserélhetőek!   N.B.R ...  N = Nap atya, B = Babba/Boldogasszonyunk, R = Forrás/mindennek az eredője/Isteni rendező elv/ős anya-ős apa 😉


Elméletek... az IGAZSÁG nemsokára feltárul:


1.


"A Nibiru igen sokféle civilizáció otthona, mely a Szíriusz - A külső bolygója volt, most pedig Naprendszeretek legkülsőbb bolygója. Kb. félmillió évvel ezelőtt kényszerült a Nap körüli pályára.

A Nibiru kapcsolja össze a Napotokat a Szíriuszi Csillagrendszerrel.

A Szíriuszi rendszer elsődleges szerepet játszott a Naprendszer történetében, akár csak a Nibiru.

Amellett, hogy a Nap a Pleiádok Nyolcadik csillaga, a Szíriusz -A iker csillaga is.

Mindkét rendszer a Szíriuszi és a Naprendszer is segítették a Nibiru fejlődését (kódolt legendák Káin és Ábel, Hórusz és Szet stb.)

Amint látni fogjátok, hatalmas fejlődés van tervezve a Nibiru, a Szíriusz, a Nap, a Föld és a Pleiádok számára."
A teljes információért nézzük meg a videót is!

Mi a Nibiru? - video:

https://www.youtube.com/watch?v=DY0kNNuxh5o&feature=share&fbclid=IwAR0Ls5Y_dIHfTiG8r5TM_IhfDLJEA43dqJ81HZ0Rn7Z14mJICjb5tQkuEsc


2.


A NIBIRU TÖRTÉNETE

Az elsődteremtés bolygóján béke és Isten fénye uralkodott. A rajta lévő lények emberi és angyali formák keverékei voltak. Az idők hosszú folyamán szeretetben éltek egymással. Egy korszak végén lángoló, bűzös bolygó tőrt a két nap világába. A sötétség erőinek lakhelye. Teremtményeik az angyalokat akarták utánozni, de rút ormótlan formába sűrűsödtek a fény hiánya és természetük miatt. A fény könnyű és finom energiák összessége, még a sötét anyag sűrű, mely lefelé húz. A rút teremtmények megtámadták az istenlények bolygóját, mert fényt akartak.

Sűrű, sötét és vörös füst gomolygott a térben. A két vezető a bolygók előtt találkozott. Olyan volt, mint egy óriási kivetített kép. A sötét erők képviselője egy roppant termet ördögi lény. A fény gyermeke, szép szőke, fürtös hajú emberforma, hosszú kék köntösben. Szárnyai csodálatosak! Mintha aranyból mintázott finom csipke lenne, mégis áttetsző és légies. Szikrázik a fényben! Egészében az angyalokra hasonlít, csak a szárnya más.

A sötét, ördögi teremtmény a fényből akart, melyet a csodálatos angyalembereken keresztül szeretett volna megszerezni, kereste titkukat. A bolygó vezetője egyességet ajánlott, féltve szépséges lakhelyüket. Bízva erejükben és Isten segítségében. Az elvonulásért cserében olyan eszközökhöz juttatta őket, melyek isteni energiákat tároltak. A sátáni haderő azonban csapdát állított a fénybolygó lakóinak. Félelmetes fegyverükkel, saját bolygójukkal, melyet mozgásba tudtak hozni a fényenergiával. A tüzes bolygó forogni kezdett, és egyre mélyebbre süllyedt a tér anyagában. Aktivizálódott a sötét energia súlyos, lehúzó hatása, óriási fekete őrvényt hagyva maga után. Ez a pokoli száj minden fényt elnyomott, és mindent bekebelezett a környezetében. Ettől ereje csak egyre nőtt.

A csodálatos kék bolygót fénygyűrű védte. Mivel fényenergiái isteniek voltak, a bolygó maga félanyagi, a könnyű energiák áthatoltak a sötéten, így az nem tudta elnyelni, ami végső célja lett volna. Az őrvény szélének mégis sikerült a pályájáról kirepítenie a végtelen univerzumba. A két napok isteni világát örökre elhagyták!

A sötét bolygó a „téren át ” visszatért eredeti helyére. A fénybolygó folytatta útját.

A fénygyűrű és a fény, melyet belülről nyertek, megóvta a bolygót a széteséstől, és biztosította az élet feltételeit a sötét térben. Tragédiáját az okozta, hogy adott Isten fényéből és energiájából a gonosznak. Ezzel megpecsételte sorsát. Idővel a fény forrása egyre apadt, hiszen tápláló, eredeti helyét örökre elhagyta. Lakóik teste, és természete is így változott isteni formából egyre anyagibbá. Mikor a fénygyűrű legyengült, a sötétség árnyai elszórták magvaikat közöttük. Már nem ismerték fel őket, testük, szellemük elnehezedett. Így járta végtelen útját az univerzumban, még egy alkalommal új napok vonzásába került - Isten akarata szerint. A fény ugyan újra felragyogott felettük, de ez már anyagibb, nem közvetlenül isteni fényesség forrása. Ebből a fényből is csak rövid időszakban meríthettek.

Így vándorolnak hosszú útjukon, újra két nap között. Bolygójuk Isten ítéleteként járja az új napok világait, és az új teremtés bukott emberszellemeinek lakhelyét. Mikor Isten átminősíti újra az anyagi világokat fényével, visszatérhetnek eredeti formáikhoz, és feladatukhoz.

- Anael -


 

Szeretettel,

Gábor Katiblog oldalam: