2018. március 22., csütörtök

Szüld ki MAGadból a fájdalmat....Szüld ki MAGadból a fájdalmat....
A bennünk lévő őserő úgy jeleníti meg magát, ha a természet forrásával kiépítjük a kapcsolatunkat.
A Föld Anya létezési formája a szeretet. Ehhez a szeretethez kell visszakapcsolódnotok.
Ez a szeretet tápláló, sejtmegújító erővel rendelkezik. A létezés ősprincípiumát áramoltatja belétek.
Engedjétek hát magatokba ezt az erőt és táplálkozzatok belőle.
Ő az, aki életadó energiájával táplál bennetek.
Ebben a létformában-melyben léteztek, a földi létezés formavilágához kapcsol bennetek.
Ő általa tudtok egy olyan minőséget végigáramoltatni magatokon, mely termékenységként jelenik meg bennetek.
A Föld ereje sok korlátozó mintát ki tud oldani belőletek.
Erejével átminősíti az elfojtott érzelmeket, és egy olyan minőségbe emeli, mely által stabilan állsz a lábadon. Mert ráébredsz arra a tényre, hogy földön töltött életed fontossága, abban a mibenlétben gyökeredzik, hogy lásd azt a kis szegletet, azt a világot melyben élsz, és a tőled telhető mértékben mindent tegyél meg a felvirágoztatásáért.
Áldott föld, mely megtermékenyít benneteket.
Áldását ereje adja, mellyel megnyilvánul bennetek.
Ti nők az utóbbi évszázadban ezt mintha elfeledtétek volna.
Éppen ezért vissza kell nyúlni a földi létezés természeti formájához, a gyökereitekhez, ősiségetekhez.
A Boldogasszony útján járás üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és magatokból kitisztítatok, mely generációkon megkeserítette az életeteket.

Tudjátok a helyeteket a világban!
Tudjátok milyen erő testesül meg bennetek!
Ne más erejéből táplálkozzatok, inkább ti legyetek mások életet adói.
A magyar nő mindig büszke volt tartalmi minőségére, mert olyan szentséggel rendelkezett, mely önmagát jelenítette meg a világban. Letisztult értékrenddel rendelkezett. Aztán az idők folyamán ez az értékrend eltorzult, és más értelmet kapott az otthon melege, a haza szeretete. Mire tanítjátok lányaitokat, fiaitokat?
Sokan sokféleképpen tanítjátok, de mindebben nincsen benne az ősiség törvénye, a haza becsülete. Nincs benne az az értékrend, amelyet felmenőitek hagyományoztak reátok.
Akkor hogy kívánjátok, hogy ők mindezt tovább örökítsék?
A Föld a ti otthonotok, hát vele kíméletesen bánjatok.
Táplálkozzatok erejéből, de ne használjátok ki Őt.
Az Ő megtartó ereje mindenen átsegít.
Hívd a Természet Asszonyát. Kérd a segítségét, hogy ébressze fel benned azt az erőt, azt a szent minőséget, melyet felmenőid, őseid hagyományoztak reád. Ez az erő a sejtjeidbe van elrejtve, csak életre kell hívnod magadból.
Létezésed forrását ne csak az Ég felé fordítsd, hanem tudatosan fordulj a Föld felé. Ápold vele a kapcsolatot, tápláld Őt, szeresd Őt.

És most lásd hogy megszülettél, ebbe a földbe születtél, ebbe az anyaföldbe születtél. Bölcsöd itt ringatott, ez a te hazád, ez a te otthonod.
Áldd meg léted mellyel életre hívtad magad ebbe a létezésbe, ebbe a térbe. S lásd magad kisgyermekként mikor a Föld Anya biztonságos ölében feküdtél. Érezted azt a szent megtartó erőt, mely természetes forrásként van jelen a létezésedben. Aztán ahogy cseperedtél, róla egyre inkább elfeledkeztél. Természetes állapottá vált az Ő léte.
Gyökereiden keresztül táplálkoztál belőle, de már feledésbe került benned, álomba szenderült ősi megtartó ereje.
Eljött az idő, hogy visszanyúljunk ősiségünk gyökereihez, az Anya Földünkhöz. Ő a mi megtartó erőnk, a mi támaszunk.
S mi nők egy teljesen más módon tudunk hozzá kapcsolódni mint a férfiak.
Ő a mi szülőterünk, a földi édesanyánk ebben a térben hozott minket világra, és mi ennek a létezésnek a továbbadói vagyunk.
Szeressük hát Őt, becsüljük hát Őt.
Járjunk mezítláb a fűben. Fűben, fában keressük gyógyító erejét, szívjuk magunkba éltető erejét.
A Föld Anya szelleme él, s magába fogadott minket, így hát bánjunk kellő tisztelettel vele. Áldott vagy a létezésben....

A Föld Anya szelleme szól hozzád,…..lélegezz, lélegezz…
Ne csak az orrodon, a szádon keresztül lélegezz, hanem lélegeztesd át a gyökereidet is……
Hagyd hogy a légzés ereje átjárja az egész testedet.
Érezd, hogy a légzés ereje által egy különös eszencia árad beléd, mely feltölti tested és megújítja. Engedd, hogy ez az erő most szétáradjon benned…..
Gyökereiden keresztül kapcsolódj az ÉN testemhez, és lásd csak milyen satnya és vékony szálakkal kapcsolódsz hozzám.
Gyökértelenné váltál, és valójában ez által nem tudod, hogy nyilvánítsd meg magad a földi létezésben.
Ha benned nincs meg a kellő erő, akkor hogy építenél olyan kapcsolatot ki velem, melyben biztosan a tengelyedben állhatsz, és az érzelmek vihara semmiből sem billent ki.
Emlékezz csak felmenőidre, őseidre, öreganyádra, nagyanyádra, szépanyádra,…..megtartó erejüket a földhöz kapcsolódó stabilitásuk adta.
A föld erejét magukba fogadva, az Égi világhoz fohászkodtak.
És ez a két megtartó erő, átsegítette őket a legnehezebb életszakaszon.
Mert hittek a földi létezésben és az égi elrendelésben. Ez a két erő határozta meg minden mindennapjaikat, ez vezérelte csillagukat.
Hát most figyelj magadra kedves, erősítsd meg földi gyökereidet.
Lásd és érezd, hogy egy vagy vele a létezésben…..szívedből küldj fénysugarat az anyaföldbe, az egész földkerekségbe.
Tápláld csak szeretetteddel hálaként, amiért Ő megtart téged.
Lassan érezni fogod, hogy ez a szeretet átjárja az egész testedet,…..látod magad előtt a tavasz ezer színben pompázó csodáit,….színek és illatok kavalkádja kúszik be belső teredbe. …Látod, már csupán a látványtól is töltődsz, ….csak engedd magadba az energiaáramlást…..
Az energiahullám egyre inkább felerősödik benned, és te látod és érzed, hogy gyökereid egyre vastagabbá, terebélyesebbé válnak, és egyre mélyebb pontig tudsz lenyúlni gyökereiddel a Föld tengelyéig……
Lásd és érezd megtartó erejét, a stabilitást, az áramló energiát köztetek….
Hozd fel a gyökereiden keresztül a Föld erejét, ………….
A Föld Anya ereje pulzálva kúszik fel a méhedbe.
Érzed az erőt, mely akár most akár fájdalom is lehet….csak hagyd, hogy ez az erő szétáradjon benned.
Csak hagyd, hogy a Föld Istennője magától tegye a dolgát….
Most figyelmedet irányítsd a belső teredre, a szívedre,….
Szívcsokrod kitárul, és mély szeretet érzés jelenik meg benned.
Érzed, hogy egy vagy mindennel, és a mindenség is egy veled.
Egy sóhajt küldesz az Univerzumba a Mindenség Anyjához, és kéred Őt, hogy hasson át megtartó erejével, vegyen körbe lágy ölelésével..….
Érzed ahogy átjár a létezés isteni forrása, kivel egy vagy a teremtésben,…..
Most engedd, hogy áthasson és minden egyes porcikádat betöltse a földi és az égi erő hullámzása.
Majd a szívteredből nyíló fényátjárón keresztül, érkezz meg méhed terébe….
Engedd, hogy a szívedből áradó kristályfény lágy zuhatagként folyjon a kelyhedbe, a méhed szent terébe….semmit se tégy, csak lazulj bele a folyamatba….engedd át magad a folyamatnak, ami egyre mélyebbre és mélyebbre visz magadban…
Megérkeztél az őstóba, mely méhedben ered. Itt az ideje, hogy elmerülj ebben a tóban, és feltárd a fájó emlékeidet…..
Nem kell belemerülnöd a feljövő emlékek megélésébe, csak kívülről szemlélni mintha egy filmet néznél. A legfontosabb, hogy megértést kapj, hogy a felmerülő élethelyzethez mivel járultál hozzá, mit tanultál belőle, miért történhetett meg veled, és ez az emlék a jelenedre is hatással van-e és befolyásolja-e az életedet.
Most pedig kérd meg a Méh-tudatosságodat, hogy tárja fel előtted azokat a sejtmemóriába ágyazott mélyen elrejtett emlékeket, melynek hatására sérült a nőiességed.

Szüld ki magadból mindazt a fájdalmat amit életeid során magadba rejtettél…..


Az itt lejegyzet írás és gyakorlat továbbadható, de tanfolyam, csoportfoglalkozás anyagaként nem felhasználható, mivel a saját szellemi termékemet képezi. Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin

Forrás:
ÖnMAGam Forrása
ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered

Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Nyissátok meg ezt a forrást magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban.
Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát!
Áldottak vagytok a Létezésben!
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket! Egy lágy eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet. Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa.
A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered. Merjétek hát kitárni a szíveteket !Kedveseim! Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra. Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.
Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

A Boldogasszony útján járás üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és magatokból kitisztítatok, mely generációkon megkeserítette az életeteket.
(Ajánlom újraolvasásra a Szüld ki MAGadból című írásom meditációval egybekötve, a mert szervesen kapcsolódik a március 20.-21.-i írásaimhoz.
https://magyarleanyokasszonyok.blogspot.hu/2018/02/szuld-ki-magadbol-fajdalmat.html?spref=fb

Áldás!

Selyem mandalám címe: ÖnMAGam Forrása
KeDo (Kecskeméti Dorottya) rajz alkotását festettem selyemre.

Forrás:


Ideje van a gyógyulásnak, a bennünk lévő fájdalmak elengedésének
Ha hozzákapcsolódsz a magasabb szintű szeretet forrásához, könnyen szembesülhetsz azzal a ténnyel, hogy a szeretet áradása felszínre hozza, és megnyitja fájó sebeidet.
Jelenleg ezeknek a sebeknek a tisztítása folyik.
Ideje van a gyógyulásnak, a bennünk lévő fájdalmak elengedésének. Légy tudatos, közreműködő, befelé figyelő.
Itt az ideje az elengedésnek, az átadásnak, a feloldásnak……

A változás részeként sokan már új látásmóddal rendelkeztek.
A régi megtapadt, megkövesedett dolgok nehezen mozdulnak ki az energetikai rendszeretekből.
Az új energia részeként, új tisztítási és energetizáló gyakorlatokat fejlesztetek ki.
Személyiséged tükrében ez különbözőképpen alakulhat.
Nagyon fontos, hogy olyan gyakorlatokat végez napi szinten, amely áthatja az egész energetikai rendszered, lehetőséget adva, hogy újabb és újabb tudatszintre lépj.
Energetikai központod a SZÍV, ő az átalakító, az átformáló.
A SZÍV Szentségében és Szeretetében feloldódik minden olyan minta ami gátat szab fejlődésednek, lehúzó, megkötő energetikával rendelkezik.
Napi szinten szembesülhetsz félelmeiddel, elnyomott, mélyre eltemetett indulataiddal, megtagadott érzelmeiddel.
Mindezek részedet alkotják, független attól, hogy nincs benne a tudatodban.
A tudatalattid bármilyen pillanatban ezt működésbe hozhatja, és neked fogalmad sincs, hogy különböző élethelyzetre miért reagálsz olyan megnyilvánulási formával, amit már azt hittél régen átalakítottál.
Vannak olyan rendszerek, melyek függetlenül tőlünk működnek, a test idegei, ingerületei továbbítják az információt, és a vegetatív rendszer, a paraszimpatikus idegrendszer erre a működésre rákapcsolódik.
A napfonat területén is rengeteg ilyen idegközpont működik.
Érezhetsz félelmet, dühöt, elkeseredést, reménytelenséget stb…
Az Új Energia részeként, ne akard az érzés okát megérteni.
Ne akard megérteni, hogy mindez miért történik veled és mi váltja ki belőled,- csak fogadd el, hogy jelen van, - Emeld a SZÍVED Fénycsokrába az érzést, és a szívedben élő Isteni Fénnyel sugározd át.
Csak engedd, hogy feloldódjon és átalakuljon az érzés,- elmúljon a fájdalom, a testedben lévő feszülés.
Ugyanezt tedd, mikor a testedben lévő feszüléshez, rossz közérzethez nem társul lelki tartalom.
A SZÍV Szeretetében minden átalakul, feloldódik, Fénnyé válik.
Ő a te Szentséged, a te Szent Középpontod, mely a nagy átalakító és átformáló.
Szíved isteni Fénye átalakította testedben, lelkedben lévő megkötő érzést, mely nem engedte, hogy szabadon szárnyalhass, és energiád szabadon áramolhassanak.
Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ne feledkezz meg róla, hogy Szívcsokrod nem csak a tested elülső részén az érzelmi oldalon működik, hanem a test hátsó részén is, az akarati oldalon. Ezért nem minden esetben vezet eredményre, ha csak az érzelmi oldalon lévő Szívcsokroddal alakítod át az energiákat,- mert bizony több esetben tapasztaltam, hogy az akarati oldalon lévő energia csokrokat, tudtunk nélkül bizonyos erők kiválóan tudják manipulálni,- ezért nem árt résen lennünk, és átvenni magunk felett az irányítást.
Sokszor el sem tudjuk képzelni, mennyire bele tudnak ülni a negatív megnyilvánulási formák az energiarendszerünkbe, gondolok itt a testünket körülvevő energiamezőre is.
Végezzünk el együtt a gyakorlatot:
Lazítsd el magad és pár mély belégzés után irányítsd figyelmedet tested bizonyos területére, arra a pontra, ahol feszülést, energiaelakadást érzékelsz.
Csak add a figyelmedet, ne akard megtudni az érzés okát, fogadd el, hogy jelen van az érzés, de tudd, hogy nem alkotja részedet, mivel nem az EGYSÉGET, hanem a megosztottságot táplálja.
Ha ezt megtetted, akkor minden figyelmedet irányítsd át a Szívcsokrod területére.
Végy egy mély levegőt, és engedd meg, hogy végigáramoljon a testedben.
Ahogy szádon keresztül kifújod a levegőt, hagyd, hogy egyúttal a Szívcsokrodon keresztül is távozzon el minden, ami nem Fényből és Szeretetből fakad.
SZÍVED Temploma a te Szent Helyed, figyelj nagyon Szíved tisztaságára, hogy a SZÍV és a TUDAT összekapcsolódásában egy újfajta energetikai rendszert tudj működtetni!
Testedben, lelkedben, bárhol felmerül valamilyen kellemetlen érzés,- SZÍVED isteni Lángjában, a Szent Tűzben, a Szent Fényben hagyd, hogy minden feloldódjon.
Csak a Szívedre figyelj, az isteni Szentségre mely benned él.
Az összes figyelmedet ide koncentráld.
Egy idő után érzed, hogy különös erő árad szét benned,- az Isteni Szikra meggyújtja a Lángot. Mire ez megtörténik, már olyan tudatszinten vagy, hogy tudod, -
Te és Isten egyek Vagytok.
Tudod, hogy nem kívül, hanem benned él az Isten,- és ez a pont, ahol kapcsolódtok egymáshoz.
A SZÍV Szentsége melyben ISTEN él. És ez az Isteni áthat mindent, - benned és körülötted.
Ha engeded, hogy Szíved Fénye átsugározza a testedet, pillanatokra megérzed, hogy te is Istenivé válhatsz.
Itt már nincs külön lét, EGYSÉG van!
Te és ISTEN SZÖVETSÉGET alkottok, mely felbonthatatlan, eltéphetetlen kötelék.
A FÉNY és a SZERETET köti össze, és működteti téren és időn át.
Ezt a Szentséget kell előhívnotok, megőriznetek és működtetnetek.
Ezáltal teljesedik ki az emberben az isteni, írja át a Tudat segítségével azokat a kódokat, hibás rendszereket melyek a régi részét képezték, és a megosztottságot erősítették.
Aki ezt a magáénak tudja, lassan átalakul, és testben, lélekben újjászületik,- KRISZTUS TUDATOSSÁGRA születik,- és ezzel a tudatossággal, testben élő Istenemberré válik.
Aki saját cselekedetei által irányítja sorsát, tudata már eléri azt a magasságot, hogy felismeri és felülírja azt őt akadályozó társadalmi beidegződéseket és megkötéseket.
Krisztus azt mondta,- ÉN és az ATYA egyek Vagyunk!
Ha ezt a Szellemiséget követed, akkor az Új Világ részese leszel, ahol a Természeti Törvények áramlásban vannak veled.
Ezáltal életed átalakul, visszatérsz az Eredendő Rendhez, és megtalálod magadban azt az Isteni Minőséget aki mindig is voltál a Kezdetektől fogva,- az EREDENDŐ LÉT MINŐSÉGÉT.
Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin
Veszprém. 2018. március. 21. Kikelet hava

Forrás:
https://ahimre.blogspot.hu/2018_03_21_archive.html


☀"Eljött az idő a "beoltódásra", a nemesedésre.
Az égi kegyelemmel elindulhat benned a változás a világ csodáinak befogadására.
Az új tavasz ígérete és az új nyár termése megszépíti és gazdagítja az életedet.
A természet az égi és földi kincsek osztogatásával nem fukarkodik!
Keresd, ami új, ami szokatlan, keresd, amit az elme leginkább elutasítana!
Ám éppen ezek a dolgok hozzák lelkedbe az égi többletet, ami a beoltottsághoz, a nemesedéshez vezet.
A tavasz, a kikelet termékenyítő fénye segíti az utadat."

Forrás: Kovács Kálmánné Nóri: Boldogasszony üzenőlapjai (2018. március 25.)


☀MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel?
Mi tart vissza attól, hogy megnyisd a szívedet, s együtt rezdülj a szívedből fakadó teremtéseddel?
Mi az oka, hogy nem mered előhozni magadból azt az ősi szentséget, azt a szépséget, jóságot, mely lelked mélyén arra vár, hogy kinyílj, mint ahogy a virág kibontja a szirmait?
Emeld fel szíved rezdülését abba a kegyelem teljes valóságba, ahol a NŐ egy különleges ékszerként, finom, érzékeny lágy dallamként rezeg.
Ő az, aki képes megnyitni a szíveket.
Adni, mindig csak adni, lágyan kitárulkozni és befogadni.
Ha megnyitja szívét, az oly szélesre tárul, hogy az egész világ belefér.
Nézz magadba, - Mi választ el attól a szentségtől, hogy meglásd magadban, a szereteted kiárasztása által sorsokat vagy képes megváltoztatni, életeddel példát mutatni?
Miért nem tárod fel a benned rejtező ősi titkod, és osztod szét a körülötted élőkkel?
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad isteni Lényét!
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad szépségét, egységét, szerelmetességét!
Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudást, mely lelked legmélyébe van írva!
Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!
S engedd, hogy szereteted áradása beragyogja Magyar Nemzetedet!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin (2018. március 25.)


"Ha szeretnéd megváltoztatni a világot, akkor szeress egy férfit igazán. 
Válaszd ki azt, akinek a Lelke a tiédhez szól. 
Aki lát téged. 
Aki elég bátor ahhoz, hogy féljen. 
Fogadd el a kezét, és vezesd finoman házi tűzhelyed véréhez. 
Ahol érezheti a melegedet saját magán, hagyd ott megpihenni, és égesd el a tüzedben terheit. 
Nézz a szemébe. 
Nézz bele lénye mélyébe, és lásd azt, ami ott alszik vagy ébred. 
Nézz bele a szemébe. 
Lásd ott az apáit és nagyapáit, az összes háborút és őrültséget, amit a szellemük távoli helyeken, távoli időkben átélt. 
Lásd ott az őrületet és fájdalmat, amit a mások-fölötti-hatalom világa hozott nekik és a hozzájuk tartozóknak. 
Lásd a fájdalmukat, a harcaikat, a gyötrődést és a bűntudatot. 
Lásd ítéletek nélkül, majd engedd el. 
Érezz bele az őseitől örökölt terhekbe. 
És tudd, hogy menedéket keres nálad. 
Engedd, hogy beleolvadjon a megtartó pillantásodba, és tudd, hogy nem kell visszatükröznöd a benne dúló viharokat. 
Mert méhed van, édes és mélységes kapu van benned, amely elmossa a régi sebeket.

Ha meg akarod változtatni a világot, akkor szeress egy férfit, szeresd őt igazán. 
Ülj előtte női erőd teljes szépségében, sebezhetőséged lélegzetében, a benned élő kislány ártatlan játékosságában és a halál mélységeiben. 
Küldj neki meghívót a virágzásodba. 
Engedd, hogy feléd lépjen, és ússz vele együtt a Föld méhében, csendes tudásban, együtt. 
És amikor visszahúzódik – mert vissza fog -, félelmében elrejtőzik a barlangjában, akkor gyűjtsd magad köré a nagymamáidat. 
Engedd, hogy a bölcsességük körbeöleljen, halld a suttogásukat, és engedd, hogy a benned lévő rémült kislány megnyugodjon, és várd türelmesen a visszatértét. 
Ülj az ajtajánál, és énekeld az emlékezés dalát, hogy újra meglágyuljék. 
Ne provokáld benne a kisfiút praktikákkal, játszmákkal, csábítással csak azért, hogy a pusztítás hálójába húzd, a gyűlölet és káosz helyére, mely szörnyűbb, mint az összes háború, melyet valaha megvívott. 
Ez nem női energia, csak bosszú, méreg, a világunk megerőszakolása, amelyben elvérzik a nő, miközben a férfit kiheréli. 
Ez mindannyiunkat megöl. 
És mindegy, hogy az anyja ölelte-e vagy nem, legyél te most valódi anya. 
Tartsd meg a kegyelmedben, vezesd a Föld méhébe saját mélységeiden keresztül. 
Ne büntesd a sebeiért és azért, mert nem tud megfelelni a szükségleteidnek. 
Sírj érte édes folyókat, és engedd, hogy a véred hazavezesse.

Ha meg akarod változtatni a világot, szeress egy férfit, szeresd őt igazán. 
Szeresd őt mezítelenül és szabadon. 
Szeresd őt annyira, hogy megnyitod a tested és a lelked a születés és halál ciklusaira. És köszönd meg neki a lehetőséget, ahogy végigtáncoltok a zúgószeleken és a csendes erdőkön. 
Legyél bátor a törékenységhez, és engedd, hogy magába igya lágy szirmaidat. 
Engedd, hogy megtartson, hogy felálljon és védelmezzen. 
Dőlj bele a karjaiba, és bízz abban, hogy megtart akkor is, ha előtte már ezerszer elejtettek. 
Tanítsd arra, hogy megadja magát azzal, hogy megadod magadat. 
Váljatok eggyé az édes semmivel, a világok szívével. 
Ha meg akarod változtatni a világot, szeress egy férfit… 
Szeresd őt igazán. 
Bátorítsd, tápláld, halld meg, tartsd meg, gyógyítsd meg – és cserébe ő támogat és védelmez erős karokkal,tiszta gondolatokkal és célba találó nyilakkal. 
Mert képes rá. 
Ha engeded, az lesz, akiről álmodsz.

Ha szeretni akarsz egy férfit, szeresd magadat. 
Az apádat, a fiadat, a volt szerelmeidet… az első fiút, akit megcsókoltál, és az utolsó férfit, akit elsirattál. 
Köszönd meg az összes ajándékot, amely ezen találkozáshoz vezetett. 
Ahhoz, aki most előtted áll, és keresd meg benne a magot, az új magját. 
A magot, amit táplálhatsz, és amiből új világot növeszthettek együtt."

- Katinka Soetens -


(Forrás: Zsiga Anita)

Továbbá:
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu