2015. augusztus 4., kedd

ŐSI REPÜLŐSZERKEZETEK


ŐSI REPÜLŐSZERKEZETEK


Őseink, elődeink már feltalálták, tudták!
Az ősi modelleket megépítették mai vállalkozókedvű emberek, és lássunk csodát, repült!  ;-)
video:Magas kultúra hordozói voltak a régmúlt emberei, nem primitív, nálunk fejletlenebb lények, kőbaltával.... ! 

Számtalan bizonyíték, lelet tanúsítja ezt!

Itt ez egy újabb BIZONYÍTÉK !
arany repülőgépek Dél - Amerikából


Egyiptomi leletek

video:A VIMANÁK - ŐSI INDIAI REPÜLŐSZERKEZETEK
Vimanák: 

Az ősi indiai repülőszerkezetekről már vitát nyitottak egy tudományos konferencián.
Az ősi szanszkrit szövegek bámulatos részletet tárnak fel a Vimanákként ismert hihetetlen, írott történelem előtti repülő masinákról.
- A teljes cikket itt olvashatod:


A GIR


A vimánáknak (ufó) az alsó része, ami a landolásra szolgált a három lábával...
GIR... HUN.GÁR. Az angolban az i-t á-nak ejtjük.

Az agyaglemezeken a GIR (az űrközi hajó rakéta része, ami három részből áll.


A legfelső a "BenBen" a kinematikus ábrán hármaskereszttel van jelölve, mint ahogy az oroszok jelölik az ortodox keresztény vallásban.
Legfelül egy nemrég megtalált agyag szobrocska látható, mely egy űrhajót,vagy repülőgépet ábrázol. 


Alatta pilótákat ábrázoló képek, melyek szintén agyagból készültek, de ezek már táblák. 

Keletkezési koruk i.e. 4.000 körülire tehető. 

A képeken látható tárgyak Törökország Nemzeti Múzeumának tulajdonában vannak, de nem állítják ki közszemlére, ugyanis „nem szeretnék a vallásos érzelmű emberekben kételyeket ébreszteni.

A kiemelt fontosságú látogatók, úgy mint tudósok, természetesen meg is nézhetik.Ősi asztronauták
Egy Indus - völgyi leletChipek a földönkívüliektől(forrás: Rigel Enigma)  


Maya - azték leletek
Nem érhető el leírás a fényképhez.

Koszovói monostor freskója

MahábhárataA Mahábhárata India talán leghíresebb történelmi eposza.

„Bharata leszármazottainak nagy küzdelme” vagy „Bharata nagy nemzetségének harca”) ősi, mintegy háromezer éves, szanszkrit nyelvűhindu eposz. Mintegy 500 millió hindu számára jelenti a kultúra gyökereit. 


Százezer versszakával a világirodalom leghosszabb alkotása, nyolcszor hosszabb mint az Iliasz és az Odüsszeia együttvéve. (wikipédia)
A Mahábhárata nem csak India csodálatos regevilágának a foglalata, hanem egyike az egyetemes kultúra csodáinak: a legmagasabbrendű bölcsesség szent tankönyve, a szellemi felszabadulás útmutatója.
Egyetlen világszemlélet sem közelíti meg annyira a mindenség határtalanságát, mint az ős-indiai. 
A Puspaka jármű, amely a Naphoz hasonló és a testvéremhez tartozik, aki az erőteljes Rávan által hozta; az a légies és pompás jármű odamegy, ahová akar... az a jármű egy fényes felhőhöz hasonló, fenn az égen.”

„és a király (Ráma) beszállt, majd a pompás jármű a Raghira parancsára a magasabb atmoszférákba emelkedett.”

A Mahabharatrában, egy hatalmas méretű ősi indiai versben olvashatjuk, hogy egy Asura Maya nevű illetőnek volt egy 

Vimánája

amely 12 könyék kerületű, és 4 erős kerékkel rendelkezik.

Izgalmas történet, költői elbeszélések, nagyszerűen megrajzolt emberi jellemek, színes mesevilág, mély bölcsesség, magasztosan szárnyaló gondolatok tárháza.
A háromkaréjos lemez 

Az ősi Egyiptom magasan fejlett technológiájának bizonyítéka?  
A Kairói Múzeum első emeletének egy szárnyában, két szoba között egy vitrinben kiállítva található egy titokzatos, három helyen meghajlított kerek lemez, melynek a hivatalos régészet a "lótuszvirág váza" nevet adta.
Valójában a tárgy egy úgynevezett "Oopart" (Out  of place artifact, vagy Oda nem illő lelet).

A tárgyat Sabu hercegnek, Anedjib fáraó fiának a sírjában találta Brian Walter Emery 1936-ban. (Anedjib az I. Dinasztia kormányzója volt ie. 3000-ben)

A tárgy korát is erre az időszakra datálják, de a kifinomult dizájnját a kutatók nem tudják összeegyeztetni az adott korral.

Ez a tárgy a mai napig ámulatba ejti azokat akiknek lehetőségük van komolyabban megvizsgálni.
A lelet átmérője 61 cm, a magassága a középpontjában 10 cm. Kvarcitból (metahomokkő) készült, ez az anyag egy NEM PALÁS metamorf kőzet, melyet az ősi Egyiptomban olyan tárgyak előállítására használtak, melyek faragás közben eltörnének. Valamiért mégis "pala-tál"-ként van bejegyezve.

Sok tárgy készült ebből az anyagból, mégis ez a lemez a legfurcsább mind közül.

A leletet úgy tervezték, hogy egy átmenő lyuk legyen a közepén, összességében egy három pengés légcsavarhoz hasonlít, a közepén lévő szabályos kör alakú lyuknak pereme van ami pedig arra enged következtetni, hogy a tárgy egy tengelyen forgó mozgást végzett.
Mi célt szolgálhatott? 

Több hivatalos egyiptológus egyetért abban, hogy nem használhatták kerékként, mert a kereket ie. 1640 előtt nem ismerhették.

Egy másik elképzelés szerint egyfajta hidraulikus propeller lehetett, ha így van, az egyiptomiak képesek lehettek olyan technológia előállítására ami elérhetővé tette számukra az elektromos motorokat. Vagy pedig egy elektromos áram termelésére szolgáló generátor alkatrésze.

Cyrill Aldred egyiptológus úgy hiszi, hogy függetlenül attól, hogy a tárgyat mire használták, ez a darab egy mintadarab. Ő úgy gondolja, hogy készülhetett ugyanilyen sokkal régebben, mégpedig fémből.

(megj: én felvetném azt az ötletet is, hogy nem mintadarab, hanem talán egy egyszer használatos öntősablon is lehetett, a belső részt kiöntötték fémmel, majd mikor kihűlt, a formát összetörték. - a szerk.)

Azonban mégis az igazi rejtély nem az, hogy mire használták, hanem, hogy kik voltak azok akiknek megvoltak a készségeik egy ilyen tárgy megalkotásához?
Még ma is szükségünk van komoly gépi berendezésekre ahhoz, hogy ilyen vékonyan és aprólékosan elkészíthessünk egy ilyen tárgyat. 

Persze ma a gyártási folyamat a három dimenziós tervezési és nyomtatási eljárásokkal jelentősen leegyszerűsödik. 

De ilyen technológia valószínűleg az ősi Egyiptomban nem lehetett jelen... 

Vagy mégis? 

Egy képzett kőfaragó 5000 évvel ezelőtt elérhetett ilyen eredményt egyedül réz és kő szerszámokkal?


video:
Forrás: globalmysteryblog

Antigravitációs hajó (Eros) rajza a XIX. sz.- ból  
Plejádiak 1. video:


Antigravitációs "auto" napjainkban 


További:

- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Az utolsó Táltos:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:


- Szent Iván napjára népszokások, hagyományok: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/szent-ivan-napjara-nepszokasok.html

- Népi játékok


A magyar házak mágikus ereje: 


- KATALIN NAP ÉS A NÉPHAGYOMÁNY:

- November - Szent András hava:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Mátyás király:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

-A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

-Mit jelképez a szarvas?


-Aranykor Magyarországon:

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:

-  Magyar hímzések és motívumok kincsestára:

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- A magyar népviselet és a szakrális geometria:

- Népi mesterségek listája: 

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

- TURÁNI NÉPEINK/1:

- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: 


- Mágikus világkép  - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- ARANYHIDAK 1. ARANYKAPU - ARANYHÍD:


ARANYHIDAK 3. ÉGIGÉRŐ FA - MINT A TORONY VÁZA:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  Rovás ABC értelmezése: 

- Egyedülálló székely ROVÁS ábécé az Országos Levéltárban:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam: