2023. január 24., kedd

Plejádi tanítás - testátalakítás - napenergiával működtetett alkímia

 

Plejádi tanítás - testátalakítás - napenergiával működtetett alkímia ...Plejádi fényerőátvitel - Michael Love által

 

Egy különleges üzenet az Új Föld Csillagmagjainak azonnali bolygószintű továbbításra!

 

Az évszázadok során a plejádiak mélyebb tanításokat közvetítettek az emberiségnek, és most elhozzuk nektek ezt a különleges plejádi tanítást a szoláris alkímiáról, annak az emberi testre gyakorolt hatásával kapcsolatban.

 

Kezdődik az adás...

 

Nagyszerű,

 

Mint talán tudjátok, a kozmikus fény magasabb szintjei már egy ideje beáramlanak a Föld bolygóra, és ez az erős fény felgyorsította a Föld nagy ébredését, megteremtve a tudatosság bolygószintű evolúcióját.

 

A Plejádiak tanítása szerint a fény az információ, a sötétség pedig az információ hiánya.

Az emberiséget az elmúlt 450 000 évben sötétben tartották, minden információ nélkül, de mindez most alaposan megváltozik.

 

Ahogy a 2022-es földi év a végéhez közeledik, a galaktikus magból származó ötdimenziós gamma-sugarak folyamatosan a Föld felé sugároznak, és ezek a fénysugarak intelligens univerzális információcsomagokat hoznak a Föld felszínére.

Ezek a kozmikus sugarak ionizált részecskékből állnak, amelyek aktiválják és azonnal felerősítik minden élőlény DNS-ét.

Ezek az ionizáló sugarak semlegesítik, megtisztítják, újrakódolják, vitalizálják, átalakítják és újraépítik a DNS-t, lehetővé téve minden érző lény számára a fejlődést, és ezáltal a több fény befogadását. 

Az ionizáló sugárzás tudományos definíciója a következő:

 

"olyan részecskékből álló sugárzás, amelyek elég mozgási energiát hordoznak ahhoz, hogy egy elektront kiszabadítsanak egy atomból. Ezek az ionizáló naprészecskék képesek átvágni az emberi atom magját, elmozdítani annak kémiai kötéseit és megváltoztatni az atomszerkezet teljes összetételét.

 

Ez azt jelenti, hogy több milliárd nukleáris reakció zajlik le a testünkben, amikor ez a fény bejut, mivel a test egy kifinomultabb szerkezetűvé alakul át.

Ez az atomi reakció a fizikai fénytestben megváltoztatja az alapvető szerkezetben lévő alapvegyületek arányát, sokkal gyorsabb rezgésforgásba hozva az embert, és örökre megszabadítva az elavult szénalapú atomkódtól.

 

Ráadásul minden alkalommal, amikor az ember a fizikai testben megkapja ezeket a kozmikus gamma-sugarakat, az egész genom átrendeződik és újraíródik, igazodva egy összetettebb és tökéletesebb kozmikus sablonhoz.

 

Amikor ezek a kozmikus fénysugarak elérik a Földet, egy nyitott, forgó, rezonancia többdimenziós csakrakapun keresztül jutnak be a testbe.

A csakrák nem-fizikai, hanem energetikai többdimenziós portálok a réteges testben, amelyek gravitációs kacsolódást képeznek a DNS-szálon, és a helyén tartják azt.

 

Ez a fény a tér és idő paraméterein túl kvantum módon halad át a csakra energiaátjárón.

Amikor ez a fény érintkezik egy alvó elsődleges DNS-szállal, megvilágítja, stimulálja, és visszakódolja természetes formájába egy új geometriai növekedési útvonalhoz, újra összekapcsolva a szálat a megfelelő kapuval.

 

Ezen a ponton a fejlett kozmikus adatok kezdenek áramlani a DNS-szálon keresztül, amelyek a központi idegrendszerbe jutnak.

A Nadiknak nevezett apró kristályos szálak trilliói optikai kábelként továbbítják ezeket a kozmikus energiákat az egész testben;

az ebben a fényben lévő információkat aztán a tudat értelmezni tudja.

 

Lépésről lépésre, sejtről sejtre haladva a Föld fiziológiai növekedésen megy keresztül a gyorsabb és könnyebb rezgéssűrűségek felé.

Ezt nevezzük testátalakulásnak.

A napenergiával működő alkímia e metaforikus folyamata atomtestünket szénalapú rácshálóból finomhangolt szilícium-kristály rendszerré alakítja át, amelyen keresztül az emberi test számítógépe a világegyetem összes információját dekódolni tudja.

 

Ráadásul ez a kristályos biokomputer sokkal hatékonyabb, mint bármelyik kvantumszámítógép.Tíz elsődleges DNS-szál maradt szunnyadó üzemmódban.

A jó hír az, hogy ezek a szunnyadó szálak még mindig jelen vannak a fizikai testben, és újra aktiválhatók.

Ahogy egyre több és több fény áramlik a felébredt emberi energiaközpontba, ezek a szunnyadó DNS-szálak újra összekapcsolódnak, és a tudatosság szintje jelentősen megemelkedik.

 

Ahogy minden egyes új elsődleges DNS-szál aktiválódik és csatlakozik a DNS-spirálhoz, az emberi test jobban igazodik az eredetileg tökéletes emberi DNS-sablonhoz.

Sok Csillaggyermek a Földön ezekben a modern időkben már három vagy négy aktív DNS-szállal rendelkezik, és fokozatosan mutálódnak azokká az istenlényekké, akik ők valójában.

 

Az emberi fizika ezt a testátalakulást lehetetlennek tartja, mert egy sűrű fizikai tárgyat (a testet) nem lehet áthelyezni egy gyorsabban rezgő nem-fizikai birodalomba.

A fizikai és a nem-fizikai, két ellentétes dolog, mintha az olajat és a vizet kevernénk, vagy egy négyszögletes csapot tennénk egy kerek lyukba.

 

Össze lehet illeszteni, de komoly változásoknak kell bekövetkezniük ahhoz, hogy teljesen összekapcsolódva illeszkedjen. Hasonlóképpen, egy nanoszekundumra összekeverheted az olajat és a vizet, de varázslatot kell tenned, hogy végleg összekeveredjen.

 

Ami most történik, az a földi fizika törvényei szerint lehetetlen, de mivel ti a téren és időn túli többdimenziós módon dolgoztok, semmi sem lehetetlen, és az univerzum első olyan lényei között lesztek, akik a fizikai testüket nem-fizikai birodalmakba viszik!

 

Az univerzum összes nagyszerű lénye eljött ebbe a galaxisba, hogy az első sorban üljenek ennek a nagyszerű "testátalakításnak" az idején, amit ti véghezvisztek, és látni akarják, hogyan csináljátok.

 

Sokan közülük még arra is fogadtak, hogy nem fog sikerülni. Fogadjunk, hogy megleped őket ezzel a nagyszerű előadással. Minden szem rád szegeződik, és a kozmoszban sokan kíváncsiak arra, hogy mit fogsz csinálni legközelebb?

 

Köszönjük, hogy ebben az időben a Földre jöttél, és mindazt, amit az emberiségért teszel.

 

Isten éltessen,

 

Michael és a Plejádiak

  

Fordítás: Gábor Kati
Továbbá:

- Gyermekeink lelke - 1. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-1-resz-nagy-kvantum.html

- Gyermekeink lelke - 2. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-2-resz-nagy-kvantum.html

- A mi választásunk - rezgésszintek: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/10/a-mi-valasztasunk-rezgesszintek.html

- Utolsó ébresztő hívás  - Közzététel a Plejádiak Tanácsától: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/09/utolso-ebreszto-hivas-kozzetetel.html

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:


- Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár - 6. fejezet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/05/hajnalhozok-plejadok-tanitasai-foldi.html
- Hol van a Lelkünk eredeti otthona❓ - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/hol-van-lelkunk-eredeti-otthona.html

- Mú – Lemúria – Telos – Atlantisz: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/mu-lemuria-telos-atlantisz.html

 - A kvantumevolúció megtestesítése - A felemelkedés és az emberiség jelentősége ebben a kritikus időszakban - A felismerés pillanata: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/08/a-kvantumevolucio-megtestesitese.html

Plejádi tanítás - testátalakítás - napenergiával működtetett alkímia: https://emf-kryon.blogspot.com/2023/01/plejadi-testatalakitas-napenergiaval.html

Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: 
2022. augusztus 17., szerda

A kvantumevolúció megtestesítése - A felemelkedés és az emberiség jelentősége ebben a kritikus időszakban - A felismerés pillanata

 

A kvantumevolúció megtestesítése - A felemelkedés és az emberiség jelentősége ebben a kritikus időszakban - A felismerés pillanata

 

Mindannyian az EGÉSZNEK 1-1 FRAKTÁLJA vagyunk, ami azt az illúziót kelti, hogy különálló lények vagyunk, de nem vagyunk különállóak; minden egyes lénynek megvan a helye a nagyobb egészben 

A spirituális felismerés vagy belátás pillanata:

 

Ez egy interakció, egy tényleges tapasztalat a végtelennel, és ezt a testetekben az ihlet, a tisztánlátás vagy a belátás pillanataként érezhetitek.

Az emberi tudatosságban bekövetkező elmozdulás lényegi természetét egyesek "kvantumevolúciónak", mások "felemelkedésnek" nevezik.

Mi azt állítjuk, hogy minden dolog összefügg, és hogy mi egyetlen egységes tudatosság vagyunk: végtelen és örökkévaló.

Mindannyian az egésznek egy-egy fraktálja vagyunk, ami azt az illúziót kelti, hogy különálló lények vagyunk, de nem vagyunk különállóak; minden egyes lénynek megvan a helye a nagyobb egészben.

Ha ez nem lenne igaz, akkor az egész érzékelésünk hibás lenne. Nem lehetne kapcsolat semmi és senki között.

Saját téves felfogásunk miatt nem létezhetne a világegyetem, és nem jöhetne létre soha egyetlen élőlény sem.

Minden élőlény már régen megszűnt volna létezni, mielőtt létrejöhetett volna.

 

A paradigmaváltás:

 

Most, hogy tisztább képet kaptatok arról, hogy mit jelent a kifejezés, vizsgáljuk meg, hogyan bontakozott ki ez a váltás a múltban.

Annak megértése, hogy egy földgömbön élünk, eleinte rendkívül nagy kihívást jelentett elfogadni - ez egy olyan paradigmaváltás volt, amely annyira nem illett bele abba, ahogyan korábban a világunkat tartottuk.

Ugyanez igaz a felemelkedés jelenlegi paradigmaváltására is.

Sokan nem tudják megengedni maguknak, hogy a világunkról olyan felfogást tartsanak, ami teljesen eltér attól, amit gyerekkorukban tanítottak nekik - pedig napról napra egyre világosabbá válik, hogy több áll rendelkezésünkre, mint egyszerűen annyi, hogy "amit látsz, azt kapod".

 

Az önismeret ajándéka:

 

- Az önismeret ajándéka az a képesség, hogy tudjuk, kik vagyunk, mit teszünk és miért, ami lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük a bennünk rejlő teljes potenciált.

- A gondolkodás és a tanulás képessége megadja nekünk a szabadságot, hogy eldöntsük, mit akarunk az életben, és hogyan érjük el azt.

- A választás és a döntés képessége ad nekünk irányítást a sorsunk felett.

- A saját gondolataink és érzéseink tudatosításának képessége lehetővé teszi számunkra, hogy mások gondolatainak, érzelmeinek, szükségleteinek és vágyainak is tudatosabbá váljunk.

 

Hihetetlen emberi potenciál:

 

Ön, mint emberi lény, hihetetlen potenciállal rendelkezik.

Egy csodálatos időszakban élsz a Földön, ahol lehetőséged van arra, hogy felfedezd magadnak, mit jelent ez, és hogyan aktiváld.

A legnagyobb potenciál az elménkben, a testünkben és a lelkünkben rejlik.

Ennek a potenciálnak a kiaknázása jobb életminőséget biztosít számunkra, és képessé tesz bennünket arra, hogy bármit megteremtsünk, amire csak vágyunk.

A lehetőségek végtelenek, ha kihasználjuk a mindannyiunkban rejlő erőt.

Az emberek mindig is arra törekedtek, hogy minden területen a lehető legnagyobb sikert érjék el.

Mindannyian boldogok, egészségesek és békében akarunk lenni önmagunkkal, a körülöttünk élőkkel és a világgal, amelyben élünk. Jobb létezésre vágyunk; nem elégszünk meg azzal, hogy csak boldogulunk!

Izgalmas felismerni, hogy az erre való sikeres képesség már mindannyiunkban ott van!!!

 

Szabad akarat, teremtés és végzet:

 

Az univerzum hatalmas és titokzatos hely, de olyan is, amit mi magunk is befolyásolhatunk.

Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de ha hatást akarunk gyakorolni és harcolni akarunk a gonosz sötét erői ellen, akkor mindent meg kell tennünk, hogy biztonságban tartsuk ezt a bolygót.

Hinnünk kell abban, hogy az embereknek szabad akaratuk van, és hogy mindenkinek megvan a saját sorsa.

Ez a mi küldetésünk, hogy megtudjuk, hol tart az univerzum fejlődése, és milyen szerepet játszik benne az emberiség.

 

Ennek hátterében az emberi lét két oldala áll:

 

- azok, akik szabad ügynököknek tekintik magukat, akik maguk választják meg az útjukat,

- és azok, akik úgy vélik, hogy a sors vagy a természet arra predesztinálta őket, hogy egy előre meghatározott pályát kövessenek, bármennyire is igyekeznek.

Ezek az ellentétes erők ma is működnek a világban, és különböző helyeken, különböző okokból más-más emberiséget formálnak.

A kérdés az, hogy ezek az emberek a jó érdekében cselekszenek-e, vagy valami náluk erősebb dolog használja őket - hogy minden döntésünket a végzet határozza-e meg előre, vagy van-e lehetőségünk arra, hogy mi magunk döntsük el, mit akarunk az életünkkel.

 

Válasz az élet céljára:

 

- Az élet célja a teremtés.

- Az élet célja a tanulás.

- A tapasztalatszerzés az élet célja.

- Az élet célja a tudatossá válás.

- Az élet célja a fejlődés.

 

Hihetetlen lehetőségünk van most mind erre!

 

Az emberi, bolygószintű, kozmikus, egyetemes és spirituális evolúció új korszakát éljük.

Nem csak az univerzumban vagytok; az univerzum szerves részei vagytok.

A Föld a tapasztalatok új birodalmába emelkedik, és az emberiség is vele együtt.

Szerepetek van ebben az evolúciós eseményben, de csak akkor,

HA ÚGY DÖNTÖTÖK, hogy szerepet játszotok és felébredtek valódi potenciálotokra.

Spirituális értelemben mindannyian egy lény vagyunk: egy kollektív tudatosság, amely szubjektíven sok különböző formában tapasztalja meg magát.

Együtt alkotjuk azt a kollektív egészet, ami az emberiség.

Ennek a kollektív egésznek a részeként van valami egyedi és különleges, amit fel tudsz ajánlani a világnak ebben az időben.

Most nagyobb szükségünk van rátok, mint valaha.

 

Az evolúció elkerülhetetlen:

 

Ti vagytok a teremtés mesterei!

A teremtés üteme felgyorsul, ahogy egyre inkább tudatában vagytok ennek a képességnek, hogy megteremtsétek a valóságotokat.

Hatalmad tudatossága exponenciálisan bővül, ahogy magasabb tudatállapotokba jutsz.

 

Akár akarjátok, akár nem, az evolúció elkerülhetetlen

Az emberiségben kritikus változást élünk át

Itt az idő, hogy megválasszátok a sorsotokat

Ha a Földön akartok maradni, most van itt az ideje eldönteni, hogy ez hogyan fog kinézni számotokra és az egész emberiség számára

A következő néhány hónapban hozott döntések fogják meghatározni, hogy milyen világban élünk a következő évezredben

A most meghozott döntések fogják eldönteni, hogy az emberiség még sokáig fennmarad-e ezen a bolygón, vagy a folyamatos kapzsiság és az élet szentségének minden szinten való semmibe vétele miatt a kihalás felé halad

Nincs vesztegetni való időnk - ha új utat akarunk az emberiség számára, akkor hajlandónak kell lennünk azt megtestesíteni

Ha az emberek nem hajlandók kiállni a saját személyes erejük mellett, és nem lépnek fel igazán a mesterük és a felemelkedésük felé, akkor nem lesz változás

 

Szeretünk titeket nagyon

Itt vagyunk veletek.

Mi vagyunk a ti fénycsaládotok.

A'HO

Aurora Ray

A Galaktikus Föderáció nagykövete

 

Fordítás: Gábor Kati

 

(Kép: Emberi fraktálok EGYSÉGE)
Továbbá:

- Gyermekeink lelke - 1. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-1-resz-nagy-kvantum.html

- Gyermekeink lelke - 2. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-2-resz-nagy-kvantum.html

- A mi választásunk - rezgésszintek: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/10/a-mi-valasztasunk-rezgesszintek.html

- Utolsó ébresztő hívás  - Közzététel a Plejádiak Tanácsától: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/09/utolso-ebreszto-hivas-kozzetetel.html

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:


- Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár - 6. fejezet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/05/hajnalhozok-plejadok-tanitasai-foldi.html
- Hol van a Lelkünk eredeti otthona❓ - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/hol-van-lelkunk-eredeti-otthona.html

- Mú – Lemúria – Telos – Atlantisz: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/mu-lemuria-telos-atlantisz.html

 - A kvantumevolúció megtestesítése - A felemelkedés és az emberiség jelentősége ebben a kritikus időszakban - A felismerés pillanata: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/08/a-kvantumevolucio-megtestesitese.html

Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: 
2022. június 29., szerda

Mú – Lemúria – Telos - Atlantisz

 

 

Mú – Lemúria – Telos - Atlantisz 

"Minden egy nagy kontinensen kezdődött, amely a Csendes-óceánban létezett.

Ezt a kontinenst Mu-nak hívták, és Lemúria néven is ismert.

A kutatók szerint az ősi írásokból kiderül, hogy Mu volt a Bibliában említett Édenkert." - Fernandes Manuel oldaláról

💙💙💙

- Lemúria és a földalatti város Telos

Lemúria vagy más néven a ''Mu'' kontinens volt a harmadik vörös bőrű faj, amely körülbelül az i. e. 4 500 000 és körülbelül 12 000 évvel ezelőtti évek között élt a Föld bolygón.

Ebben a korszakban Lemúria kontinense néhány millió éven át a paradicsomi és varázslatos állapotban virágzott, egy olyan időszakban, amikor a tökéletesség, a bőség és a szépség mindenhol megtalálható volt a Földön.

A tudatosság bukása előtt hosszú ideig a lemúriaiakat tartották a Föld bolygó legfejlettebb fajának.

Az ötödik dimenziós tudatállapotban éltek, amely olyan dimenzió, ahol csak a szeretet, az öröm és az egység uralkodik.

Ebben az időben a lemúriaiak androgün lények voltak, vagyis mindkét nem jellemzőivel rendelkeztek.

Fizikailag nagyon szép lények voltak.

Emellett igen nagy termetűek voltak, 4-5 méter magasak.

A karjuk és a lábuk nagyon hosszú volt, a fülük pedig nagy, és a válluk magasságáig ért.

Szemeik jól elkülönültek egymástól, hasonlóan a madarakéhoz, és ez lehetővé tette számukra, hogy elölről és hátulról is lássanak.

A lemúriaiaknak már akkor is megvoltak az extraszenzoros képességeik, és ez lehetővé tette számukra, hogy különböző dimenziókhoz férjenek hozzá.

Ez azt jelentette, hogy a lemúriaiak állandó pszichikai telepatikus kapcsolatban álltak más dimenziókból származó lényekkel és más bolygókról származó földönkívüli fajokkal.

Elmondható, hogy Lemúria volt az "anyaország", amely számos más civilizáció kialakulását segítette.

A lemúriai faj olyan lények keveréke volt, akik főként a Szíriusz csillagképből, a Plejádokból, az Arktúruszból, az Alfa Centauriból és a galaxisunk más szomszédos rendszereiből származtak.

Végül, amikor ezek a fajok keveredtek a Földön, megalakították az úgynevezett Lemúriai Civilizációt, amely később sok más civilizáció, például Atlantisz születésében is segített.

Lemúria gigantikus kontinensének nagy része ma a Csendes-óceánba merült.

Lemuria keleti partja kiterjedt Kaliforniáig, és Kanadában elfoglalta Brit Kolumbia egyes részét.

Magába foglalta a Csendes-óceán alatti földeket, valamint a Húsvét-szigeteket, Hawaiit, a Fidzsi-szigeteket, Ausztráliát, Új-Zélandot, valamint az Indiai-óceánon és Madagaszkáron található földeket is.

Amikor a bukás megtörtént, a lemúriai faj tudatosságának rezgésszintje csökkent, és ez a harmadik dimenzió sűrűségét okozta, ami ideológiai nézeteltéréseket, háborúkat és mindenféle pusztítást okozott e civilizációk között.

E háborúk eredményeként nagy pusztítás kezdődött Lemúria és Atlantisz kontinensén.

Ekkoriban Atlantisz és Lemúria elkezdett harcolni egymással az "ideológiák" miatt.

Mindkettőjüknek két nagyon különböző elképzelése volt arról, hogy milyen irányba kellene haladnia a bolygó többi civilizációjának.

Egyrészt a lemúriaiak úgy vélték, hogy a többi, kevésbé felvilágosult fajt békén kell hagyni, hogy a saját megértésüknek és döntéseiknek megfelelően, a saját tempójukban folytassák a saját evolúciójukat.

Másrészt az atlantisziak úgy vélték, hogy minden kevésbé fejlett kultúrát a bolygó két legfejlettebb civilizációjának kell uralnia és irányítania, amelyek akkoriban Atlantisz és Lemúria voltak.

Ez a politikai vita végül termonukleáris háborúk sorozatát okozta Atlantisz és Lemúria között.

Később, amikor a háborúk véget értek és a por leülepedett, nem voltak győztesek.

E pusztító háborúk során az egykor magasan civilizált és spiritualizált emberek végül a tudatosság és az önzés nagyon alacsony szintjére süllyedtek.

Ennek eredményeképpen Atlantisz és Lemúria saját agressziójuk áldozatává vált, és a számos háború miatt országaik nagymértékben meggyengültek.

Abban az időben az emberek átlagosan körülbelül 20-30 ezer évet éltek könnyedén, és emiatt tudták, hogy azok, akik káoszt okoztak a civilizációjukban, most meg fogják élni, hogy tanúi legyenek a saját pusztulásuknak is.

Amikor néhány lemúriai felismerte, hogy földjük eltűnésre van ítélve, engedélyt kértek a Földi Szellemi Hierarchiától, amelyet akkoriban "Kis Shamballa" néven ismertek, hogy a kultúrájuk és feljegyzéseik megőrzése érdekében a Shasta-hegy alatt várost építsenek.

Mielőtt megkapták volna a Hierarchia jóváhagyását, a Lemúriaiaknak "be kellett bizonyítaniuk", hogy megtanulták a leckét a háborúk során, és hogy készen állnak arra, hogy újra beilleszkedjenek a Galaktikus Konföderációba.

Miután megkapták az engedélyt a shamballai Szellemi Hierarchiától, a lemúriaiak az energia, a kristályok és a hangok ismeretét és elsajátítását arra használták, hogy elkezdjenek egy hatalmas földalatti várost építeni a Shasta-hegy alatt, amelyet "Telos"-nak neveztek el, ami azt jelenti: "Kommunikáció a szellemmel".

Amikor Telos megépült, úgy volt, hogy legfeljebb 200 000 embert tud befogadni.

Amikor a kataklizmák elkezdődtek, mindössze 25 000 embernek sikerült időben feljutnia a hegyre, hogy megmeneküljön.

Ez a szám nagyjából az, ami a lemúriai kultúrából a harmadik dimenzióban megmaradt.

Amikor a kataklizmák bekövetkeztek, az összes feljegyzés már átkerült Lemúriából Telos földalatti városába, és a templomok is felépültek már.

Köztudott, hogy Lemúria az éjszaka folyamán süllyedt el.

A kontinens gyakorlatilag elsüllyedt, miközben mindenki aludt. Aznap este nem voltak szokatlan időjárási körülmények.

Minden "normálisnak" tűnt.

A Lemúria templomainak papjait és főpapnőit a Szellemi Hierarchia figyelmeztette a közelgő kataklizmikus változásokra, és közvetlenül Lemúria elsüllyedése előtt e papok és papnők közül néhányan visszatértek a földrészen lévő otthonaikba, és felajánlották, hogy a földdel együtt leereszkednek/süllyednek a földre azokkal az emberekkel együtt, akik ott maradtak, hogy segítséget nyújtsanak, hogy semlegesítsék a félelmet és vigaszt nyújtsanak azoknak a szívébe, akiknek nem volt idejük elmenekülni.

Ezek a szerető jótevők szó szerint a béke és a szeretet köpenyével vették körül az embereket, és segítettek megteremteni a félelem feloldását, így megmentve ezeket a lelkeket attól, hogy a testetlenségük után további traumatikus következményeket kelljen átélniük az érzelmi mezőjükben.

E papok közül sokan kis csoportokban álltak, imádkoztak és énekeltek, miközben népükkel együtt leereszkedtek a víz alá.

A dallam, amelyet ez alkalommal énekeltek, a jól ismert ''Auld Lang Syne/Avatar'' volt: https://www.youtube.com/watch?v=91JIiiUVRY4

E cselekedet és a papok áldozatvállalása révén sok félelem csillapodott, és bizonyos szintű harmónia maradt fenn.

Ily módon az elpusztult lelkek sérülése és érzelmi traumája nagymértékben csökkent.

A papok a zenészekkel együtt énekeltek és imádkoztak, amíg a hullámok és a víz a szájuk magasságáig emelkedtek.

Az éjszaka folyamán, miközben a tömegek aludtak, a csillagos kék ég alatt, Lemúria elsüllyedt.

Mielőtt Lemúria teljesen elsüllyedt, megjósolták, hogy egy napon, egy távoli jövőben, sokan közülünk újra összejönnek egy csoportként, és újra eléneklik ezt a dalt azzal a teljes tudattal, hogy a Fény győzelme elnyerte méltó helyét.

Az idő, amelyben most élünk a bolygón, ennek a régóta várt napnak az ünneplését hozza el, kedveseim 💗

Sokan közületek, akik most olvassák ezt az üzenetemet, jelen voltak Lemúria bukásának azon pillanatában, és érezhetitek, hogy ez a kapcsolat lüktet a szívetekben.

Most kezdjük meg a régóta várt találkozás kezdetét Lemúriai Családunkkal.

Ma a Telosról származó testvéreink és nővéreink, Lemúria közvetlen maradványai, már teljesen visszanyerték ötödik dimenziós tudatosságukat.

Telos civilizációja ma már teljes szabadságban, harmóniában és egyensúlyban él Földanyával.

Jelenleg Telos a Föld felemelkedési folyamatának egyik fő központja.

Telosz nagy küldetése ebben az időben az volt, hogy fenntartsa a bolygó felemelkedési tudatosságának egyensúlyát és energiáit, amíg a felszíni lakosok nem képesek ezt maguknak megtenni.

Most eljött az idő, hogy a két civilizációnk ezt egy szívvel együtt tegye meg 💗

- Taylan Magalhães által

Blog: A fényportál gyermekei

- Gábor KatiTovábbá:

- Gyermekeink lelke - 1. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-1-resz-nagy-kvantum.html

- Gyermekeink lelke - 2. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-2-resz-nagy-kvantum.html

- A mi választásunk - rezgésszintek: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/10/a-mi-valasztasunk-rezgesszintek.html

- Utolsó ébresztő hívás  - Közzététel a Plejádiak Tanácsától: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/09/utolso-ebreszto-hivas-kozzetetel.html

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:


- Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár - 6. fejezet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/05/hajnalhozok-plejadok-tanitasai-foldi.html
- Hol van a Lelkünk eredeti otthona❓ - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/hol-van-lelkunk-eredeti-otthona.html

- Mú – Lemúria – Telos – Atlantisz: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/mu-lemuria-telos-atlantisz.html

 
Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: