2021. május 3., hétfő

Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár

 

Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár

6. fejezet
A DNS hordozza a kódot, mert ez a genetikai anyag és spiráljai fénykódolt szálakból állnak. Az apró, vékony szálak az információt úgy tárolják, mint a száloptika. A fény oszlop, amellyel aktiválod magad, és információt viszel a testedbe, szintén fénykódolt szálakból áll. Ezek hatalmas mennyiségű adatot és információt tárolnak, és egész testedet megtöltik. Kötegbe állva és egymással összehangolódva együtt dolgoznak, és olyan információt sugároznak ki, amely értelmet ad a bennük tárolt történetnek.

A testedben lévő fénykódolt szálak olyanok, mint egy csodálatos könyvtár, amely olyan hatalmas, hogy az egész univerzumotok történelmét magába foglalja. A Földön eddig számos különböző faj élt. Meg vagytok győződve arról, hogy az emberi faj a bolygó őslakosa. Pedig az embereket úgy hozták ide. Nagy megrázkódtatás vár az emberiségre, mert hamarosan számtalan különböző teremtmény csontvázát fedezik fel. Néhányat már megtaláltak, elsősorban Dél-Amerikában. Az ezekről szóló hírek bulvárlapokban jelentek meg, s így elintézték az egészet azzal, hogy mindez csak kacsa, vagy megrémültek, és eltitkolták előletek. Amikor az emberiség tudata az érzékelés frekvenciájára emelkedik, és a tömeg idegrendszere annyira kiegyensúlyozottá válik, hogy már lehetséges a paradigmaváltás, a Föld saját maga fogja feltárni titkait különböző módokon, például időjárásmintákkal, a Föld változásával, pszichikai felfedezésekkel és így tovább. Teljesen új történelmet fogtok felfedezni.

Az a feladat áll előttetek, hogy tudatosan irányítsátok és akarjátok DNS-etek fejlődését. Nem könnyű irányítani, akarni és kérni, hiszen egy sor identitással kell megküzdenetek. Többdimenziós létezésetek vagy lelki lényegetek történelmi perspektívájából nézve mindenféle alakban éltetek már, és e tapasztalatok némelyike elég fájdalmas, kihívással teli és nehéz tapasztalat volt.

Eljött az ideje, hogy a kihívásokon átlépve szabadon engedjétek a testetekben tárolt történelmet. Engedjétek, hogy a fénykódolt szálak egyesüljenek, új spirálok alakuljanak ki, és akkor érzékennyé váltok mindarra, amit ez az új DNS-in-formáció meg akar nektek mutatni. Logikus elmétekkel nem fogtok mindent megérteni. Megtanuljátok, hogy logikus elméteknek van egy helye, egy feladata, egy célja, de ti nem vagytok azonosak vele. Sok ember túl gyakran használja a logikus elmét. Agyonhajszolják, rosszul alkalmazzák, és ezáltal stresszhelyzetbe kényszerítik a testet. Nem kell mindig ésszel felfogni azt, ami történik veletek. Figyeljétek magatokat, őrizzétek meg a humorérzéketeket minden helyzetben, és ne felejtsétek el, hogy az egész egy fejlődési folyamat.

Sok mindenen fogtok keresztülmenni, mert a csakra-rendszeretek által kialakított identitáslétrán haladtok felfelé. A csakrák energiainformációs központok, korábban már leélt vagy valamilyen formában megnyilvánult életekre kapcsolódnak. Mindenképpen fel kell fedeznetek önmagatokat az elkövetkező néhány évben.

A kódolt szálak a fény eszközei részei és a fény kifejeződései. Több millió finom, fonálszerű sodrat formájában léteznek a sejtjeitekben, míg ezek ellenpárja a testeteken kívül van. A fénykódolt szálak tárolják a Fénygeometria Nyelvét, amely az önazonosságotok történelmét rejti magában. Ezek a fénykódolt szálak korábban nem tudtak idejutni a bolygóra a szennyeződés miatt, amelyet az őket távoltartó fekete csapatok teremtettek.

A fénykódolt szálak olyanok, mint a fénysugarak, amelyek a nyelv geometriai formáját tárolják. Egy kozmikus adatbázisból érkeznek, és információt hordoznak. Sokan eljutottatok már arra a szintre, ahol nincs többé szükség a testetek gyógyítására. Spontán tanításra van szükségetek, vagy a testetekbe helyezett implantátumra, amely tanít. Ez történik majd az elkövetkező néhány évben.

A bolygón élő emberek közül néhányan, elsősorban azok, akik kristályokkal dolgoznak, megtanulják, miként tölthetnek fel és aktiválhatnak másokat ezekkel a szálakkal. Akik ezt meg akarják tapasztalni, azoknak először a saját testüket kell feltölteniük és aktivizálniuk, hogy hozzáférhessenek az információhoz és a tudáshoz. Ebbe az irányba fejlődik az oktatás. Lesznek olyan lények, akik segítenek ebben. Fel fogjátok ismerni ezeket a lényeket, és más valóságokat is, amelyek itt vannak körülöttetek.

A fénykódolt szálakban őrzött információ megsemmisítése nem úgy zajlott le, mint a könyvtárégetés. Csak annyi történt, hogy minden kötetet lesöpörtek a polcokról, és ott hagyták őket a szoba közepén. Képzeld el, hogy besétálsz egy szobába, amely akkora, mint egy hatalmas stadion, és minden könyvet vagy információt, amely korábban ott volt, leszórtak a polcokról, és ott halmozódik a földön, a tér közepén. Hogy találhatnál meg bármit is, hacsak nem véletlenül ? Mivel az ember nem hisz a véletlen szerepében, soha nem követte a rendszert, amely benne rejlik.

A szálakban őrzött információ ott maradt bennetek, csak a megértéséhez szükséges logikai kapaszkodó szűnt meg. Miképp találjátok meg így az információt ? Majd felfedi magát előttetek. Ebből áll a folyamat. Nem kell keresnetek, mert ez a kinyilatkoztatás az örökségetek, és az, hogy kik vagytok. A DNS új szálakat kezd formálni, amelyek bejárják az újonnan kialakuló idegrendszert, és emlékek áradata önti el a tudatot. Dolgoznod kell azon, hogy kifejleszd ezt az idegrendszert, fényt eressz a testedbe, oxigénnel töltsd fel a rendszert, hogy átkelhess az energiagyorsuláson, és a tested több gondolatot ismerjen meg, több tapasztalatot szerezzen. Amikor a testedben elkezd kialakulni és megtelepedni ez a folyamat, figyeld jól meg, mert meg kell tanulnod, miként férhetsz hozzá. Ha ragaszkodsz a drámáidhoz, az ugyanolyan, mintha újra és újra ugyanazt a könyvet olvasnád, anélkül hogy utat engednél a többi kötetben tárolt összes információnak. Sok információ van: egy egész történet.
Ez a kerek történet a lélek egészéről szól. A Fény Családjának tagjaiként beleegyeztetek abba, hogy fizikai testetekben őrzitek valamennyi létezésetek tudatos emlékezetét. Önként elfogadjátok mindazt, amit tettetek, a szerepeket, amelyeket ezen életekben eljátszottatok. Beleegyeztek abba, hogy megtámadtok más valóságokat és megváltoztatjátok azokat, a Fény Családjának képviselőiként kötött egyezségek által megszabott módon. Persze ezen megállapodáson belül szabad akarattal bírtok.

A hármas spirál eljuttat az érzésközpontba. Ez a hely az érzelem, az érzelem pedig az út vagy híd a spirituális énhez. Azok az emberek, akik megtagadják spirituális énjüket, nem juthatnak be a spirituális birodalmakba. A Megkeresztelkedett azt mondta: - Ismerd meg önmagad ! - Ismerjétek meg önmagatokat ! Ez ugyanaz. Ezt az üzenetet a bolygó már régen megkapta, de a jelentése később eltorzult. Az emberek nem tudhatták meg, valójában milyen csodálatos lények, és azt sem, hogy csak annyit kellett volna tenniük, hogy megváltoztatják önmagukat.

A munka mindig belül zajlik. Arra a kérdésre, miként kezdjetek hozzá a változás megvalósításához a bolygón, mindig azt feleljük, hogy dolgozzatok saját magatokon. Fejlesszétek magatokat. Lépjetek túl az énen. Tanuljátok meg, miként váljatok többdimenzióssá, hogyan létezhettek az asztrálvilágban, és miképp utazhattok a fizikai testen kívül. Ne tekintsétek többé a testet úgy, hogy „itt" véget ér, ne engedjétek, hogy a társadalom belétek nevelje, hogy irányíthatók legyetek. A szabad akarat zónájában az irányítás része a játéknak, hiszen valaki főnök akar lenni. A Fény Családjának tagjai vagytok. Milyen hierarchiának, milyen isteneknek engedelmeskedtek ?

A DNS az igazság és az élet élő történelme. Aki rá tud kapcsolódni erre a történelemre, képes eljutni különböző valóságokba videók, hangszalagok és könyvek nélkül. Képes tapasztalni. Sok őskultúrát tanítottak arra, hogy találják meg az Élő Könyvtár maradványait a bolygón. Ez magyarázatul szolgál arra, miért tisztelték annyira a Földet és az állatokat, és miért értették meg, hogy minden összefügg mindennel. Ezeket az ősi kultúrákat egy bizonyos céllal hozták a Földre: egy tanítási bázist akartak kialakítani, egy közeget a potenciális emlékezet aktiválásra, amikor eljön az ideje.

A DNS tárolja a kódot. Az identitás programja, az élet terve, az univerzum történelme, az ezen a bolygón létező élet történelme a DNS-ben rejlik. Azt pedig az emberi sejtek őrzik. A bolygó kísérői, vagyis az emberi faj eredeti DNS-ének genetikai programrendszere a tizenkettes számra épült. A genetikai anyag tizenkét szála ezért sok más reprezentánshoz, vagy információforráshoz csatlakozik, amelyeknek a száma szintén tizenkettő. Ne feledd, a valóság a valóságot tükrözi. A tudás tizenkét szála az emberi testben élőket a testen belül és kívül lévő megfelelő információ-központokra kapcsolja.

A Föld konjunkcióba, együttállásba kerül a céllal. Ezzel megnyitja az utat az Eredeti Tervezők visszatéréséhez, hogy a Földön élő fajban - a mai napig itt élő emberben - újraélesszék a tizenkét szálas spirálrendszert, és a Földet eredeti pályájára állítsák vissza. Amikor sok-sok évezreddel ezelőtt a biológiai könyvtár ötlete megfogalmazódott, az a terv született, hogy az Élő Könyvtárban őrzött adat feltárásának kulcsát a bolygó kísérői őrizzék.

Hogyan csatlakozik ez a tizenkét információ-központhoz ? Amikor az ember csakrarendszerei egymáshoz kapcsolódnak, nyitottak és aktivizált állapotban vannak, az információ elindul. Keresni kezdi saját kifejezési formáját, és hozzáférhetővé válik. Sok dolog beindíthatja ezt az információáramlást, a létezés előterébe a tudást helyezve, hogy kifejezhesse magát. A testen belül található hét, és a testen kívüli öt információ-központra csatlakozva készen állsz az energia fogadására, egy másik tizenkét információ-központból álló rendszeren keresztül. Saját tizenkét csakrád aktiválásával rákapcsolódsz a párhuzamos, tizenkét információ-központból álló rendszerek energiájára, tovább aktivizálva a folyamatot. Ennek eredményeként az agy végül eléri tökéletes, teljes, számítógépszerű működési állapotát.

A tizenkét párhuzamos valóság megmutatja, miképp lehet elérni és feltárni az eltitkolt tudást. A tudás feltárásához sok lépést kell tenni. Olyan ez, mint a kormány titkosszolgálata, amely a végső adat felleléséig az ujjlenyomatok és egyéb nyomok különböző azonosítási szintjeit járja végig. Sok dolognak kell különféle módokon egybevágniuk és egyezniük egymással ahhoz, hogy a mélyen elrejtett nagy titkokat fel lehessen tárni.

A DNS tizenkét szálának aktiválása egybeesik a tizenkét információ-központ - a tizenkét csakra vagy éteri energialemez - aktiválásával, felpörgetésével, mozgásba lendítésével és kinyitásával. Ezzel kezdődik a tizenkettő forgásának összekapcsolása. Amikor ezen a módon megvalósul az erő összehangolása, energia érkezik, ami beépül a naprendszeretek tizenkét égitestébe. Az égitestek elkezdik visszatölteni az energiát a Földre. A bennük tárolt erőt elengedik, s ezáltal aktivizálják magukat, hogy a Föld biogenetikusan életre kelhessen. Sok ilyen tizenkettes csoport van - például tizenkét forgó univerzum. A tizenkét központ forgásával megteremti az új tudatosság káoszát, mert amikor ez a tizenkét energiaközpont - elsősorban a külső öt - újra a Földhöz kapcsolódik, elképzelhetetlen terjedelmű új energiaáramlás indul meg.

A tizenkét spirál kialakulása nem jelenti azt, hogy az emberi faj minden információt megkap. Az jelenti, hogy végbe kell mennie egy maximális és egy minimális mutációnak, amely a létezés új szintjeit alakítja ki, mielőtt az emberiséget el lehet indítani egy magasabb tudatosság felé. A mutáció egy új rezgésszintet teremt, amelyet minden ember a maga módján észlel. A folyamatot ahhoz lehetne hasonlítani, mintha egy új Nap születne az atmoszférában. A tizenkét spirál természetesen nem tartalmazza a fénykódolt szálakban őrzött összes információt. Ezzel együtt a kialakulásuk sokat tud nyújtani az emberi fajnak, sokkal több információt ad arról, hogy kik vagytok.

A Fény Családjának tagjaiként ti tudjátok, hogy kik vagytok. Álruhátokban, az emberi testben néha becsapjátok magatokat afféle gondolatokkal, hogy nem tudjátok, kik vagytok valójában. De lényed örökkévaló része révén tudnod kell, hogy a Fény Családjának tagja vagy.
A Földet azért nevezzük Élő Könyvtárnak, mert mindnyájatoknak van fogalmatok arról, hogy néz ki egy könyvtár: olyan hely, ahol a tudást őrzik, és ahol a tudás elérhető. Azért használjuk ezt az analógiát, hogy kialakuljon bennetek a kép: bármerre is jártok, egy könyvtárban vagytok. Csak még nem tudjátok, miként fordítsátok le a tudást saját nyelvetekre, vagy hogy merre is találjátok a könyvtárban.

Ezt a képet szeretnénk mindenkiben tudatosítani. Ennek ismeretében a Földet sokkal jobban fogjátok szeretni, és sokkal jobban megértitek, hogy ezen a helyen mindenki számára van valami, amihez kapcsolódik. Senki nem lesz többé egyedül, ha rájöttök, hogy más értelmes teremtmények kommunikálni akarnak az emberi lényekkel. Amikor kialakul a tizenkét spirál, amely az embert a tizenkét információközpontra kapcsolja, a könyvtár életre kel.

Annak idején az embereket jelölték ki az Élő Könyvtárban őrzött információk kulcsának vigyázójául. Rengeteg történet szól erről. Sok millió évvel ezelőtt minden élet együtt létezett a bolygón, különösen a dinoszauruszok korában. Akkoriban ezek a hatalmas állatok voltak a bolygó őrei, és bizonyos energiák arra szerveződtek, hogy a tudást itt lehessen tárolni. Ez így ment sok millió éven keresztül.

A kapcsolatrendszer most a tizenkettes szám, és ez mindenhol érzékelhető, amerre csak néztek. Bizonyos céllal kialakított szimbólumrendszer ez, amelynek révén egy napon megértitek, hogy csatlakoztat benneteket valamihez, ami valahol máshol van. Nektek nem ez a természetes ritmusotok, de a valóság számos különböző rendszerében csoportszintű egyezség alapján a tizenkettő energiáját használják. Ez egy kódolt képlet. A logikus elme által fel nem fogható számos dolog hihetetlenül érdekes jelentéssel bír a fénykódolt szálak számára, és a test részére, ahogy az is egyre érzékenyebbé válik.

Vannak olyanok, akik szerint ez a rendszer nem tud elég hatékonyan működni, és nem természetes áramlás. De ez a tizenkettes rendszer az az áramlás, amelyre a Földet beállították. Ha megfigyelitek, valójában a tizenhármas rendszer szerint éltek. Hányszor van egy évben telihold ? Tizenháromszor. A tizenhárom rendszere fog eljönni. Hamarosan megnyíltok feléje, mert túlléptek az időn. A tizenhármas energiája túlnyúlik a logikán és a kényszer alakította rendszeren.

Tehát, mint már mondtuk, a Fény Családja azért jött a bolygóra, hogy energiát kapjon az Eredeti Tervezőktől. Ez az energia genetikai változást idéz elő, és újraaktiválja, újrasodorja a fénykódolt szálakat. A szálakból alakul ki a tizenkét spirál rendszere, amely mozgásba lendíti a testet. Az ember ekkor nagyon értékessé válik, hiszen készen áll majd arra, hogy általa hozzá lehessen jutni a Földön tárolt adathoz.

Mi ez az adat, ami ennyire fontos ? Ott van mindenben, a bogarakban, a virágokban, a malacban, a szamár farkában, a nyuszi fülében, és a ti feladatok, hogy feltárjátok. Hangsúlyoznunk kell, hogy amikor a tudást a tizenkét könyvtárban elhelyezték, különböző szinteken raktározták el. Amikor bejöttetek a könyvtárakba, különböző belépési kódokat használtatok. Más szavakkal: a könyvtárakba rengeteg különféle módon lehetett belépni. Nem mehettetek be csak úgy, mondván: - Szabad bejárásom van, minden tudást megkaphatok. - Ahogy a kormányépületekben ma biztonsági beléptető rendszer működik, a tudást őrző könyvtáraknak is volt biztonsági rendszerük.

A könyvtárakat eleve meghatározott céllal alakították ki, mert abban az időben a zsarnokság mindenhol jelen volt. Némely energiák - az Idő Őrei - aggódtak, hogy az információ rossz kezekbe kerülhet. Ezért nagyon játékos formában, különböző módokon könyvtárakat hoztak létre. Nem mindegyik könyvtár vagy világ olyan, mint a ti világotok. Az Idő Őreinek egy olyan projektet kellett megtervezniük, amelyen keresztül fejlődhet a tudatosság, amely tudást teremt, és felhasználható a tudás eléréséhez.

Eredetileg nagyon megtisztelő volt a földi fajra osztott szerep, a könyvtárhoz vezető út megmutatása. Emberek nélkül a könyvtárat nem lehetett elérni, és minél jobban ráhangolódott az emberiség, annál könnyebben hozzá lehetett férni a könyvtárhoz. Az embert bizonyos büszkeséggel töltötte el az, hogy elég szabad és eléggé összeszedett ahhoz, hogy minden dologban megtalálja az adatot.

Ha az emberek voltak a katalóguscédulák, néhányan jobban töltötték be ezt a szerepet másoknál. Az oktatás kiterjedt arra is, miként töltsék be a katalóguscédulák szerepét. Amikor olyan lények érkeztek, akik meg akarták találni a bolygón lévő tudást, egyesültek a földlakókkal, akik arra voltak beállítva, hogy rezonáljanak bizonyos kódokra. Ha valakinek alacsony szintű volt a kódja, az csak egy bizonyos mértékig volt képes megérteni valamit. Minden egyes lény azzal a céllal jött, hogy hozzájusson a különleges információhoz. A tudás nem azért maradt rejtve valaki előtt, mert titkos volt, hanem azért, mert a tudás elektromágnesesen nem állt összhangban az adott lény biológiai szerkezetével.

Az adatnak be kell hatolnia az egyén hitrendszerébe, ám ha olyan energiával van tele, amelyet nem hat át erősen a szeretet, elpusztíthatja az egyént. A szeretettel átitatott dolgok megóvják az egyént a pusztulástól, és képessé teszik, hogy a nagy fogalmakra koncentráljon. A nagy fogalmak a szeretet frekvenciáján kerültek a bolygóra.

A fényfrekvencia nem képes nagy fogalmakat szállítani, mert nem áll kapcsolatban az érzelemmel. A szeretet frekvenciája az érzelemhez kapcsolódik. A szeretet az, ami célt ad az egyénnek, amikor valami nagyot gondol magáról.

Szeretet nélkül az egyén nem érzi, hogy van célja, pedig ahhoz, hogy megértse a dolgok nagyságát, az egyénnek mindig éreznie kell a kapcsolatot a céllal.

Egy napon felfedezitek, hogy a szex része a folyamatnak. Ha elfogadod saját nemiségedet, meglátod, milyen lehetőségeid vannak a kifejezésére, aztán eldöntheted, hogy akarod-e kifejezésre juttatni azon a módon vagy sem. Amint megközelíthetővé válsz, és mások használni kezdenek arra, hogy megtalálják a könyvtárat, az évek múlásával nagyon érdekes találkozásokban lesz részed. Ha visszanézel a múltba és tanulmányozod a kéziratokat, az ősi feljegyzéseket, rá fogsz jönni, hogy az istenek lejöttek közétek, és egyesültek az emberek lányaival.

A szexualitást használták, hogy életet adjanak a katalóguscédulának. De visszaéltek vele, és ez nagyon veszélyes lehet. Ezért fontos, hogy tisztában legyél a saját szexualitásoddal, és nagyon biztos légy abban, akivel megosztod. Nem akarjuk, hogy bárki is olyan helyzetbe kerüljön, amikor megvásárolhatják vagy elcsábíthatják. Azt tanácsoljuk, hogy figyelj, és vizsgáld meg, hogy partnered becsületes és feddhetetlen-e, vagy csak ámít téged. A hatalom gondnoka leszel.

Azok szerint, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, túl sok információt teszünk hozzáférhetővé anélkül, hogy ellenőriznénk. Szerintünk a Föld egy nagy összeütközés felé halad, tehát minden megengedett. Elárasztjuk a bolygót az emlékezés lehetőségeivel, ahogy sokan mások is teszik. Ilyen módon, amint magatokba olvasztjátok ezt a tudást és ezeket a képességeket, sokan fognak vonzódni hozzátok a saját céljaik miatt, azért, amit rajtatok keresztül elérhetnek.

Amikor valakivel szexuális kapcsolatra lépsz, átjárókat nyitsz meg a többi könyvtár felé. Ennek számos oka van. Az egyik dolog, amit meg kell tenned, az, hogy szeresd és tiszteld a testedet, szeresd magadat, és biztosan tudd, hogy az a személy, akivel szexuális kapcsolatot létesítesz, valóban szeret téged. Ez nem jelenti azt, hogy össze kell házasodnotok. De a szeretetre szükség van ahhoz, hogy megtudd, kivel kötsz kapcsolatot; így a felfedezések, amelyeket tesztek, kettőtök közt maradnak. Ez nem fenyegetés, inkább tájékoztatás. Látni fogod, mi történik azokkal, akik nem bánnak eléggé óvatosan a saját hatalmukkal.

Más szóval: a szexualitással nem lehet viccelni. A szexualitás út, amely sok átjárót nyit meg. Ha nem bánsz vele óvatosan, energiákat vonzói magadhoz akkor is, ha nincs partnered. Aki a szexualitást a tudás aktiválására használja, rossz energiákat hívhat magához. Légy tisztában a szexualitás frekvenciájával, mert érzelmeket éleszt, és az érzelmek alkotják a kulcsot, amelynek segítségével hozzá lehet jutni az Élő Könyvtárban tárolt adatokhoz.
Továbbá:


- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:


- Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár - 6. fejezet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/05/hajnalhozok-plejadok-tanitasai-foldi.htmlSzeretettel,
Gábor Kati


2020. október 30., péntek

A NIBIRU

 

A NIBIRU-ról 

A Nibiru jelentése és értelmezése a székely-magyar rovásírás szerint:

A magyar nyelvben a msh-ók a helytartók, tehát a mgh-ók bármire felcserélhetőek!   N.B.R ...  N = Nap atya, B = Babba/Boldogasszonyunk, R = Forrás/mindennek az eredője/Isteni rendező elv/ős anya-ős apa 😉


Elméletek... az IGAZSÁG nemsokára feltárul:


1.


"A Nibiru igen sokféle civilizáció otthona, mely a Szíriusz - A külső bolygója volt, most pedig Naprendszeretek legkülsőbb bolygója. Kb. félmillió évvel ezelőtt kényszerült a Nap körüli pályára.

A Nibiru kapcsolja össze a Napotokat a Szíriuszi Csillagrendszerrel.

A Szíriuszi rendszer elsődleges szerepet játszott a Naprendszer történetében, akár csak a Nibiru.

Amellett, hogy a Nap a Pleiádok Nyolcadik csillaga, a Szíriusz -A iker csillaga is.

Mindkét rendszer a Szíriuszi és a Naprendszer is segítették a Nibiru fejlődését (kódolt legendák Káin és Ábel, Hórusz és Szet stb.)

Amint látni fogjátok, hatalmas fejlődés van tervezve a Nibiru, a Szíriusz, a Nap, a Föld és a Pleiádok számára."
A teljes információért nézzük meg a videót is!

Mi a Nibiru? - video:

https://www.youtube.com/watch?v=DY0kNNuxh5o&feature=share&fbclid=IwAR0Ls5Y_dIHfTiG8r5TM_IhfDLJEA43dqJ81HZ0Rn7Z14mJICjb5tQkuEsc


2.


A NIBIRU TÖRTÉNETE

Az elsődteremtés bolygóján béke és Isten fénye uralkodott. A rajta lévő lények emberi és angyali formák keverékei voltak. Az idők hosszú folyamán szeretetben éltek egymással. Egy korszak végén lángoló, bűzös bolygó tőrt a két nap világába. A sötétség erőinek lakhelye. Teremtményeik az angyalokat akarták utánozni, de rút ormótlan formába sűrűsödtek a fény hiánya és természetük miatt. A fény könnyű és finom energiák összessége, még a sötét anyag sűrű, mely lefelé húz. A rút teremtmények megtámadták az istenlények bolygóját, mert fényt akartak.

Sűrű, sötét és vörös füst gomolygott a térben. A két vezető a bolygók előtt találkozott. Olyan volt, mint egy óriási kivetített kép. A sötét erők képviselője egy roppant termet ördögi lény. A fény gyermeke, szép szőke, fürtös hajú emberforma, hosszú kék köntösben. Szárnyai csodálatosak! Mintha aranyból mintázott finom csipke lenne, mégis áttetsző és légies. Szikrázik a fényben! Egészében az angyalokra hasonlít, csak a szárnya más.

A sötét, ördögi teremtmény a fényből akart, melyet a csodálatos angyalembereken keresztül szeretett volna megszerezni, kereste titkukat. A bolygó vezetője egyességet ajánlott, féltve szépséges lakhelyüket. Bízva erejükben és Isten segítségében. Az elvonulásért cserében olyan eszközökhöz juttatta őket, melyek isteni energiákat tároltak. A sátáni haderő azonban csapdát állított a fénybolygó lakóinak. Félelmetes fegyverükkel, saját bolygójukkal, melyet mozgásba tudtak hozni a fényenergiával. A tüzes bolygó forogni kezdett, és egyre mélyebbre süllyedt a tér anyagában. Aktivizálódott a sötét energia súlyos, lehúzó hatása, óriási fekete őrvényt hagyva maga után. Ez a pokoli száj minden fényt elnyomott, és mindent bekebelezett a környezetében. Ettől ereje csak egyre nőtt.

A csodálatos kék bolygót fénygyűrű védte. Mivel fényenergiái isteniek voltak, a bolygó maga félanyagi, a könnyű energiák áthatoltak a sötéten, így az nem tudta elnyelni, ami végső célja lett volna. Az őrvény szélének mégis sikerült a pályájáról kirepítenie a végtelen univerzumba. A két napok isteni világát örökre elhagyták!

A sötét bolygó a „téren át ” visszatért eredeti helyére. A fénybolygó folytatta útját.

A fénygyűrű és a fény, melyet belülről nyertek, megóvta a bolygót a széteséstől, és biztosította az élet feltételeit a sötét térben. Tragédiáját az okozta, hogy adott Isten fényéből és energiájából a gonosznak. Ezzel megpecsételte sorsát. Idővel a fény forrása egyre apadt, hiszen tápláló, eredeti helyét örökre elhagyta. Lakóik teste, és természete is így változott isteni formából egyre anyagibbá. Mikor a fénygyűrű legyengült, a sötétség árnyai elszórták magvaikat közöttük. Már nem ismerték fel őket, testük, szellemük elnehezedett. Így járta végtelen útját az univerzumban, még egy alkalommal új napok vonzásába került - Isten akarata szerint. A fény ugyan újra felragyogott felettük, de ez már anyagibb, nem közvetlenül isteni fényesség forrása. Ebből a fényből is csak rövid időszakban meríthettek.

Így vándorolnak hosszú útjukon, újra két nap között. Bolygójuk Isten ítéleteként járja az új napok világait, és az új teremtés bukott emberszellemeinek lakhelyét. Mikor Isten átminősíti újra az anyagi világokat fényével, visszatérhetnek eredeti formáikhoz, és feladatukhoz.

- Anael -


 

Szeretettel,

Gábor Katiblog oldalam: 

2020. július 10., péntek

Gesara – Nesara - St Germain bőség terve


GESARA / NESARA
Mi is az a GESARA és NESARA? 

Ime:


A GESARA az 1950-es években jött létre, és az évek során némileg megváltozott.

Az adósság elengedése lassan végrehajtásra kerül!

A béradót megszüntetik!

A humanitárius szükségletek kielégítéséhez kapcsolódik a globális jóléti program!


Kevesen tudják, hogy a GESARA-t (Globális Gazdasági Biztonság és Reformációs Törvény) a világ 209 szuverén nemzet egységének szövetsége  nemrégiben hozta létre, és a legmegtervezettebb globális reformáció, mely az egész bolygót érinti!

Eltávolítják a rákos sejteket, mint a Federal Reserve Bank, az IRS és az USA, Inc. árnyék kormánya, és még sok egyebet is. 

Amikor az Egyesült Nemzetekben New Yorkban nyilvánosan bejelentik, a GESARA-t azonnal végrehajtja a következő változtatásokat:

20 válasz:

- Megszakítja az illegális banki és kormányzati tevékenységekhez kötődő összes hitelkártyát, jelzálogot és egyéb banki adósságot. Sokan ezt „jubileumnak” vagy az adósság teljes megbocsátásának nevezik.

- Eltávolítja a jövedelemadót.

- Eltávolítja az IRS-t, az IRS munkatársait pedig az amerikai államkincstár nemzeti adóterületére helyezik át.

- 14% -os átalányösszegű adót vezet be, mely a nem alapvető fontosságú új tételekhez kapcsolódik csak, s melyek csak a kormányzat adóbevételei. Más szóval, az élelmiszer és az orvostudomány nem lesz adóztatva; nem használnak olyan elemeket, mint például a régi otthonok megvásárlására kirótt adók.

- Növeli az idősebb polgárok előnyeit.

- Visszatér az Alkotmány törvényeihez valamennyi bírósági és jogi ügyben.

- Visszaállítja az eredeti nemesség-módosítás címét.

- A GESARA bejelentését követő 120 napon belül új elnöki és kongresszusi választásokat hoz létre. Az ideiglenes kormány megszünteti az összes nemzeti vészhelyzetet, és visszaállítja az alkotmányos jogot.

- Megfigyeli a választásokat és megakadályozza a különleges érdekcsoportok illegális választási tevékenységét.

- Létrehoz egy új amerikai államkincstárt szivárvány valuta néven, mely mögött az arany, ezüst és platina nemesfémek fedezetei állnak, véget vetve a csődnek, melyet az Egyesült Államok kezdeményezett Franklin Roosevelt által 1933-ban.

- Tilos árusítani amerikai születési anyakönyvi nyilvántartást ingó vagyon kötvények által!

- Új amerikai kincstári bankrendszert kezdeményez az Alkotmányjoghoz igazodva.

- Eltávolítja a Szövetségi Tartalékrendszert. Az átmeneti időszak alatt a Szövetségi Tartalékot egy éven keresztül az Egyesült Államok kincstárának egymás mellett működhet, hogy megszüntesse az összes Federal Reserve jegyzetet a pénzkínálatból.

- Visszaállítja a pénzügyi adatvédelmet.

- Minden bírót és ügyvédet átállít az alkotmányjogba.

- Megszünteti az agresszív amerikai kormány katonai akcióit világszerte.

- Megteremti a békét az egész világon.

- Soha nem látott jólétet bocsát rendelkezésre hatalmas pénzösszegekkel humanitárius célokra.

- Lehetővé teszi, hogy több mint 6000 nyilvánosság elől elzárt szabadalmat bocsássanak ki az eltitkolt technológiákról, beleértve a szabad energiaeszközöket, az anti-gravitációt és a Sonic gyógyító gépeket.

- Megszünteti az összes jelenlegi és jövőbeni nukleáris erőforrást a Földön.

- QFS: Quantum Financial System

- QVS: Quantum Voting System

(Forrás: inteldinarchronicles.blogspot.com)
További infó:

A Globális Gazdasági Biztonsági és Reformtörvény egy globális jóléti program, amely a bejelentés és aktiválás határán áll. 

Ezt a programot nemesfémek támogatják.

Az emberi népesség mind a 8 milliárdja részesül a GESARA-ból.

És a Föld lakossága végül szabadon megtapasztalhatja önmagát, mint a bőséges bolygót, amit létrehozott.

Néhányan már rájönnek, hogy több mint elég arany van ahhoz, hogy az összes emberi valutát forgalomba hozzák.

Ez azt jelenti, hogy minden emberi lény azonnal milliomossá válhat, bármilyen adósság nélkül. 

A GESARA arról szól, hogy az emberiségtől megmentett aranyforrásokat megosztja az emberiséggel.

Anélkül, hogy a Földön bárki eljutna a GESARA vagyon újraelosztási programjához,
egyetlen egyén vagy szervezet sem tudja megállítani a GESARA-t, amint elindul.

A GESARA megszünteti a hitelkártyák, jelzáloghitelek és egyéb bankadósságok összes adósságát, a banki és kormányzati tevékenység illegális és korrupt formája miatt szerte a világon.

A jövedelemadó is megszűnik, mivel a GESARA a személyi adókat monetárisan szükségtelenné teszi.

Az új, vagyis....nem alaptételekre vonatkozó 14% -os egységes adókulcs biztosítja a fenntartható bevételi forrást valamennyi nemzeti kormány számára a GESARA után.

Nagyobb előnyök lesznek az idősek és a gyermekek számára a GESARA programban.

Így a GCR / RV bejelentése után a ZIM, a DINAR, a Ruphia és a Dong cseréljük az összes nagyobb humanitárius segítségnyújtási projektet, amely a nagyobb NDA arányokhoz szükséges.

(Forrás: gesarahelp.org/https://femamv.blog.hu/2019/02/18/gesara_nesara)
Minden a Terv szerint történik, St. Germain bőség terve sikeres


💜

Így lesz, mert csak így lehet!
Szenvedett már eleget Földanya és az emberiség!

💜

Minden a Terv szerint történik, St. Germain bőség terve sikeres❗️
(St.Germaint csatornázta Ngari 2020 június 17.)

Szeretett Testvéreim és Kedves Barátaim!

Nem beszéltem hozzátok közvetlenül egy ideje e csatornán keresztül, de ma azt kérte tőlünk a mi Ngarink, hogy mondjam meg neki pontosan és sok igazsággal, hogy mi történik jelenleg a Földön.

Amint tudjátok Trump Elnök minden lehetőt megtesz, hogy bevezesse a NESARA-t a belső szinten az Egyesül Államokban, a GESARA-t globális szinten azon 209 nemzetben, akik aláírták ezt a törvényt. Nagyrészt létrejött az is, hogy lecsapolják a mocsarat, amivé Amerika vált, melyben diszkréten segédkezünk:

- A Szabad Világok Galaktikus Szövetsége
- Az Emelkedett Tanítók
- A Szövetség, ami a BRICS országokból áll: (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika)

Az észak- amerikai csapatok már ott vannak bizonyos országokban, hogy letartóztassák a „mély állam” tagjait, akik ezen államokban élnek.

Az USA hadserege ezenkívül megmentett több, mint 500.000 gyermeket ezektől a beteg emberektől, akik a világ sátáni elitjét képezik. Ezenkívül helyreállította a köztársaságot az Egyesült Államokban, ami ezáltal már nem egy magáncég néhány Cabal család kezében.

Hasonlóképen bizonyítja, hogy visszatér a színtiszta, eredeti amerikai Alkotmányhoz, létrehozott egy új érmét, az UST-t, amit csakis az Egyesült Államok kincstára bocsáthat ki. 

Ezen okból kifolyólag Trump létrehozta az amerikai Kincstárat, amely beárnyékolja a Szövetségi Bankot, amibe nem volt semmi sem szövetségi, hiszen ez magán tulajdonban volt, nem is tartalékoló bank és az igazgató tanácsát Los Rotchild jelölte ki valamint úgy bocsátott ki pénzt, ahogy akart.

Mindezt nem engedélyezik a továbbiakban semmilyen körülmények között. 
Az új pénznem mögött pedig 100%-ban valós vagyon áll!

Hamarosan a többi ország is bevezeti a GESARA-t és ezek után egyetlen egy pénznem lesz, valós vagyoni fedezettel, méghozzá ez digitális lesz, mivel ez a kvantum pénzügyi rendszer (QFS) része lesz, ami már működik, habár ezt még nem fedték fel.

Azzal együtt, hogy az ördögi terveik felfedésre kerülnek azon szándékkal, hogy féljenek tőlük, ne vegyétek ezt figyelembe. 

A már használatba állított kvantikus számítógépek Alienigen technológiával működnek, ami ismeretlen a Földön és plazma és tachyonikus energia mozgatja őket valamint mesterséges intelligenciával rendelkeznek.

A Cabal sohasem fogja tudni megheckkelni ezt a rendszert és nem is lesz képes sem pénzmosási műveletekre, sem pedig arra, hogy meglopja a polgárokat.

Mindannyiótoknak meglesz a saját számlája és ehhez a számlához szabadon hozzáférhettek.

Ugyanis a kvantum számítógép azonnal és valós időben észre vesz minden csalási, lopási vagy bármilyen hasonló kísérletet és automatikusan leblokkolja a kért tranzakciót.
Azt kérem tőletek barátaim, hogy egyáltalán ne féljetek. 

Biztosítalak benneteket, hogy mind ti, mind a családjaitok biztonságban vannak. 
Senki sem marad pénz nélkül a megélhetése és a családja tekintetében.

A Cabal megpróbálja megőrizni a hatalmát és az utolsó próbálkozásait teszi, melynek során egy „felégetett Föld” módszert alkalmaz. 

Mondhatnánk azt is, hogy ha már nem kaparinthatják meg a bolygót, akkor ne legyen senkié sem, de az erejük elfogy és ezt tudják. 

Minden nap újra és újra győz a Fény. 
Minden nap egyre több letartóztatás zajlik.
A bolygószintű elit legnagyobb része már Guantanamon van rács mögött. Vagy házi őrizetben. 
Mi nem fogjuk megengedni nekik többé, hogy megtámadják az embereket és kiküszöböltünk mindennemű próbálkozást, ami 3. Világháborúra irányult.

A Galaktikusok semlegesítették a Föld teljes atomkészletét. 
Plusz a NESARA/GESARA terv részeként MINDEN háborúnak vége lesz a bolygón. 

Ennek tehát része egy nemzetközi fegyverszünet. 
Mostantól a bolygó minden népe békében és harmóniában fog élni egymással.
Röviden nem lesz több háború. 

Minden polgárnak több, mint elég áll majd a rendelkezésére, hogy legyen tető a feje felett, legyen étel az asztalon és legyen egészsége mindenkinek. 
Akár van most munkátok, akár nincs, mindég lesz pénz a számlátokon.

A bankok szerepe is teljesen meg fog változni. 
Az új pénzügyi rendszerrel elengednek minden banki tartozást. 
A legszegényebb országokban már elkezdték eltörölni a tartozásokat.

A jelzálogokat és a hiteleket, a hitelkártya tartozásokat eleve el fogják engedni. 
Ez annak lesz egy módja, hogy legalább részben visszaadják az embereknek azt, amit elloptak tőlük az életük során. 

A víz, a villany és a fűtés számlák megszűnnek. mivel ingyenes energia találmányokat üzemelnek be. 
Az energia tehát ingyenes lesz mindenkinek függetlenül attól, hogy hol éltek a Földön. Plusz kiküszöbölik a jövedelmi adót.

Egyetlen adó lesz, ami 14% Áfa a fogyasztási cikkeken kivéve az orvosságokat, az ételt, az otthonokat és a használt autókat és különösen mindazt, amire elsősorban szükség van a Földön lévő élethez. 

Mindenkinek lesz olyan másológépe (replikátor), ami azonnal le tud másolni bármit, legyen az étel, ruha vagy bármi más. 

A helyzet az, hogy az élet nagyon meg fog változni ahhoz képest, ahogy azt eddig ismertük. 

A Földön egy teljesen kiépített Galaktikus Társadalom lesz. 
Nem lesz többé éhezés, erőszak vagy bármi más, ami jelenleg az alacsony rezgést képviseli, mivel a bolygó, aki egy élőlény/entitás áttér az 5.Dimenzióba, ti pedig vele együtt.

Nem lesznek kórházak, oltások és még betegségek sem. 
A MEDBED-ek, azaz a Medical Bed-ek (orvosi/gyógyító ágyak) állnak majd  a nép rendelkezésére, melyekben pár perc alatt minden még fennálló betegséget meg fognak gyógyítani. 

Minden emberi lény visszanyeri a szabadságát és bőségben, egészségben és boldogságban fog élni. 

Mindez pedig már itt vár ránk a sarkon. 

Úgyhogy, ne figyeljetek oda a Cabal terveinek katasztrofális idézeteire. 

Ezek nem teljesülnek be, biztosítalak Benneteket. 

Arra kérlek mindannyiótokat, hogy kezdjétek el megünnepelni a létezés szabadságát és a Fény erejének győzelmét mostantól kezdődően!!!

Ébredjetek fel ezen új és csodálatos életre, ami a szabadságról szól majd, ami most rátok vár!

Legyetek boldogok! 

Adjátok fel a félelmet és helyettesítsétek be ezt az érzést a szeretettel! 

Most minden szeretetemmel búcsúzom Tőletek! 
Nem vagytok egyedül és soha nem is lesztek!
A testvéretek és barátotok vagyok

- Adamus St. Germain -

Forrás:

sámán kezelések fordításaMár az ajtónkon kopogtat az Új Föld, az Aranykor!

A földi háttérhatalom nagy része, már börtönben van!

A Globális Gazdasági Biztonság és Reformációs Törvény bevezetése már folyamatban van (NESARA/GESARA)

(Magyarul is olvasható a video = Kattints alul (jobb oldalon) a téglalapra (feliratozás), majd a mellette lévő fogaskerékre. Ezután a "feliratok"-ra kattintasz és megjelenik az "automatikus fordítás". Kattints rá, ezután pedig a "nyelv kiválasztása" feliratra. Kattintás után megjelennek a különféle nyelvek, kiválasztod a "magyar" -t és rákattintasz!
A szöveg rámondás egy gépi hang. Számunkra kissé furcsa, de függetlenítsünk el tőle és figyeljünk a video tartalmára inkább, a mondanivalójára, üzenetére!)

video - A cabal (háttérhatalom) bukása, Trump több, mint 500 ezer gyermeket szabadított ki!:
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalaim:

blog oldalam: 

Gesara – Nesara - St. Germain bőség terve: