2022. augusztus 17., szerda

A kvantumevolúció megtestesítése - A felemelkedés és az emberiség jelentősége ebben a kritikus időszakban - A felismerés pillanata

 

A kvantumevolúció megtestesítése - A felemelkedés és az emberiség jelentősége ebben a kritikus időszakban - A felismerés pillanata

 

Mindannyian az EGÉSZNEK 1-1 FRAKTÁLJA vagyunk, ami azt az illúziót kelti, hogy különálló lények vagyunk, de nem vagyunk különállóak; minden egyes lénynek megvan a helye a nagyobb egészben 

A spirituális felismerés vagy belátás pillanata:

 

Ez egy interakció, egy tényleges tapasztalat a végtelennel, és ezt a testetekben az ihlet, a tisztánlátás vagy a belátás pillanataként érezhetitek.

Az emberi tudatosságban bekövetkező elmozdulás lényegi természetét egyesek "kvantumevolúciónak", mások "felemelkedésnek" nevezik.

Mi azt állítjuk, hogy minden dolog összefügg, és hogy mi egyetlen egységes tudatosság vagyunk: végtelen és örökkévaló.

Mindannyian az egésznek egy-egy fraktálja vagyunk, ami azt az illúziót kelti, hogy különálló lények vagyunk, de nem vagyunk különállóak; minden egyes lénynek megvan a helye a nagyobb egészben.

Ha ez nem lenne igaz, akkor az egész érzékelésünk hibás lenne. Nem lehetne kapcsolat semmi és senki között.

Saját téves felfogásunk miatt nem létezhetne a világegyetem, és nem jöhetne létre soha egyetlen élőlény sem.

Minden élőlény már régen megszűnt volna létezni, mielőtt létrejöhetett volna.

 

A paradigmaváltás:

 

Most, hogy tisztább képet kaptatok arról, hogy mit jelent a kifejezés, vizsgáljuk meg, hogyan bontakozott ki ez a váltás a múltban.

Annak megértése, hogy egy földgömbön élünk, eleinte rendkívül nagy kihívást jelentett elfogadni - ez egy olyan paradigmaváltás volt, amely annyira nem illett bele abba, ahogyan korábban a világunkat tartottuk.

Ugyanez igaz a felemelkedés jelenlegi paradigmaváltására is.

Sokan nem tudják megengedni maguknak, hogy a világunkról olyan felfogást tartsanak, ami teljesen eltér attól, amit gyerekkorukban tanítottak nekik - pedig napról napra egyre világosabbá válik, hogy több áll rendelkezésünkre, mint egyszerűen annyi, hogy "amit látsz, azt kapod".

 

Az önismeret ajándéka:

 

- Az önismeret ajándéka az a képesség, hogy tudjuk, kik vagyunk, mit teszünk és miért, ami lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük a bennünk rejlő teljes potenciált.

- A gondolkodás és a tanulás képessége megadja nekünk a szabadságot, hogy eldöntsük, mit akarunk az életben, és hogyan érjük el azt.

- A választás és a döntés képessége ad nekünk irányítást a sorsunk felett.

- A saját gondolataink és érzéseink tudatosításának képessége lehetővé teszi számunkra, hogy mások gondolatainak, érzelmeinek, szükségleteinek és vágyainak is tudatosabbá váljunk.

 

Hihetetlen emberi potenciál:

 

Ön, mint emberi lény, hihetetlen potenciállal rendelkezik.

Egy csodálatos időszakban élsz a Földön, ahol lehetőséged van arra, hogy felfedezd magadnak, mit jelent ez, és hogyan aktiváld.

A legnagyobb potenciál az elménkben, a testünkben és a lelkünkben rejlik.

Ennek a potenciálnak a kiaknázása jobb életminőséget biztosít számunkra, és képessé tesz bennünket arra, hogy bármit megteremtsünk, amire csak vágyunk.

A lehetőségek végtelenek, ha kihasználjuk a mindannyiunkban rejlő erőt.

Az emberek mindig is arra törekedtek, hogy minden területen a lehető legnagyobb sikert érjék el.

Mindannyian boldogok, egészségesek és békében akarunk lenni önmagunkkal, a körülöttünk élőkkel és a világgal, amelyben élünk. Jobb létezésre vágyunk; nem elégszünk meg azzal, hogy csak boldogulunk!

Izgalmas felismerni, hogy az erre való sikeres képesség már mindannyiunkban ott van!!!

 

Szabad akarat, teremtés és végzet:

 

Az univerzum hatalmas és titokzatos hely, de olyan is, amit mi magunk is befolyásolhatunk.

Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de ha hatást akarunk gyakorolni és harcolni akarunk a gonosz sötét erői ellen, akkor mindent meg kell tennünk, hogy biztonságban tartsuk ezt a bolygót.

Hinnünk kell abban, hogy az embereknek szabad akaratuk van, és hogy mindenkinek megvan a saját sorsa.

Ez a mi küldetésünk, hogy megtudjuk, hol tart az univerzum fejlődése, és milyen szerepet játszik benne az emberiség.

 

Ennek hátterében az emberi lét két oldala áll:

 

- azok, akik szabad ügynököknek tekintik magukat, akik maguk választják meg az útjukat,

- és azok, akik úgy vélik, hogy a sors vagy a természet arra predesztinálta őket, hogy egy előre meghatározott pályát kövessenek, bármennyire is igyekeznek.

Ezek az ellentétes erők ma is működnek a világban, és különböző helyeken, különböző okokból más-más emberiséget formálnak.

A kérdés az, hogy ezek az emberek a jó érdekében cselekszenek-e, vagy valami náluk erősebb dolog használja őket - hogy minden döntésünket a végzet határozza-e meg előre, vagy van-e lehetőségünk arra, hogy mi magunk döntsük el, mit akarunk az életünkkel.

 

Válasz az élet céljára:

 

- Az élet célja a teremtés.

- Az élet célja a tanulás.

- A tapasztalatszerzés az élet célja.

- Az élet célja a tudatossá válás.

- Az élet célja a fejlődés.

 

Hihetetlen lehetőségünk van most mind erre!

 

Az emberi, bolygószintű, kozmikus, egyetemes és spirituális evolúció új korszakát éljük.

Nem csak az univerzumban vagytok; az univerzum szerves részei vagytok.

A Föld a tapasztalatok új birodalmába emelkedik, és az emberiség is vele együtt.

Szerepetek van ebben az evolúciós eseményben, de csak akkor,

HA ÚGY DÖNTÖTÖK, hogy szerepet játszotok és felébredtek valódi potenciálotokra.

Spirituális értelemben mindannyian egy lény vagyunk: egy kollektív tudatosság, amely szubjektíven sok különböző formában tapasztalja meg magát.

Együtt alkotjuk azt a kollektív egészet, ami az emberiség.

Ennek a kollektív egésznek a részeként van valami egyedi és különleges, amit fel tudsz ajánlani a világnak ebben az időben.

Most nagyobb szükségünk van rátok, mint valaha.

 

Az evolúció elkerülhetetlen:

 

Ti vagytok a teremtés mesterei!

A teremtés üteme felgyorsul, ahogy egyre inkább tudatában vagytok ennek a képességnek, hogy megteremtsétek a valóságotokat.

Hatalmad tudatossága exponenciálisan bővül, ahogy magasabb tudatállapotokba jutsz.

 

Akár akarjátok, akár nem, az evolúció elkerülhetetlen

Az emberiségben kritikus változást élünk át

Itt az idő, hogy megválasszátok a sorsotokat

Ha a Földön akartok maradni, most van itt az ideje eldönteni, hogy ez hogyan fog kinézni számotokra és az egész emberiség számára

A következő néhány hónapban hozott döntések fogják meghatározni, hogy milyen világban élünk a következő évezredben

A most meghozott döntések fogják eldönteni, hogy az emberiség még sokáig fennmarad-e ezen a bolygón, vagy a folyamatos kapzsiság és az élet szentségének minden szinten való semmibe vétele miatt a kihalás felé halad

Nincs vesztegetni való időnk - ha új utat akarunk az emberiség számára, akkor hajlandónak kell lennünk azt megtestesíteni

Ha az emberek nem hajlandók kiállni a saját személyes erejük mellett, és nem lépnek fel igazán a mesterük és a felemelkedésük felé, akkor nem lesz változás

 

Szeretünk titeket nagyon

Itt vagyunk veletek.

Mi vagyunk a ti fénycsaládotok.

A'HO

Aurora Ray

A Galaktikus Föderáció nagykövete

 

Fordítás: Gábor Kati

 

(Kép: Emberi fraktálok EGYSÉGE)
Továbbá:

- Gyermekeink lelke - 1. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-1-resz-nagy-kvantum.html

- Gyermekeink lelke - 2. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-2-resz-nagy-kvantum.html

- A mi választásunk - rezgésszintek: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/10/a-mi-valasztasunk-rezgesszintek.html

- Utolsó ébresztő hívás  - Közzététel a Plejádiak Tanácsától: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/09/utolso-ebreszto-hivas-kozzetetel.html

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:


- Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár - 6. fejezet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/05/hajnalhozok-plejadok-tanitasai-foldi.html
- Hol van a Lelkünk eredeti otthona❓ - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/hol-van-lelkunk-eredeti-otthona.html

- Mú – Lemúria – Telos – Atlantisz: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/06/mu-lemuria-telos-atlantisz.html

 - A kvantumevolúció megtestesítése - A felemelkedés és az emberiség jelentősége ebben a kritikus időszakban - A felismerés pillanata: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/08/a-kvantumevolucio-megtestesitese.html

Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: