2022. január 11., kedd

Nikola Tesla visszatér

 

Nikola Tesla visszatér



 

Nikola Tesláról már rengeteg változatos információ vált elérhetővé, amelyben a spirituális és igaz közösségek általában az emberiség hősének tekintik őt hihetetlen erőfeszítéseivel, amelyekkel közel százhúsz évvel ezelőtt segített a szabad energia visszatérésében a civilizációnkba.

Amióta az FBI az év elején kiadta Nikola Teslával kapcsolatos feljegyzéseik egy részét, és mivel ez az évforduló hónapja 1856. július 10-én van (1856. július 10-én született), így sokkal világosabbá válik az a célja, hogy inkarnálódjon, hogy az idővonalakat megváltoztassa a szabad energiaeszközökkel kapcsolatos hihetetlen munkásságával.


Tesla elektromos áramkör vezérlő


TESLA üzenete a ma embere számára!

 

"Tudnotok kell, hogy a Föld egyfajta elektromos energiában úszik.

Ez az energia úgy veszi körül a Földet, mint narancshéj a narancsot.

Végtelen mennyiségű elektromos áramban úsztok...mint halak a vízben...Ez az energia egy végtelen...mindenhonnan elérhető erőforrás, nincs mennyiségi határa."

 

EZ AZ ERŐFORRÁS A SZABAD ENERGIA!

 

"Az Univerzum a váltóáramok egyfajta harmonikus és nyugodt szimfóniája, amit sokféle oktávon játszanak."

 

"Semmi sem létezik a Világegyetemben, aminek nincs HARMONIKUS REZGÉSE!"

 

"MINDEN ENERGIA!

SŐT... AZ ÉLET MAGA ENERGIA !"

 

Tudtad, hogy maga az Ember is, mint minden élő organizmus, alapvetően elektromágneses szerveződésű?

Minden kémiai és fiziológiai folyamat testünkben ezen elektromos tulajdonságtól függ!

A testünk körül lévő energiamező LÉTFONTOSSÁGÚ, ez szabályozza milliárd sejtünk kémiai folyamatait.

Az EMBERI biológiai FREKVENCIA - az AGY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT HULLÁMOK!

REZGÉSSZINTJE EGY SPEKTRUMON MOZOG A SZABAD ENERGIA FREKVENCIÁJÁVAL.

 

"A Magyarok Tudása" blogbejegyzéseim a témában :

- Nikola Tesla visszatér: https://emf-kryon.blogspot.com/2022/01/nikola-tesla-visszater.html


- Megmondom a titkát, édesem a dalnak...Minden és mindenki zenél - a tudatosság kvantum-energetikai mintái:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/megmondom-titkat-edesem-dalnak.html

 

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/dalolo-univerzum-rezgesek-formak.html

 

 

(Kép: a minket körbeölelő mágneses energia rendszerünk - EMF Balancing Technique®)


Nikola Tesla egy konkrét inkarnációs küldetéssel inkarnálódott a Horvátország néven ismert területre, ő egy krisztusi csillagmag a jövőbeli idővonalakról a Vénuszról, akit azért küldtek a Földre, hogy visszafejtse az Atlantiszon használt elveszett szabad energia technológiát.

Kapcsolatban áll a Szíriusz B vonalába inkarnálódó Krisztus mesterek spirituális családjaival, így ő is kapcsolatban állt a Jézus Krisztus küldetéssel, hogy a gízai Napkapu építészeti javításának támogatásával megalapozza a vaskori Krisztus-Sophia alapját.

Azok számára, akik közülünk egy másik idősíkban ugyanazon a küldetésen vannak, egy nagyon szeretett és megbecsült csapattagként ismerjük őt.

Így amikor Teslát arra vezették, hogy az Egyesült Államokba költözzön, majd közvetlenül azelőtt, hogy 1888-ban elérte a 33. életévét, közvetlen kapcsolatban állt a Krisztus Misszió Őrző csoportjaival.

Az ő, más elméletekkel ellentétben álló mérnöki munkája ettől kezdve robbant be, ami emberfeletti képességeknek tűnt, és hihetetlen mennyiségű szabad energia eszköz és prototípus tervrajzát fektette le az elektromágneses és hanghullámos technológiák választékához.



Elektromos energia átvitele 


A legtöbben lehetetlennek tartják, hogy egy ember egy életen belül feltalálja mindezt a technológiát, és megkérdőjelezik létezésének tényét.

Tesla azonban nem találta fel ezeket a technológiákat ugyanúgy, ahogyan az emberek sem találták fel a matematikát, hanem a valóság természetének megfigyelése és a megfigyelt dolgok visszafejtése által, valamint a múltból származó emlékekhez való hozzáférés során.

Küldetése az volt, hogy újra felfedezze a szabad energia alapelveit az isteni törvényekkel összhangban, és visszahozza azokat a kollektív tudatosságba, hogy segítsen ezáltal felemelni az emberi tudatosságot.

Humanistaként erkölcsileg ellenezte a háborút, és megpróbálta megakadályozni a világháborúkat azzal, hogy tárgyalásokat folytatott arról, hogy a kormányokat erőtér-védelmi eszközökkel lássa el.

Ehelyett elutasították a javaslatait, és azzal vetettek véget a tárgyalásoknak, hogy megpróbálták ellopni a terveit, ami élete hátralévő részére megkeserítette a kapcsolatát a kormányzati hatóságokkal, mivel nem volt hajlandó a továbbiakban együttműködni velük.



Tesla gravitációs kontroll

 

A korlátlan energiához való hozzáférés közismert volt az emberi faj fejlett kultúrájában, amely az atlantiszi kataklizma idején ért véget, és azután minden 2160 éves ciklusban lassan visszafejlődött.

A felszíni árvizek és időjárási kataklizmák eme időszakos kilengései összefüggenek a Holdnak az atlantiszi kataklizma idején történt behozásával, amely mesterséges műholdat a mesterséges mágnesesség működtetésére és a megszállók operatív irányító bázisaként használták.

A Hold sugara 1080 mérföld, átmérője 2160 mérföld, így a 2160-as szám a holdi mátrixhoz és a mesterséges mágneses mezőhöz kapcsolódó működő geometriai mintákhoz kapcsolódik.

Az ősi kultúrák úgy vélték, hogy a Holdat katasztrófák előidézésére használják, amelyek időszakosan elpusztítják a Föld felszínét, és például a babiloni nyelven írt Eridu Teremtés könyvében a sumér Enlil isten úgy dönt, hogy bizonyos időszakos ciklusokon keresztül elpusztítja az emberiséget egy Nagy Özönvízzel.

Ugyanezek az ingyenes energiájú eszközök már azelőtt beépültek a globális emberi civilizációba, mielőtt a negatív idegen invázió eredményeként százévente bevezették volna a Great Reset-et (Nagy Újrakezdés).

Tesla mai mércével mérve zseniális, fotografikus memóriával rendelkezett, legalább nyolc különböző nyelven beszélt, szenvedélyesen rajongott a valódi tudományokért, és nagy pontossággal tudta az építészetet térbeli képeken belül megjeleníteni az elméjében.

Egy átlagos vénuszi embernek körülbelül hatszor nagyobb az aktív agyi teljesítménye és sokkal hosszabb az élettartama, mint a jelenlegi átlagos földlakónak, így nem volt szüksége sok alvásra.

Ennél is fontosabb, hogy hihetetlenül keményen dolgozott, és elkötelezte magát a küldetésnek az emberiség felszabadítása érdekében, és ezeket a tervrajzokat az Őrzői támogatásával töltötték le számára, hogy segítsen az emberiségnek legyőzni az idegen fenyegetést.



Tesla mozgó hajó

 

A számos technológia közül, amelyet Tesla a szabadon átadandó utasítások tervezeteként és tervrajzaként rajzolt le, e technológiák többségét szándékosan elrejtették, másokat a Fekete Nap katonai hírszerzése és az Ellenőrök elloptak, míg néhányat a németek vittek el, hogy a bolygón kívüli kolóniáikon használják fel.

Tesla a cymatikai és geodéziai ismereteit tornyok tetején elhelyezett kupolák segítségével ötvözte, hogy a bolygó elektromos rezonanciafrekvenciáihoz kapcsolódó természetes hanghullámokat hasznosítani tudja.

Ez a kialakítás arra szolgált, hogy a természetes akusztikus rezgéseket beépítse a torony kialakításába, hogy nagy sugarú körben tiszta és egyszerű vezeték nélküli energiát termeljen.

A hanghullámok hosszanti természetűek, amelyek szerinte a hangsebességgel való haladáshoz természetüknél fogva kompresszióval (-) és ritkulással (+) rendelkeznek.



Tesla elektromágneses motor 


Tesla tekercsei és tornyai nemcsak elektromos, hanem akusztikus és rezgési tulajdonságokkal is rendelkeztek, és megtanulta, hogyan alakítsa át a keresztirányú hullámokat hosszanti hullámokká, létrehozva a folyamatos visszacsatolási hurkot a felcserélhető hullámok számára.

Laboratóriumokat hozott létre és válogatott működő prototípusokat fejlesztett ki az energiatermelő technológiákhoz, amelyek végső soron a 3-6-9 örvények matematikai titkán alapultak, amelyre a Nagy Piramis közvetlen tanulmányozása során emlékezett.

A Nagy Piramis egy bonyolult gízai rácshálózathoz kapcsolódik, amely a Föld bolygó fő Napkapuja és fő meridiánja, és amelyből a Jeshua vagy Jézus Krisztus néven ismert ember felemelkedett ebből a mátrixból.

A Gízából csatlakozó ősi galaktikus kapu egykor lehetővé tette az átjárást a Szíriusz B-n keresztül, majd egészen az Andromédai Galaxison keresztül.

A gízai egyiptomi piramis egy korábbi maradványa az ősi építő technológiának, amelyet általában hanghullámok hangszerelésén keresztül használtak az anyag formálására piramisokon, kupolákon, tornyokon, boltíveken és harangokon keresztül, Atlantisz idején.

A Nagy Piramist úgy tervezték, hogy egy óriási Harmonikus Frekvenciás Rezonátor legyen, amely geometriai mintákat küld a bolygóhálózatba, valamint egy tudatosság-transzporteszköz a magasabb működésű DNS-szálakkal megtestesültek számára.

A Nagy Piramis pontosan a földgolyó összes szárazföldi területének középpontjában helyezkedik el, a Föld szárazföldi tömegét nagyjából egyenlő negyedekre osztva.



Gízai háromszög 


Tesla tudatában volt annak, hogy a bolygó egy óriási, két mágneses pólus körül forgó energiagenerátor, amelyben az egész emberiség számára korlátlan hozzáférést lehet biztosítani az ingyenes energiához.

Úgy vélte, hogy az ionoszféra rétegei fontosak a légköri elektromosság hasznosításában, amelyet vezeték nélkül könnyen le lehet csapolni, ami ingyenes energiát termelhet számos globális energetikai alkalmazáshoz.

A gízai piramisok tanulmányozása alapján Tesla a gízai piramisok azonos matematikai arányai alapján tervezte meg a tornyokat, az építés során alkalmazott törvényeknek megfelelően, amelyek a rácshálóban való elhelyezkedésen és az Egyenlítő sávjához való viszonyán alapultak.

Ebből tudta, hogy a bolygóról szabad energiaforrást lehet hasznosítani és globális energiaforrásként vezeték nélkül továbbítani.

Tesla felfedezéseit és a szabad energiát hasznosító készülékeit a kormány elkobozta, és munkássága 1943-ban bekövetkezett halála után eltűnt.


Munkája ebben a világban még messze nem fejeződött be, és a közeljövőben még többet fogunk hallani azokról a fejlett technológiákról, amelyeket a tömegek elől elrejtett eredeti tervrajzai alapján fejlesztett ki!


- Lisa Renee által

Fordította: Gábor Kati

 

 


Továbbá:

- Gyermekeink lelke - 1. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-1-resz-nagy-kvantum.html

- Gyermekeink lelke - 2. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-2-resz-nagy-kvantum.html

 



Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: 




2022. január 9., vasárnap

A Nagy Kvantum Átmenet

 

A Nagy Kvantum Átmenet

Argoriánok frissítése 2022. jan. 8.

 


Dimenziók közötti szűrők


A 25D Argoriánok űrszázada folytatja az 5D Föld új rezgési pályára való szállítását a Gerios Galaxis ötdimenziós terében. 

2022. január 1-8-án újabb jelentések érkeztek a művelet előrehaladásáról, amelyek összefoglalóját az alábbiakban közöljük. 

Január 4-én a zászlóshajó által vezetett űrkonvoj, amely a Földet egy energiavontatóval maga mögött húzza, belépett a következő, nyolcadik (a kilencből) kaszkádba a dimenziók közötti szűrő harmadik gyűrűjében.

A célállomás ugyanaz - az ötödik pálya az Oryx csillag körül. 

Az osztag szoros kölcsönhatásban áll a 3D Földdel és mindkét holdjával - fizikai és neutrínó -.

Ezeken a 3D-ben és a 23D-ben Sirius állomások vannak a Tejútrendszer Központi Napjából a bolygónkra érkező kvantumáramlások megfigyelésére és irányítására. 

Réges-régen, amikor az argoriaiak a Földet növényi, állati és emberi plazmával vetették be, a Szeléna (Hold) bolygóként létezett egy másik Galaxisban. 

Miután ott letöltötte az idejét, a Tejútrendszerben vált hasznossá. Az agoriaiak zászlóshajója a Szelenát a Föld közeli űrbe szállította, és az orbitális mezőbe telepítette.



Tejútrendszer

Az ilyen mezők a pályán keringő bolygók forgásának eredményeként alakulnak ki, és lehetővé teszik a speciális szoftverrel feltöltött műholdak elhelyezését benne.

Mindkét hold programját és elhelyezkedését szigorú paraméterek szabályozzák.

Mindegyiknek egyedi funkciója van.

Így a Hold a Földtől 239 000 mérföldes távolságban helyezkedik el, ami az energiatípus és a tömeg átalakításához szükséges. 

Keringési ideje 27 óra 7 perc 43 másodperc.

Ez a paraméter szükséges a Hologram működésének megváltoztatásához azáltal, hogy energiát juttat az emberek mentális tevékenységébe és korrigálja azt. 

A Hold átmérője 2160 mérföld, ami lehetővé teszi a Földön élő összes élőlény immunrendszerének irányítását és kódolását. 

A Hold tömege, amely 7,35×10²² kg, biztosítja az energia bevezetését a kvantumrendszerbe az élet ciklikus kezdetével.



Föld-Hold


 Egy hasonló forgatókönyv szerint az argoriaiak hozták létre és telepítették a Naprendszer összes bolygóját, beleértve a Földet is. És ugyanígy minden egyes paraméter (numerikus kód) egy adott funkciót szabályoz. 

Így a Föld távolsága a Naptól 86 000 000 mérföld, ami a kozmikus és a Napsugárzás optimális keveredéséhez és a molekulák részecskékre bomlásához szükséges. 

A pálya excentricitása 0,017 biztosítja az energia keletkezését és termikus izzássá alakítását.

A Vénusz távolsága 92 760 000 mérföldre van beállítva, hogy védőmezőt alkosson a Föld körül és futtassa az Időciklusokat. 

A Föld pályájának a Naprendszer ekliptika síkjához viszonyított dőlésszögét 0-nak vesszük, hogy meghatározzuk az életanyag többrétegű eredetének kiindulópontját. 

A 7926 mérföldes egyenlítői átmérő lehetővé teszi a bolygórendszer jobb feltöltését energiával és stabilitásának fenntartását.

A 7,0 mérföld/sec. szökési sebesség szinkronban van a kvantumenergia Földre történő bevezetésével, amely nélkül az élet lehetetlen.

A gravitációs erő, amely egyenlő az 1-gyel, védelmet nyújt az energia- és anyagveszteség ellen. 

A bolygó tömege, egyenlő 1, optimális az energiablokkok szubtilis síkján való munkához és az átlagos hőmérséklet fenntartásához az élet elindításához és megőrzéséhez.

A tengely 22° 44′-es dőlése szükséges az emberi gondolkodás munkájának serkentéséhez.



Tengelydőlés

 

A 23 óra 56 perces tengelyforgási periódus fenntartja a szükséges feszültséget a méretekben.

A lila PURZH energia előállításához 365,2 napos keringési periódus szükséges.

Ez összenyomja a bolygó terét, létrehozza a védőmezőjét, és megtisztítja a Földet a kiégett plazmától.

Minden paramétert a holdi állomásról felügyelnek.

Baráti fajok segítségével a beérkező energiák átjátszó-konvertereként lett felszerelve.

 

Hogyan működik?

 

A Holdállomást úgy telepítették, hogy a Naprendszer összes bolygójának sugárzását felváltva fogja be. 

Ezután megtisztítja, átalakítja és a Föld magjába küldi őket.

Ezen energiák nélkül nem lenne élet a Földön.



PURZH energia

 

Az állomás a Hold belsejében található, és a 23D-nél egy energiarendszerrel van felszerelve, amely a Földet más bolygókról származó szűrt energiaáramokkal látja el.

Ezeket az áramlásokat a Szaturnusz, annak gyűrűi koncentrálják.

A Hold túlsó oldalára, a fogadó 23D rendszerbe érkezve az energiákat feldolgozzák és átalakítják a Föld számára szükséges ritmusokká, impulzusokká és ciklusokká.



 Szaturnusz energiái


Az új eonja, amely egyesíti a 3D-t, a 4D-t és az 5D-t, lehetővé teszi a négy- és ötdimenziós anyag, az Intelligencia, a Csillaggyerekek inkarnációinak fejlődését a Galaxis legtávolabbi szektoraiból.

Ez az alapja a jövőbeli Hatodik Fajnak.

Jelenleg a Szubtilis Terven rengeteg előkészület folyik ezekre a megtestesülésekre.

Sok földlakó is segíti ezt azzal, hogy támogatja és létrehozza a Fényt a bolygón.

A Hold fázisai, visszatükröződése és a teliholdkor történő megvilágítás is erre van hangolva. 

Minden Holdfázis egy külön működő ismétlő-állomás üzemmód, amely az éghajlat, a Természet és az ember ciklikus változását szabályozza, teljes összhangban a betöltött programokkal. 

Mindenféle anyag fejlődése és szaporodása ettől függ.

Minden típusnak van egy Numerikus Térszinkronizációs Kódja, amely szerint kapja a szükséges ultrahang- és színhang-impulzusok áramlását.

A Hold nem tükrözi vissza a Nap fényét, ahogyan azt általában hiszik, hanem önállóan sugározza azt.

A fogadott és feldolgozott energiarészecske-áram a Hold látható részéből a Földre irányul. 

A holdfázisok egy adott területre és egy adott időpontban energiaadagolóként működnek.

Így oszlik el a bolygón az élet biztosításához szükséges energia.



holdfázisok


A napfogyatkozások a Föld életfenntartó rendszerére is megfelelő hatást gyakorolnak, és beindítanak bizonyos programokat.

A Holdon sok kráter van, de ezeket nem a meteoritok zuhanása okozta. 

A Földhöz hasonlóan a Holdat és a rajta lévő követőállomásokat is erős energiapajzs védi.

Ezt bolygónk keringési mezeje alakítja ki. 

A világűrben nincs semmi ellenhatás.

Mindent egyetlen mentális hálózat kapcsol össze.

Minden anyag megérti a többi anyagot, és összehangolja cselekedeteit. 

A kráterek, amelyeket látunk, energiakibocsátók.

Mindegyik a saját lágyságának megfelelően működik.

Mindezek a parabolikus antennák egyetlen komplexumként vannak összekapcsolva és irányítva. 

Sok kráter az űrhajók számára van, amelyeket egyre gyakrabban figyelhetünk meg a Hold, a Nap és a földközeli űrben. 

Némelyikük gömb, plazmoid, cső alakú és felhőszerű objektum formájú.

Némelyek űrhajók moduljai, amelyek gigantikus méretük és energiájuk miatt nem lépnek be a Tejútrendszerbe, hogy el ne pusztítsák azt.

Néhányuk, más galaxisokból származnak.

 


A Hold kráterei


A Nagyobb Kozmosz törvénye szerint tilos a 3D-s bolygók meglátogatása.

Csak azokat a hajókat látjuk, amelyek a 3D és a 4D, a bolygóközi világok és a földközeli űrbe tartoznak. 

2022. január 3-án, egy 09:12-kor küldött üzenetben az argoriaiak röviden felvázolták a következő évre vonatkozó energetikai munkájukat.

Folytatni fogják a Föld feldolgozását a skarlátvörös FERMO energiával, amely Mátrixokat alkot az infómezők új programjaival és az emberiség új tudatosságával.

A SLAMO fehér energiájának sugaraival az argoriaiak egyesítik a négy fő kvantumáramot, amelyeket az elkövetkező hónapokban a Földre irányítanak.


Nevezetesen:

 

- A vörös-arany ERFAGO, amellyel a hangáramok tartományát szabályozzák;




- A világos lila GLAZIR a szabad intelligencia felhalmozására l-gamma részecskék a bolygó terében;

- A sötétkék, ezüstös ERMAGO a más dimenziók energiáinak futtatására;

- Az aranyszínű LOBE az ideiglenes programok és a Föld jelrendszerének befolyásolására, valamint a felesleges és elhasznált energiák eltávolítására. 

A hatdimenziós kvantumszint elrendezése folytatódik, ahol egy 5D-s világot hoznak létre.

A Helyi Univerzum és a Föld rezonancia alapjának munkája kiegyenlítődik.

A központi kommunikációs központon keresztül aktiválódtak az új élet megtestesítésére szolgáló programok a bolygón. 

Az argoriak minden hónapra külön műveletsort dolgoztak ki. 

2022 januárjában vörös-arany ERFAGO energiával töltik meg a Föld terét, amely megváltoztatja a hangáramok hangszínét, és élénksárga SFIRO-val, amely semlegesíti a légköri nyomás megugrásakor fellépő mellékhatásokat. 

A világoskék BLICADO energia segítségével gyorsan kialakítanak egy új 5D-s fraktált jobboldali forgás (jobbra forduló spirál), és az energiaintelligenciát megszűrik.



 

A kombinált 3D/4D/5D eont egyszerre több energia dolgozza fel:

A lila KAROS tömöríti a részecskéket, és megtisztítja a teret az új formációk számára; 

A sötétkék GRIKADO kialakítja a Föld létfenntartó struktúráit; 

A kék és arany ERMO az anyag fejlődését szolgáló ideiglenes programokkal változtatja meg a környezetet; 

A sötét sárga, barna árnyalatú FUARO energia szabályozza az új 5D anyag születését;



 

A zöld ERGINO energiával az argoriaiak irányítják a természet világait, serkentik az anyag életerőit, szabályozzák a mágneses mezőket, kiegyenlítik a bolygó energiáját, irányítják az éghajlatot és a Hologram működését; 

A barna, sárga árnyalatú ERMIGO energiát alkalmazva átalakítják a kimerült és kiáramló energiát; 

A sötétzöld FEARIS által az Intelligencia rétegeket alakítják ki.

 

Az argoriaiak a Világűrből érkező világos rózsaszín SLES energiaáramlást használják az Intelligencia plazma megőrzésére, a Föld magjából érkező kék-zöld GRISPO-t pedig további tisztításra és a térdimenziók megváltoztatására.

 


A vörös ERMA energia segítségével az argoriaiak eltávolítják a bolygóról a felesleges plazmát, irányítják auráját és energiahálózatát, és a sötétlila színű GLEGES energia közvetlen rezgésimpulzusai révén megtisztítják a földközeli teret a felesleges kibocsátásoktól. 

A háromdimenziós világ plazmáját egy ultrahangos reflektor segítségével gyorsan eltávolítják.

Az új plazmacsomókat állóhullámok alakítják át. 

Mindezen akciók célja a környezet és az élet új úttörése a 4D/5D-ben.

A légkör felső és alsó rétegeinek tisztítása kataklizmák és természeti katasztrófák segítségével folytatódik. 

Ezeket a Fény- és hangátalakítók irányítják, növelve vagy csökkentve a bolygó külső burkának feszültségét. 

Januárban és egész 2022-ben beállítják azokat a Szubtilis/Finom energiaszerkezeteket, amelyek elindítják az új civilizáció kialakulásának programjait.

 

A Földön a továbbiakban már nem lenne helye a réginek!


- Lev által érkezett üzenet -

Fordította: Gábor Kati

 

 


Továbbá:

- Gyermekeink lelke - 1. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-1-resz-nagy-kvantum.html

- Gyermekeink lelke - 2. rész - A nagy kvantum átmenet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/11/gyermekeink-lelke-2-resz-nagy-kvantum.html

- A mi választásunk - rezgésszintek: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/10/a-mi-valasztasunk-rezgesszintek.html

- Utolsó ébresztő hívás  - Közzététel a Plejádiak Tanácsától: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/09/utolso-ebreszto-hivas-kozzetetel.html

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:


- Hajnalhozók - plejádok tanításai - Földi könyvtár - 6. fejezet: https://emf-kryon.blogspot.com/2021/05/hajnalhozok-plejadok-tanitasai-foldi.html





 




Szeretettel,

Gábor Kati

blog oldalam: