2017. április 6., csütörtök

Az angyalokról egy kicsit másként…Az angyalokról egy kicsit másként…


Tudnunk kell, hogy az „ Angyal” szó tisztességet jelent és nem természetet.

A mennyei hazának ők a szellemi lényei!

Ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehetnek angyalok-nak nevezni őket.

VALÓJÁBAN CSAK AKKOR „Angyalok”, vagyis 
KÜLDÖTTEK, AMIKOR VALAMILYEN ISTENI ÜZENETNEK KÖZVETÍTŐI.
AZOKAT, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, azokat nevezzük angyaloknak.

Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, ARKANGYALOKNAK hívjuk. 

EZÉRT van az, Hogy Boldogságos Szűz Máriához nem akármilyen angyalt küldtek, hanem Gábor Arkangyalt küldte Isten erre a szolgálatra, arkangyalnak kellett jönnie, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta.

Az Arkangyaloknak ezért van külön – külön nevük, mert a szavak jelentése ugyanis feltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk.

Abban a szent országban, a MINDENHATÓ ISTEN a mindent tudó-és látó, tökéletessé teszi a tudást.

Tehát ott ki-ki nem azért kapott saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismert a személye, hanem azért, mert akkor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselik.

Ezért az egyikük neve MIHÁLY, „ ki olyan, mint Isten „.
A másik Gábor, „ Isten ereje”.
 A harmadik pedig Rafael, „ Isten gyógyít”.
Valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést.

LÉPTEN-NYOMON találkozunk az istentől jövő tanítással, csak nyitott szívvel, befogadó olvasó, hallgató hallja meg vagy érzékeli bármely formában. 

Természetesen a kinyilatkoztatás az angyalokkal kapcsolatosan is
FOKOZATOSAN? LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE HALADVA BONTAKOZIK KI, VAGY VÁLIK EGYRE ÉRZÉKELHETŐVÉ!!!!!!

Ennek a magyarázata abban rejlik, hogy Isten állandóan figyelembe veszi az általa teremtett ember befogadóképességét, és a közölt igazságokkal nem megfélemlíteni akarja, hanem magához vonzani az embereket.
Tehát ha te nem érzékelsz még annyi mindent…..NINCS BAJ EZZEL!!!!
Mert mindenkit a maga ütemében fejlesztenek…

Gondolom így már egy picit érthetőbb, tehát:

Mihály = ki olyan, mint Isten,
Gábor = Isten hírnöke,
Rafael = Isten gyógyít.

Kiemelkedő feladataikból eredően ők az arkangyalok, és ahhoz a 7 angyalhoz tartoznak
„AKIK MINDIG KÉSZEN ÁLLNAK ARRA, hogy AZ ÚR FÖLSÉGES SZÍNE ELÉ LÉPJENEK”

A kicsinyek angyalai = szüntelenül látják Istent, mert ők még tanulnak odafönt…Úgy is mondhatnám ők a csecsemő angyalok.
Az angyalok az ISTEN ÁLTAL TEREMTETT, CSAK LAKI LÉNYEK, NINCS TESTÜK.

ELSŐ HALLÁSRA NEKÜNK EZ HIÁNYOSNAK TŰNHET, MERT NEKÜNK A SZELLEMIHEZ LELKÜNKHÖZ, MÉG TEST IS JÁR.

AZ EMBERI TEST VISZONT ÖNMAGÁBAN MEGLEHETŐSEN TÖKÉLETLEN: SZŰK, VÉGES, ESENDŐ, SZIGORÚ Törvények FOGLYA ÉS A HOMÁLYBAN BOTORKÁL.

AZ ANGYALOKNAK NINCS UGYAN TESTÜK, DE FÉNYES ÉRTELMÜK ÉS ERŐS SZABAD AKARATUK VAN.

AZ ANGYALOK TESTI ALAKBAN JELENNEK MEG, EZ MÉG NEM JELENTI AZT, HOGY EZ A LÁTHATÓ FORMA TERMÉSZETÜKHÖZ TARTOZIK.

AZ ÉRZÉKELHETŐ JELEK CSAK ARRA SZOLGÁLNAK, HOGY KINYILATKOZTASSA MAGÁT AZ EMBEREKNEK, HISZEN AZ EMBERI MEGISMERÉS AZ ÉRZÉKEKEN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

AMINT TELJESÍTETTÉK A KÜLDETÉSÜKET AZ ANGYALOK, SZERTEFOSZLIK, EZT HÍVJUK „ LÁTSZAT TESTNEK”.
Az angyalok tisztán lelkek, nincsenek az anyaghoz rendelve, míg velünk szembeállítva az ember testből és lélekből áll. 

Az emberek lelke- legalábbis földi élete során- a testhez, az anyagi valóság egy meghatározott részéhez van kötve, vele együtt bontakozik ki, él és cselekszik.

Az angyalok szellemi voltából tehát az következik, hogy nem függenek a tér és idő dimenzióitól.
Az angyalok szellemi természetében benne foglaltatik értelmük és akaratuk, amelyek az emberi értelmet és akaratot felülmúlják.

Az angyalok tudják mi a jó és a rossz. 

Az angyalok lényegesen többet látnak át értelmükkel, mint az emberek.

Az emberek gondolatvilága ennek ellenére nem nyitott előttük, abba csak Isten engedélyével pillanthatnak be.

Isten az ember szabadságát és önállóságát az angyalokkal szemben is óvja. Ugyancsak nem ismerik az emberek a jövőben meghozandó döntéseit és végezendő cselekedeteit.

Az angyali társadalom rendezettsége, a teremtett világ minden emberi elképzelést felülmúló.
Az angyaloknak 9 kara van!

A kilenc kar lentről –felfelé haladva:
Angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok.

A 9 angyali rend 3 rendbe tagolódik:

1.rend: Angyalok-arkangyalok- fejedelmek = A világ kormányzását látja el.
2.rend: Erősségek-hatalmasságok-uralmak = A gondviselés terveit formába öntve alkotó tevékenységet végez.
3.rend: Trónusok-Kerubok- Fejedelmek = Istent szemlélik, és segítik az Isteni terv megvalósulását.

Isten azt akarja, hogy az emberek a földi életen át jussanak el az örök boldogságra.

Az emberek gyengék és állhatatlanok, az angyalok viszont a boldogság állapotában vannak.

Fölöttébb célszerű, hogy erős támogassa a gyengét, ezért az Isten angyalokat küldött az emberek mellé, hogy segítsék a törekvéseikben a végső cél elérésében.
Ezért minden embert külön angyal vigyázzon a születésétől a földi élet haláláig. 

Ez kivétel nélkül minden emberre vonatkozik, mert mindannyian veszedelmes úton haladunk az örök, ha felé vándorolva.

A veszedelmes útra pedig vezetőt szoktak adni a vándor mellé.
Isten így tesz az emberekkel.

AZ ŐRANGYALUNKNAK NEM AZ A KÜLDETÉSE, HOGY HELYETTÜNK KÜZDJÖN, NEKÜNK MAGUNKNAK KELL HELYTÁLLNUNK, Ő CSAK SEGÍT ÉS TANÁCSOT AD.

„ŐRANGYALOM SZÍVBŐL KÉRLEK,
BŰNTŐL, BAJTÓL ŐRIZZÉL MEG.
ÉLETEMBEN LÉGY VEZÉREM.”
Minél jobban foglalkozunk, az angyalokkal annál élénkebben tesszük fel a kérdést, hogy MIT LÁTNAK BENNÜNK AZ ANGYALOK, HOGY ANNYI JÓSÁGGAL GONDOSKODNAK RÓLUNK?

„ MINDENEKELŐTT AZ ISTEN KÉPMÁSÁT LÁTJÁK BENNÜNK.
EZT A HASONLÓSÁGUNKAT CSODÁLJÁK MEG ÚJRA ÉS ÚJRA SZÁMUNKRA FELFOGHATATLAN MÓDON.

AZ ANGYALOK KERESIK AZ ALKALMAT, HOGY EGYÜTT DOLGOZZANAK AZ EMBERREL, AZ EMBERMENTÉSBEN,LÉLEKMENTÉSBEN ÉS AZ ÖRDÖG ELLENI KÜZDELEMBEN.

PÉLDÁK: REGGELRE:

„KÉRLEK ADD ISTEN AZ ÁLDÁSODAT AZ EGÉSZ NAPOMRA.
ŐRANGYALOM KÉRLEK IMÁDKOZZ VELEM ÉS javítsd KI AMI A TÖKÉLETES IMÁHOZ HIÁNYZIK.”

Ha szétszórt vagyok, légy 2x összeszedettebb, és engem figyelmeztess.
Isten áldását kérem az őrangyalomra, és mindazokra, akikkel együtt élek, vagy akikkel aznap dolgom volt.

na röviden ennyi, ölelés nektek Hajni

(Hajnalka Andrea Veress)


Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:


- Az utolsó Táltos:


- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html


- ŐSI TUDÁSUNK - HAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:


- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: - Paál Zoltán - Az Arvisurából - részlet 1. -  2.: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/az-arvisurabol-reszlet-1-2.html

- AZ ÖZÖNVÍZ: 

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam: