2018. április 12., csütörtök

Üzenet a jövőből a KRISTÁLYFÖLD valóságábólÜzenet a jövőből a KRISTÁLYFÖLD valóságából

EGYÜTT EGYSÉGBEN itt az idő a cselekvésre!
Drága, Szeretett Testvéreink, ősi Mag Lelkek szerte a nagyvilágban!

Az eljövendő Kristályföld valóságából szólunk most hozzátok. Mi Csillagfény, Fényvirág és Csillagvirág egy eggyé vált szeretetegységben létezünk. Segíteni szeretnénk, hogy az eljövendő Kristályföldi Léteteket megteremtsétek.

Feltárjuk most előtettek a jelen valóságbeli helyzeteteket, a lehetőségeiteket, tennivalóitokat, hogy a jövőtök a lehető legmegnyugtatóbban bontakozzon ki. A múlt a jelen és a jövő valójában egyidejűleg létezik, és egy teljes EGYSÉGET alkot. Valójában csak a háromdimenziós Tér-Idő vonatkozásában érzékelitek ezt külön időintervallumban. A teljes valóságotokban már ezek így külön nem léteznek, hanem az örökkévalóság birodalmában, egy idő nélküli világban eggyé válnak. A Mi világunk, a jelen valóságotok jövőbeli létállapota, de ugyanakkor ezen világ itt és most is létezik. Ma még felfoghatatlan a számotokra, hogy sok dimenzió létezik itt a Földön, a jelenlegi létvalóságotokkal párhuzamosan. Ugyanakkor a jelen is benne van a jövőbeli létetekben. Vegyünk példának egy almát. Nézzük először legbelül a magházban lévő magokat! Legbelül a MAG őrzi magában az eljövendő almafát, annak leveleit, virágait, termését. Nos, ez így van az emberek esetében is. A Bibliában olvashatjátok, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Igen, ez így van. De nézzük csak meg hol van bennetek ez az Isteni Képmás, az ősi MAG. Egyszerűen képtelenek vagytok ezt felfogni és felismerni, pedig valóban bennetek van. De, hol? A harmadik szemetekben, a homlokcsakrátokban, amely valaha, réges-régen bezáródott. De van egy jó hírünk, ha él még bennetek az Isteni Képmás fénye, ha még csak egy kicsinyke gyertyaláng is, akkor eljött az idő, hogy felébredjetek és a mindennapi valóságotokban életre hívjátok, úgymond megszüljétek önmagatokat, úgy ahogy a Teremtő egykoron megteremtett benneteket. Ugyanakkor ha él a szívetekben, a szívcsakrátokban a Krisztusi Szeretet, akkor képesek lesztek, együtt Egységben el boldogabb, szebb, élhetőbb világot megteremteni. Igen együtt majdan, az emberiség Egységben, képes lehet megteremteni a jövő kristályföldi valóságát. Minden egyes ember, aki őrzi magában az Isteni Képmás Fényét és él a szívében a Krisztusi Szeretet, nemtől, kortól, nemzetiségtől, bőrszíntől, vallási felekezettől függetlenül, az ősi MAG lélek állapotában van. Így a jelenlegi üzenetünk az Egész Emberiséghez szól. Akinek belső késztetése van, cselekedjen a lelkiismerete szerint, önmagáért, környezetéért, nemzetéért, mindenkiért szerte a nagyvilágban.

Küldd tovább ezen üzenetet ismerőseidnek, barátaidnak! A lehetőségeid szerin továbbítsd minden lehetséges módon, hogy eljusson mindazokhoz, akinek tudnia kell a jelen és a jövő helyzetéről!
Ha módodban áll fordítsd le ezen üzenetet más nyelvekre, hogy így továbbítva eljusson az üzenet szerte a nagyvilágba mindenkihez!

De most maradjunk az alma példánál. A magokat körbevesz a magház. Jelen esetetekben a magház a testetek. De ugye milyen beszédes a mi édesanyanyelvünk. Mag, jelképezi az Ősi MAG LÉLEK valóságát, amely számtalan részből, megnyilvánulásból tevődik össze. Tud szeretni, együttérezni, segíteni, mosolyogni, elszomorodni, megsérülni, összetörni. A magház, a test védi a belül lévő magot. A mag háza, magház. Hol van az Ősi Mag háza? A FÖLD, mindannyiunk Magháza. Jelen korotokban immár majdnem teljesen tönkretettétek a Földet. Ezt bizony a Teremtő nem nézte tétlenül. Mondjátok csak láttatok már olyan almát, melyben lévő magokat nem védett a magház, vagyis nem volt magháza? Nos, ilyen alma nem létezik. Ebből adódóan a Teremtő a Földanya segítségére sietett. Jelenleg 2012. december 21-től olyan mértékben árad be a Földre a Teremtő Szeretetének Kristály Fénye, Energiája, hogy a Földön, teljes egészében, egy mélyreható, intenzív átalakulási folyamat indult el. Ez jelen korotokban már olyan szinten van, hogy szinte mindenki számára nap mint nap érzékelhető. Csak az nem veszi észre, aki már a tulajdon két szemével sem lát tisztán, mert letagadja, becsapja, megöli önmagát, mindent és mindenkit. A valóság az, hogy jelenleg két világ közt, a senki földjén, léteztek. A Föld átalakulása igen intenzív, jelenleg már belépett a Kristályföldi létébe, – ennek legalsó szintjén létezik –, akkor is ha Ti ezt nem látjátok, nem érzékelitek. E helyzetben pedig tovább fog folytatódni az egész Földön a felemelkedés, rezgésszint emelkedés folyamata. Ehhez minden segítséget a Teremtőtől megkap Földanya, hogy a Kristályföld teljes valósága kibontakozzon. De most e gondolatnál megállunk. Folytatni kell az alma példával, hogy világosan megértsétek jelenlegi helyzeteteket és tennivalóitokat.

A magházat körbeöleli az alma édes húsa. Nos ez a Ti esetetekben, már a jelen földi, mindennapi létetek feletti új Kristályföldi Létvalóságotoknak, a Lélektesti valóságotoknak felel meg. Az alma fokozatosan növekszik, érik be. Tehát a Kristályföldi létetek is fokozatosan fog kialakulni, ennek teljes kibontakozását követően pedig egy újabb átalakulási ciklus indul be, hogy majdan egy teljes korszakot követően belépjetek a Szellemtesti Létvalóságotokba, amelyet jelen alma példánkban az alma bőre képvisel. De ez még odébb van. Most a Lélektesti Léteteket kell megteremtenetek és az egész korszak alatti felemelkedést véghezvinni. Ennek megvalósulásában azonban igen sok feladatotok lesz.

De nézzük csak, magától nem terem meg az ízletes alma. Ha nincs almafa, akkor a gyümölcs sem létezik. Tehát mi a teendőtök most. Először is a belső fejlődéseteken keresztül érett almává és ugyanakkor almafává kell válnotok, vagyis a lényetekben rejlő életfát kell kibontakoztatnotok. Hogy ez megvalósuljon ahhoz nagyon sok téveszmét kell magatokban felismernetek, átgondolnotok, feloldanotok.

Kezdjük, és folytassuk az almával. Ez lesz a kiindulópont. Előre bocsájtjuk, nincs szándékunkban senki hitét megváltoztatni, befolyásolni vagy hitbéli meggyőződését megsérteni. Egyedül a jelen helyzeteteket kívánjuk feltárni. Ezt követően mindenki önmagában majd eldönti, hogy mennyit és mit fogad el. Továbbá hogyan folytatja az életét, mit tesz az eljövendő léte érdekében. Isten által adott szabad akarat továbbra is érvényben van. 
De ...
ne feledjétek, tetteitekért felelősek vagytok, akár tudtok vagy nem a következményekről, vagy egyszerűen könnyebb bizonyos helyzeteket figyelmen kívül hagyni. Így vagy úgy a jövőtök beteljesedik egyénileg és közösségi szinten is!

Az első és leglényegesebb téveszme a paradicsombeli almafa, a Tudás fája. Igen, nem véletlenül vesszük most példaként az almát és az almafát. Életetekben az alma, mintegy a tudás szimbólumaként is megnyilvánul. Gondolj csal az Almamater, az Országalma fogalomra! Mindegyik kapcsolódik valamilyen formában a tudáshoz. Aztán vedd figyelembe, ha a tudás által nem fejlődött volna a világotok, akkor még most is az ősember szintjén lennétek. Persze a tudást sokszor, az önérdek miatt, kihasználták és gonosz cselekedeteket hajtottak végbe a tudás által. De ez nem az alma, a tudás bűne, hanem az önző, gazemberek cselekedete. No meg annak következménye, hogy birka módjával fejet hajtottatok az EGO uralmának önmagatokban és a külvilágban is. De ennek most vége. Befellegzett az Önös Egyeduralomnak. A teremtő Szeretetének Kristályfénye egyre intenzívebben árad a Földre. Így már nem lesznek képesek a Világ Urai jelenlegi hatalmukat, uralkodásukat fenntartani. Az egyén sem lesz képes önös EGO szintjén élni az életét. Mindezek után gondold át, hogy azon tudás amit most általunk feltárul előtted mit is jelent a számodra, és az egész földi létetek számára! A tudást a Teremtő megadta az ember számára, mivel saját képmására teremtette az embert. Az ember olyan tudás birtokában van, amely messze meghaladja a jelenlegi szintjét. Csupán annyi a különbség a jelen és a jövő szempontjából, hogy milyen mértékben fejlődik, és fokozatosan milyen módon teljesíti ki önmagában az Isteni Képmást. Tehát isten a tudás fájával megajándékozta az embert. A tudás fája pedig bennetek a Magban, az Isteni Képmásban van. A szívetekben élő Krisztusi Szeretet pedig az Élet Fáját jelképezi. E szeretet, a Teremtő Szeretetének Kristály Fénye által, a Magból növekedik ki a Tudás fája. Így az Életfa és a Tudás Fája a belső valóságotokban eggyé válva megnyilvánulhat, a Teremtő Szeretetének befogadása által. 

Ha a Teremtő a paradicsomban valóban megtiltotta volna, hogy Ádám és Éva egyen a tudás fájának gyümölcséből, akkor ez ellentmondana azon ténynek, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Hiszen ekkor az ember tudatlanul élné az életét, és csupán ösztönszinten létezne, mint az állatok. De akkor hol lenne bennünk az Isteni Képmás? 

Amikor réges-régen bezáródott a harmadik szemetek, akkor egy igen magas szellemi szintű létállapotból alámerültetek, mintegy lesüllyedtetek egy alacsonyabb szintű lét állapotba. Miért történt mindez, kérdezheted most? Nos, az akkori emberiség egy, a fejlődésének intenzív beindulásának, kezdetén állt. Egy emberöltő idejére lebontva, mintegy a serdülő kor tájára tehetnénk ezen időpontot. Ugyanakkor lélekszintű fejlődés folyamata zajlott egészen idáig. A Földön azonban jelen volt, külső kozmikus térből betolakodó, igen magas szinten élő, a technológiai tudás birtokában, uralomra törő nép. Ezen nép beavatkozott a földi emberiség életébe, fejlődésébe. Blokkolta a természetes fejlődési folyamatot, és saját önző céljainak szolgálatába, mintegy rabszolgasorsba kényszerítette az egész emberiséget. Sajnos e helyzet jelenleg is még fennáll. De most lehetőségetek van rá, hogy a Teremtő Szeretetének Fényét befogadva tegyetek önmagatok és végül is mindenki felszabadulása érdekében. Ezt követően pedig egy szebb és boldogabb életet tudtok majd megteremteni.
Gondold át mindezt és cselekedj belátásod szerint!

Folytassuk akkor a sort, de még maradjunk a paradicsomi almafánál! Hogy is tudtuk eddig? Na igen, úgymond Évát megkísértette a kígyó, és ő rávette Ádámot és ettek a tiltott fa, a tudás fájának gyümölcséből. Vagyis eszerint a bűnös elsősorban Éva, a nő.
Akkor csak nézzük meg mivé lett a világotok ezen szemlélet, téveszme következtében. A nőket teljességben elnyomva a világotok a férfias gőg, az EGO uralma alá került. Sokszor még emberszámba sem veszik a nőt. Még a családban vagy egy kapcsolatban is a férfi a nőt mintegy alattvalójának tekinti és igencsak kiszolgáltatott helyzetbe kényszeríti. Igen csekély a kivétel, ahol a férfi és nő egyenrangú partneri kapcsolatban van. Ugyanez a helyzet a világotokban is. Az uralmon lévő rendszer a férfias ehóra épül. A hatalom, az önkény, a kizsákmányolás, a harc, a háború, a zsarnokság törvénye érvényesül. Ha egy nő bekerül ebbe a hatalmi rendszerbe, akkor igencsak kemény kihívásokkal szembesül. Egyszerűen vagy felveszi a kesztyűt és elférfiasodik, ugyanúgy viselkedik, mint a hatalmi pozíciókban lévő férfitársai, esetleg még keményebbé válik, vagy a hatalmi hierarchia kiveti magából és megsemmisíti. Hát így jutott a jelenlegi világotok a saját megsemmisítésének állapotába. Nincs már sok időtök, mert a változás elkezdődött. Egyedül rajtatok múlik, hogy miként menekültök ki ebből a kelepcéből. 

Nézzük meg most a valódi helyzetet! A nő az élet hordozója, és bizony sokkal nagyobb erő rejlek a belső valóságában, mint azt eddig képzeltétek, tudtátok. A nő a lélek képviselője. Ő a családi tűzhely őrzője. A meleget, a szeretetet, a megértést, az együttérzést, a békét, a türelmet , a fényt adó és közvetítő, a gyermeket világra hozó és felnevelő lény. A férfinak kellene biztosítani a nő, a család számára a biztonságot, a védelmet, a szeretetteljes egységet, a nő támogatását, a gyermek nyugodt kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítását. 

Ezt a mai korotokban a férfi, a családapa bizony csak igen ritka esetekben tudja biztosítani a nő és a család számára. Így a nő jelenleg oly mértékben elnyomás alá került, hogy élethivatását már szinte képtelen betölteni. A hatalmon lévő égő uralma alá került önmagában és a külvilágban is. Most itt valójában nem teszünk különbséget a nő és férfi között, hiszen a teremtő az embert teremtette, és nem külön külön a férfit és a nőt. A kettő együtt egységben teremtetett. Tehát úgy a férfi, mint a nő a jelen korban teljes mértékben a saját egojának uralma alatt van. Így hát ne csodálkozzatok a jelenlegi helyzeten, inkább mentsétek ami még menthető! Gondolkodjatok el ezen és tegyétek meg önmagatokért és mindenkiért mindazt amit itt és most tennetek kell!

Most csupán megjegyezzük, nézzetek csak meg, hogy miként van leírva a Bibliában a teremtéstörténet. Rögtön világossá válik előttetek, mihelyt elgondolkoztok rajta, hogy bizony valami nem stimmel. Hogy lehetséges kétféle módon lejegyezni a teremtés történetét? Gondoljátok csak végig!

A harmadik téveszme a paradicsomi kígyó, aki megkísértette Évát. Milyen kígyóról van itt szó? Ha az alma a tudás jelképe, és a paradicsomi almafa a Tudás Fája volt, akkor bizony a Kristálymagotokban lévő Isteni Képmásról, annak tudásáról van szó. Ez pedig nem mást jelent mint a Kundalain Energiát, mely a felébredés folyamatában a Szakrális Csakrából fokozatosan felemelkedik a Harmadik Szembe, a Homlok Csakrába. Tehát ez a Felébredésetek folyamatát jelenti, melynek itt és most végbe kell mennie, ha tovább akartok haladni Életutatokon, vissza a Teremtőhöz. Ez pedig a legfontosabb létkérdés most a számotokra ezen áll vagy bukik a további egyéni életetek és az egész emberiség sorsa. Gondold ezt át, és cselekedj belátásod szerint!

A negyedik téveszme a halállal kapcsolatos. Halál valójában nem létezik, csak a teljes megsemmisülés, vagy az Örök Élet. A halál csupán a halandó testetekre érvényes. Igen a test halandó, de a lélek és a szellem tovább él, csupán más rezgésszintű létformába, lélektestbe, vagy szellemtestbe kerül a rezgésszintjének megfelelően. Sőt a tudományos gondolkodásotok terén már felismertétek, hogy az anyag és a fény között valamiféle összekapcsolódás van. Vagyis, hogy a fény anyag és hullám megnyilvánulással, természettel is rendelkezik. Az anyag és a fény közötti különbség a rezgésszintben mutatkozik meg. Minél magasabb az anyag rezgésszintje, annál közelebb kerül a fény állapotához. Az ember, mint tudatos élőlény képes a Teremtő fényét befogadva rezgésszintjét tudatosan megemelni. Így jelen korban adott a számotokra, hogy a jelen valóságotokban egyre közelebb kerüljetek a Fénytesti, Lélektesti létállapotokhoz. Pontosan ezen helyzet és feladat áll most előttetek. Így úgymond legyőzitek a halált és beléptek a tér-idő intervallumából az időtlenség, idő nélküli birodalmába. A tényleges HALÁL állapota valójában a teljes megsemmisülés. Mikor következik ez be? Ha egy adott egyénben már nincs jelen az Isteni képmás Fénye és a szívében nem él a Krisztusi Szeretet, akkor bizony a teljes megsemmisülés, a tényleges és visszavonhatatlan HALÁL állapotában van. De ne ítélkezzetek önmagatok és embertársaitok felett, mivel mind ezen folyamat a legbelső valóságotokban zajlik. Sokszor pedig képtelenek vagytok felismerni a belső valóságotokban végbemenő történéseket.

Sorolhatnánk még a téveszméitek sorát, de ezek már az előbbi négy következményei. Így például a kiszolgáltatottságotok, a tehetetlenségetek, a szomorú, kicsinyes, nehéz élethelyzeteitek, a megszállottságotok, a kényszerhelyzeteitek, és sorolhatnánk vég nélkül a negatív életkörülményeiteket. Ezek mind a tudatlanság, a zsarnoki hatalomnak való fejet hajtás, a kényelem látszata mögötti szőnyeg alá söprés következményei. Ébredjetek fel végre, és éljetek, járjatok felemelt fővel!

Most pedig nézzük meg a jelen földi léthelyzeteteket, hogy világossá váljon, mit is kellene tennetek az eljövendő földi létvalóságotok kibontakozása érdekében.

2016-ban lezárult az eddigi földi életetek karmikus korszaka. A továbbiakban már nem a karma határozza meg az életeteket, hanem azon helyzet, hogy milyen módon és milyen mértékben fogadjátok be a Teremtő Szeretetének Fényét, és teszitek meg önmagatokért és mindenkiért mindazt, amit a küldetésetek szerint tenni kell. Persze ezt is felfoghatjátok karmaként, de ez már egy új élet karmája lesz. 2016-ban, lélek szinten, egy vizsgán esett át minden ember a földön. December 31-én a vizsga lezárult. Amilyen szinten zárta le az adott egyén a vizsgáját, olyan mértékben kapja meg a Teremtő által azon szeretet fényt és energiát, amelyen mértékben szükséges a számára, hogy a felemelkedése érdekében elvégezze az elkövetkező életfeladatait. Mindenki a neki megfelelő rezgéstartományban van ezáltal. De ez nem jelenti azt, hogy tétlenül ülhet úgymond a babérjain. Mindenkinek a maga szintjén el kell végeznie feladatait, hogy a saját és együtt az egész emberiség jövője kibontakozzon. Ennek következtében mindenki előtt nehéz élethelyzetek, kihívások fognak megnyilvánulni. Tudnotok kell senki sem léphet magasabb szintre, amíg a saját szintjén nem végezte el teljes mértékben a feladatait. Ugyanakkor a Teremtő által mindenki megkapja az adott helyen, az adott pillanatban, az adott módon mindazt amire szüksége van. De neki kell felismerni a lehetőségeit, feladatait és elvégezni a munkáját.

2017. január 1-vel egy új korszak indult el a számotokra. Jelenleg még két világ között léteztek. A múlt, a világ urainak hatalmi rendszere, összeomlóban van. Ezzel együtt pedig az eddigi egyéni életetek is teljesen felborult. Egyszerűen már a saját életetekben és az egész világban sem működik az eddigi EGO központú rendszer. Az új valóságotokat pedig még nem érzékelitek, nincs még jelen, mert ezt most kell megteremtenetek a magatok kis életében és az egész földi valóságotokban. A senki földjén léteztek. De az új valóságotok ettől függetlenül jelen van, mivel Mi és Ti egyek vagyunk. Nem látjátok, nem érzékelitek a Kristályföld valóságát, de ez hamarosan feltárul mindazok számára akik felébredve élik meg a mindennapi életüket. Tudnotok kell a PARADICSOM, a MENNYORSZÁG nem egy hely, hanem egy létállapot. Tőletek függ, hogy képesek vagytok-e a még a semmiben létező, katasztrófa szerű világotokban, észrevenni és megélni a paradicsomi létállapototokat. Ezen év négy részre tagolódva egy átmeneti év lesz a két világ között. Az első szakasz hamarosan, március végével lezárul. E szakaszban az új valóságotok lehetőségeinek felismerése, majd június végéig a lehetőségeitek feltárulása megy végbe. Szeptember végéig az új valóságotok lehetőségeinek megnyilvánulásának, ezt követően pedig december végéig az új valóságotok lehetőségeinek kibontakozásának kell megtörténni. 2018-ban pedig már, el kell kezdenetek, az új valóságotok alapjainak lerakását.

Nem véletlen az sem, hogy médiumunk, Harangvirág, a mai nap kapja meg üzenetünket. Igen fontos ünnepnap ez a magyar nép számára, de valójában kihatással volt és lesz a többi népre is. Sőt itt és most az egész emberiség további sorsa a kezetekben van. Nem hiába neveznek benneteket a MAG népének. Erre az ősi küldetésetek beteljesítésére szólítunk most fel benneteket. Ez az ünnepnap pedig méltó arra, hogy üzenetünk eljusson mindazokhoz, akiknek feladatuk van az új valóság kibontakozásában. 169 évvel ezelőtt elindult a szabadságharc. Azonban még mindig rabságban, bilincsben éltek. Cselekedjetek, hogy egy év múlva őseitekhez méltóan ünnepelhessétek meg teljes mértékű felszabadulásotok ünnepét. Példátok visszhangja végigsöpörhet a Földön, ha időben, és Isten akarata szerint, véghezviszitek mindazt amit tennetek kell. Igen ekkor majd elmondhatjátok, hogy:

"Feltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet...." – és a tengerár végigsöpörve a Földön megteremti az eljövendő új korszak alapjait.

FÖLTÁMADOTT A TENGER...

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.
Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Süllyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.
Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;
Jegyezd vele az égre
Örök tanúságul:
Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!
(Pest, 1848. március 27–30.)

Petőfi és a többi szabadságharcos hősök büszkén tekinthetnek ekkor majd rátok, és méltóképpen ünnepelhetnétek meg az 1848-as szabadságharc elindulásának 170. évét. Addig, amíg nem váltok Ti és az egész emberiség szabaddá, csak képmutatás, színjáték az ünneplés.

Ne feledjétek a Nemzeti dal sorait sem:
"Talpra magyar, hí a haza!...." – igen, hív a haza mindenkit az egész emberiséget hívja vissza, az Égi Otthonba, vissza a Teremtőhöz.

NEMZETI DAL

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 1848. március 13.)

Most pedig nézzük, mi a teendőtök a továbbiakban! Először is tekints magadba! Vizsgáld meg az itt leírtak mennyiben érintenek téged! Milyen változásokra lesz szükséged, hogy az eljövendő valóságodat megteremtsd? 

Állj ki önmagadért! Tedd félre a félelmeidet! Ha Isten Veled van, akkor mond csak, ki lenne ellened? 

Mindent megkapsz a Teremtőtől, hogy véghezvidd, amit önmagadért és mindenkiért meg kell tenned! Figyelj az intő jelekre és a segítő kezekre, helyzetekre is! Állj ellent az erőszakos megnyilvánulásoknak, bárkitől is származnak! Védd meg magad ily módon! Tekints embertársaidra szeretettel! Segíts a többieknek, amilyen módon tudsz! Ne csüggedj, ne szomorkodj, a Teremtő mindenkiről gondoskodik, ha figyelsz rá és befogadod szeretetének fényét! Nézz körül környezetedben, családodban, baráti közösségeidben, tágabb, kisebb, nagyobb közösségekben! Vizsgáld meg, hol és hogyan tudsz, a lehetőségeidhez mérten, tenni, hogy együtt munkálkodjatok! Hozzatok létre kisebb nagyobb közösségeket! Tervezzétek meg a közös munkáitokat! Válasszátok meg küldöttként az arra legrátermettebb személyt, aki a közösség érdekeit képviseli! Lépjetek kapcsolatba különböző civil közösségekkel! Szervezzetek közös megmozdulásokat! A különböző civil közösségek küldöttei, akik a saját közösségük érdekeit szolgálják, együtt dolgozzák ki a továbblépés programjait! Szervezzék meg a közösségek együttes munkáját! A különböző kis, majd egyre nagyobb összekapcsolódásban bővülő közösségek végül egy egész nemzetet felölelve, az egész ország irányítására, vezetésére képessé válnak. A küldötteket minden csoport bármikor visszahívhatja, ha nem a csoport együttes igényeit, érdekeit szolgálják. Valójában egy alulról, a nép legkisebb egységeiből felépülő, egyre bővülő küldöttek vezetésére lenne szüksége az országnak, a népnek. Így valóban a nép érdekeit szolgálná a küldöttek egységes vezetése. Ekkor az Országház, valóban az ország, a nép házává válna, és méltón állna országunk közepén. Az országot nem a felűről szervezkedő pártok vezetésére kellene bízni, hanem a nép soraiból, a kisebb majd egyre bővülő nagyobb közösségek küldötteiből felépülő csoport, országot irányító vezetésére van szükség. Képesek vagytok mindezt véghezvinni, és utat mutatni az egész emberiségnek. Elérkezett az idő, hogy beteljesítsétek őseitek munkáját, kivívjátok teljes szabadságotokat! Példátok révén a szolgasorsból, amely mostanra már rabszolga sorssá vált, felszabadul a MAG népe, az egész emberiség, szerte a nagyvilágban. Rajtatok múlik egyedül, hogy mit és mennyit végeztek el küldetésetekből. A végeredmény az elvégzett munkát tükrözni fogja.

Van egy fontos élethelyzet, amely a jelent meghatározza. A jelenleg uralmon lévő kizsákmányoló, hatalmi rendszer, már réges-rég, nem képes az élet irányítására. Csak a rabszolgasorsba való kényszerítés helyzetét adják meg a számotokra. Sőt, valójában még ezt sem. Jelen korban a technológia olyan szintre fejlődött, hogy az emberi munkát a gépek veszik át. Így az embere úgymond nincs szükségük. Pontosan ezért mindent elkövetnek az emberiség legnagyobb mértékű likvidálása érdekében. A háborúk nem csupán az uralmi pozíciókért folynak. Nagy mértékben hozzájárulnak az emberiség létszámának lecsökkentésébe. Aztán itt vannak a különböző, újabb és újabb járványok, melyek mesterségesen kirobbantott betegségek. Továbbá az elmaradt országokban élők sanyarú életkörülményei, az éhező tömegek helyzete. Lenne lehetőség, hogy a Föld minden lakója bőségben élhetne, de ők a gazdagságukról, bőséges feleslegeikről, a pénzükről, az uralmi, hatalmi helyzetükről önként lemondani nem akarnak. Számukra is nyilvánvaló, hogy a Földön valamilyen, rendkívüli folyamat zajlik, de ezt nem akarják látni, észrevenni, mert akkor az uralmukat, az elnyomást már nem tudnák fenntartani. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Nos:

"Aki kardot fog, az kard által vész el!" – mondta ki egykoron Krisztus. Igen ez így van. Nem léphettek fel erőszakosan! Nem ragadhatjátok meg az irányítást harc árán! Ez a mai korban lehetetlen. Látjátok mi történt a múltban a szabadságharc idején. Most csakis egyedüli fegyver a kezetekben a Krisztusi Szeretet. E szeretet olyan fegyver, amely senkit sem sebesít meg, sőt, aki befogadja azt erősíti. Egy csendes, eltökélt EGYSÉG jelenlétében való fellépés az egyedüli lehetőségetek az eljövendő valóságotok megteremtésében. Ehhez pedig, a Teremtő által, miden segítséget megkaptok. 

Ne feledjétek, a régi rendszer mindenképpen felbomlik! Lejárt az ideje. Isten Szerettének Fényében már nem tudnak eredményesen működni. Van azonban egy másik helyzet amivel tisztában kell lenetek. A sötétség erőtere, a zsarnokság a fény hatására egyre őrültebb állapotba kerül. Így, amíg hatalmon vannak, bármikor olyan őrült lépést tehetnek amely veszélyezteti az egész földi létet. Figyelmesen kövessétek az eseményeket és tegyetek meg mindent az őrültségek bekövetkezésének megakadályozására! Mindenképpen legyetek nyugodtak, a Teremtő kézben tartja a Föld eljövendő sorsát! Ha kell, akkor közbelép. De ti sem ülhettek tétlenül, amit meg kell tennetek azt nem halogathatjátok tovább.

Most pedig fel kell tárnunk országotok, népetek, és küldetésetek legfontosabb helyzetét, amely az egész Földre és az egész emberiségre kihatással van. Eddig úgy tudtátok, hogy a Föld szívcsakrája Dobogókőn van. Továbbá a saját lényetek hét csakrára épülő rendszerét ismertétek. Nos ez egy kissé másképpen van. Mivel bezárult valamikor a régmúlt időben a harmadik szemetek, ezért eddig nem ismertétek fel a valódi helyzeteteket ezekkel kapcsolatosan. Most nézzük először a saját csakrarendszereteket. Valójában nem hét csakrátok van, hanem összesen tizenhárom. Ezek közül az eddig ismert hét csakra a fizikai testetekben helyezkedik el. De Ti test-lélek-szellem hármas egységében léteztek a teljes valóságotokban. Így a lélektestetekben, amely itt és most a mindennapi létetekben is jelen van, még további két csakra található. Ezek a következők: a lábatok alatt található a Föld csakrátok, és Földanyával és az egész Földdel való összekapcsolódásotok ez által valósul meg. A korona csakrátok felett található a Lélekcsillag, az Ég csakrátok. Ezen keresztül vagytok kapcsolatban felsőbb énetekkel, Szellemetekkel, az Égi Világgal és az egész univerzumi léttel, az egész világmindenséggel és magával a Teremtővel is. A Lélektesti, Fénytesti valóságotokban ez igen lényeges, mert ezen állapotban a kilenc csakrabeli állapot teljes kibontakozása és megélése lehetővé válik a számotokra. Továbblépve van még kettő csakrátok, ami egyben négy csakrát jelent. Ez így most érthetetlennek tűnik. Nézzük csak hogyan lesz a kettőből négy. A Földcsakra alatt Földanya testében van a Föld Jin-Jang csakrája, amely valójában az Egyetemes Lélek és az Egyetemes Szellem valóságában nyilvánul meg. Ugyanakkor az Ég csakrátok felett a felsőbb énetekben, a szellemetekben van az ÉG Jin-Jang csakrája, amely Mennyei Anyánk és Mennyei Atyánk Szeretetegységében nyilvánul meg. Vagyis a szellemi valóságotokon keresztül kapcsolódtok össze Isten Mennyei Anyai és Mennyei Atyai létével. Ezen Isteni Egység Szeretet Fényének befogadása által lesztek képesek magasabb dimenzióba a Lélektesti, Fénytesti valóságotokba belépni, szeretett fiuk, Jézus Krisztus Szeretetének Fényét befogadva és megélve. Ez pedig független minden eddigi vallási nézetetektől. Minden vallás ragaszkodik a maga isteneihez, szentjeihez avatárjaihoz, prófétáihoz, isteni küldötteihez. De valójában csak egy Isten, maga a Teremtő létezik, bárhogyan, bármelyik vallásban is nevezed, mindenkor aki hisz Istenben ugyanazon Istenhez szól és imádkozik, függetlenül attól, hogy milyen dogmatikus vagy egyéb tévhitei, téveszméi vannak. A lényeg hogy jelenleg a Teremtő kézben tartja a földi létünkben végbemenő eseményeket, és így vagy úgy de akarata szerint beteljesül az Isteni Terv.

Most még szólnunk kell Földanya csakráiról, illetve ezen belül a Kárpát medence és országotok helyzetéről. Igen, eddig úgy tudtátok, hogy Földanya szívcsakrája Dobogókőn van. Nos, ez nem egészen így van. Földanyának is megvan a maga tizenhármas csakrarendszere. Sőt minden egyes kisebb vagy nagyobb helynek, így a saját otthonotoknak is megvan a sajátos csakrarendszere. Nézzük most ezt Földanya, a Kárpát-medence és Magyarország viszonylatában. Sajátos helyzetet tölt be országotok és a Kárpát-medence ezzel kapcsolatosan. 

A Kárpát-medence Földanya agyát képviseli. Nem véletlen, hogy annyi nagy tudású ember szóródott szét, erről a helyről, szerte a nagyvilágba. Magyarország pedig Földanya harmadik szemét jelenti. Nos Dobogókő pedig ezen harmadik szem szívcsakrája. Nem véletlen, hogy erről eddig igen kevesen tudtak, ugyanis harmadik szemetek bezárulásával e tényre is a feledés fátyla borult. 

Ugyanakkor a zsarnoki, uralmi rendszer mindent elkövetett, hogy még a csíráját is kitörölje emlékezetetekből. De ezt kitörölni lehetetlen, mert ...

Isten által elhivatott Szent Küldetés áll előttetek.! Fel kell ébrednetek! A küldetést be kell teljesíteni! A Kárpát-medencének és az országnak fel kell emelkednie és világító toronnyá válva a Teremtő Fényét közvetítve segíteni kell az eljövendő Kristályföldi Létetek megteremtését. E Szent Küldetésre jelölte ki a Teremtő a MAG népet itt hazátokban és szerte a nagyvilágban.

A jövő szempontjából jelenleg három lehetőség áll előttetek. Az első akkor következik be, ha a jelenlegi zsarnoki rendszer tovább akarná folytatni uralmát, úgy hogy Ti továbbra is tétlenül, birka módjával csak néznétek. Ha, nem lennétek képesek kézbe venni saját sorsotok, életetek irányítását. Ha nem tennétek meg önmagatokért és mindenkiért mindazt, amit meg kell tennetek. Ekkor nagyon rövid időn belül bekövetkezik a földi létetekben egy pólus váltás, amely egyben egy dimenzióváltást is létrehoz. Ezt ebben az esetben igen kevesen élnék túl, ugyanakkor a túlélők bekerülnének a Lélektesti, Fénytesti létállapotukba. A többiek, akik őrzik még az Isteni Képmás Fényét a harmadik szemükben, függetlenül attól, hogy ezzel tisztában vannak vagy sem, továbbá él a szívcsakrájukban a Krisztusi Szeretet, ők igaz távoznak a jelen fizikai testükből, ha a kataklizmát nem tudják túlélni, de az Égi Világban felkészülve, mikor eljön az ideje leszülethetnek immár a Kristályföld létvalóságába.

A második eset akkor következik be, ha rövid időn belül sikerül leraknotok az eljövendő Kristályföldi létetek alapjait. Ekkor jóval többen lesznek képesek továbbfejlődni és jelen földi létükben felemelkedni a Lélektesti, Fénytesti létükbe. Ekkor is lesznek a fizikai testi létükből távozók. Azok akiknek fizikai teste már nem képes az egyre emelkedő szintű Teremtői Fényt befogadni és megújulni, azok távoznak, de ha él bennük a harmadik szemükben és a szívcsakrájukban a Fény, akkor ha eljön az ideje leszülethetnek a Kristályföldre. Távozni fognak mindenképpen minden verzió esetén azok akikben már nincs jelen az Isteni Képmás és a Krisztusi Szeretet. Ők végleg távoznak Isten által teremtett világból, tehát megsemmisülnek. Ez estben az új valóságotok, folyamatában, egyre intenzívebben fog kialakulni.

A harmadik eset akkor következik be, ha meg van az új korszakba vezető réteg, de még nem tud eredményesen, teljes mértékben fellépni, de fokozatosan a jelen zsarnoki hatalmat megfékezi oly mértékben, hogy azok képtelenek lesznek már elnyomni, gúzsba kötni a tömegeket. Ebben az esetben mintegy nemzedékváltásnyi idő, de akár ötven év leforgása is szükséges lesz az átmenethez és az új valóság megteremtéséhez. Ebben pedig számíthattok majd a magasabb szintről újonnan érkező lelkekre. Az új nemzedék fogja majd ekkor átvenni az irányítást.

Most pedig végezetül arra kérünk mindenkit, hogy gondoljátok át mindazt, amit itt most átadtunk nektek! Továbbítsátok minden lehetséges formában üzenetünket, hogy minél több emberhez eljusson a jelen helyzetetekkel, feladataitokkal, a jövő valóságával kapcsolatos üzenetünk!

Szeretettel és a Teremtő áldásával búcsúzunk: Csillagfény
Fényvirág és
Csillagvirág
2017. március 15.

Ezen üzenetet médiumi szinten én, Harangvirág jegyeztem le. Magam részéről az üzenet továbbításán kívül szeretném segíteni az egyéni belső átalakulásotok folyamatát. Lejegyeztem a saját fejlődésem menetét, 2001-ben végbement újjászületésemig. Mindazon lehetőségeket melyeket felhasználtam az életutamon való előrehaladásomban feltártam. Ha úgy gondolod, akkor vedd fel velem a kapcsolatot, az e-mail címemen keresztül!

E-mail címem: dmhv1248@gmail.com

Ha szükséged van rá, elküldöm a könyvem anyagát e-mailben. Idővel további anyagokat is készítek a Kristályfény Energia rendszerére vonatkozóan, és az igényeknek megfelelően továbbítom az érdeklődőknek. Ahogy a felemelkedésünk folyamata egyre intenzívebbé válik, úgy egyre több és több információt, tudást tudok majd megosztani veletek. Továbbá, ha újabb üzenetek érkeznek a jövőnk valóságából, akkor azt is a megfelelő módon megosztom mindazokkal, akik képesek ezen új szemléletet befogadni.

Ezen üzenetet a fent rögzített napon fogadtam be. Az eltelt napok során újra és újra átolvastam, néhol kiegészítések történtek, így ezt csak most tudom továbbítani.

Végezetül egy Házi Áldással búcsúzom:

HÁZI ÁLDÁS

Mennyei Anyánk/Atyánk áldása
Csillagfényként ragyog reánk,
és a Krisztusi Szeretet
utat mutat életünkben.
Hozzon e fény mindennapjainkba
örömet, békét, nyugalmat, áldást, hogy
Krisztus Szeretetének Fénye
ragyogja be életünket!

Szeretettel: Harangvirág


Továbbá:
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu