2014. november 3., hétfő

A BAGOLY - a BÖLCSESSÉG szimbólumaspiriteve  üzeneteLássuk csak mit tud a BAGOLY  és a BÖLCSESSÉG szó?

Istár Baglyaival és Oroszlánjaival


BAGOLY

BAG-OLY
BAG - BAK,BEK, BÉK
OLY = LYÓ = JÓ

BAGOLY - BAK LYÓ - BÉKLYÓ


A BAGOLY tehát a BÉKLYÓBÓL, a karma körforgásából kiszabadult lélek szimbóluma!

BÖLCSESSÉG

BÖLCS
BÖLCSŐ
BÖLCSESSÉG
BÖLCS CSŐ ESS ÉG
BÖLCS CSŐ V* ESS ÉG
BÖLCS CSÖVESSÉG 


*V: A V betű egy lefelé mutató nyíl hegye, egy irányt jelölő betű, ami hozzá toldható az ESS, ESIK szavakhoz, mivel az, ami (LE)ESIK, az FENTRŐL LEFELÉ esik LE, ahogy a V betű is egy FENTRŐL LEFELÉ mutató NYÍL hegye. 

A BAGOLY, mint szimbólum a BÖLCSESSÉG vagyis a BÖLCS-CSÖVESSÉG szimbólumaként ismert. BÖLCS CSŐVEL rendelkezik az, aki az égiekkel kapcsolatban áll.

Ez a BÖLCS CSŐ a fejünk tetején található. A megnyílt tudattal rendelkező emberi lélek, a korona-csakrán át képes kilépni a testéből. Ezért is tették a baglyot az indiánok a totemoszlopaik tetejére, azon belül is, az emberi fej tetejére! 

BÖLCS-ESS-ÉG, azt is jelenti, az a jó, ha a BÖLCSESSÉG az ÉG-ből ES(S)-ik. 
Bölcs tehát az, aki az égiekkel kapcsolatban áll, s az égiek tanításait követi. Ha belegondolunk ez volt a SÁMÁNOK és a TÁLTOSOK tudásának lényege!

Ismert tény, hogy ezek az emberek képesek voltak akkor elhagyni a testüket vagyis meghalni, amikor azt ők jónak látták. Nem betegség és nem is az öregkor vitte el őket.

Indián totem oszlop
Füles bagoly


A szem-FÜL-(L)ES éjjeli BAGLYOK hamar rájöhetnek, hogy a BAGOLY többet is jelent ennél!

A BAGOLY a már éjjel, vagyis A SÖTÉTSÉGBEN is TISZTÁN LÁTÓ, megvilágosodott ember jelképe. 

Az az ember ugyanis, aki a legnagyobb sötétségben is lát, TÖBBÉ NEM TUD ELTÉVEDNI!

Hogy miért ábrázolták Istárt 2 db oroszlánnal és 2 db bagollyal?
Pontosan azért, amiért 2 db OMEGA ZÁRAT tart a kezében!
Mert Ő az, aki ismeri a fenti és a lenti birodalmat is, és mind a kettőbe ismeri a befelé- és a kifelé vezető utat is! 


Szebb Napot! © spiriteve 
Fotók: google

A BAGOLY


A bagoly, mint totemállat a bölcsességgel és az intuitív tudással áll kapcsolatban.

A bagoly azt is látja, ami mások elől rejtve marad.

Amikor a lelket ez az állat vezeti, akkor láthatjuk az igazi valóságot, a látszat fölé emel, a bagoly ösztönzést és útmutatást ad.


Továbbá:


- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/egy-galaxis-kivulrol-nezve-az-os-jelkep.html

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/az-ige-szekelymagyar-rovasiras_24.html

- Magyarul beszélő indiántörzsek:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/magyarul-beszelo-indiantorzsek-moricz.html

- A magyar népviselet és a szakrális geometria:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nepviselet-es-szakralis.html

- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:2014. november 2., vasárnap

A VONZÁS TÖRVÉNYE - más szemmel
spiriteve bejegyzéseSzámtalan cikket olvastam a vonzás törvényéről, de úgy éreztem, hogy valami hiányzik.
Amióta a belső csatornámat használom a külső források felkutatása helyett, igazán meglepő dolgokat tudtam meg.

Például, amikor a VONZÁS törvényéről beszélünk, nem szabad elfelejteni megvizsgálni az eszközt!

Mi a vonzás ESZKÖZE?


A MÁGNES! 
Eddig egyszerűnek tűnik, és még logikus is. 
Ahhoz, hogy valamit VONZANI tudjunk, MÁGNEST kell találnunk.
Vagy(is) mi nekünk kell MÁGNESSÉ válnunk.


Létezik egy úgy nevezett GONDOLAT MÁGNES, amely összeköti az EGET a FÖLDDEL! 
Az itteni tudatunkat, a Teremtő tudatával.

GONDOLAT

GONDOLA, mint csónak  
GONDOL LÁT 

Aki GONDOL az LÁT, LÁTJA A GONDOLATOT.
Aki kigondol valamit, az látja is az adott dolgot maga előtt.
Ez a vizualizáció KÉP-ESS-ÉG(E)!

KÉP-ESS-ÉG

KÉP-ES(IK)-ÉG(BŐL)

Az általunk vizualizált KÉP, ha jól GONDOLTUK, úgymond az ÖLÜNKBE HULLIK az ÉGBŐL. 
Vagyis a GONDOLAT a Teremtő MÉHÉBE ESIK = MEGVALÓSUL. 
Mit rejt a MÁGNES szó?

MÁGNES
MAG ÁG GÉNES

A természetben a FA ÁGA és a termésének a MAGJA is tartalmazza a GÉNT, a GÉNTÉRKÉPET, amelyből új FA nőhet. 

Az ember esetében az örökítő anyag szintén meg van az ÁGBAN = a FÉRFI hímivarsejtjében, és a MAGBAN = a NŐ petesejtjében. Ahhoz azonban, hogy a kettőből Élet szülessen a FÉRFI más-s-ÁGA kell! 

Miben más a FÉRFI genetikája a NŐ genetikájától?

FÉRFI = XY

NŐ = XX

AZ Y kromoszóma a képlet megoldókulcsa! 
A magyar nyelv rejt nyelv. A forráskód védi a titkait.
A forráskódban az Y-nak kiemelt szerepe van. Hogy mi is az?
Az Y az isteni szikra, ami képes életet lehelni, működésbe hozni mindent.


MAG ÁG 
MEG ÉG
MEGY ÉG
MEGY EGY
MEGY ÁGY

MEGY ÁGY ÉK=ÉG

ÁGYÉK-ba MEGY vagyis a teremtő MÉHÉBE M-EGY a MEGTERMÉKENYÍTETT vagyis a MEG-TÉR-MÉH-KEN-Y-ITT-TETT MAG. Amelyet az Y kromoszómával rendelkező fél termé(H)kenyített meg!  

De a MÁGNES szó bölcsebb, sokkal többet rejt!
M-ÁG-NES

A G betűt úgy mondjuk GÉ, ez sem véletlen. 

MA-G-NES
MA-GÉ-NES

MA-GÉNES
MA-GÉN-ES(Z)

Tehát lássuk, mi mindent rejt a MÁGNES szó?

MAG ÁG GÉN ÉSZ (=GÉNIUSZ)

Egy másik jellegzetessége a magyar nyelvet záró forráskódnak, hogy az A és az E betű egymásra utaló betűk.

A, Á -E, É


MAG ÁG GENES
MAG ÁG GANES(A)

A forráskód következő sajátossága, hogy 2 féle névelőt használunk, amelyek a szavak elejéről a szavak végére is beilleszthetőek.

Pl. A MÁGNES = MÁGNESA 

Így jutottunk el a (MAG ÁG) GANESA szóig.

MAG-ÁG előtag azt jelenti, hogy GANESÁBAN egyesül a NŐI (MAG) és a FÉRFI (ÁG) GÉN-állomány. 

Tehát GANESA az, aki képes bármit MEGTEREMTENI, MEGADNI! 

Nyilván nem véletlen, hogy GANESA szobra a bőség és a TERMÉKENYSÉG szimbólumaival van ellátva.

MI/KI az a GANESA? 

GANÉSA az indiai kultúrában ismert Istenség. 

Felmerülhet a kérdés egyesekben, hogy mi köze egy indiai Istenségnek a mágnes szóhoz és a magyar kultúrához? 

Sokkal több, mint hinnénk. De maradjunk most a MÁGNESNÉL! 
A magyar vonatkozás megérdemel egy külön fejezetet.


Ganésa 

Ganésa a TUDOMÁNYOK és MŰVÉSZETEK védnöke, valamint az ÉRTELEM és a BÖLCSESSÉG Istene. 

Ebben az egyetlen mondatban nagyobb "titok" rejtezik, mint a vonzás törvényéről írt összes könyv több száz oldalán.

Ganésa az AKADÁLYOK ELHÁRÍTÓJA.

Tehát ha el tudja hárítani az akadályokat, akkor ő az az Istenség, aki képes megadni mindent.

Amikor azt mondjuk KÉRJ és MEGADATIK, hozzá is fohászkod(hat)unk. 
Ganésa az akadályok elhárítója, segít mindazt magunkhoz vonzani, amire szükségünk van. 
Ezért is látni a képen minden földi jóval.

A MÁGNES szó azt jelenti, hogy aminek ismerem a (MAG-ÁG*) GÉN-jét, azt KÉPES vagyok a fizikai világban is megteremteni. 


MAG-ÁG* 

MAG = petesejt = NŐI örökítőanyag 
ÁG = hímivarsejt = FÉRFI örökítőanyag

A MÁGNES a DNS-ünk ANYAI és APAI jellemzőit összetartó erő. 

Ha ez a tény nem elég bizonyíték arra, hogy minden a SZERELEMBŐL született ezen a világon, akkor mondok még egy érdekeset! 

A DNS KETTŐS = KÉT TŐ ŐS szerkezetű spirál. 
A KETTŐS szavunk magában hordozza a KÉT TŐ = EREDETI ŐSÜNK, az IstenANYA és az IstenATYA génjeit. 


DNS spirál


Az univerzumban, mindennek megvan a saját genetikai térképe. 
Vagyis a keletkezésének a pontos leírása! 

A GÉN az A TEREMTŐ FORMULA, ami alapján a teremtett világunk minden fűszála, köve, élőlénye, szerves és szervetlen összetevője meg lett alkotva.

A GÉN nem csak az élőlények GÉNJE!

GÉNJE van egy autónak, egy szekrénynek, de egy ruhának is. 
A GÉN egy SZABÁSMINTA, egy TERVRAJZ! 

A GÉN egy leírás, amely egészen pontosan tartalmazza azt, hogy az adott dolog/élőlény miből, és hogyan keletkezett.

Aminek ismerjük és ÉRTJÜK (!) a TELJES genetikai TÉRKÉPÉT, azt elméletileg a matéria szintjén is képesek vagyunk létrehozni. Ha egy tárgyról van szó, ez még rendben is van.


Ha képesek volnánk látni mindennek a GÉNTÉRKÉPÉT és értenénk a titkos összetevőnek a lényegét, magunk is az Istenek soraiba emelkedhetnénk.

De ugye nem tarunk ott... ezért van szükségünk arra, hogy imádkozzunk, és kérjük az égiek segítségét.
Mert az hazugság, hogy ha pozitívan gondolkozom, minden úgy lesz, ahogyan szeretném!

Ha jót és jól kérek, tehát a kérésem belesimul az élettervembe, akkor igen, valóra válhat sok minden, amit eltervezek. De ez a szint NEM az EGÓ szintje. Őszinteséget követel. A hibáink felvállalását, és a helyes irány megtalálását. Mert ahogy az IRÁNYTŰ is mindig ugyanazokat a mágneses erőket követi, amelyek egyben tartják a világunkat, úgy a szív iránytűje is mutatja a helyes utat. Ha hagyom, hogy magától megmutassa nekem, hogy merre kell mennem. S akkor mindig eljutok oda, ahová el kell jutnom, s megtalálom azokat a megtapasztalásokat, amelyekre szükségem van a fejlődésem során. Azért rejti Ganésa nevét a MÁGNES szó, s azért Ő a TUDOMÁNYOK ÉS A MŰVÉSZETEK VÉDNÖKE, mert csak az a TUDÓS, aki egyben MŰVÉSZ is, képes nem csupán az ÉRTELMÉT vagyis a FÉRFI ESZÉT használni, de a SZÍV BÖLCSESSÉGÉT, vagyis a NŐI SZÍVENERGIÁJÁT is alkalmazni! 

Az, aki az ARANY IRÁNYTŰT használja, vagyis követi a szívét és használja az eszét, az olyan, mint a TUDÓS, aki az ESZÉT, s a MŰVÉSZ aki a SZÍVÉT használva ALKOT. 


Ahhoz tehát, hogy egy gondolatot az ANYAG szintjén is meg tudjunk jeleníteni egyszerre kell tudjunk TUDÓSKÉNT gondolkodni és MŰVÉSZKÉNT érezni.

Mert csak ebben az ideális TUDATÁLLAPOTBAN vagyunk képesek MÁGNESSÉ válni. 

Vagyis a VONZÁS TÖRVÉNYÉT alkalmazni!  

Ez az a pont, ahol a tudomány összeér a művészettel/spiritualitással.
Ezért van az, hogy minden valamirevaló MŰVÉSZ tudós is egyben. S hogy minden nagy FELTALÁLÓ, FELFEDEZŐ TUDÓS ELME követte az intuícióit, vagyis spirituálisan gondolkodott, s akárcsak Einstein, 

elismerte az Isten létezését. 

Szebb Napokat! © spiriteve 
Fotók: google

Továbbá:


- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/08/egy-galaxis-kivulrol-nezve-az-os-jelkep.html

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/nyelvunkrol-kettoskereszt.html

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/az-ige-szekelymagyar-rovasiras_24.html

- Magyarul beszélő indiántörzsek:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/magyarul-beszelo-indiantorzsek-moricz.html

- A magyar népviselet és a szakrális geometria:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nepviselet-es-szakralis.html

- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:Szeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:

blog oldalam: