2015. szeptember 23., szerda

ASÓKA KIRÁLY


ASÓKA KIRÁLY

(Turáni népeink)
  
...volt az, aki Nagy Sándor hadjárata után egységbe fogta Indiát.
Birodalmát a mai Afganisztán nyugati határaitól a Bengáli-öbölig kiterjesztette.
Uralkodásának székhelye Magadha (a mai Bihár).
India közepét a Dekkán - fennsík borítja:
Asóka király élete végén szent életet élt.
Az Asóka csakrája a dharmacsakra, a tankeréknek, a dharma kerekének egyik ábrázolási módja.A keréknek 24 küllője van.India zászlaja Asóka Nap kerekével


A csakra kerekén lévő 24 küllőnek a következők a jelentései:

Szeretet
Bátorság
Türelem
Békesség
Kedvesség
Jóság
Hűség
Gyengédség
Önkontrollálás
Önzetlenség
Önfeláldozás
Igazmondás
Becsületesség
Igazság
Irgalom
Könyörületesség
Alázatosság
Empátia
Szimpátia
Isteni tudás
Isteni akarat
Isteni morál
Áhítatos istenfélelem
Isten jóságába vetett remény/bizalom/hit
Asóka csakrája több emléken szerepel, ezek közül a legnevesebb Asóka oroszlános szobra, és az Asóka oszlopfő.
Manapság legtöbbször az Indiai Köztársaság nemzeti lobogójának középen tengerkék színben fehér alapon látható.
ASÓKA ÁLMA

Amikor Asóka Király, a harci elefántjai élén hódító útjára indult Kalinga ellen, egy  ősz öregember állta vala útját, szakadt köntösben, nyomorult állapotban.

Külsejével ellentétben villogó, élesen hatoló tekintettel nézett farkasszemet Asókával.

A császárelefánt megtorpant,  és mint egy megigézett, megszelídített szilaj paripa engedelmeskedett az Agg parancsoló tekintetének.

Ugyanakkor, mint a sebes folyó vize a gátnál megmeredt a százezer fős sereg is.

A Király leszállt az elefántjáról, tekintetét a látóhatáron túlra visszanyúló lovasságra vetette, és ezt követően az aggastyán szemébe nézett.

Százezer szempár rejtve követte kettőjük néma eszméjét.

Az Agg eltávolodott a seregtől, az Indus felé indulva.

Asóka pedig követte.Ashoka - Bagin Nangaru festménye

Amint az ösvényen, a folyó közelébe értek, az öreg lehajolt, és egy Lótuszvirágot vett fel.

Ezt Asókának a köntösére  erősítette.

Amint leértek a folyóhoz, kulacsába vizet merített, ivott, Asokának nyújtotta, és amint emez is szomját oltotta, a kulacsot Asóka derékövére erősítette.

Visszaindultak a hadsereghez.

Ugyanazon az ösvényen mentek, viszont most az aggastyán egy marék földet vett fel, ezt egy kicsi puha bőrzacskóba helyezte, bekötötte a zacskót, és Asóka nyakába kötötte.

Amint visszaértek a pihenő hadhoz, Asóka levágott egy tincset a hajából, lehúzott egy éktelen gyűrűt az újjáról, a tincset a gyűrű köré csavarta, ezt pedig ráhúzta a tőrkésére, és átnyújtotta az Aggastyánnak.

Rettenetes porfelhőt hagyott maga után a százezer fős sereg, az Aggastyán a sziklaszirtről követte a távolodó hadat.

40 évvel később, egy oszlopra szanszkrit nyelven írt felirat tanúskodott a nemzet hőse diadalsorozatáról.

A gyűrűbe sodort hajtincs ott díszelgett a sírkövön.
Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html

- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék: