2016. december 7., szerda

Kronovizor - az időnéző időgép


Kronovizor - az időnéző időgép


A kronovizor, az emberiség által valamikor létrehozott képeket és hangokat képes érzékelni, amelyek a térben lebegnek.

A mai napig a Vatikánban van a gép.  
cikk:


video:


A kronovizor

1986. október 18-án egy furcsa berendezést mutattak be az elképedt újságíróknak egy sajtótájékoztatón.

A készüléken többek között egy régi görög tragédia képei elevenedtek meg i.e. előtt 169-ből.
  
A kronovizor olyan berendezés, amely megtörtént eseményeket elevenít fel.

A találmány atyja az olasz Alfredo Pellegrino Ernetti szerzetes, aki különböző országokból 12 fizikust és híradástechnikai szakértőt gyűjtött maga köré elgondolásának megvalósítására.
A fejlesztések eredményeként már 1972-ben létrejött az első működőképes modell.
A huszonkét évvel ezelőtti premieren először egy régi görög tragédia i.e. 169-ben lezajlott előadást láthattak az ámuló újságírók, szakemberek.
A képsorok minősége tökéletes volt, – s a jelen levő szakértők szerint semmi kétség nem fért a képek hitelességéhez.
Később Quintus Enniusnak, egy latin szónoknak a beszédét „fogták”, majd egy dór zenekar muzsikáját élvezhették eredeti archaikus előadásban.

A berendezés három fő egységből tevődik össze.
Az első egy bonyolult antennarendszer, mely képes arra, hogy felvegye a kapcsolatot a „Magasabb Intelligencia” számítógépével, a memóriájából lehívja a megadott kor látni kívánt eseményeit.
A következő fokozat egy szubatomi energiahullámok érzékelésére és erősítésére alkalmas áramkör, míg a harmadik egy konverter, amely a szubatomi energiahullámokat elektromágneses hullámokká alakítja át.

A kronovízor vázlatos rajza


Ezután a jelet rá kell kapcsolni egy tévé bemenetére, és máris filmszerűen feltárul előttünk történelmünk bármely eseménye.
Mivel a „Magasabb Intelligencia” szuperszámítógépei életünk minden egyes megnyilvánulását rögzítik, ezért a kronovizor nem csak szórakoztatási célra használható, hanem várhatóan fontos szerepe lesz a tudományos viták eldöntésében is.
A legnagyobb hatékonysággal azonban a bűnüldöző szervek fogják ezt a berendezést alkalmazni, mert segítségével bármely bűncselekmény percek alatt felderíthető.
 Erre azonban még egy darabig várni kell, mivel a szerkezet jelenleg hozzáférhetetlen.
Ennek a végkifejletnek hosszú és bonyolult előzménye van, amelyről egy olasz lap, a Domenico del Corriere tudósított még 1972-ben.

A feltaláló Ernetti atya a velencei zenei konzervatórium docense volt, majd kinevezték a vatikáni zenei titkárság igazgatójává.
Így került szoros kapcsolatba XII. Pius pápával.
Az akkori egyházfő nagyon örült a Benedek-rendi szerzetes találmányának, mert a túlvilág, az öröklét létezésének bizonyítékát látta benne.
Ernetti fő segítője Germetti professzor, valamint a híres olasz atomfizikus Fermi egyik tanítványa, Braun volt.
Jelentős részt vállalt a találmány kidolgozásában a portugál De Matios professzor, valamint egy japán Nobel-díjas fizikus is.
A fejlesztés költségeit a Vatikán fedezte.
Az interjúból az is kiderült még, hogy a kronovizor nem csak a bemeneti egységeiben tért el a szokványos híradástechnikai eszközöktől, hanem képmegjelenítésben is.
Már az első készülék is hologramszerű, térhatású képet közvetített.
 A berendezés segítségével számos múltbéli eseményt tártak fel.
Többek között végigkövették Jézus életét.

Nagy megdöbbenésükre a Messiás nem mindent úgy mondott el, ahogy az a Bibliában áll, és ahogy azt évszázadokon át tanították.
 Ez nagy zavart okozott a Vatikánban.
A hiteleség alátámasztása érdekében végignézték Mussolini nyilvános szerepléseit is, de itt nem találtak eltérést.
A fasiszta diktátor ugyanazokkal a szavakkal adta elő beszédeit, mint ahogy azt a történészek feljegyezték.

A feltaláló aggodalmát növelte, hogy a kronovizor néha önállósította önmagát. Egy ízben például elkezdte közvetíteni az amerikai nagykövet és a palesztinai felszabadítási front küldötteinek titkos találkozóját.
Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez a készülék nem csak a múlt fürkészésére alkalmas, hanem feltárja a jelen eseményeit is.
Alkalmazásával egy csapásra megszűnne a politikai, katonai, tudományos, ipari, üzleti és magántitok.
 Ezt belátva a pápa, Ernetti atya és az érintett fizikusok arra a meggyőződésre jutottak, hogy ez a találmány túl korán született, használata beláthatatlan következményekkel járna jelenlegi világunkban.
Ezért úgy döntöttek, beszüntetik a kronovizor fejlesztését, és megakadályozzák a sorozatgyártását.
Döntésüket siettette, hogy a nyilvános bemutató után Ernetti körül mind több gyanús alak ólálkodott.
Állítólag elsőként az oroszok kezdtek el szaglászni a találmány után.
A KGB ügynökei nagyon szerették volna megszerezni a dokumentációját.
Nem kellett sokáig várni az amerikai kémek megérkezésére sem, ezért az egyházi elöljárók kénytelenek voltak gondoskodni az atya fizikai biztonságáról. Beköltöztették őt a velencei kolostorba, és testőröket fogadtak fel, hogy megakadályozzák az ügynökök erőszakos behatolását.
Mindezen eseményeket Ernetti barátja, Francis Brune írta meg egy 1998-ban kiadott könyvében.
A műből, valamint a szerző által adott interjúból, amely az olasz Terzomillenio (Harmadik évezred) című folyóirat 1998. évi 5. számában jelent meg az is kiderült, hogy ezt követően Ernettinek megtiltottak bármilyen információközlést a készülékről.

A kronovizort szerencsére nem semmisítették meg, mint annak idején a Tesla-konvertert, hanem darabjaira szedték.
Fő részei a Vatikánban maradtak, a legfontosabb alkatrészeket pedig diplomáciai postával más országok egyházi központjaiba küldték.
Az akció olyan titoktartás mellett bonyolódott, hogy maguk az őrzők sem tudják, mit bíztak rájuk.
Hasonló módon helyezték el a kronovizor dokumentációját.
Jelentős mértékben csökkenti az illetéktelen hozzájutás valószínűségét, hogy időközben elhunyt a titkosítást elrendelt pápa, sőt maga Ernetti is, valamint a csoportjából tíz fizikus.

Hogy a készülék ismét működőképes legyen, a Vatikán, illetve a jelenlegi pápa jóindulatán múlik, hogy a berendezés előkerül-e valaha a süllyesztőből.
A világ egyre súlyosbodó bajait, a bűnözés és a terrorizmus rohamos terjedését látva az egyházi körök előbb-utóbb talán belátják, hogy szükség van ennek a készüléknek a rendszerbe állítására, kellő felügyelet melletti használatára.
A készülék nagy segítséget nyújthat a titkos manipulációk, a bűnös szándékok feltárása, s használatával eredményesen lehet védekezi a társadalomellenes cselekedetek ellen.
Egy idő után ennek a készüléknek a puszta léte is elegendő lehet ahhoz, hogy meggátolja a becstelen törekvés, a pusztító szándék megnyilvánulását, alkalmazhatóságának tudata is rákényszeríti az embereket a tisztességes életvitelre.


Arany László: Kronovízor - időlátó gép a Vatikánban
Minden rezeg a Világmindenségben, a legkisebb alkotótól a legnagyobbig.

Mindennek sajátos rezgése van, mely rezgés függvényként ábrázolható.

Ha pl. a májunk még egészséges sejtjeinek a rezgését felvesszük, és azt visszasugározzuk a májba, akkor az a szerv meg fog gyógyulni.

A rezgésminta alapján 1-1 szerv tökéletesen helyrehozható!

Nem kellene gyógyszert szednünk!

A szervezet képes önmagát regenerálni, megújítani ilyen módon!


video:

Arany László: Kronovízor - időlátó gép a Vatikánban:

https://www.youtube.com/watch?v=sEjaz5tZaT4
Az Akasa-krónika és a kronovízor


Minden megőrződik az időben.

Mindennek lenyomata van.

Ami valaha volt, van és lesz, az mind nyomot hagy valamiben, amit a régiek úgy hívtak, hogy Akasa-krónika.

Az Akasa a mindent betöltő űr, az éter indiai neve.

Ha minden megőrződik az Akasa-krónikában, akkor onnan elő is lehet hívni.

Ha viszont az Akasa-krónikában minden megőrződik, akkor mégis van egy módszer arra, hogy az elveszett tudást visszaszerezzük!

A kronovizor is valami ilyesmi, nem csoda, hogy tiltott dolog.

Tudástár, ahol megtalálható minden, amit az összes lélek a létezése során valaha gondolt, mondott és tett - valamint minden jövőbeni lehetősége.

Egyfajta kozmikus internet.
  
Források: 

starlive, boldognapot,
http://www.aranylaci.hu/kronovisor/kronovisor.htm


Leírások:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:


- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:Továbbá:


- A magyar szent korona igazi rejtélye! :

- Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

- Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

- Mátyás király:

- Különös fények a Pilisben:

- A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

- A Teremtő Páros szeretettel teremtette meg a világot:

- Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- CSILLAGÁSZAT:

- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK:

- Mi is a Lélek?:

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem:

- A teremtés energiái – Kundalini:

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

- A csakrák betegségei - behangulásuk:

- A SZERVÓRA:

- Gyógyító kéztartások - Mudrák:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VULKÁNOK:

- Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

- Skalárháború:

- A dimenziókapuk létezése:

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései:

- Magyarul beszélő indiántörzsek:

- Peru - Cuzco - az Inka Sacsayhuaman erődje - emberkéz alkotta gigantikus csoda?:

- Pápua Új-Guinea:

- GÖMBKÖVEK – KŐGOLYÓK A FÖLDÖN:

- Ica - a faragott kövek:

- ÉRDEKES NAGY KÖVEK - PONTOSAN KISZABOTT MEGALITOK - a világból:

- Világtérkép a Föld édesvíztartalékairól:

- A Kajlás-hegy - Kailash - Tibetben:

- A MORFOGENETIKUS MEZŐ, AVAGY A MÁTRIX LÉTEZIK:

- Kronovizor - az időnéző időgép:

- Napisten születésnapja:

- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - A Plejádok tanításai:

- Annunakik közöttünk?

- EHNATON FÁRAÓ ÉS A NAP - HIMNUSZ:Szeretettel,

Gábor Katiblog oldalam: 2016. december 6., kedd

Ilus néni receptes füzete II.Ilus néni receptes füzete II.Hát vette a fáradtságot, és beszkennelte a sok-sok oldalt. 
Én meg OCR program lettem, és begépeltem a könnyebb olvashatóság kedvéért.

A történet/recept gyűjtemény 1949-ben kezdődik, és 1959-ig tart mint folyamatos gyűjtés.
Egy bejegyzés viszont 1973-ra datálódik, tehát Ilus néni akkor még aktív volt és megtalálta a füzetét is.
Érdekes, hogy az 1949-ből származó bejegyzés közel a füzetke végén található. Feltehetően más célra gondolta Ilus néni a füzetet felhasználni, csak a disznóhizlalás felkelthette érdeklődését és gyorsan lejegyezte az utolsó előtti lapra.

12-23. oldal

12k.jpg13k.jpg14k.jpg15k.jpg

Főzőtt krém:


2 deci fekete kávét 6 evő kanál cukrot 2 evő kanál kakaót vagy ehelyett csokoládét egész sürű szírup formára fősűnk, már elkészűlt torta tésztát ki hagyjuk hűlni egész hidegre
A szírupba még fősűnk 15- vagy 20. d. vajat, azután a tésztát töltjűk vele és kivűl is behuzzuk vele. Hideg krém vajat és porcukrot kikeverűnk habosra folyósra és evvel irjuk a betűlet, ezzel is lehet tölteni a tésztát ez hideg krém. (Szilvia eskűvőjére csináltam eszt.)

Tortát behuzó krém:


3. deci. Tejet 6 evő kanál cukrot 2 evő kanál kakaót vagy csokoládét, ezeket addíg főzzűk aíg csak sürűni nem kezd, akkor lehet közibe diót egy kis pálinkát vagy rumot főzni, citrom íz is igen jó és utolján kőrülbelűl 20 d. vajat vagy margarint főzzünk hozzá, de a vajat már nem soká fözzűk, egy kicsit kihűl és lehet vele a tortát behúzni, belső tőltésre nagyón finom, ha kivűl huzzúk be vele akkor diót nem tesszűnk közibe.
Porcukrot és tojásfehérjét felverjűk kemény habnak és ezzel is lehet tortát behúzni.

Francia línzer szelet:


20. d. vaj. 25. d. líszt. 15. d. darált dió. 15. d. cukor 1 tojás 1. deci. l. tejszin a tésztához vallokból(?) omlos tésztát ovatossan nyujtuk kés fok vastagra és megsütjűk a megsűlt tészta széleit levágjuk és hosszába ketté vágjuk, hogy 4 lap legyen az első lapra kenűnk barack- lekvárt, másodikra ribizlit, harmadikra barackot, negyedikkel befedjűk.

Tea-sűtemény:


57.dkg. lisztet 7 dkg. Vaj. ¼ kgr. Cukor ízlés szerinti vanillia késhegynyi szódabikarbóna 1 ½ dc. Tejszin 3. d. egész tojás eszt össze gyúrjuk késfok vékonyra sodorjuk és formákra szaggatjuk, forró sűtőbe süssük.

Gyűmőlcs kenyér:


28. dkg. Cukor  4 egész tojás jóll kikeverni hozzájőn 10 dkg./.szárazszilva, fűge, mazsolya. Citrom héja kevés fahéj szegfűszeg szódabikarbóna és 14. dkg. liszt, lassan kell sűtni.

Apró kifli:


1 egész tojás 1. d. szalagáli 13. d. cukor. eszt  lekerni és annyi lísztet hogy kőnyen lehessen kifliket formálni és jóll kristály cukorba hempergessűk.

Hájas tészta: (Kráfli.)


30. d. hájat hártyájától megtisztítjúk hús örőn át daráljuk hidegre tesszük. 35. d. jó, tes rétes lísztet 1 tojás sárgájával kevés só, fehér borral, jó rétes tésztát gyurunk 1 ½ centire kisodorjuk, kinyujtjuk és rákenjűk a héjat össze hajtogatjuk a tésztát és azonnal kinyujtjuk 1 centi vastagra ujból megkenjűk, hájjal őssze hajtjuk eszt kétszer meg ismételjűk, közben, kőzben ½ óráig pihenni hagyjuk, utolsó pihentetés után fél centi vastagra nyujtjuk, tüzes késsel elvágjuk, sűtés előt legalább 2 órát, pihentetjűk, lassan megsűtjűk.

Sajtos vajas tészta:


20. d. lisztből 1 tojással és ½ citrom levével rétestésztát dolgozzunk ki és aszt 20. percig pihentetjűk. Kűlőn össze gyurúnk 20. d. lísztet. 40. d. margarint vagy föző vajat 12. reszelt sajtot. sót kevés paprikát. A rétes tesztákat kisodorjuk, kőzepére tesszük a másik tésztát, ráhajtjuk a széleket és pihentetjűk, eszt háromszor ismétejűk ¼ órás pihenőkkel, asztán egy éjszakán át hídegre tesszűk. Másnap pogácsákat szaggattunk belőle, tűzhelyen sűtjűk, erős hirtelen tűz kell neki.

16k.jpg17k.jpg18k.jpg19k.jpg

Lekváros kifli:


Deszkán gyurjunk őssze 30. d. líszthez veszűnk 18. d. margarint egy egész tojást, parányi sót, reszelt citrom héjat és ½ citrom levét 10. d. cukrot vanillia-ízt és annyi tejfőlt hogy jóll gyurható masszánk legyen. Egészen vékonyra sodorjuk négyszőgeket vágunk azok egyik sarkába kemény lekvárt teszűnk és kifli formára sodorjuk, megkenhetjűk a tetejét tojással, de ez el is maradhat.

Sós-rudak:


Szükséges hozzá 17.d. líszt. 6. d. margarin, ?.d. belemorzsolt élesztő só és tejfel, deszkán gyúrjuk, valamivel lágyabb legyen mint a gyurt tészta, rudsacskákat vágunk a kisodort tésztából, azokat tojás sárgájával megkenjűk és sós kőménnyel megszórjúk.

Hideg dara krém:


? evő kanál darát ½ líter édes vanilliás tejben meg főzzűnk. Ha kihűlt elvegyitjűk 3. deci tejszínhabbal és kevés reszelt csokoládéval vagy kakaóval és formába jégre állitjuk, a formát előbb vízel ki kell őbliteni.

Boszorkányhab:


Kitünő tőltelék pískóta tésztába. 2. tojás habjához 14. d. cukrot, 3 evő kanál baracklekvárt és 30. d. sűlt áttőrt almát keverűnk és egy evő kanál rúmot. Adíg keverjűk míg egész kemény és szilárd lett ami körülbelűl fél óráig tart.

Kakaó-torta:


Felolvasztunk 5. d. margarint. jőn hozzá 25. d. cukor. 1. egész tojás ¼. líter tej, 25. d. líszt, amiben ½ sűtőport vegyítettűnk el és 4. d. kakaó. Vajazott és lísztezett formában lassan sűtjűk, Ha megsűlt 2 szer átvágjúk és lekvárral tőltjűk, bevonjuk csokoládéval, de, ha ez drága akármilyen egyszerű krém is megfelel, díszítsűk fel diókkal. A legjobb és nem a legköltségessebb, ha 2. deci édes tejszínhabbal vonjúk be.

Hatlapos:


60 (75) dkg. líszt 2 (6) egész tojás 2. üveg pohár cukor. 2 evő kanál kemény zsír vagy vaj, kevés só 2 d. szalagári (esetleg 1 ís megfelel) 1 deci tejben megáztatjuk, jóll össze gyurjuk 6 lapot sűtűnk belőle.
Tőltelék:
6 dcl. Tej 25 dkg. cukor 4 evő kanál liszt 5 dkg. csokoládépor sűrűre főzzűk, ha kihűlt 15 d vajat bele keverűnk, ezzel tőltjűk.

Mézescsók:


50 dkg. rozsliszt, 4 kanál méz 20 dg. Cukor 2 egész tojás 2 nek sárgája, pici szegfűszeg kávés kanál szodapor ecettel leőntve egy kis fahéj. Kizsírozott lisztezett tepsibe sűtjűk tojás fehérjével megkenjűk ½ girizd diót is rakhatunk a tetejére.

Krumplis sűtemény:


40 dkg. krumplit. 50 dkg líszt 2 tojás. 24 deka cukor, 2 kanál szódabikarbona egy citromnak a leve és reszelt héja eszt mind joll össze gyurjuk és két cipot alakittunk belőle, kisodorjuk, kizsírozott tepszibe tesszűk cukorral lekvárral, vagy dióval tőltjűk a másik cipót is kisodorjuk reá tesszűk mindenüt reá ígazitjuk tojással megkenjűk mindenüt

Krumlis sűtemény:


25 dg. liszt, 25 dgr. Passzirozott krumpli, 1 egész tojás, 1 sűtőpor, reszelt citrom héj pici só 10 dg. porcukor, 5 dgr. Zsír ezeket össze gyurjuk felébe tőlteléket teszűnk, a másikat rá bóritjuk. (Nagyon jó.)

Forgács fánk:


1 űvegpohár liszt 1 tolyás sárgája egy kicsi só egy kicsi cukor 1 evő kanál tejfel 1 evő kanál rúm, nem nagyon keményre és jó vékonyra mind a leves tésztát kinyújtjuk elvágjuk dereje metélővel és forro zsírban nem nagyon gyorsan sütjűk.
  

Pejgli:


50 dgr. Liszt 25 dr. vaj v. zsír, kevés cukor kis só, tejfel rúm citrom-héj 1 d. élesz 2 tojás-sárgája őssze gyurjuk. Jó vékonyra nyujtjuk mákkal v. dióval töltjűk és kelni hagyjuk kétszer is a tepsibe is.

Ádám Ferencné. Nagysimonyi 1950.

20k.jpg21k.jpg22k.jpg23k.jpg

Vaniliás kifli:


15 dgr. liszt 10 d. vaj, 5. d. mandula, 6 d. cuk. 1 tojás-sárgája, kis kifliket formálva vílágosra megsütjűk, még melegen vaniliás cukorral behintjűk.

Almás-pite:


30 dgr. sima liszt 8 d. zsír vagy 10 vaj 1 egész tojás 12 ½ dgr cukor 1 egész oetket sűtópor kis víz vagy tej, kis só. 1 kgr. alma.

 Rakott zsömle:


Szeletekre vágjuk a zsőmlét, jó cukros tejbe forgatjuk azután felvert tojásba forgatjuk, kizsírozott lábasba rakjuk kőzbe is teszűnk egy kis zsírt és megsütjűk.

Zsőmleszosz:


* v. zsőmlét pirítjuk
Halvány hig zsőmleszinű rántást készitűnk fokhajmát bele és a * megásztatott   zsőmlét bele tesszűk és jóll összeforraljúk.

Torta krém:


2 egész tojás, 2 evő kanál síma liszt, 3 evő kanál cukor citrom-héj vanilia, 5 kanál fekete kávé, 10 d. vaj.

Krém ...

3 egész tojást cukorral jóll kikeverünk a tűzhely szélén folytonos keveréssel, hogy össze ne zuzmorosodjőn, végűl 1 szelet csokoládét hozzá főzűnk és legvégűl a vajat, de már ekkor levesszűk a tűzről.
  

Diótorta:


4 tojás-sárgája 4 jó kanál porcukor 6. dgr őrőlt piritott dió 4 kanál lapos finom morzsa és egy jó kávés kanál rum fehérje habnak. Krémmel tőltjűk és tetszésszerint díszítjűk.

Diótorta:


28 d. vajat, 28 cukorral, 21 d. finomra őrőlt dióval és 5 tojás-sárgájával egy ½ óráig keverjűk, akkor hozzá adunk 4 tojás keményre vert habját és 7 dgr. listet és szép halványra sűtjűk, ha megsűlt kávémázzal bevonjuk és ízlésessen diszitjűk.

Habcsók:


5 tojás fehérjét verd fel ½ kgr. porcukorral, forró víz, gőz felett míg csak meg nem sürüdik annyíra, hogy teljessen fehér legyen és síma, kissé kikent tepsibe fé-diókat és ezekre a masszából kis halmokat vagy a diót a halmok tetejére tesszűk, lassu tűznél száritjuk.

Mézes-puszedli:


25 dgr. föző-liszt 12. dgr. cukor 2 evő kanál méz, 2 egész tojás, 1 késhegy szodapor  fahéj, szegfűseg, kis formával kisszagatjuk, legjobb más napig hagyni és úgy kisszagatni.

Kakaós-tészta!


12. dr. zsír, 20 d. cukor 1 csomag sütőpor 1 csomag vanilia cukor 2 egész tojás 3 d. kakaó, 2 del. tej 25 dgr. liszt ezeket jó habosra kikeverjűk és kizsírozott lísztezett tepsibe öntjűk kisütjűk, kihűlés után két felé végjuk gyűmőlcs-izzel ősszeragasszuk a tetejét csokoládéval bevonjuk.

Pisinger-torta:

10 deka cukrot 2 egész tojással 2 sárgájával az űstben a tüzőn fözzűk, ha már elég sürű 6 dgr. örőlt mogyoróval folyton keveni amig kihűlt és akkor 2 ½ tábla puhitott csokoládét 7 d. vajal habosra keverünk és a krémhez keverjűk. 8 darab ostyát megkenjűk, egymásra téve a tetejére csokoládé mázal bevonjuk.

Mézes kalács:


6 tojásásárgája 16 dgr. cukor, 2 kanál méz 1 késhegy szodabikarbona egy késhegy fahéj szegfűszeg, 6 tojás habja, 8 kanál liszt, halmokat formálunk.

Rigó Jancsi:


6 tojás 6 kanál cukor 2 szelet reszelt csokoládé 4 kanál liszt. A tőltelékhez: 7 del. tejszin, 14 d. vaniliáscukor, 7 kakaó, ¼ kgr. cukor, 15 deka csokoládéból készitet huzat. Készitése: A tojás-sárgákat a cukorral habosra keverjűk kőnnyedén és hozzá adjuk felváltva a csokoládét kemény habot, lísztet, kikent lísztezett tepsibe megsütjűk. Sűtés után a hideg tésztát ketté vágjuk. A keményre vert tejszin hab-ba bele keverjűk a cukrot, kakaót, rákenjűk a tészta egyik felére és őssze ragasszuk, szeletelés előtt még csokoládé mázzal bevonjuk.

Kráfli:


30 deka hájat hártyályától megtisztittunk azután husörlőn átdaráljuk, hideg helyre tesszűk. 35 d. fínom lisztből 1 tojás sárgájával kevés só és fehér borral rétes tésztát készitűnk jóll kidolgozzuk, míg hólyagos lesz és a kézről levállik  1 ½ centi vastagra nyujtjuk és rá kenjűk a hájat, össze hajtjuk ujra kinyujtjuk 1 ½ centi vastagra eszt a kinyujtást még háromszor megismételjűk, közbe ½ orát hagyjuk pihenni utolsó hajtogatásnál kinyujtásnál ½ centi vékonyraa hagyjuk tűzes késsel darabokra vágjuk, sűtés előtt a tésztát legalább 2 oráig pihentetjűk, nem túl gyorsan sűtjűk.


(Forrás: blogkocsma)


Továbbá:Gyógyító növényeink 1./a rész: 


- Gyógyító növényeink 2. rész: http://emfkryon.blogspot.hu/2013/05/galaj.html


- Gyógyító növényeink 4. rész:- Kiskertünkben - Vegyes kultúrák. Kedvező hatású szomszéd növények: 
- Kertészeti naptár - Zöldségeskert - Vetés - Növények társítása: 
- Praktikusan az otthonunkban – kiskertünkben:

- A csodás Lenmag: 
- Vegyszermentes tartósítás - Öreganyáink fortélyai: 
- Lekvárfőzési ABC:  

- Melyik virág ehető a kertünkben?
- Őszi munkálatok a kiskertben: 
- SZABÓ GYÖRGY BÜKKSZENTKERESZTI FÜVESEMBER TANÁCSAI: 
- Csicsóka – a jótékony szénhidrát: 
- A Hársvirág gyógyító növényünk külön fejezetet igényel:

- Egzotikus gyümölcsök — Trópusi gyümölcsök:

- A mediterrán őshonos fája – az Oliva:

- Eltitkolt orvosság: az ezüstkolloid:

- A nyírfa mágikus ereje, mely önálló fejezetet igényel!:

A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:- Dió - a csudajó, mely önálló fejezetet igényel: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/dio-csudajo.html

- Szúnyogcsípés ellen a hagymától a banánhéjig: 

- ALOE VERA - a csodanövény:

- Gyermekláncfű - Pongyolapitypang:

- A BÁRSONYVIRÁG (BÜDÖSKE) ELŰZI A KÁRTEVŐKET KERTÜNKBŐL:


- GYÖMBÉR - A MINDENT TUDÓ GYÓGYNÖVÉNY:


Faszén - Aktív szén:

- FŰSZERNÖVÉNYEINK:

- Körömvirág:

- A LEVENDULA:

- AZ AROMATERÁPIA - ILLÓOLAJOK:

- SÁFRÁNY - A FŰSZEREK KIRÁLYA - A KIRÁLYOK FŰSZERE:

- Természetes kozmetikumok: 

KÁPOSZTA - Kovászos uborka:- ALMA - ALMAECET:

- ÖSSZEFOGLALÓ – RENDSZEREZŐ - GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEINK: - Petróleummal is lehet gyógyítani a rákot - 10 jó tanács Gyuri bácsitól:


- HULDA CLARK ASSZONY TÖBB ÉVTIZEDE ISMERTE A RÁK GYÓGYÍTÁSÁNAK TITKÁT, MIÉRT NEM HALLGATOTT RÁ SENKI?:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2016/09/hulda-clark-asszony-tobb-evtizede.htmlSzeretettel,

Gábor Kati


web oldalaim:

blog oldalam: