2018. január 4., csütörtök

A fák - az erdő


A fák - az erdő
(Kép: Mihalik Ágnes fotója)


Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen.
Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett.
Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt, ahogy a fák között tovaoson.
Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod : surrannak, matatnak, itt-ott a sűrűben. 
Sok dolguk van, igyekezniök kell.
A virágokat is láthatod majd, és minden virág kelyhéből egy tündérke les rád. 
Figyelik, hogy rontó ember vagy e? 
Azoktól félnek.
De te látó- ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik.
Kiülnek a virágok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak.
Amikor rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből.
Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.
De akkor a patakot is meghallod, ahogy neked mesél, csodálatos meséket az erdőről.
Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására.
Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed.
Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép.
És megállsz.
És abban a pillanatban megnyílik a szíved és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe.
A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten.
A jóságot, a szeretetet, és a békességet.
Te minderről semmit sem tudsz akkor.
Csak annyit hallasz, hogy a madarak nagyon szépen énekelnek körülötted, és a patak nagyon szépen mesél.
Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdő.
A fák, a virágok, a fű, a moha, a magas kék ég és rajta az a nagy, csillogóan fehér felhő, amelyiken a Jóisten ül, bárányfelhőket pöfékel nagy kék pipájából, és jóságosan mosolyog.
Csak amikor visszatérsz újra az emberek közé, a rontó-emberek közé, és hiába gonoszak hozzád, te mégis jóval viszonozod gonoszságukat, szeretettel vagy mindenki iránt és az élet legsúlyosabb perceiben is derű és békesség van a homlokodon: csak akkor látják meg rajtad, hogy az Angyalok Tisztásán jártál, kedvesem.”

- Wass Albert -

(Forrás: Szilárd Csíki Gadoiu)

- TÜNDÉREK ÉS KOBOLDOK:

- Bölcsességek album:

"Egykoron békességben éltünk a fákkal.
Őseink nagy és jóságos Istenként tisztelték Őket.
Vegyünk példát a fákról!..."
- Volt egyszer egy erdő - video (köszönöm Maros Pálnak):
"Csak hívjátok a Fákat, kérjétek segítő jelenlétüket, és kérjétek meg őket, hogy helyezzék át könyvtárukat a bennetek lévő hatalmas boltozatra.
A boltozatotok gyakorlatilag üres, úgyhogy sok raktárhelység van bennetek, ami csak arra vár, hogy meg legyen töltve az élet misztériumait tartalmazó dokumentumokkal - az összes olyan misztériummal, amit még nem voltatok képesek feltárni zárkózott létezési állapototokban.
A Fák mindenre nyitottak, és nem zárkózottak hitrendszereikben és gondolkodási módjukban.
Nyitottak az Univerzumra, és a körülöttük lévő összes életformára, és örömmel veszik minden forrásból, és az összes helyről érkező információt.
Van egy egyenesen beléjük épített katalogizáló rendszerük, ami szűri és kategóriákba rendszerezi az összes információt, majd ezeket a kategóriákat könnyen visszakereshetővé kartotékolja - épp ahogyan a legmodernebb könyvtáraitokban van -, csak ezt a Fák maguk végzik automatikusan, bármilyen mesterséges technológia segítségének igénybevétele nélkül.
Igen, a Fák a legnagyszerűbb lények, melyek csak rátok várnak, hogy visszanyerjétek az összes információt és a Föld tudását, mely évezredek óta tárolva van számotokra.
Itt állunk hát, arra várva, hogy elismerjetek minket, és csatlakozzatok a szívünkhöz, egy Fával való Összeköttetés végett..."

Olvassuk tovább:
Mi Vagyunk a Lélegzeted - A Fák Népe vagyunk

"Mi adjuk nektek az oxigént, hogy belélegezzétek, és ti adjátok nekünk a széndioxidot, amit mi nekünk kell belélegeznünk - ez az élő energia teljes ciklusa - mi vagyunk a be-lélegzésetek, és a ti ki-lélegzésetek a mi be-lélegzésünk - ha az egyikünk kihal, a többiek azonnal követik.
Ez az élet ciklusa, amitől minden függ.
Mind szükségünk van egymásra az élethez, és ti még csak most fedezitek fel ezt a függőséget.
Az összes faj része ennek a nagy ciklusnak, és az összesnek tökéletes működésben kell ezt tartania.
Ez az élet nagy ritmusa, amit mi együttesen teljesítünk.
Mi is a családotok vagyunk - nem emlékeztek erre? Emlékeztetünk titeket, hogy minden élet a Teremtés Nagy Családjának része, és mind olyan kapcsolatban állunk, amit még el sem tudtok képzelni.
Kapcsolatban állunk a Teremtő nagy életerején keresztül - kapcsolatban állunk a Lelkeinken keresztül!
Igen, az összes lelkünk Egy Lélek, csak különböző ruhába öltözve, hogy beteljesíthessük azt az életkört, ami a Földön való élet gyarapodásához szükséges.
Mi mind adunk, veszünk egymástól, hogy mindannyiunknak meg legyen mindenünk, amire szükségünk van. De mi nem vesszük el egymás életét.
Csak kicseréljük az élet ajándékait, amivel megszülettünk, azzal a céllal, hogy fenntartsuk egymást.
Ez az élet köre, és ti is részei vagytok, nem vagytok elválasztva tőle.
Értitek ezt? Most azt kérditek, hogy ...Mit tudok én, egy személyként tenni?..."

Olvassuk tovább:


A Fa Szelleme, Bölcsessége, Tudása:
 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai: 

- TOBOZMIRIGY - A TESTÜNK CSODÁJA:

- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák  Aura - Csakrák - Csokrok:

 - A csakrák betegségei - behangulásuk - az életerő:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! :

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A dimenziókapuk létezése:

- A KIRLIAN MÓDSZER:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:

- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

- SICAMBRIA – Spiriteve írása:

- TOBOZ-DOBOZ-KOBOZ  – Spiriteve írása:

- ÍTÉLKEZÉS - Spiriteve írása:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:

- NAPFOGYATKOZÁS:

- HOLDFOGYATKOZÁS:

Napfogyatkozások - Holdfogyatkozások - Napéjegyenlőségek - Napkitörések együttes hatásai: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/03/napfogyatkozasok-holdfogyatkozasok.html

- A VULKÁNOK:

- A Szfinxek:

- HEKTÓR ÉS KASSZANDRA:


- LEONARDO - a polihisztor:


Három eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú:

- Az igazi Tündérország - Legendák:

- Világszép Tündér Ilona meséje – legendája:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv - Rovás ABC értelmezése:

- A magyar házak mágikus ereje:

- CSABA KIRÁLYFI - CSILLAGÖSVÉNY:

- A Kárpát-medence - a magyarok Szent Grálja:

- Mágikus világkép és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A téli napfordulót - a Fény születését ünnepeljük december 21 - én - Karácsony - Kerecseny:

- A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM - Spiriteve írása:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:


- Magyar mitológia és rovások - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/05/turaniak-magyarok.html

 - A szólásainkban rejlő tudás:

Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:

- A TÁNC - A MAGYAR NÉPTÁNCOK:


- Magyar hímzések és motívumok kincsestára - a magyar hímzés:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/magyar-himzesek-es-motivumok-kincsestara.html

- A HALASI CSIPKE - KISKUNHALAS ARANYA:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/02/halasi-csipke-kiskunhalas-aranya.html

- Népi mesterségek listája: 

- A népművészet, mint a magyar nép szakrális művészete:

- ŐSI TUDÁSUNK - NÉPHAGYOMÁNYUNK - NYELVÜNK - NÉPZENÉNK - ROVÁSÍRÁSUNK A KULCS:

- A MELEGVIZEK - GYÓGYVIZEK BIRODALMA - A KÁRPÁT - MEDENCE:

- A VÍZ ÜZENETE - A REZGÉSEK HATÁSA A VÍZRE:

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében -
Fénygyógyszer
VÉDELEM és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/05/hathor-uzenet-fold-szamara-tom-kenyon.html


 


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:

blog oldalam: