2018. június 23., szombat

BŐSÉGBEN A FÖLDÖN - KÖZÖS VIZUALIZÁCIÓS TEREMTÉSBŐSÉGBEN A FÖLDÖN - KÖZÖS VIZUALIZÁCIÓS TEREMTÉS
Képzeletünket használva EGYSÉGBEN, közös szándékkal teremtettünk.
Miután kiterjesztettük a terünket az egész Naprendszerre, összehangolt, közös vizualizációnkkal megéltük és éreztük azt a bőséget, amire vágyunk.
Teremtésünket az alábbi sorok vezették:

„Most pedig látjuk, ahogy…

- Mindannyiunk életébe beáramlott az önszeretet és önelfogadás képessége, mert felismertük, hogy kik vagyunk. Megértettük, hogy mindaz a jóság és szeretet, amire kívülről vágytunk, az mindig is bennünk volt.

- Mindannyian könnyedén és folyamatosan a feltétlen szeretet állapotában élünk. Minden családtagunk megtapasztalja a szeretet és a figyelem ajándékának bőségét. Nagyon sok szeretetet kapunk és adunk.

- Mindenki számára elérhetővé váltak a magas minőségű termékek és szolgáltatások, egészséges élelmiszerek és ivóvíz, megfelelő ruházat, ingyenes közlekedés és energia, spirituális igazságokra alapozott kultúra és nagyszerű lakhatási lehetőségek. Mindenkinek reális lehetősége van anyagi bőségben élni úgy, hogy közben nem kell kizsákmányolnia sem ÖnMagát, sem másokat.

- Bőségesen van időnk ÖnMagunkra és egymásra, így a türelem szerves részévé vált az életünknek és a gondolkodásunknak. Mindenre jut elég idő.

- Gyermekeink is minőségi időt kapnak tőlünk, elegendő figyelmet, megértést, támogatást és sok-sok ölelést. Rendelkezésükre bocsátjuk a fejlődésükhöz szükséges tereket és energiákat. A leszülető Lények már nem kapnak memória blokkolást, így hatalmas tudással és önbizalommal érkeznek a családokba.

- A gyermekek megbízhatnak a szüleikben, a nők és a férfiak pedig egymásban. Rengeteg bizalom áramlik a szülők és a gyermekek között. Mindenki felelősséget vállal ÖnMaga és mások jóllétéért – szeretetből.

- Minden oktatás és tudás ingyenesen elérhető bárki számára, és a lakosság felé szabadon áramlanak a szükséges és igaz adatok az egészségről, a spirituális és energetikai valóságról, a történelemről és a saját lakóhelyük, országuk valós állapotáról, illetve a közérdekű problémákról, amelyek megoldásában részt vehetnek.

- Az egészségügyi problémákat minden országban megelőzéssel kezelik, tehát nem utólag és nem tünetileg. Mindenhol biztosítva van a legkorszerűbb, ingyenes egészségügyi ellátás.

- Minden állatnak bőségesen jut biztonságos és megfelelő élettér, ahol szabadon élhet az emberi gondoskodás mellett. Mindenhol megszűnt az érző állatok fogyasztása és kizsákmányolása.

- Minden ország adósságait eltörölték és megszűnt a készpénzhiány, amit mesterségesen tartottak fenn. Bőven van pénz mindenre, így az öröm közösségi megélésére és a pihenésre is. Virágzik a kultúra és a művészek is szabadon alkothatnak, kibontakoztatva tehetségüket.

- Fénytestvéreink fejlett technológiáival megtisztítottuk a Föld légterét, a tengerek és folyók vizeit, illetve méregtelenítettük a termőföldeket és az emberek fizikai testét is. Különösen örömteli, hogy a legkorszerűbb földön kívüli technológiákkal sikerült meggyógyítani mindenkit a mentális sérülésektől és az önkényes beavatkozások következményeitől. A bűnözés is megszűnt, mert szeretettel és hozzáértéssel kezelték.

- A korábban elnyomott feltalálók műszaki és egyéb találmányai eddig soha nem látott életminőséget biztosítanak minden Földlakó számára. A problémás életterületek kezelésébe a tehetséges fiatal gyermekeket is bevonják, így intelligenciájukkal és rugalmasságukkal példát mutatnak a felnőtteknek. Ez biztosítja, hogy a felmerülő nehézségeket a társadalom gyorsan és nagyon eredményesen kezelni tudja.

- Mindenki, aki kéri, egyénre szabott és hozzá értő segítséget kap saját spirituális fejlődéséhez, illetve a felemelkedés megvalósításához.

- Minden elnyomás, háború és rejtett befolyásolás teljesen megszűnt, és az egész Emberiség örömben, szabadságban és békében él a szabad Földön. Égi fénytestvéreink űrhajói is szabadon közlekednek a Föld légterében és minden ember szeretettel fogadja Őket. A Föld lakói megtanultak szeretetben, testvériségben élni egymással és a többi Fénycivilizációval. Az egész Naprendszer összes fénylénye a szív örömének bőségében él, békében ÖnMagával és minden létezővel.

Most hozzátok vissza a tudatosságotok középpontját a testetekbe, érzékeljetek újra a 3. dimenziós jelenben, és éljetek a szeretetben.”

(Csodás élmény volt. Bárki elvégezheti ezt az imaginációt utólag, otthon is.)

A teljes üzenet itt:
Bontsuk fel a sötét oldallal kötött szerződéseinket!

A szerződések a belépési pontok a támadásokra!
ELSŐDLEGES SZERZŐDÉSFELBONTÁS

Eredetileg ezt a bolygót a sötét erők területévé nyilvánították. Mindenki, aki ide inkarnálódott, bele kellett egyeznie bizonyos szabályrendszerbe, melyet a sötét erők állítottak fel.
Ha úgy döntöttél, hogy inkarnálódsz, akkor alá kellett írnod egy szerződést.
Ez egy olyan megállapodás köztünk és a sötét erők között, melynek megfelelően a tudatosságunk bizonyos módon be van határolva, különben nem engednék, hogy a Földre szülessünk.
Most itt vagyunk az összes aláírt szerződéssel, de elérkeztünk a szabad akarat egy olyan pillanatához, ahol választhatunk úgy, hogy eltöröljük ezeket.
Azok közületek, akiket támadás ér, múltbeli szerződésekkel rendelkeznek.
Ha eltörlitek ezeket a szerződéseket, a támadások meg fognak szűnni.

A szerződések a belépési pontok a támadásokra!

Ez tekinthető a manifesztáció törvényének.
Szóval engedjétek el és töröljétek el a szerződéseket, hogy megállítsátok a támadásokat!

Szerződés felbontó nyilatkozat:

"Az ÉN VAGYOK jelenlétem nevében,
a lelkem nevében,
a Fényerők nevében,
eltörlöm és érvénytelenítem a sötét erőkkel kötött összes megállapodásomat és szerződésemet.
Minden sötét szerződés immár semmis és érvénytelen, tartalmuktól függetlenül, tudatalatti programozásomtól függetlenül.
Szabad akaratommal
Most szabadnak nyilvánítom magam minden sötét szerződéstől,
és a sötét erők minden befolyásától.
Most elrendelem és követelem, hogy teljes tudatos együttműködés legyen köztem és a Fényerők között.
Most elrendelem és követelem, hogy életem az Isteni tervvel összhangban legyen vezetve.
Most elrendelem és követelem, hogy a csodák megvalósuljanak az életemben
oly módon, ami boldogságot teremt számomra és minden érintett számára.
ÍGY LEGYEN ÉS ÍGY VAN. - AZ ÉN VAGYOK"

Bármikor megismételheted.
És akárhányszor teszed meg, minden alkalommal, amikor ezt elmondod, egyre jobban eltörlöd a sötét erőkkel kötött múltbeli szerződéseket
Ha eltörlöd a múltbeli szerződéseket, védve leszel és szabadabban fogsz tudni mozogni, de keresztül kell menned ezen a felébredési folyamaton, felébredni arra, hogy ki is vagy valójában, őszintén miről is szól az élet, mi a küldetésed és megérteni a planetáris helyzetet.

A teljes leírás anyaga:
Továbbá:- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-mi-egi-anyank-egyik-szep-teljessegu_24.html

- A Napbaöltözött Aranyasszonyok : 


- Boldogasszony üzenet 2018. március. 20. Magyar Nők most hozzátok szólok:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2018/03/boldogasszony-uzenet-2018-marcius-20.html

- Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében - 
Fénygyógyszer
Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére:

Hathor üzenet - Az idővonal választás művészete:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2017/11/az-idovonal-valasztas-muveszete-hathor.html


- Üzenet a jövőből a KRISTÁLYFÖLD valóságából:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2018/04/uzenet-jovobol-kristalyfold-valosagabol.html- Hajnalhozók c. könyvből - Barbara Marciniak - és A Plejádok Fényküldöttei - Amorah Quan Yin:

- BŐSÉGBEN A FÖLDÖN - KÖZÖS VIZUALIZÁCIÓS TEREMTÉS:
http://emf-kryon.blogspot.com/2018/06/bosegben-foldon-kozos-vizualizacios.html


Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu