2019. március 6., szerda

Maldek sárkányai és sárkány-emberei - üzenet
Maldek sárkányai és sárkány-emberei
Indul az Új Világ - A Gyémánt Valóság

az újraindítás 10. bejegyzése - aktiválás


Alisheryia és az Emelkedett Sárkánykollektíva (2/28/19) | Galaxygirl - (csatornázott üzenetek)

Mi vagyunk az emelkedett Sárkánykollektíva. 

Én, Alisheryia beszélek. 

Az emberek figyeltek ősidők óta, s várták a visszatérésünket. 

Most visszatértünk, mivel az energiák vonzóbbakká váltak a számunkra. 

A nagyon sötét időszakoknak vége, és most új nagyszerű időszakokat látunk magunk előtt az ember-barátaink számára, akikkel most egy kollektívává tudunk egyesülni.

Az emberiségnek látnia kell, hogy eljött az idő az összefogásra, hogy gondoskodjunk önmagunkról és azokról a kezekről, akik fogják a kezünket. 

Képzeljétek el, hogy az egész emberiség egymás kezét fogja egy hosszú vonalban vagy egy nagy körben. 

Nézzétek, ahogyan a kezetek fogja a kezüket. 

Küldjetek ibolyaszínű tüzet a kezetekbe, és nézzétek, ahogyan továbbterjed a láncon, megtisztítva a gondolatokat, az érzéseket, amíg mindenkire nem hat, mindenkit meg nem tisztít. 

Küldjétek az ibolyaszínű tüzeteket mélyen Gaja szívterébe, a kristályos magvába.

 Üljetek ott egy darabig a kristályokkal, a bíbortüzetek közepén, és csak létezzetek.

 Lélegezzétek be ezt az ibolyatüzet, amíg eggyé nem váltok vele, és hagyjátok, hogy ez elvegye a félelmeteket, hogy megújulva, felfrissülve, erősebben, örömtelibben gyertek ki ebből. 

Itt az idő, hogy az ibolyalángot és a tüzet teljesen kibocsássák azok, akik földeltek. 

Ez az átformáló erő csodálatos cselekedete, amihez most már teljesen hozzáfértek a valóságok ezen átalakuló fázisában.

Mi, emelkedett sárkányok nagy örömmel lépünk partnerségre az ember-társainkkal. 
Én, Alisheryia, üdvözöllek Benneteket; tárjuk szélesre a szárnyainkat! 

Itt az ideje, hogy ti is megtaláljátok a szárnyatokat, ember-barátaim. 

Ők itt vannak. 
Addig eldugtátok őket, amíg nem érezhettétek magatokat biztonságban. 

Most már biztonságban repülhettek. 

Biztonságos most már, hogy az igazi önmagatok legyetek, az a sugárzó énetek, amit eddig elrejtettetek, lefátyoloztatok. 
Itt az ideje, hogy bejelentsétek önmagatoknak, hogy eljött a felemelkedés ideje, eljött önmagatok feltámadásának ideje. 

Istenkáromlás ez? Nem. 
Yoshua mester szenvedéllyel tanította ezeket a dolgokat a saját tüzével, ami megkeresztelt fénymagokként terjedt el, amik már olyan régóta nőnek a saját szívteretekben, mivel elkaptátok ezt a lángot és most már a tiétek, és a keresztelt fényláng fényesen, masszívan ég, ebben a legszentebb pillanatban tebenned, az Emelkedett Sárkánykollektívában, és sok más kollektívában. 

De az emberiség feladata, kötelessége és tisztsége, hogy ezt a fényt beleföldelje a kristályokba. 

Mi, emelkedett sárkányok segíthetünk ebben, de a ti szándékotok az, ami kulcsfontosságú e közös teremtő folyamatban.

Szeretnétek velünk tartani Gaia megáldásában? 

Adjunk neki egy olyan szeretetteljes frissítést, amit ti kaptatok a minap, emberek! 

Képzeld el, amint minden fénymunkás erősen áll, kéz a kézben, terjeszti a tüzet, terjeszti az ibolyaszínű tüzet a kedvenc emelkedett sárkányával, az egyik kezük a szívükön, a másik pedig kinyújtva Gaia központjába. 

Most pedig összefogunk,

„Lángolj, lángolj, lángolj bíborláng, változtass minden árnyékot fénnyé, fénnyé, fénnyé.

Mi, az emelkedő Nova Gaia fényharcosai ezennel utasítjuk, aktiváljuk és megújítjuk az egykoron alvó Atlanti és Lumériai magkristályokat, hogy teljesen aktiválódjanak a keresztelt fényenergia-kódolásokkal, melyeket kizárólag a nagy Központi Nap és az Anyaisten lélegzete töltött fel, és melyet az Apaisten szándéka tart a térben.

Így egyesülve az a szándékunk, hogy nagy erővel és szeretettel aktiváljuk, megtisztítsuk és helyreállítsuk a masszív kristályokat és minden más miniatűr magkristályokat Gaia mátrixán belül, kívül, és azon túl, hogy bedöntsük ezt a mátrixot a végső löketre.

Az a szándékunk, hogy egy hangon szólaljunk meg, az emelkedő emberiség kollektívájának hangjaként. 

Feljebb akarunk emelkedni. 

Nem akarunk a továbbiakban átélni sötétséget, vagy elnyomást. 

Kinyilvánítjuk, hogy eljött a fény, a szabadság, a megújulás ideje a kristály-fénytestünk számára, és utasítjuk most ezt az élményt, hogy teljesedjen be!

Meghívjuk az Emelkedett Sárkánykollektívát, hogy dolgozzuk át önmagunkat, a kollektív salakunkat, tisztítsunk ki és söpörjünk ki minden visszamarad félelmet, salakot, és lepjük be a keresztelt fénylángunkkal, ami a megújulás és a szeretet lángja.

Fenntartjuk azt a szándékunkat, hogy ugyanez a megtisztulás és tökéletes egység legyen a kedves, édes Gaia és minden királysága osztályrésze is.

Fenntartjuk ezt a teret, hogy ez a tisztulás létrejöjjön az egyéni meditációink segítségével.

Egy kristálytiszta világot vízionálunk, ami a tökéletesség, a szépség, a fény, a béke és az öröm világa. 

Ezeket a kódokat most átitatjuk a mi keresztelt lángunkkal, a keresztelt fényünkkel Gaia kristálymagvába.”

Mi, sárkányok, kölcsönadjuk a tiszta tökéletesség lángját. 

Ezt a bíborlángot és tüzet kiterjesztjük az emberiség szívébe, az őket 3D-ből 5D-be és afölé újrakalibráló kristályokba, a feloldott és online keresztelt fénykódolásokkal.

„Üdvözöljük Istenanyát és Istenapát, hogy személyesen felügyeli e meditáció minden folyamatát, hogy az összhangban történjen az ő isteni akaratukkal, céljukkal és kegyükkel.

Üdvözöljük a hatalmukat, és meghívásukat egy közös teremtő erőfeszítésre Gaia átfogó megtisztítása céljából. 

Mi fenntartjuk ezt a szándékunkat, ezt a teret arra, hogy ez egy örök erőfeszítés legyen a szándékunk keresztelt lángjának közösen teremtő megtisztítására minden időn, téren, dimenzión, párhuzamos valóságokon át, amíg az Anyaisten és Apaisten nem látja úgy, hogy ezt a szándékot célszerű megváltoztatni, magasabb szintre emelni, szükség szerint.”

Mi ugyanis szolgálni jöttünk. 

Mi, emelkedett sárkányok felkínáljuk a fényünket, a szeretetünket arra, hogy támogassuk és együttműködjünk az emberiséggel, de az emberiség is el kell végezze a saját részét. 

Azt látjuk, hogy ez a szándék egy nagy lépés ebbe az irányba.

Én, Alisheryia sokat láttam, mivel ősi és bölcs vagyok a saját tapasztalataimban, és mivel emberből vagytok, az emberiség azon felébredt tagjainak, akik épp most áthatották az alvókat egy szeretetteljes felébredéssel. 

Gaia is magasabb szintre került, áldás legyen rajta. 

Tartsátok fenn a fényt! 

Tartsátok fenn a szeretetet! 

Mi, emelkedett sárkányfaj segíteni fogunk nektek úgy, ahogyan ezt Anyaisten a legjobbnak tartja, mivel mi őt szolgáljuk. 

Én, Alisheryia mindenki nevében beszélek most, ahogyan nevedben is, emelkedő ember, beszélhetsz az emelkedő emberiség nevében. 

Beszélj tehát bölcsen! 

Imádkozz erősen! 

Vizionálj bátran! 

Nem kell félj semmitől! 

Oldjuk fel a 3D maradékait a keresztelt fénybe, és lépjünk bátran, erősen – vagy repüljünk! – az új jövőbe azáltal, hogy szent partnerségre lépünk a galaktikus és gaia-i barátaitokkal a keresztelt fényben!

Érezzétek a zsongást a fejetekben, a szívetekben, és hívjátok be Anyaisten lélegzetét, hogy teljesen járjon át benneteket!

Lépjetek ki ebből a térből, ebből a pillanatból átváltozottan ahhoz képest, amikor beléptetek!

Olvassátok el ezeket a kódolásokat!

Lélegezzétek a tüzet!

 Legyetek a fény!

 Én Alisheryia vagyok. Szeretlek benneteket. 
Legyetek békében! 
Viszontlátásra, ember-barátom!

Collective via Galaxygirl
Per Staffan March 1, 2019

Dragons and Dragon People of Maldek (channeled messages)

Fordította: Venczák MariannaTovábbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html


- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html


- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: 


- Mágikus világkép  - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- ARANYHIDAK 1. ARANYKAPU - ARANYHÍD:


ARANYHIDAK 3. ÉGIGÉRŐ FA - MINT A TORONY VÁZA:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  Rovás ABC értelmezése: 
- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:

- A Napbaöltözött Aranyasszonyok :