2019. február 24., vasárnap

A MAGYAROKHOZ - SZENT JÁNOS A FÉNY KAPUJÁBAN
A MAGYAROKHOZ

SZENT JÁNOS A FÉNY KAPUJÁBAN


Indul az Új Világ - A Gyémánt Valóság


az újraindítás 9. bejegyzése - a beteljesülés


Áldott Csillagai a Fénynek!

Elértetek hát ide, amire annyi évezreden keresztül vártunk!

A Fény Szüze kitárja köpenyét és Napba öltöztet benneteket is.
Könnyedén átszökkentek az idővonalakon és a téren, a megérdemeltetekhez és a hideg nem fagyaszt, a hőség nem perzsel többé.

Káin feltámasztja Ábelt, Buda megrázza magát és engedi azt, hogy 108 Tara ölelje át és emelje a fénybe.

Az erdélyi kerekek újra a saját irányukba pörögnek, és Dobogón a valaha volt összes Táltos egy jelre emeli egyszerre az égre dobját.Dávid Júlia festménye


Gabriel már felemeli kezét!
Ekkor a Fény Szüze lélegzetet vesz. 

A Nap sárgája összeolvad Szíriusz kékjével és Türkizbe virágzotok.

A FöldAnya felsikolt és megszüli saját magad szépét.

Zengenek a Plejádok, a Vega örömkönnyei ráfolynak a Tejútra, a Vénusz és az Andromeda körtáncot jár az Istennő cédrusánál.Dávid Júlia festménye


Orionban újra béke van.

A Kentaur kilövi nyilát.

 Arkturusz bölcsei kerekasztalt ülnek.

Észak Sasa és Dél Kondora, Sólyommá egyesül és mutatja a nyíl irányát, mindegyikőtök szívét.

Aranyplatina nyílvessző nem mérget hordoz, hanem felszakítja bennetek az emlékezést.

A Sötétség alkonnyá szelídül és a vakok szemüket mossák a hét sugárral.

13 bankár tavakat tölt meg könnyeiből, amint megpillantja valódi önmagát.

És Ti, akik Magyarnak hiszitek magatokat, akik eonok óta vándoroltok a végtelen űrbe, hogy ráleljetek a kisebb elveszettnek hitt testvéreitekre.

 Ti, akik fennkölt és nemes és ősi csillagnép, készen álltok-e szívetekhez vonni az elfáradt, gyötört világot.

Ti, akik ugyanúgy Szeretetből Valók, mertek-e az élére állni a Táltosok dobjának hívó szavára?Dávid Júlia festménye


Ti, a kinevettek, a széllelbéleltnek kiáltottak, az örök lázadók, a nyugtalanok, mertek-e most elsőként átkelni a kapun?

Mert az elsőként való átkelés az nem érdem, hanem a mindenség tisztelete és bizalma.

És a Bal meg a Jobb, meg a Közép, meg az Alul meg a Fölül elfeledi végre egymást megosztó sérelmét?

Ki tudjátok-e venni szemetek homályos tükréből, a gyanút, a félelmet, az uralmat, a gőgöt, a gyűlöletet és helyette a szíveteket tükrözni.

Én Mondom a Keresztelős, most Damaszkuszban visszaillesztem fejemet és a szemetekbe nézek.

Lássátok hát rajtam keresztül ezt a Mindenható, Mindenütt Jelenlévő, Mindentudó Isteni Szeretetet, ami értetek van.

Ti akik, legközelebb vagytok FöldAnyácska öléhez, képesek vagytok-e valóban a Szív Népévé válni, amelyről szól csillagnemzeti próféciátok?Dávid Júlia festménye


Hát nézzetek a szemembe és a szívetekkel válaszoljatok!

Hozzátok, ennek a Népnek a vezetőihez szólok!

Képesek vagytok-e átérezni azt a Kegyelmet, azt a bizalmat, amit e néptől kaptatok?

 Nektek térden állva kellene szolgálnotok ettől a hatalmas megtiszteltetéstől, hogy vezetői lehettek e nemes nemzetnek. 

Nektek nyugodnotok nem szabadna, amíg éhes száj, hajlékot nélkülöző, munkától elgyötörtek és mosolytalan gyermekek vannak.

Amíg egy is van, mert a legelesettebb adja meg a nemzetetek mostani értékét. 

Értitek ezt? Átérzetik ezt?

Amíg elesettek vannak, amíg lelkileg száműzöttek vannak, amíg megbélyegezettek vannak.

Nemde, Ti mondtátok egykor: Minden Magyar felelős minden magyarért.
Akkor Én Mondom ezt most, az egykori saját vállalásotokból.

Itt az idő a felelősségvállalásra!

 Minden Magyar felelős Önmagáért, Minden Magyar felelős Minden országbeliért, Minden Magyar felelős Minden Magyarért, Minden Magyar felelős a Földanyán Mindenért ami van, Minden Magyar felelős a Napért, a Holdért, a Csillagokért, az Univerzumokért, és Minden Magyar felelős az Istenért és Istennőért, Minden Magyar Felelős az örök élet szerelméért.

És ez volt a mi közös szerződésünk!

Mert Ti Magyaroknak mondjátok magatok, akkor most itt az ideje, hogy azok is legyetek!Minden-s-Ég - Dávid Júlia festménye


Itt álltok a Fény Kapujában!

Mi itt állunk kinyújtott kézzel és várunk benneteket!
Nézzetek a szemembe és válaszoljatok, válaszoljatok a szívetekkel!

Válaszoljatok a szívetekkel!

Újra mondom néktek!

Ez a Föld a Szeretet, Béke és Gyógyulás Földje lesz, mert a teremtés annak szánta és Mindez meg kíván nyilvánulni általatok, és e szent pillanatban elkezdhetitek a saját hatalmatok által meg is élni mindezeket.

Örök Áldásunk veletek van, átölelünk bennetek a Mindenható Szerelmével!
János Aki vagyok és Akik Ti Is Vagytok

Közreadja: www.foldicsillagok.hu
Szerk.Linjana, Aranykort Teremtők csoport.


A 2019-20-as évek, akkor lesznek igazán jól megélhetőek, ha az Antares (a legmélyebb szer-elemet közvetíti, a Tejút tartó pillére) által nyújtott szívtengelyünkből tudjuk megélni ezt az időszakot!


Idefigyelj! Én most rávilágítok arra, ami igazán fontos!

A magyarság feladata a világban az, hogy rávilágítani az embereknek arra, hogyan lehet visszatalálni a Jóistenünk, a Teremtőnk erőihez, együtt élni, létezni vele a szeretet törvényei szerint!

Eljött az idő arra, hogy a magyarság végre visszanyerje ősi, eredeti, vezetői, iránymutatói erejét, emelő minőségét a Turul által (Nyilas - a magyarság csillagképe, Bak - uralkodói csillagkép, az egész fölött ott szárnyal az égi madár - az Aquila - Atilla - az égi Turul) !

A zene, a muzsika, a tánc, és az ének ereje segít minket ebben (Lant csillagkép)! 

A lényeg, csak Te szólaltasd meg a hangszered és kérjél!  🎶🎵

Közös éneklések, táncok, zenélések fontossága - nemzet szinten is!  🎶🎵

A legcsodálatosabb védőháló!  🎶🎵

- Veres Mónika -

A teljes video anyag itt:

https://www.youtube.com/watch?v=4225g2zJOpA&feature=share&fbclid=IwAR3-mVfzTdPKwZRTwwIQQakK-p3QpoKR-52-e23yqxY1iAn3Ipm8q1jW1yM
2019.03.01.-én hajnalra megérkezett az "összekötő kapocs" a Forrással, az ultraplazma egyik fajtája, neve Ultra Extenzis.


Az Ultra Extenzis nevű plazma már áthatja és átírja a teljes mezőt a 108. Pleroma erejével, mely az ISTENSZERELEM.

Amennyiben teljesen homogénné válna a 108 Pleroma, mely a felette lévő forrásban meg is történik, megkapjuk a "bontatlan Istentudatot", az Öreg Isten által megváltott birodalmat.
Egy Ilyen bontatlan sugárként ért egykor födet az összes táltosunk, így Karaul  az Őrző táltos is.
Egyre gyakrabb lesz az auralátók között kik így nyilatkoznak:
"Az aurádat egyöntetű arany színűnek látom." 
Ez itt már a teremtőerő teljességének megnyilvánulási birodalma

Teljes üzenet itt:
Csodálatos „végzet” ! Örök Fény s Élet!...
A 9. felismerésem...

Felbolydult ébred már minden lélek!...
Földanyánkért szívek s szemek égnek!...

Visszaáll az ősi rend s a Béke!...
Visszatérünk az Édeni Fénybe!...

Pártus Királyunk Drága Jézusunk!...
Fényed jelzi már letisztult utunk!...

Nimród is ébred itt van már velünk!...
El nem engedi többé már kezünk!...

Ki tiszta útról nem tért le soha…
Érzi milyen az Éden illata!...

Ősi lelket megvenni nem lehet!...
Pedig ezer éveket „szenvedett”!...

Hát Érezd testvér mienk a Világ!...
Csodálatos mit népeinek ád!...

Ébredj reggel új szívvel Boldogan!...
Mert már nem így legyen…Így VAN!...

Szeretlek Népem Szeretlek Hazám!...
Szeretlek Földem! Szeretlek Világ!...
Szeretlek Anyám! Szeretlek Apám!...
Szeretlek Napom ki rám találtál!...

Egy-S-Ég Köz-Ős-Ég Élje végre Értelmét!...
Érezzük ereinkben Őseink vérét!...

Higgyünk a csodákban mert itt vannak bennünk!...
S Boldog Asszonyunk nem engedi el kezünk!...

Ha ezredszer is de Talpra hát MOST MAGyar!...
Reszkessen tőlünk mind ki mást akar!...

Mi elindulunk a Fényért folyó harcban!...
S találkozunk újra a paradicsomban!...

Áldás-OM Mind-nyájunkra! Hazánkra! Kárpátnak Népére!
Világunkra s a Földre! Végtelen szeretettel a szívembe!


/PorValinka - Katalin Valinka Jónás Erdèsz 2017.04.27./


Továbbá:- Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:

- Hargita:

- MOLDVÁRÓL, S A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL:

- Nyergestető - a magyar történelem Thermopülai csatája:

- A pozsonyi csata:

- Az utolsó Táltos:

- Turániak - Magyarok - Anyahita szól hozzánk:

- Az Arvisurából - részlet 1 – 2.:

- A magyarság ősi gyógymódjai és vallása:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!!! 

- Húsvéti népszokások, hagyományok:

- CSABA KIRÁLYFI:

- A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A MAGGYAR AZ ŐSNYELV!
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-nepe-magyar-az-osnyelv.html


- MIENK VAGY ERDÉLY:

- Meseterápia - Magyar ősmesék – népmesék:- Sámánizmus és Sámánok, Táltosok: 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html


- RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM - Turáni népeink: 


- Mágikus világkép  - Világfa - Életfa - Égigérő fa - Tetejetlen fa:

- ARANYHIDAK 1. ARANYKAPU - ARANYHÍD:


ARANYHIDAK 3. ÉGIGÉRŐ FA - MINT A TORONY VÁZA:

- Az őrségi = ősrégi jelkincs: 

- Az Ige, a SzékelyMagyar Rovásírás feltámadott... 1-2. rész:

- Az ősi Székely - Magyar rovásírás titka - A kódolt nyelv  Rovás ABC értelmezése: 
- NagyBoldogAsszonyunk – HétBoldogAsszonyunk:

- Pünkösd – A Csíksomlyói legenda:

- A Mi Drága NagyBoldogAsszonyAnyánk:
Szeretettel,

Gábor Kati

web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu