2019. január 19., szombat

Az Egyszarvú/Unikornis - Sárkány - Főnix - Teknőc - A 13 Csillagnemzetség


Az Egyszarvú/Unikornis


Indul az Új Világ - A Gyémánt Valóság


Ez a negyedik bejegyzés


4.
Egyszarvú - Hellebrand Henriett festménye


Egyszarvú (lat. Unicornis, gör. monocerosz), 
ló alakú mesés állat, vörös lófeje, fehér lóteste, őzlába és oroszlánfarka van, homloka közepén egyenes hegyes szarvval, mely hatalmas fegyveréül szolgál.Később többnyire szépséges fehér lovacskának ábrázolták; 
úgy, hogy homlokán hosszú, tekervényes szarv díszlik.


Hazájának Indiát vagy Afrikát tartják.

Már az ókori íróknál is feltűnt, például Arisztotelész, Plinius és Aelianus műveiben.

Egyes utazók, például Katte, Rüppell, Fresnel Müller, akik a Fokföldről és mások, akik Numibia irányából haladtak előre Afrika belsejében, egyszarvút ábrázoló sziklarajzokat találtak.

A kínaiak az egyszarvút qilinnek nevezik.

Neve magyarázatát a qi "hím egyszarvú" és a lin "nőstény egyszarvú" szavak összevonásából magyarázzák.Az egyszarvút különféleképpen írják le, de amiben megegyeznek, hogy az egyszarvú egyes részeit különböző állatok testrészeihez hasonlítják: az egyszarvú teste, mint a szarvasé, csak kisebb, nyaka, mint a farkasé, farka bikáé, egy szarva van, amely puha sapkában (ti. ránőtt húsban) végződik, patája lóé, szőre tarka (más változatok szerint vörösesbarna).

A források fehér és zöld egyszarvút is emlegetnek.

A taoista legendákban a Xiwangmu kíséretébe tartozó halhatatlanok járnak fehér egyszarvún.


Ókori eredetű hiedelmek szerint szarvának pora minden méreg hatását közömbösíti;
az állatot csak úgy lehet elfogni, ha egy szűz leányt ültetnek le útjába, az előtt letérdel, és ölébe hajtja a fejét.

Különösen a középkorból maradt fenn sok ábrázolása;
kedvelt volt címerállatként is.

A szűziességnek vagy Szent Jusztiniának volt a jelképe.

Még a 18. században is gyakran megjelent az egyszarvú alakja a patikák ajtaján.

Az Egyszarvú, a fehér lóhoz hasonlatos, és 
csavarvonalas szarva 
a legfőbb célra való irányulást, a mindenség középpontja felé csavarodó spirálist, a lét egyetlen célja körül keringő galaxisokat jelképezi.


Az Egyszarvú megállíthatatlan, szinte láthatatlan lény, és a legenda szerint csak az láthatja meg, aki saját mélységeibe elmerülve teljes csendben van.
Főként szűzzel ábrázolják, mely a Szellemre nyitott lelket szimbolizálja.


AZ UNIKORNIS LEGENDÁJA

  
Az unikornis Ófranciául unicorne.
Latinul unicornis. 

Jelentése: egy-szarvú, unus: egy, cornu: szarv.

Mesebeli állat, hasonlatos egy lóhoz, amely szarvat visel.

Az unikornis kezdetben több állat alakjában is ismert volt
(sárkány, vadszamár, antilop, orrszarvú: keveredtek is)
, de később többnyire szépséges fehér lovacskának ábrázolták; úgy, hogy homlokán hosszú, tekervényes szarv díszlik.

A legendák szerint járása nesztelen.
Járás közben nem tapossa el a füvet és a bogarakat, élő füvet nem fogyaszt, kizárólag csodálatos növényekkel táplálkozik.
Egyes elképzelések szerint még repülni is tud, és úgy jár a vízen, mintha földön lépkedne.
Tavasz az aurája, és érzékisége elnyomja vadságát.
Lombard festő: Lány az egyszarvúval
(Keresztény múzeum - Esztergom)Alakja összefügg a zsiráffal, ennek magyarázata, hogy a Ming-dinasztia idején az Afrika keleti partjáig eljutott tengeri expedíció ajándékba kapott zsiráffal tért vissza, amit az udvari tudósok egyértelműen az egyszarvúval azonosítottak és a Ming-ház virágzásának és a bölcs császár uralkodásának igazolásának vették.

A régi időkben sok legenda szólt az egyszarvú megjelenéséről vagy elfogásáról, mindkettő az ideális, bölcs és humánus kormányzás kedvező előjelének számított.

A hagyomány szerint az egyszarvú több évszázad alatt csak egyszer jelenik meg, egy legenda szerint Konfuciusz születése előtt is megjelent a világban.

Kultusza ezért bölcs és erényes emberek születésébe vetett hithez kapcsolódott.

A népi hiedelemben az egyszarvú megjelenését fiúgyermek születésével hozták kapcsolatba.

Épp ezért hagyományos képi ábrázolásán, a jókívánságokat közlő nyomatokon, színes papírkivágásokon az égből alászálló egyszarvú csecsemőt hordoz.
Hölgy az egyszarvúval   - a Látás  - La Dame a la licorne - La VueAz unicornis (egyszarvú) mesebeli lény:

létét csak perzsa, indiai, kínai mesékből és az ezeket kritika nélkül átvevőógörög természethistóriákból ismerjük.

A legrégibb szövegekben a szarvasok vezéreként tűnik fel, de mindenképpen ő az állatok feje (ahogyan a madaraké, a főnix).

Megkülönböztető jegye a szarva, amely tompa, így nem tud ártani vele.

Az ókori szerzők a ren (emberségesség) morális-etikai kategóriájának megtestesüléseként fogták fel az egyszarvút.

Az egyszarvú egyszarvúságához kapcsolódó szimbolikát különféleképpen értelmezik: 

az egyik változat szerint az ország egységének jelképe, a másik szerint az uralkodó egyeduralmáé.

Igaz, a Biblia ( Ószövetség) is hivatkozik példázataiban az egyszarvúra, s ennek alapján a középkor híres állattana, a Physiologus is megemlékezik róla, sőt vallásos mezbe öltözteti, s ezzel újabb tápot ad bűvös tulajdonságairól szóló mesés történetek terjedésének.

Ezek közül a legnevezetesebb a csodalény homloka közepéből kiálló, egyetlen hosszú szarv antitoxikus ereje.
Raffaelo festménye - Hölgy unikornissalA legenda szerint

A tó vizébe, melyből az unicornis inni szokott, az elpusztítására törő gonosz kígyó mérget bocsát, ám az okos egyszarvú, mielőtt inna, tetszése szerint mozgatható, varázserejű szarvát a vízbe dugja, s ezáltal a legromlottabb, mérgező vagy méregtartalmú vizet is méregteleníti és kristálytisztává varázsolja.

Érthető ezek után, hogy - magas jutalmat, ill. jövedelmet remélve - miért indult oly sok kincskereső szerencsevadász a rejtélyes állat felkutatására, de hiába, mert az unicornis láthatatlan maradt.

A fiaskóból mégis egy újabb legenda született:

a rendkívül vad természetű, titokzatos állat, amelynek egyetlen vadász sem képes a közelébe férkőzni, csodával határos módon megszelídül, haszűzleányt lát.
Tüstént hozzászalad, fejét ölébe hajtja és kezessé válik, így elfogható.
  

(Forrás: egyszarvutotem/wiki/kislexikon)
A négy szent állat és az égtájak őrzői

A sárkány tagja a kínai mitológiában a „négy szent állat” (sze ling  ) néven ismert azon természetfeletti, különleges lények kiváltságos, és különösen nagy tiszteletnek örvendő csoportjának, amelyek a legendák szerint már a Sárga Császár parkjában is laktak. 

Ezek az állatok a következők:

egyszarvú (csi-lin 麒麟), a négylábú szőrös állatok ura,
sárkány (long ), a pikkelyes állatok ura,
teknős (kuj ), a páncélos állatok ura,
főnix (feng-huang 鳳凰), a tollas állatok ura,

Az állatok ezen csoportját is szokás volt a négy égtáj őrzőjeként emlegetni, de ez korántsem volt olyan gyakori, mint az állatok azon négyes csoportja, amelyre sokkal gyakrabban hivatkoztak az égtájakkal kapcsolatban. 

Egy legenda szerint, amikor Nü-va istennő kifoltozta az eget és megszilárdította a világot, megalkotta a négy égtáj őrzőjét is, akik a négy évszak harmonikus működésének is felelősei lettek. 

A sötét vagy fekete teknős (hszüan vu 玄武) hatalma alá tartozott az északi égtáj és a tél irányítása;

 a keleti égtájat és a tavaszt a zöldeskék vagy azúrsárkányhoz (csing lung 青龍) rendelte az istennő; 

a fehér tigrist (paj hu 白虎) helyezte nyugatra és megbízta az ősz irányításával; 

a vörös madárhoz (csu csüe 朱雀) pedig az égtájak közül a dél, az évszakok közül a nyár rendeltetett.kínai sárkány

A Sárkány

A sárkány jelentését nem ismerjük, az emberi képzeletnek azonban mindig ismerős volt. Alakja mitológiáról mitológiára eltolódhat a “jó” vagy a “rossz” irányba. 
Az ősi Kínában mindenesetre a sárkánynak nagyon fontos szerepe volt, s az első helyen állt az istenként tisztelt kínai állatok sorában. 

Nem pokoli, ijesztő szörny, hanem embert segítő, isteni teremtmény. 

Ő a “kiváló értelmű lény”, a legfőbb bölcsesség, a halhatatlanság és a gyógyító erő birtokosa, a keleti égtáj, az esők és a szelek irányítója, az időjárás és a termékenység ura. Szárnyak nélkül repül, tud változtatni az alakján, és fajtánként más-más színű. (A kék sárkányokat jószívűnek, a fehéreket erényesnek, a sárgákat pedig könyörületesnek tartották.) 

Egy nagyhatalmú angyal 
– mondhatnánk, nem csoda, ha néhány császár tőle származtatta magát. 

A kínai mitológiában a sárkány külsejét szabályok írták elő, a hagyomány szerint különböző lények vonásaiból tevődik össze: szarvas-szarva, tevefeje, démonszeme, kígyónyaka, kagylógyomra, saskarmai, tigrislába, bikafüle kellett, hogy legyen. 
Falatozás alatt ezt ellenőrizendő vessünk egy szigorú pillantást a fali sárkányokra.
Noin Ula Hsziungnu kurgán - egyszarvú


Az Egyszarvú

A legenda szerint Konfuciusz születését megelőzően anyja előtt feltűnt egy egyszarvú. Megjelenése tehát erényes „uralkodó” születését jelzi, aki bölcsen és emberségesen kormányoz. 
Az ellenben baljós jel, ha megsebzik, vagy holtan találják. 
Az egyszarvú járás közben nem tapossa el a füvet és a bogarakat, élő füvet nem fogyaszt, kizárólag csodálatos növényekkel táplálkozik. 
Egyes elképzelések szerint még repülni is tud, és úgy jár a vízen, mintha földön lépkedne. 
A legrégibb szövegekben a szarvasok vezéreként tűnik fel, de 
mindenképpen ő az állatok feje. 

Alakja, akárcsak a sárkányé, színpompás és összetett. (A megfejtés: szarvastest, ökörfarok és lópata.) 
A homlokán növő szarv húsból van, hogy véletlenül se árthasson vele.
A nőt védelmező főnix erő


A Főnix

A kínai főnix kissé különbözik nyugati társától: míg a nyugati inkább egy sasra emlékeztet, a kínai főnix a fácánra vagy a pávára hasonlít.

Míg a nyugati kultúrában a madár az újjászületés jelképe, a kínaiban az égi kegyelem látható jele volt. 

Feltételezhető, hogy a főnix eredetileg az ég uralkodójának küldöttét, a szélistent jelölte, s ezért lehetett később a madarak királya. 

Azoknak az asszonyoknak, akiknek az álmában megjelent, kiváló, erényes fiaik születtek. (Összetevői: kakas, fecske, kígyó, sárkány, hal, teknős.)
Karakorum Mongol eredetű teknős szobor


A Teknőc

Egyes elgondolások szerint a teknőc páncélja az égbolt, a hasa pedig a föld. 

Világmodellnek szép és költői. 

A négy csodálatos állat egyikét szokták Fekete Teknősbékának is nevezni, sőt Fekete Harcosnak is, az erő és az állóképesség jelképeként. 

Három társához hasonlóan bölcs is, annyira, hogy még a jövőt is megmondja. 

A páncélját ezért jóslásnál is bevetették. 
(Az elképzelések szerint a feje kígyó, a nyaka sárkány, a teste, nos a teste teknősé.) 

A mindennapos használatban egyébként a teknősbékának éppen ellenkező előjelű jelentése van, minthogy a női hűtlenséget és a szexuális (hiper)aktivitást szimbolizálják vele.


Csillagnemzettségek - dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó - könyv


Ez a könyv egy rendkívüli erejű, egyedülálló tanítást hordoz, amely felvázolja az egész Tejút Galaxis kozmikus történelmének emlékezetét a tizenhárom Csillagnemzetség és közel 230 csillag tükrében.

Egy olyan 7. Dimenziós tudás ez, mely által a Földbolygó Felemelkedésében elkötelezett fényküldöttek olyan mélységben ismerhetnek önmagukra, a bennük rejlő kozmikus teljességre, amely visszaadja számunkra azt a multidimenzionális tudatosságot és teremtő erőt, mely által sokkal valódibb pillérei lehetünk a közös álom megvalósításának.


A 13 Csillagnemzetség

Csillagnemzetségek

Első Földre érkezésünk előtti energia állapotunkban egy Csillagtérből érkeztünk, mely számunkra otthonként érzékelhető.
Bár már tudom, hogy e Csillagcsaládunk előtti energia állapotunk is, mely még tisztább és közelebbi az Egyhez otthonunk és családunk, de a Mostban kitárulkozó tudatunknak e Családokról van tapasztalható lenyomata, mely a közelmúltban vált elérhetővé.

A 13 Csillagnemzetség nagyobb körben való elterjedését szolgálta a IV. és az V. DNS aktiválás.

E nemzettségekről az eddigi tapasztalataimat és információimat szeretném megosztani, abban a sorrendben amiben számomra kitárul.
Delfin Csillagnemzetség

E család energiáiban, ahogy a földi delfineknél is, a feltétel nélküli gyógyító szeretet kiáradása az emberi szív számára, mit érzékel. 

A Delfinek családja tiszta gyógyítói energiát hordoz. 
Szeretet rezgésük által képesek átívelni a hozzájuk kapcsolódó lények lelkét az 5. Dimenzióba. 

Ezt teszik földi társaik egy-egy partravetődésük által ,mikor szellemtestükkel segítik a halálban megrekedt tudat görcsét oldva, az emberi katasztrófák haldoklóit. 

A számunkra érthetetlenül megnyilvánuló autista gyermekek közelükben megnyugvást találnak, hiszen tudatuk egy Dimenzióban rezeg, megértik, gyógyítják, szeretik egymást.

"A Delfin nemzettség a csillagközi tér, a kozmikus világegyetem gyógyító lényei, akik a Krisztus Tudatosság erejével, tulajdonképpen az örömenergiái által, a Megváltás hírének örömével gyógyítanak, rendkívül intuitív és telepatikus képességekkel."

Honnan tudod meg, hogy melyik Csillagcsaládhoz tartozol? 

Aki kérdez a válasz is benne rejlik. 

Ennek az oldalnak célja elsősorban az, hogy ráismerj Éned ezen aspektusára. 

Segítve ezen utadat adom közre az általam megtapasztalt családok rövid leírásait.
Sárkány Csillagnemzetség

A sárkányok nemzettsége Őrzői minőségben jelennek meg. 

Őrzői az Égi és Földi Rendnek, az Isteni Törvényeknek és a Hatalomnak. 

A legtisztább minőségű harcosai a Véd-elemnek. 

A Négy Elem Sárkányai. 

A négy minőségben négyféle Véd-elem rejlik, összekapcsolódva az elemek Entitásaival végzik feladatukat, védik az Igazságot. 

A Sárkányok nemzettsége a Hatalom égi és földi minőségű Szárnyas Oroszlánjainak védői.

"Isteni Rend és Isteni Hatalom őrzője, az Égitörvények betartója. 
Útjai a Nyolc szent ösvény, a Nyolc Harci erény (nekem a kínai tanítások a harcművészeti ágak jutottak eszembe és azokat tanítják)"
Unikornis Csillagnemzetség
  
Az unikornisok családjába maga ÉON vezetett és mutatta meg a legtisztább arany tavat, amit valaha láttam, hogy benne megtaláljam azt, amit keresek. 

Ekkor láttam magam először fickándozó delfinnek a tóban, aki játékosan egy aranypénzt hoz a felszínre és helyezi Éon lábai elé hálából a segítségért, amit megmutatott, hogy tovább haladhassak magam megismerésében. 
Ez a család a sors gyógyítóiminőségét képviseli.

Elakadt folyamatok, élethelyzetek, kapcsolatok elsimítói, ha a segítségre szoruló kellő alázattal elfogadja azt, amit megmutatnak neki a továbblépéshez. 

Egy nagyon lényeges vonás az mire az Unikornis minőségnek figyelnie kell önmagán, a folyamatokba belenyúlnia nem lehet. 

Mások helyett nem cselekedhet, csakis a megvilágítás az ő dolga. 

Ha a segítségre szoruló másképp cselekszik ítélet nélkül kell tovább haladnia.
Szárnyas Oroszlán Csillagnemzetség

A szárnyas oroszlánok energiáit Szent Királyainkon keresztül tapasztaltam meg, kik a legmagasabb rendű Hatalom és a Kormányzás legtisztább földi képviselői . 

Hatalomuk megynyilvánulása a Szolgálat és az Alázat által válik a beavatottság legmagasabb fokává. 

Atilla legfényesebb koronaékét a Római hadjárat előtti álma, és az álom hatására az Erő, a szolgálatban való megnyilvánulása adja. 

Szent István király, Mátyás király emberi akaratuk ellenére hozott döntések a teljes önfeladás, Isteni vezettetés legalázatosabb szolgálatában teljesednek ki ,e csillagnemzetség legfényesebb földi testesülései.

A mellettük és szent kötelékkel hozzájuk kapcsolt pár-enegia a szárnyas oroszlánok mágusai a pálos generálisok. 

A szárnyas oroszlánok nemzettségének földi megnyilvánulásai a nemzetek, csoportok , vezető, kormányzó, nagyjai, kik az Igazság útján, a Fény erejével vezetik a rájuk bízott csoportokat, betartva az Isteni Rend Törvényeit, a Szent Korona energiájával kacsolódva az Égi Tanácshoz.


Ízeltábúak Csillagnemzetsége

Ehhez a nemzettséghez személyes kapcsolódásom van. 
Niomé a csodálatos pókkirályné, ki a legtisztább és fényesebb energia e térben, a védelem hálóját szövi az univerzumokon keresztül. 

Egyik meditálásom közben amikor ráhangolódva kértem segítségét abban, hogy miközben megnyitom magam a felsőbb világnak minden olyan alacsony rezgést és sötét energiát aranyhálójával semlegesítsen amely zavarhat, Ő készségesen és szeretettel teljesítette. 

Ettől a naptól kezdve közös munkánk elkezdődött.

 A védelem, mit semlegesítő hálója által biztosít minden "munkám" alkalmával, a szíveket összekapcsolva aranyhálójával csodálatos és felbecsülhetetlen.

Az Ízelt lábúak nemzettségének Szent feladata az Isteni kiáradás teljesültének univerzumokon keresztüli ellenőrzése, rögzítése és visszajuttatása az Egyhez. 

Pók testvéreink készítik az életfilmeket. 

Az összes olyan technikai eszköz, mely a megfigyelés , kommunikáció, informatika, általuk a 4. Dimenzióba ( közös tudatunk) lehozott információ révén került. 

Ennek vannak negatív és pozitív hatásai is. 

A negatív hatások semlegesítője NIOMÉ. 

Kérjétek az ő segítségét abban, hogy az alacsony rezgésű, kutató jellegű energiákat távol tartsa.


Kígyók Csillagnemzetsége

A Kígyók Nemzettségének két ága a férfias jellegű energia a Tanító Tudás és a nőies jellegű energia a Gyógyító Tudás. 

Egy szellemi tégelyből indulnak és ketté ágaznak mint a Hermész boton, ahol a két poláris erőt szimbolizálják.

A férfias Tanítói Tudás az arra születettnek ráhangolódással megnyitja azt a fényutat aminek végén a 12 Tudás Fája található. 

A szándék erejével az emberi lélek megfelelő tudatszint elérésekor felveheti e kódokat, hogy segítse a Földi feladatának teljesítésében. ( asztrológia, szakrális geometria....) 

Fontos, hogy a Tanítói Tudás megszerzésével alázattal szolgálja a Föld és a Földi Család Rendjének felemelkedését és csakis erre használja.

A nőies gyógyító energia személyes tapasztalatot nyitott számomra. 

Azt az erőforrást nyitja meg az arra születettnek, hogy energia rendszerét közvetítőként használva a Fény gyógyító erejét átáramoltassa testén és ekként nyújtson segítséget a változást, gyógyulást akaró társainak. 

Fontos tapasztalat, hogy csakis akkor áramlik tisztán át a Fény gyógyító hatása, ha az átengedő közvetítő önfeladást gyakorol. 

Az eddigi emberi tapasztalatait félre rakva, saját gondolati és érzelmi világát kiiktatva alázattal adja át magát a Fény erejének. 

Mindegy, hogy a gyógyító, növényekkel, kézrátétellel, masszázzsal segít.

A két energiapár elválaszthatatlan Egyként Ható Erőként Van jelen 2009.01.29.-étől az új Rendben a Földön
Hellebrand Henriett Festőművésznő alkotása


Medvék Csillagnemzetsége

Ez a Csillagnemzetség a Bölcsesség- Tudás Tanítását képviseli. 

Példázaton keresztül tanít a Krisztusi Tudathálóhoz kapcsolódva a Bölcsesség sugarán át . 

Jézus, Kuthumi Földi Családban leszületett megtestesülései e nemzettségnek. 

A szeretet aktiválása, a nyugalom, béke és bölcsesség jellemzi energiájukat. 

Morné mutatta be nekem nemzettségének energiáit.

Morné a Galaktikus Tanács egyik tagja , nemzettségének Fényes képviselője. 

Az ő segítségével kapja meg szabad akarata és szándéka által az emberi lélek a Hét Tudás Hét Sugarának beavatottságát, mely elvezeti a Hét Isteni minőségbe, hogy ez által szolgálja és vezesse a Földi család felemelkedését a Krisztusi Tudathálóhoz kapcsolódva.

Minden Földi családtag ( bármely csillagnemzetség tagjaként) ki vállalva feladatát rálép a Fény, Igazság ösvényére összekapcsolódik a Krisztusi Tudatháló Szent energiájával. 

Annak a családtagnak a szívében szeretet és bölcsesség virágzik. 

Ez az Alap pillére az Új Föld Rendjének: Szeretet, Fény, Igazság. 

Erről minden nap számot kell adnunk, minden emberi megnyilvánulásunkkor. 

Amíg az ember a Földön jár a Fény ösvényén, megbotlik, régi érzelmi és gondolati energiái átveszik az irányítást. Ezért kell ébernek lenni és a Megbocsátás Erejével és a Szeretet Oldásával botlásainkat felismerve újra és újra visszatérni a Fény útjára.
Pegazus Csillagnemzetség

E csillagnemzetség égi hírnöki csatornája összeköttetésben van Gábriel arkangyallal. 

Isten hírvivői ők, akik az információ áramlásával eljuttatják az embereknek azokat az üzeneteket, amelyek a továbblépésükhöz szükségesek. 

Összekötik a társakat, eljuttatják, elküldik az üzenet által azokra a helyekre az embert, ahol tanítások várják, ahol újabb tapasztalatot gyűjthet. 

Legyen ez egy könyv, egy tanfolyam egy párkapcsolat vagy egy otthon amire vágytunk.

 Figyelmük sokrétű, hogy befogadja az impulzusokat, melyeket később másokkal megoszthat. 

Nélkülük nehezen jutnánk el a ránk váró kapcsolódási pontokhoz.

Fontos tudniuk, hogy e hírnöki szerepért ők sem várhatnak hálát, és a keserűség érzés amit akkor éreznek ha a tovább adott információ által a segítséget kapó magasra jut és ebből ők nem részesülnek -a csapda számukra. 

Isten egyformán gondoskodik minden teremtményéről, és megadja számára a legjobbat. Ennek megakadályozói csakis mi vagyunk azzal, hogy a nem szeretettség állapotába kerítjük magunkat és azonosulunk érzéseinkkel.
Angyalok Csillagnemzetsége

Talán ez a Csillagnemzetség, amely az emberek lelkéhez a legközelebb áll. 

Oly régóta vannak jelen szívünkben, imáinkban, fohászainkban. 

Az angyalok csillagnemzetségének tiszta fénye elkíséri az embert születése óta. 

Őrangyalaink vigyáznak ránk és azt mondjuk ha egy gyermek meghal, angyal lesz belőle.

 Az Angyalok Rendje különböző feladatokat ellátó angyali lények. 

Kinek kinek nagyobb Erőtere és Hatóereje számunkra hierarchikus lépcsőként jelenik meg. 

E csillagnemzetség hivatott segíteni , gyógyítani az emberi lélekcsaládot kérésünkre, és hozza el Teremtő Egy Szent Istenünk Igéjét a Földi Rendbe és a Földi lélek családhoz. 

Közvetítik szívünkből kiáradó kérés és óhaj energiákat, hogy a szinkronicitás (véletlenszerűség) által imáinkra választ hozzanak, lehetőségeket tárjanak elénk.

A Most energiáiban a Védelem legfőbb angyala Mihály Arkangyal, a Magyar Nemzet védő angyala Gábriel Arkangyal, valamint 2008.12.27.-étől MIDÁR arkangyal a magyar lélekcsoport vezető hangjaként jelenik meg és hozza el számunkra azt az energiát, mire legnagyobb szükségünk van. 

Kérjük őket, hogy a Védelem és a Tisztítás energiáival segítsenek az egyes embernek, a Magyar Nemzetnek és a Földnek az egyensúly megtartásában.

Az elementálok és a dévák is az Angyali hierarchia részei. 

Az elementálok az emberek szeme előtt ritkán, megjelenhetnek: ködszerű foltok, felvillanásokban.

A törpék, manók, tündérek, faunok, szilfek (légi szellemek), szalamandrák (tűzszellemek), a sellők (vízi szellemek) is az angyali rendbe tartoznak.

Az elementálok szoros kapcsolatban állnak a Földdel és a Négy Elemmel. 

Vannak közöttünk kiknek felvállalt feladata a velük való kapcsolódás hogy a Föld embereken túli élővilágát egyensúlyban tartsák.
Madarak Csillagnemzetsége

Ennek a nemzettségnek a szerepe az égi energia szállak kötésében , áthorgonyzásában játszik fontos szerepet. 

E csillagnemzetség fényes küldötte TATU a sas mutatta meg nekem munkájukat.

Az Égi madarak fényszálakat húznak át az emberek által megnyitott dimenziókapukon keresztül , és a Földi madár testvérüknek átadva e szálakat, azok lehorgonyozzák a Föld horgonyzó pontjain és tovább húzzák költözésükkel más jelentős energia pontokra.

 Ezáltal járulnak hozzá a különböző rácsok, hálók kialakulásában. 

A rácsok szálait a Madarak Csillagnemzetség képviselői az energia vonzással húzzák át a Földre azzal a dimenzióval összeköttetésben, amely a hozzájuk kapcsolódó bolygó.

 Ebben a munkában a madarak és a cet félék, bálnák és delfinek szoros energia kapcsolatban állnak.

Az óceánok és tengerek energia pályáit ők horgonyozzák le a Földön. 

Bár szorosan nem e Csillagnemzetséghez kapcsolódik azonban számomra itt és az Angyalok Csillagnemzetségénél jelent meg a Bálnák sorskódja. 

A bálnák számomra is kőbe zárt angyaloknak jelenetek meg, kik e nagy testbe zárva végzik szolgálatukat hogy később visszatérhessenek eredendő csillagenergiájukba.

Az általuk és a Madarak csillagnemzetsége által hozott energia pályák a mágneses rács, a Krisztusi Tudat rács vagy háló a Magyarság Tudat háló és még számos jelentős energiát hordozó az emberiség számára kapcsolódási pontként megjeleníthető hálók, melyek a Felemelkedésben játszanak fontos szerepet. 

Az egyes emberi hálók, a csoport hálók, a nemzeti és Föld hálók és a Kozmikus hálók. 

E hálók vagy rácsok kialakításában és formálásában az emberi lélekkel kapcsolódva más Csillagnemzetségeknek is szerepük van.
A párduc - Hellebrand Henriett Festőművésznő alkotása


Macskafélék Csillagnemzetsége

A Macskafélék Csillagnemzetségének felvállalt Szent feladata a Szabadság Védelme.

 Harcosok kódjait hordozzák kreatív, megérzéseken alapuló harcmodorukkal. 

A Szárnyas Oroszlánok Védelmezőiként az Isteni Igazság, és Szabadság harcosai. 

Kifinomult energiáikkal a Földi társaikhoz hasonlóan puha, árnyékként suhanó intuitív módon nyilvánulnak meg. 

Ha a Véd-elem két Csillagnemzetségben megmutatkozó energiáit egymás mellé illesztjük megtaláljuk a Sárkányok Nemzettségének férfias, és a Macskafélék nemzettségének nőies Egységét.

Személyes élményem a két védő energiával a 10. DNS aktiválásnál volt, ahol a megnyíló kapu négy pontján négy Sárkány Harcos és két ponton két Nagy Macska harcos állt Őrt. 

Ez előtt csak Sárkány harcos energia Véd-elemmel találkoztam aktiválások során.

Az én megértésemben ez a Szabadság üzenetét hordozza ettől a ponttól a Magyarság Tudat hálójának a Krisztusi Tudat hálóval megnyilvánuló kapcsolódásánál.


Emberek Csillagnemzetsége
  
E Csillagnemzetség által kaptam a legteljesebb képet a 12 Csillagnemzetségről. 

Mélyen az emberben lapuló magként, csirája kipattanó rügy, 12 levél, mely alkotja e nemzettség lényegét. Szemeim előtt egy Életfa növekedett fel, melynek 12 ága a 12 csillagnemzetség és az emberi Szív Őrzi e magot, mely DNS-ünkben gyökerezik.

A legtisztább formában létező emberi megnyilvánulás az Univerzumban e nemzettségnek a kódja hordozója minden nemzettség kódjainak, melyek felnyitásra várnak a Földi ember számára. 

Hiszem és tudom, hogy a tudatos lét rejtett lépcsőfokain e kódok megnyílnak és a földi ember ráébred mi rejlik Magjában. 

Ráébred, hogy Egyként hordozza a csillagnemzetségek mindegyikét, ráébred, hogy Felelőssége, Hatalmában gyökerezi. 

Ha tehetném 12 színnel írnám e sorokat hogy ezzel is kifejezzem azt a mintázatot amit az Isten Ember hordoz.

  
+1 Mindent Átható Csillagnemzetség (Szentlélek)

E Csillagnemzetség felfogásában egy meditációban kaptam segítséget. 

Azt tudtam, hogy e nemzettség az Egy kiáramlásához legközelebb kapcsolódó és megnyilvánulása tisztán szellemi energia, mely mindent átsző az Univerzumban és mi emberek Szentlélekként azonosítjuk. 

A meditációmban kértem, hogy a Földön megnyílvánuló legmagasabb tudatszintet érhessem el, ha kellően tisztának és fényesnek találtatok a Teremtő Szent Átvilágítói által. 

Ekkor tudatomban Gaia jelent meg, mint e Földi tér legmagasabb tudatú megnyilvánulása. 

Gaia az élő, impulzív energia, mely áthatja a Vaskristály mag Szívét és kapcsolódik a Forráshoz, az Egyhez. 

Eddig is kapcsolódtam mint Örző és Nyitó, Kiegyensúlyozó Erő hozzá, de most egy teljesen új lényegét ismertem meg.

E Csillagnemzetség minden létezőt átszövő Univerzumunkban és hordozója a legtisztább Forrás energiának, mely lehetővé teszi a felébredt tudat kapcsolódását ahhoz a térhez, mely jelleget öltött benne és ahhoz az energiához mellyel kapcsolódik Csillagkódjaival.


Köszönet dr. Czeizel Beatrixnak és Greskó Anikónak kik egyedülálló munkájuk révén elhozták elsőkét ezen információk energiáit és könyvük által átadták nekünk Csillagnemzetségek ( www.yahunagaia.hu)
forrás:aranybolygó.eoldala.hu

A teremtés tánca

 Továbbá:- A Szakkarai Piramis – a kvantumgép:

- A Kozmikus Szövedékkel Való Személyes Kapcsolatod!:

- Skalárháború: 

- EMF Kiegyenlítő Technika:

- A BIOELEKTROMOSSÁG TUDOMÁNYÁNAK EREDMÉNYEI – DIMENZIÓKAPUK: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/11/a-bioelektromossag-tudomanyanak.html

- Mi is a Lélek?:

- A teremtés energiái – Kundalini - Kisfaludy György előadásai


- A harmadik szem: 

- A kézben, a talpon ... benne van az egész ember  - Térkép az egészségünkhöz  – Reflexzónák - Aura - Csakrák - Csokrok:

-A magyar szent korona igazi rejtélye!!! ♥:

-Egy galaxis kívülről nézve az "ŐS" jelkép olvasatát adja nekünk:

-Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivel:

-Különös fények a Pilisben:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/04/kulonos-fenyek-pilisben.html

-Piramisok a Pilisben?...Egyiptomban, és szerte a Földön:

-A Kárpát-medence: a magyarok Szent Grálja:

-A Teremtő Úr szeretettel teremtette meg a világot:

- A magyar szent korona igazi rejtélye!

- A magyar szent korona a női termékenység szimbóluma - Spiriteve írása:

- A BAGOLY, a BÖLCSESSÉG szimbóluma - spiriteve írása:

- A VONZÁS TÖRVÉNYE (más szemmel) - spiriteve írása:

- FOG AD ALOM - FOGADD DALOM - FOGAD ALMA - Spiriteve írása:

- Létezik VÉLETLEN? - Spiriteve írása:

- Hófehérke és a BIBLIA FÉRGES ALMÁJA - Spiriteve írása:

- A SZERENCSE TERMÉSZETE - Spiriteve írása:

- Hol van a KISKAPU? - Spiriteve írása:

- A HAGYMA üzenete - Spiriteve írása:

- A MAG-YAR NYELV – MAG NYELV – ŐS NYELV - Spiriteve írása :

-Két eltitkolt beavató csillagkép: a Kígyótartó és az Orion:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/ket-eltitkolt-beavato-csillagkep.html

- Idegen civilizációk jelenléte a Földön egykor és ma Megválaszolatlan kérdések: 

-Magyarul beszélő indiántörzsek - Móricz János kutatásai - Tayos barlang:

- A világ legmagasabban fekvő lakott települései

- Minden betegség lelki eredetű - Az emberi test a lélek térképe:
- Kisfaludy György előadásai:
http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/01/kisfaludy-gyorgy-eloadasai.html

- CSILLAGÁSZAT:

- DALOLÓ UNIVERZUM - REZGÉSEK – FORMÁK - HANGTERÁPIA:

Ica - a faragott kövek:

- RIGVÉDA - A TEREMTÉS:

- A REGŐSÖK ÉS A KRÓNIKÁSOK ÍGY ÍRTÁK MEG - Tarih-i Üngürüsz ősgeszta:

- Milyen madár volt a turul?:

-Figyeljük a TURULmadár érkezését!:

- HATHOR ISTENNŐ – A HATHOROK:


- Az Egyszarvú/Unikornis - Sárkány - Főnix - Teknőc - A 13 Csillagnemzetség:
https://emf-kryon.blogspot.com/2019/01/az-egyszarvu-egyszarvu-hellebrand.htmlSzeretettel,

Gábor Kati


web oldalam:
hagyomanyorzoink.hu


blog oldalam: