2013. július 7., vasárnap

2013. Július energiák – Ősemlékezet – Pusztai Orsi üzenete
2013. Július energiák – Ősemlékezet – Pusztai Orsi üzenete


A hónap mantrája:

BENNEM ÉL A TUDÁS – ŐSI EMLÉKEZET
ISTENI VALÓMAT MAGAMBAN FELFEDEM!
Július az isteni Fénymagok, a krisztusi tudatosság rezgéseinek újabb ébredése az emberben.

Ez a „lényeg” öröktől bennünk létező Tudatosság, mely időn és téren túl létező, de mindezek létét életre hívó Őserő.

Az Ősire való emlékezet képessége bennünk él. 

Nekünk kell megérni rá, hogy feltárhassuk és használhassuk.

Ehhez azonban szívbéli megértés és felelősségteljes döntés szükségeltetik.

Nekünk nem Istent kell játszanunk, hanem isteni Valónkat megtalálnunk és megértenünk magunkban. 
Istenségünk nem egy szerep vagy viselkedésforma. 
Arra ott van a személyiségünk megélése különböző én-jeink szereposztásán keresztül.
Isteni valónk lényegét megértve azzá kell válnunk hittel és szeretettel, akik valójában vagyunk, csak elfelejtettük.

Ez olyan, mint a Napnak lenni… nem játssza el, hogy süt… nem válogatja meg, mikor kit részesít fénye melegében… egyszerűen csak az, ami/aki. 

Önvalójában létezik, lényege teljes tudatosságával, így képviseli Nap-ságát.

Ezt az Önvalót – Őseredetet kell meglelnünk magunk által, önmagunkban, hogy mi is sugározhassuk Ember-ségünket.

Ennek a Tudatosságnak a rezgéseibe kell helyezkednünk, hogy elmetudatunk korlátain túl, megérezzük létezésünk Valóságát!
Csak így szabadulhatunk meg a kényszerektől, az anyagi világba ragadt illúziókhoz kötődő elmeképektől.

Ennek legfontosabb lépése… a kezdet… megérteni azt: MI NEM A GONDOLATAINK VAGYUNK!

Mi hozzuk létre a gondolatot, hiszen gondolkodni tudunk testi valónkról, magunkról. Akkor kell legyen egy magasabb aspektus bennünk, aki látja és irányítja fizikai valóságunkat. 
Igen ám, de ezen részünket emberi gondolatokkal nem tudjuk felfogni, hiszen magasabb rezgésű annál, mint amit az elmés rezonancia megérteni képes…így mi a gondolat teremtőiként sokkal magasabb frekvencián létezünk, de ezt a frekvenciát csak a csendes jelenlét, a szív szinten létezés képes érezni, érteni bennünk.

Ez már nem is értés…egyszerűen VANság! 
Valamivé válni, valakiként létezni… akik vagyunk.
Egy mesés világ…

Én a magam részéről nagyon szeretem a meséket.
A magyar népmesékben, szólásokban és közmondásokban benne van az Univerzum működésének minden törvénye és rendje, egyfajta útmutatók a megértéshez.

Engedjétek meg, hogy Benedek Elek egyik népmese gyűjtését itt most idézzem. 


Ez a mese segít megértenünk, hogy nem istent kell játszanunk, hanem Isten-i-vé kell válnunk ahhoz, hogy megértsük, minden a maga útján halad a Szeretet áramában.

   
ISTEN

Egyszer, mikor Jézus Szent Péterrel a Földön utazott, azt mondja Péter:
- Hej be szeretnék Isten lenni, majd másként kormányoznám én ezt a világot!
Mondotta Jézus szelíden:
- Bolondot beszélsz, Péter, bízd csak az Istenre a világot, egyedül ő tudja azt elkormányozni.
- De így, de úgy - mondja Péter -, majd megmutatnám én, csak egy napig lehetnék Isten.
- Hát jól van - mondotta Jézus -, teljék kedved, légy egy napig Isten.
Még jóformán ki sem mondotta ezt Jézus, aranyos karosszék szállott le az égből.
- Ülj bele, Péter, s kormányozd a világot!
Beleül Péter az aranyos székbe, s hát abban a pillanatban jön egy szegény asszony, hajtja a borjas tehenét a legelőre. A tehén a borjúval elkezdett legelészni, a szegény asszony pedig megfordult, s ment hazafelé.
Rászól Péter az asszonyra:
- Hé, asszony, hát te nem maradsz itt? Ki őrzi a tehenedet?
- Majd őrzi a jó Isten - felelte az asszony -, van otthon elég gyermekem, akit őrizzek.
Azzal az asszony elmegy, a tehén a borjával ott marad a legelőn. 
Mondja Jézus:
- Péter, te vagy az Isten, tenéked kell őrizned a tehenet s a borját – s ahogy Jézus ezt mondta, egy karikás ostor csavarodott Szent Péter nyaka körül.
Rekkenő meleg volt, csípték a legyek a borjat, egyszerre csak, uccu neki, fölcsapja a farkát, szalad árkon-bokron keresztül, s utána a tehén, de Szent Péter is kiugrik az aranyos székből, szalad a tehén után, nagyot rittyent a karikás ostorával, s kiabál:
- Hó, hahó, megállj, hó!
De bizony sem a tehén, sem a borjú meg nem állott. Csurgott a verejték Szent Péterről, s jó este lett, mire visszaterelte a tehenet a borjával.
- Látod, látod, Péter - mondotta Jézus -, az egész világot akartad kormányozni, s még egy tehenet sem tudtál megőrizni...
Telt-múlt az idő. Szent Péter, úgy látszik, elfelejtette ezt az esetet, s megint mondja Jézus Krisztusnak:
- Haj, de szeretnék Isten lenni!
- Ugyan, miért, Péter?
- S te még kérded azt, Uram! Segítenék az özvegyeken, az árvákon, a jókat megjutalmaznám, a gonoszokat megbüntetném. Hiszen ha Isten lennék, megmutatnám, hogy nem lenne több rossz ember a világon.
Jézus nem szólt semmit, hadd beszéljen Péter. Amint továbbmennek, Jézus egy fának az ágán méhrajt pillant meg.
- Eredj, Péter - mondja Jézus -, koppintsd meg azt az ágat, üsd a rajt a kalapodba, hátha hasznát vesszük.
Odamegy Péter a fához, megkoppintja az ágat, de a rajnak csak egy része esett a kalapjába, a más része a kezefejére hullott. A méhek egy ideig szépen megmaradtak a Péter keze fején, de egyszerre csak egyik megszúrja a fullánkjával, Péter nagy mérgesen ledobja a kalapját, s a többi méhet is lerázza a keze fejéről.
Kérdi Jézus:
- Mi lelt, Péter?
- Jaj, egy gonosz méh megszúrta a kezemet, úgy fáj! - mondotta Péter.
- Hát azért nem kellett volna ledobni az egészet, büntesd meg azt, amelyik megszúrt.
- Hiszen ha én tudnám, melyik szúrt meg - mondta Péter nagy haraggal.
- Látod, Péter, látod - mondotta Jézus -, mégsem lenne jó, ha te Isten volnál: az emberekkel éppen úgy cselekednél, mint ezekkel a méhekkel. Ha egy megbántana, bosszút állanál a többin is. Csak bízd Istenre a világot, Péter.
Mondotta Péter szelíden, meghunyászkodva:
- Igazad van, Uram, többet nem kívánom, hogy Isten legyek.


Ez a mese arra mutat rá, hogy fogadjuk el önmagunkat. 
Ne akarjunk másnak látszani, mutatkozni annál, akik vagyunk. 
Van-ságunk egyébként sem meghaladható, hiszen téren és időn túl létező TUDAT.


A júliusi hónap FényDNS aktiválása a 7. szál.

Ez a szál a szabadság útján indít el minket… hiszen a felelősség megértése és felvállalása minden tettünk okán, felszabadít minket a kényszerek alól.
A 7. szál az összekapcsoló a krisztusi minőséggel, isteni és teremtő mivoltunkkal, az Ősemlékezettel. 
A szabad akarat szála, saját döntéseink megteremtésére.
Aktiválásakor kezdjük megérteni életünk rendeltetését, azt az okot, mely fizikai emberré tett minket. 
Ez által élhetjük meg szabad választásaink szabadságát. 
Segít, hogy ne másokat okoljunk és kifogást keressünk, hanem vállaljuk fel választásainkat.


Ez a hónap bevezet minket magunk megismerésének következő fázisába.
 Emlékezetünket kitárja a Fényre és kaput nyit Önvalónkra.

Ideje, hogy vállaljuk a felelősséget az életünkért, felszabadítva magunkat a „világra-mutogatás” hibáztató meggyőződésétől.

Semmi sem oldható meg a saját maga szintjén (ott ahol keletkezett), mert a probléma meglátását csak egy magasabb (vagy másik) szemszög teszi lehetővé… ez azt jelenti, hogy amíg megtartjuk a formához/anyaghoz való ragaszkodásunkat, és azonosulunk az elménkkel létrehozott dolgokkal, nem jutunk el önmagunk valóságáig.

A világ megismerésének első lépése az, hogy önmagunkra ismerünk, és ebből az önismeretből tekintünk kifelé, felismerve, kik vagyunk, és mik nem…

Engedjük meg szellemünknek, hogy vezessen, és figyeljük magunkat tudatosan.

Erre van egy nagyon egyszerű és hatásos gyakorlat:

Ülj le kényelmesen, és hunyd be a szemed. Most 5 percig figyeld magad mozdulatlanul (akár be is állíthatod az ébresztőt)…
Ne minősíts, ne értékelj semmilyen felbukkanó érzést vagy gondolatot. Ne is állj ellen nekik… ne is akard lecsendesíteni őket.
Egyszerűen csak, be nem avatkozva figyelj magadra. Testi, érzelmi, gondolati, akarati valóságodra.
Csak légy tanúja mindannak, ami benned történik, mintha egy magadban zajló filmet figyelnél. Egyszerűen csak legyél jelen és érezd magad belülről…
Mikor kijössz ebből a belső figyelemből, kinyitod a szemed, akkor vizsgáld meg, hogy a megfigyelt dolgok, hogyan vonatkoznak, hatnak rád. Melyik volt lényeges és fontos számodra… és mi tűnik most már feleslegesnek.

Egyáltalán mindet tudatosítottad?

Minél többször csinálod meg ezt a gyakorlatot, annál tudatosabb résztvevője leszel az életednek, ami által az irányítás is visszakerül a te kezedbe.

Csodás felismeréseket!
Áldással
OrsiA hónap fontosabb napjai:


Július 1. 

– Az Ősforrás kapuja nyílik bennünk… ez egy olyan energetikai csatorna, mely összekapcsol lényünk magasabb tudatosságával, szellemi erőnkkel. Egyfajta belső tudás, meggyőződés, mely segít, hogy megértsük önmagunk isteni lényegét. Fénytengelyünkön keresztül történik az aktiválás, ami gerinccsatornánkra és vázrendszerünkre (mint fizikai antennára) is hat. Csontjainkban egyfajta furcsa bizsergés lesz tapasztalható…

Július 4. 

– Az újabb lélekmag hangolások kezdete. Ez év januárjában már frissítő kódok érkeztek hozzánk, melyek lélekmagunk frekvenciáit állították be isteni vállalásunk okán. Ebben a hónapban egy újabb aktiválás részesei lehetünk. Teremtő fényszikránk (lélekmagunk) olyan isteni tudást hordoz, mely az Ősforrás energiájával tölt be minket. Ez az erő a Szereteten át használható, mert az isteni Szeretet frekvencián kódolt. Alantas szándék ezért nem férhet hozzá, de így magunk sem, ha nem értünk a Szeretet nyelvén.

Július 7. 

– A krisztusi tudatosság Ősemlékezete kezdi el fénymagunk rezonanciáját ébresztgetni…
Ez bennünk furcsa érzésekkel és képek megjelenésével járhat. Előfordulhat, hogy olyan tisztán látunk meg egy korábbi jelenetet, eseményt az életünkből, ami eddig zavaros vagy érthetetlen volt, ami feltárja előttünk annak valódi tanító, segítő okát.
Figyelj ezekre a megjelenő képekre és kicsit érezd meg magadban tanításukat…

Július 8. 

– Újhold energiája egy fontos eseményt készít elő… Tudatos kapcsolódásunkat Fény-lényünkhöz, mely itt a Nap-kapun keresztül nyílik bennünk. A Nap-tudatunkhoz való kapcsolódás fényminőségünk felébresztése.
Ez már az ősi kultúrákban és a magyarság őstörténetében is jelenlévő volt.
Napunk olyan isteni energiákat áraszt ránk, melyek biztosítják az élet fennmaradását bolygórendszerünkben. Általa a Központi Nap átalakított és számunkra felhasználható sugarai áradnak. Ez a Központi Nap annak az Ős Univerzumnak a csillaga, mely elsőként jött létre, hogy mintájára olyan részeket hozzon létre, ahol az Univerzumok rendszere működik.

Ez maga az isteni ÉLET!

A Nap energiája, Nap Apánk életet adó Fénye, mint isteni erő feltölti energiaterünket, táplálja Fénytesteinket, auránkat. Így auraterünkből, csakráinkon keresztül bárhová eljuthat bennünk. Mégis kapcsolati pontja elsősorban a hármas (Napfonat) csakránál található. 


Itt áramlik aranysárga sugara testünkbe, hogy segítse, táplálja életünket. Itt alakulnak át a Nap sugárenergiái erővé, határozottsággá, elhivatottsággá, bizonyossággá és kapcsolatokat segítő erőkké.
Ha szeretnéd magad feltölteni ezzel az ÉLET-tel, akkor hunyd be a szemed és lásd magad előtt vagy felett a Nap csodálatos arany gömbjét. Most kezdj el lélegezni, de úgy, mintha a napfonatcsakrád lenne a szád vagy orrod. Lélegezd be a Napból a fényt a hasi csakra területére, és érezd, ahogyan megtelik…
Mikor telítettnek érzed a hasi területet, képzeld el, hogy egy kis nap van ott benned, és sugározd szét a fényét a testedbe.

Július 11. 

– A lélek-utak megtisztítása kezdődik Felsőbb Énünk és a szellemi segítők által…
Minden érzésünk, gondolatunk és kimondott szavaink is teremtenek… Vannak minket támogató, és vannak gátló teremtéseink. 
Amikor ezek az energiák megjelennek a világunkban, rögtön „kölcsönhatásba lépnek” a már ott létező mintákkal… erősítik, gyengítik vagy kioltják egymást. 
Ezek fejlődési utunkon is érzékelhetőek. 
Ahogy haladunk az önmegismerés útján, úgy találjuk ezekkel a teremtett dolgokkal szembe magunkat. 
Hogy egy példával éljek: a folyamatos önbizalomhiány úgy nyilvánulhat meg utunkon, mintha egy nagy gödröt ásnál, amin aztán valahogy át kell kelned (önbizalommal fel kell töltened) ahhoz, hogy továbbmehess… 
Míg meg nem tanulod, hogyan kell bíznod magadban és a Gondviselésben, újabb és újabb akadályok jönnek, hogy felismerj!
Amikor lélekút tisztítást kap valaki, akkor a tudatában egyfajta önmegismerő program fut végig, ami megfigyeli, milyen tanulnivalókat sajátított már el. 
A felismert leckék esetlegesen fennmaradó akadályait ilyenkor a kegyelem elengedheti…
Minden léleknek a teremtett világban van egy lélekösvénye, mely az adott lélek minőségéhez tartozik. 
Ez a lélekösvény dimenziókon és életeken át az Univerzum középpontjába vezet, oda csatlakozik, a Forrás Központi Szívébe, Isten Teljességébe. 

Erről bővebben itt olvashatsz:
http://www.kristalycsakra.hu/index.php/tanitasok/173-a-lelek-utja1

Július 14.

 – Ez a nap nagyon erőteljes, mert a 7. isteni sík kristályfényei érkeznek a most nyíló kapun keresztül. Ezek az erők a bennünk rezgő kristályerőket szólítják meg. Ma érdemes egy kristályt magunknál hordani (természetesen előtte tisztítsd meg), hogy energiarendszerünkön át behangolódhasson.

Július 17. 

– A kristályerők leáradása egy fénypiramis rendszer kialakulását kezdte el. A piramiserők összehangolása a Krisztus-hálóval folyamatos… és ennek bennünk is folyik egy harmonizáló programja. 
A krisztusi fényháló a mi energetikai rendszerünkben is megtalálható, mit fény merkaba. Ennek kristálypontjai a piramisfény energiával töltődnek most fel.
Ha teheted, minden nap egy kicsit csendesedj el, és csukott szemmel képzeld el magad körül ezt a fényháló rendszert. Érezd az áramlását és figyeld…

Július 19. 

– A harmónia angyalai érkeznek a Föld energetikai terébe, hogy segítsenek egyéni és kollektív szinten az átalakulások elfogadásában. 


Mindenkihez csatlakozik most egy időre, egy olyan csodálatos angyali lény, aki segíti és energiarendszer szinten irányítja a hangolásokat a földi rendszereinkben.
Fogadd szeretettel szellemi segítődet és engedd neki, hogy az isteni akarat szerint segíthessen neked.

Július 21. 

– A Kundalíni erő ébredése. 

A teremtő potenciál egy olyan csatornája aktiválódik a Föld energetikai terében, Földanya fénycsatornáin át, mely hatással van a bennünk működő kundalíni energiára is. Ez a hangolás fokozatosan történik még több héten keresztül. Nincs más dolgunk, mint szeretettel figyelni magunkat és Szellemünk irányítására bízni az átalakulások levezénylését.
Az emberi testben folyamatosan energia örvénylik. Ez az energia biztosítja és tartja fent azt a létezéshez szükséges szintet, ami feltétele a fizikai életnek. Az energia több forrásból érkezik: fizikai, lelki és szellemi síkról. Ezek még további síkokra, dimenziókra tagolhatóak, attól függően, milyen energiaminták (pszichikai, érzelmi stb.) jellemzik az adott réteget.
Az emberi életenergia is több síkról táplálkozik, de az isteni teremtő erőt befogadó és felélesztő energiapálya a kundalini (a mindenkiben jelen levő kozmikus energia, amely az ezoterikus elgondolásokban a gerincoszlop végénél az ún. földcsakrában nyugvó összetekeredett kígyó képét ölti). Ha ez az energia felébred, és átjárja a testet, az ember tudata megnyílik, és isteni magasságokba emelkedik.


Akik a jóga tanítását ismerik, tudják milyen hatalmas erő is ez. Éppen ezért felelősséggel és körültekintően kell bánnunk vele. A felelőtlen kísérletezgetés ezzel az erővel olyan hatásokat válthat ki az emberi szervezetben, melyek felboríthatják az erőterek harmóniáját.
Ha a keresztcsonti vagy farkcsonti tájékon erős melegedést érzékelsz, akkor ajánlatos megtisztítani a csakrákat és feltölteni lényedet szeretettel, hogy a tudatos felismerések segítsenek ezen erő fokozatos és megfelelő felébresztésében.

Július 22. 

– Telihold ereje segít megértenünk önnön lényünk tökéletes és teljes voltát. Ahogyan a Hold arca kiteljesedik és fényesen ragyog, ugyanígy csillog bennünk isteni tudatunk ereje. A térben most szétáradó energiák ezüst fényszálakként borítanak be minket. Segítenek, hogy befogadóak legyünk a változásokra és, hogy isteni minőségünk még jobban érzékelhető legyen számunkra.

Július 25. 

– Ma egyfajta belső átalakulás zajlik az emberünkben. 
A bennünk létező én-ek (amikkel eljátsszuk földi szerepeinket) tudatosítása folyik. Azok a szerepek jönnek elő bennünk, melyekben még fejlődnünk kell.
Például egy sikeres férfi esetében hasonló lehet: Hiába vagyok jó üzletember és használom remekül ezt az énemet, ha otthon apaként, a szülői énemmel egyáltalán nem tudok működni, a gyermekeim nem tisztelnek.
Ezek felismerését segíti az a belső átalakulási folyamat, ami most tudatosodik bennünk. Figyelj oda a reakciókra, amikkel válaszolsz adott szituációkban és próbáld megfigyelni, most éppen melyik énem aktív bennem? ( Sok én él bennünk: a felnőtt, a gyermek, a házastárs, a munkatárs, a barát stb. Mindegyiknek saját szabályrendszere és elképzelése van a világról, ezért érezzük néha, hogy nem is tudjuk kik vagyunk igazán.) Ha felismered melyik éneddel nem tudsz szeretetteljesen vagy felelősséggel élni, akkor azon a területen van még dolgoznivalód…

Július 29. 

– Ezen a hétfői napon csodálatos erők szikrázzák be a teret.


Egyfajta fényeső hullik ránk, mely a Kegyelem által érkezik hozzánk. Tudatunk rezgéseit hivatott emelni egy magasabb frekvencia terébe. Ez a tudathangolás Ősemlékezetünk felébresztését és isteni Önvalónk megértését segíti.

Július 30-31. 

– Július utolsó két napja a hónap hangolásainak egységbe hozatala, és 7. Fény DNS szálunk beaktiválása. Krisztustudatunk ereje ma nagyon érzékelhető. Minden fényesen és tisztán ragyog, mintha mi magunk lennénk a tér, melyben minden nyilvánvalóvá válik…


Csodás ragyogást lélekmagok!
Áldással: Orsi
Kristálycsakra


Szeretettel,

Gábor Kati

                    www.wedev.hu
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.